Onormalt höga halter av kalcium i blodet.


Lämna ett meddelande om 'Hyperkalcemi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer