En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer