Ett växtsläkte inom familjen liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer