Utbredd, nekrotiserande angit med granulom, ofta med lungpåverkan. astma eller luftvägsinfektioner kan föregå påvisad vaskulit. eosinofili och lungpåverkan skiljer detta sjukdomstillstånd från polyart eritis nodosa.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer