ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer