En typ av odifferentierat, malignt lymfom, som förekommer framförallt i centrala afrika, men också i andra delar av världen. det visar sig oftast som en stor osteolytiskt svulst i käken eller i buken. B-cellsantigen uttrycks på de omogna celler som utgör tumörvävnaden i nästan alla fall av burkitts lymfom. I afrika har Epstein-Barrvirus isolerats från burkitts lymfom, men de flesta icke-afrikanska fall är EBV-negativa.


Lämna ett meddelande om 'Burkitts lymfom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer