Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer