Mätning av de röda blodkropparnas sedimentation i icke-koagulerande blod, med måttet millimeter per timme. syn. blodsänka el. sänkningsreaktion (SR).


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer