Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Acidos100+ 
2Mjölksyraacidos63+ 
3Acidos, renal tubulär42+ 
4Acidos, respiratorisk17+ 
5MELAS-syndrom6+ 
6Syra-basobalans5+ 
7Ketos4+ 
8Hyperkalemi3+ 
9Nefrokalcinos3+ 
10Hypokalemi3+ 
11Tiaminbrist3+ 
12Fanconis syndrom2+ 
13Diabetesketoacidos2+ 
14Drug Overdose2+ 
15Fruktos-1,6-difosfatasbrist2+ 
16Typ 2-diabetes2+ 
17Mitokondriella myopatier2+ 
18Pyruvatkarboxylasbristsjukom2+ 
19Korttarmssyndrom1+ 
20Renal aminoaciduri1+ 
21Koma1+ 
22Svält1+ 
23Sjögrens syndrom1+ 
24Acute Kidney Injury1+ 
25Förgiftningar1+ 
26Hyperglykemi1+ 
271+ 
28Pyruvatdehydrogenasbrist1+ 
29Tillväxthämning1+ 
30Alkoholism1+ 
31Mitokondriella encefalomyopatier1+ 
32Andningsalkalos1+ 
33Hyperkapni1+ 
34Status asthmaticus1+ 
35Beriberi1+ 
36Chock1+ 
37Hypoglykemi1+ 
38Alkoholförgiftning1+ 
39Syndrom1+ 
40Hjärnsjukdomar, metabola1+ 
41Diabetes1+ 
42Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar1+ 
43Pyruvatomsättningsrubbningar, medfödda1+ 
441+ 
45Hyperventilering1+ 
46Muskelsjukdomar1+ 
47Mitokondriella sjukdomar1+ 
48Alkalos1+ 
49Vätske- och elektrolytrubbning1+ 
50Uttorkning1+ 
51Förlamning1+ 
52HIV-infektioner1+ 
53Cytokrom c-oxidasbrist1+ 
54Rabdomyolys1+ 
55Benvävsuppmjukning1+ 
56Hypokalemisk periodisk paralys1+ 
57Marmorbensjuka1+ 
58Akut sjukdom1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer