det element i personlighetsstrukturen som innefattar individens inneboende, omedvetna behov och begär.


Bilder