Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.


Lämna ett meddelande om 'Hyperkapni'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer