Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av dna, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer