Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska rna- och katalytiska dna-molekyler påvisats.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer