Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av reed-sternbergceller, vilka är typiska för hodgkins sjukdom.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer