det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.


Bilder