Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Natriumbikarbonat100+ 
2Bikarbonater95+ 
3Ammoniumklorid57+ 
4Dichloroacetic Acid55+ 
5Laktater47+ 
6Karbonater37+ 
7Trometamin31+ 
8Koldioxid30+ 
9Natriumbikarbonat symporter28+ 
10Saltsyra20+ 
11Mjölksyra19+ 
12Klorider19+ 
13Pyruvater17+ 
14Alkalier17+ 
15Fenformin17+ 
16Syror16+ 
17Kaliumcitrat16+ 
18Natrium16+ 
19Syrgas15+ 
20Elektrolyter15+ 
21Kalium14+ 
22Anjoner14+ 
23Koksalt13+ 
24Acetazolamid12+ 
25Ketoglutaratdehydrogenaskomplex12+ 
26Natriumacetat12+ 
27Citrater11+ 
28Protontranslokerande ATPaser11+ 
29Acetater10+ 
30Fludrokortison10+ 
31Sodium-Hydrogen Antiporter10+ 
32Kalcium10+ 
33Kolsyreanhydras10+ 
34Acid Sensing Ion Channels10+ 
35Acetoacetater10+ 
36Dihydrolipoamiddehydrogenas9+ 
37Antiportörer9+ 
38Pyrodruvsyra9+ 
39Tiamin9+ 
40Amilorid9+ 
41Fosfater9+ 
42Biotin8+ 
43Ligaser8+ 
44Kolsyra8+ 
45Ubikitin-konjugerande enzymer8+ 
46Ammoniak8+ 
47Pyruvatdekarboxylas7+ 
48Kv4-kaliumkanaler7+ 
49H(+)-K(+)-Exchanging ATPase7+ 
50Cathepsin L7+ 
51Citronsyra7+ 
52Anjonbytesprotein 1, erytrocyt7+ 
53Kol-kväveligaser7+ 
54Karboxilyaser6+ 
55Monensin6+ 
56Lasalocid6+ 
57Aquaporin 16+ 
58Gaser6+ 
59Kaliumklorid6+ 
60Salter6+ 
61Hydroxibutyrater6+ 
62Ammoniakföreningar6+ 
63Tiaminpyrofosfokinas6+ 
64Kalciumklorid6+ 
65Glukos6+ 
66Joner6+ 
67Fruktosdifosfatas5+ 
68Urinämne5+ 
69Ubikvitin5+ 
70Anjontransportproteiner5+ 
71Kanamycin5+ 
72Fosfor5+ 
73Magnesium5+ 
74Adenosintrifosfat5+ 
75Kalium i kosten5+ 
76Pyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatas5+ 
77Kalciumglukonat5+ 
78Kaliumföreningar5+ 
79Kalciumcitrat5+ 
80Mitokondrie-DNA5+ 
81Potassium Channels, Tandem Pore Domain5+ 
82Kolmonoxidhemoglobin4+ 
83Serumalbumin4+ 
84Heterocycliska föreningar, 2-ring4+ 
85Cysteinendopeptidaser4+ 
86Biotinidas4+ 
87Metylmalonsyra4+ 
88Nonsenskodon4+ 
89Alanin4+ 
90Malonater4+ 
91Ubikitiner4+ 
92Katjoner, envärda4+ 
93Jodocyanopindolol4+ 
94Aldosteron4+ 
95Aminosyror4+ 
96Tiaminpyrofosfat4+ 
97Väte4+ 
98Glutaminas4+ 
99Blodsocker4+ 
100Fosfokreatin4+ 
101Ammoniumsulfat4+ 
102Karnitin4+ 
103Fosfofruktokinaser4+ 
104Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas4+ 
105Dimetadion4+ 
106Helium4+ 
107Propionater4+ 
108NAD4+ 
109Pyruvatdehydrogenas (Lipoamid)4+ 
110Adrenalin4+ 
111Hydroxisyror4+ 
112Chloride-Bicarbonate Antiporters4+ 
113Benzophenanthridines3+ 
114Fettsyror, flyktiga3+ 
115Dihydrotakysterol3+ 
116Proteiner i kosten3+ 
117Kinin3+ 
118Ketonkroppar3+ 
119Furosemid3+ 
120Furaner3+ 
121Nitrofurazon3+ 
122Glukonater3+ 
123Metformin3+ 
124Quinone Reductases3+ 
125Dextraner3+ 
126NADH-dehydrogenas3+ 
127Katepsin B3+ 
128Insulin3+ 
129Glutamin3+ 
130Kreatinin3+ 
131Kaliumkanaler, spänningskänsliga3+ 
132Fosforisotoper3+ 
133Fursultiamin3+ 
134Multienzymkomplex3+ 
135Halotan3+ 
136Dantrolen3+ 
137Ketoglutarsyra3+ 
138Amidiner3+ 
139Aminosyror, grenade3+ 
140Blodfärgämnen3+ 
141Kaliumkanaler3+ 
142Isoleucin3+ 
143Kreatin3+ 
144Nikotinsyror3+ 
1453-hydroxubutursyra3+ 
146Ketoner2+ 
147Akarbos2+ 
148Metylenblått2+ 
149Alkaloider2+ 
150Kolhydrater i kosten2+ 
151Katjoner2+ 
152Hydroxyethyl Starch Derivatives2+ 
153Membrantransportproteiner2+ 
154Pyridaziner2+ 
155Katepsiner2+ 
156Fluoresceiner2+ 
157Trimetazidin2+ 
158Kväve2+ 
159Kolloider2+ 
160Bisköldkörtelhormoner2+ 
161Mitokondriella membrantransportproteiner2+ 
162Hydrazoner2+ 
163Kalcitriol2+ 
164Ubikinon2+ 
165Polyaminer2+ 
166Kalciumkarbonat2+ 
167Leucin2+ 
168Mineral2+ 
169Tioktacid2+ 
170Faktor VIIa2+ 
171Blodproteiner2+ 
172Amidohydrolaser2+ 
173Colforsin2+ 
174EDTA2+ 
175Mannitol2+ 
1762+ 
177Kalpain2+ 
178Noradrenalin2+ 
179Albuminer2+ 
180Proteiner2+ 
181Laktos2+ 
182Flekainid2+ 
183Fluorkarboner2+ 
184Proteasom-endopeptidaskomplex2+ 
185Dobutamin1+ 
186Arginin1+ 
187Isoproterenol1+ 
188Kväveoxidsyntas1+ 
189Isofluran1+ 
190Bärarproteiner1+ 
191Muskelproteiner1+ 
192Hydrokortison1+ 
193Vitamin D1+ 
194DNA-primrar1+ 
195Alkaliskt fosfatas1+ 
196Indometacin1+ 
197Natrium i kosten1+ 
198Koksalt i kosten1+ 
199Lipopolysackarider1+ 
200Renin1+ 
201Rekombinanta proteiner1+ 
202RNA, budbärar1+ 
203Kväveoxid1+ 
204Bakteriella antikroppar1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer