Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer