Hårda eller mjuka, lösliga behållare för medicindoser, vanligen avsedda att sväljas.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer