Ett triazolbaserat svampmedel som blockerar cytokrom p-450-beroende enzymer, vilket leder till nedsatt ergosterolsyntes. det används mot histoplasmos, blastomykos, kryptokockmeningit och aspergillos.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer