Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer