Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. syn. CoA


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer