Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer