Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Tioacetamid100+ +
2Aminosyror, grenade57+ +
3Etanol53+ +
4Bilirubin45+ +
5Koltetraklorid41+ +
6Dimetylnitrosamin39+ +
7Ursodeoxycholsyra39+ +
8Alanintransaminas38+ +
9Disulfiram36+ +
10Gammaglutamyltransferas36+ +
11Aspartataminotransferaser36+ +
12Ammoniak34+ +
13Kolkicin31+ +
14Serumalbumin30+ +
15S-adenosylmetionin28+ +
16Cytokrom P-450 CYP2E126+ +
17Malonater26+ +
18Lypressin24+ +
19Silimarin23+ +
20Alfa-interferon23+ +
21Prokollagenprolindioxygenas22+ +
22Alfafetoproteiner22+ +
23Xipamid22+ +
24Canrenoic Acid21+ +
25Lakritssyra20+ +
26Hepatocyttillväxtfaktor20+ +
27Albuminer19+ +
28Propranolol19+ +
297-alkoxykumarin 0-dealkylas18+ +
30Metenolon18+ +
31Interferoner18+ +
32Polyetylenglykoler18+ +
33Rekombinanta proteiner17+ +
34Acetaldehyd17+ +
35Lamivudin16+ +
36Ornipressin16+ +
37Ribavirin16+ +
38Zink15+ +
39Virus-DNA15+ +
40Hydroxiprolin15+ +
41Aminosyror15+ +
42Nadolol14+ +
43Kollagen14+ +
44Aktiner14+ +
45Dikumarol13+ +
46Jodolja13+ +
47Vasopressinreceptorer13+ +
48Nukleotider13+ +
49Spiroföreningar13+ +
50Cyanamid13+ +
51Leverextrakt13+ +
52Flavinmononukleotid13+ +
53Växtextrakt12+ +
54RNA, viralt12+ +
55Aminopyrin12+ +
56Alkoholdehydrogenas11+ +
57Blodproteiner11+ +
58Vasopressiner11+ +
59Transaminaser11+ +
60Adenin11+ +
61Miokamycin11+ +
62Aldehyddehydrogenas11+ +
63Naltrexon11+ +
64Furosemid11+ +
65Natrium10+ +
66Organophosphonates10+ +
67Alkoholer10+ +
68Polymyxiner10+ +
69Alkaliskt fosfatas10+ +
70Glykochenodeoxicholsyra10+ +
71rho-Associated Kinases10+ +
72Koldisulfid10+ +
73Glukagon10+ +
74Leverglykogen10+ +
75Malondialdehyd10+ +
76Naturläkemedel, kinesiska10+ +
77Somatostatin10+ +
78Taurin10+ +
79Spironolakton10+ +
80Oktreotid9+ +
81Proteiner9+ +
82Proteiner i kosten9+ +
83Magnetit9+ +
84Transforming Growth Factor beta19+ +
85Azepiner9+ +
86Magnetite Nanoparticles9+ +
87Glukos9+ +
88Kreatinin9+ +
89Pentoxifyllin8+ +
90Propyltiouracil8+ +
91Klormetiazol8+ +
92Tiamin8+ +
93Vitamin K8+ +
94Glutation8+ +
951-propanol8+ +
96Tyrosin8+ +
97Isosorbiddinitrat8+ +
98Penicillamin8+ +
99Kollagen typ I7+ +
100Aldehydoxidoreduktaser7+ +
101Hormoner7+ +
102Aldosteron7+ +
103Prednisolon7+ +
104Kalium7+ +
105Zein7+ +
106Antipyrin7+ +
107Insulin7+ +
108Transketolas7+ +
109Norfloxacin7+ +
110Fosfatidatfosfatas7+ +
111Alkan-1-monoxygenas7+ +
112Matrixmetalloproteinas 27+ +
113Tumörnekrosfaktor-alfa6+ +
114Cholsyror6+ +
115Uridinmonofosfat6+ +
116Dextraner6+ +
117Blodsocker6+ +
118Gallsyror och gallsalter6+ +
119RNA, budbärar6+ +
120Pyrrolidonkarboxylsyra6+ +
121Deoxicholsyra6+ +
122Suspensioner6+ +
123Klordiazepoxid6+ +
124Dihydrolipoyllysine-Residue Acetyltransferase6+ +
125Alkoholoxidoreduktaser6+ +
126Fosfatidylkoliner6+ +
127Binjurebarkshormoner5+ +
128Sulfonamider5+ +
129Aminosyror, aromatiska5+ +
130Insulinliknande tillväxtfaktor I5+ +
131Peroxiddismutas5+ +
132Triglycerider5+ +
133Fetter i kosten5+ +
134Allylföreningar5+ +
135Kolesterol5+ +
136Fetter5+ +
137Pyridoxalfosfat5+ +
138Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ II5+ +
139Fiskleverolja5+ +
140Pyridoxin5+ +
141Litocholsyra5+ +
142Indocyaningrönt4+ +
143Norbornaner4+ +
144Natriumtetradecylsulfat4+ +
145Metionin4+ +
146Laktulos4+ +
147Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I4+ +
148Diatrizoat4+ +
149Hydroxitryptofol4+ +
150Koppar4+ +
151Vitamin E4+ +
152Kolradioisotoper4+ +
153Vitamin A4+ +
154Acetoacetater4+ +
155Fettsyror4+ +
156Prolifererande cellkärneantigen4+ +
157Formiminoglutaminsyra4+ +
158Omeprazol4+ +
159Oxandrolon4+ +
160Lipopolysackarider4+ +
161Cytokiner4+ +
162Metallotionein4+ +
163Klorbensener4+ +
164Rifamyciner4+ +
165Glutationperoxidas4+ +
166Fosfolipider4+ +
167Trypsin4+ +
168Flavonoider4+ +
169Hydroxibutyrater4+ +
170Katekin4+ +
171Järn4+ +
172Kväve4+ +
173Prednison4+ +
174Guanin4+ +
175Dopamin-beta-hydroxylas4+ +
176Endotelin-24+ +
177Pyruvatdehydrogenaskomplex4+ +
178Povidonjod4+ +
179Butyrofenoner4+ +
180Immunglobulin M4+ +
181Majsolja4+ +
182Propiofenoner4+ +
183Kenodeoxicholsyra3+ +
184Hydroxylaminer3+ +
185Kolhydrater i kosten3+ +
186Cyanider3+ +
187Thiobarbituric Acid Reactive Substances3+ +
188Acetylcystein3+ +
189Cytokrom P-4503+ +
190Opium3+ +
191Cholsyra3+ +
192Taurochenodeoxicholsyra3+ +
193Propanoler3+ +
194Kymotrypsin3+ +
195Katalas3+ +
196Glyoxylater3+ +
197Autoantikroppar3+ +
198Nukleosider3+ +
199Ubikitiner3+ +
200NF-kappa B3+ +
201Glutationtransferas3+ +
202Etan3+ +
203Glukokortikoider3+ +
204DNA, intergent3+ +
205Acetyl-CoA-karboxylas3+ +
206Takrolimus3+ +
207Alkansulfonsyror3+ +
208Leucin3+ +
209Alanin3+ +
210Guanosine Monophosphate3+ +
211Xylos3+ +
212Cystationin-gammalyas3+ +
213Urinämne3+ +
214Immunglobuliner3+ +
215Interleukin-63+ +
216Fluoxetin3+ +
217DNA3+ +
218Galaktos3+ +
219NADH-dehydrogenas3+ +
220Hepatit C-antikroppar3+ +
221Ditiokarb3+ +
222Prostaglandiner A, syntetiska3+ +
223Interleukin-103+ +
224Glutationreduktas3+ +
225Bärarproteiner3+ +
226Sulfider3+ +
2274-nitrofenylfosfatas3+ +
228Pseudokolinesteras3+ +
229Azatioprin3+ +
230PPAR alfa3+ +
231Benspyraner3+ +
232Pyritioxin3+ +
233Zinksulfat3+ +
234Kolin3+ +
235Adiponektinreceptorer3+ +
236Prokollagen3+ +
237Endotelin-33+ +
238Testosteron3+ +
239Ciklosporin3+ +
240Betain3+ +
241Hydrokortison3+ +
242Fenoler3+ +
243Deoxiguanosin3+ +
244Fruktsocker3+ +
245Midodrin3+ +
246Sackaros3+ +
247Galaktosamin2+ +
248Ondansetron2+ +
249Tyropanoat2+ +
250Kalcium2+ +
251Adeninnukleotidtranslokator 12+ +
252Buspiron2+ +
253Adenosintrifosfataser2+ +
254Renin2+ +
255Koffein2+ +
256Neomycin2+ +
257Tiapamil Hydrochloride2+ +
258Litium2+ +
259Tumörnekrosfaktorreceptorer2+ +
260Alloxan2+ +
261Baklofen2+ +
262Isoenzymer2+ +
263Hyaluronsyra2+ +
264Fenobarbital2+ +
265Kaprylater2+ +
266GABA-B-receptorer2+ +
267Ornitinkarbamoyltransferas2+ +
268Serumglobuliner2+ +
269Propylenglykoler2+ +
270Hepatit B-antikroppar2+ +
271Cimetidin2+ +
272Polyphenols2+ +
273Natriuretisk förmaksfaktor2+ +
274Glykogen2+ +
275Furaldehyd2+ +
276Kväveoxid2+ +
277Niacinamid2+ +
278Hepatocyte Nuclear Factor 42+ +
279Hepatit B-vacciner2+ +
280Hepatitantikroppar2+ +
281Tryptofan2+ +
282Laktater2+ +
283Transferrin2+ +
284Glykosider2+ +
285Kanrenon2+ +
286Aminoimidazolkarboxamid2+ +
287Fenylureaföreningar2+ +
288Cinnamater2+ +
289Matrixmetalloproteinas 132+ +
290Kväveradioisotoper2+ +
291Endotelin-12+ +
292STAT3-transkriptionsfaktor2+ +
293Oktopamin2+ +
294Immunglobulin G2+ +
295Interferon typ I2+ +
296Cholestyramine Resin2+ +
297Sulfater2+ +
298Enbukrilat2+ +
299Barbiturater2+ +
300Amylaser2+ +
301Kollagenaser2+ +
302DNA-primrar2+ +
303Gammahydroxibutyrat2+ +
304Nikotin2+ +
305Kväveoxidsyntas typ II2+ +
306C-vitamin2+ +
307Transforming growth factor beta2+ +
308Prolin2+ +
309Kaffe2+ +
310Antinukleära antikroppar2+ +
311Konkanavalin A2+ +
312Ketoglutaratdehydrogenaskomplex2+ +
313Orphan Nuclear Receptors2+ +
314Serotonin2+ +
315RNA2+ +
316HLA-DR4-antigen2+ +
317Vitamin D2+ +
318Fettsyror, fria2+ +
319Pyruvater2+ +
3202-acetylaminofluoren2+ +
321Glycin2+ +
322Protontranslokerande ATPaser2+ +
323Metadon2+ +
324Pyridiner2+ +
325Virala icke-strukturella proteiner2+ +
326Elektrolyter2+ +
327Sertralin2+ +
328Betaendorfin2+ +
329Membranproteiner2+ +
330Cyanoakrylater2+ +
331Glutamin2+ +
332Diazepam2+ +
333Yttriumradioisotoper2+ +
334Alfatokoferol2+ +
335Koksalt2+ +
336Interleukiner2+ +
337Vitamin K22+ +
338Tymidin2+ +
339Lipidperoxider2+ +
340Faktor VII2+ +
341Cellkärneproteiner2+ +
342Fibrinogen2+ +
343Bensensulfonater2+ +
344Faktor VIIa2+ +
345Bensazepiner1+ +
346Tymosin1+ +
347p-aminohippursyra1+ +
348Syrgas1+ +
349Acetater1+ +
350Prolaktin1+ +
351Kolater1+ +
352Glukosfosfatdehydrogenas1+ +
353Kollagen typ III1+ +
354Fettsyror, omättade1+ +
355Bumetanid1+ +
356Inulin1+ +
357Noradrenalin1+ +
358Omättade fetter i kosten1+ +
359Sex-Determining Region Y Protein1+ +
360Väteperoxid1+ +
361SREBP1-protein1+ +
362Doxorubicin1+ +
363Cytokrom P-450 CYP3A1+ +
364Sockeralkoholer1+ +
365Renhållningsreceptorer, klass B1+ +
366Peptidfragment1+ +
367Kolesterol i kosten1+ +
368Raffinos1+ +
369Monoklonala antikroppar1+ +
370Ergokalciferoler1+ +
371NADP1+ +
372Kalciumradioisotoper1+ +
373Bezafibrat1+ +
374Klorhexidin1+ +
375Etionin1+ +
376L-selektin1+ +
377Magnesium1+ +
378Nitriter1+ +
379Keratin-181+ +
380Jofetamin1+ +
381Kolväten, bromerade1+ +
382Malatdehydrogenas1+ +
383Fluoracetater1+ +
384Hydroxyindolättiksyra1+ +
385P-glykoproteiner1+ +
386Kadmium1+ +
387Oligopeptider1+ +
388Glukos-6-fosfatas1+ +
389Metotrexat1+ +
390Protrombin1+ +
391Oxidoreduktaser1+ +
392Vatten1+ +
393Cisaprid1+ +
394Apoptosomer1+ +
395Receptorer, opioid, mu1+ +
396Intercellulär adhesionsmolekyl-11+ +
397TNF-receptorassocierad faktor 11+ +
398Kalciumtransporterande ATPaser1+ +
399Dipeptider1+ +
400Glafenin1+ +
401Peptider, cykliska1+ +
402Hemoxygenas-11+ +
403Selen1+ +
404Glukonater1+ +
405Enzymer1+ +
406Hydroxikolekalciferoler1+ +
407Flumazenil1+ +
408Drosophilaproteiner1+ +
409Trifluoracetat1+ +
410Oxider1+ +
411DNA, cirkulärt1+ +
412Vitamin B121+ +
413Interferon Type II1+ +
4142-aminopurin1+ +
415Svavelsyror1+ +
416Kärnreceptorer1+ +
417Molsidomin1+ +
418Urotensiner1+ +
419Aflatoxin B11+ +
420Endorfiner1+ +
421CD14-antigener1+ +
422NADPH-ferrihemoproteinreduktas1+ +
423Jodradioisotoper1+ +
424Allopurinol1+ +
425Muzolimin1+ +
426Verapamil1+ +
427Reaktiva syreradikaler1+ +
428Dinoproston1+ +
429Asialoglykoproteiner1+ +
430Arakidonsyra1+ +
431Enkainid1+ +
432Antikroppar1+ +
433Aflatoxiner1+ +
434Växtoljor1+ +
435Fatty Acid Synthases1+ +
436Cefotaxim1+ +
437Sackarin1+ +
438Protoporfyriner1+ +
439Svavelväte1+ +
440Mykofenolsyra1+ +
441Toll-liknande receptor 41+ +
442Imipramin1+ +
443Tioktacid1+ +
444Paromomycin1+ +
445Hepatitvacciner1+ +
446Tritium1+ +
447Diterpener1+ +
448Natriumperteknetat Tc 99m1+ +
449Stearoyl-CoA-desaturas1+ +
450Angiotensin II1+ +
451Naloxon1+ +
452Asialoglykoproteinreceptor1+ +
453HLA-DR3-antigen1+ +
454Kromradioisotoper1+ +
455Antigen-antikroppskomplex1+ +
456Aminosocker1+ +
457Cytokrom P-450 CYP1A11+ +
458Dopamin1+ +
459Fettsyradesaturaser1+ +
460Kväveoxidsyntas1+ +
461Viral Core Proteins1+ +
462Orotsyra1+ +
46325-hydroxivitamin D 21+ +
464Nitrater1+ +
465Bupropion1+ +
466Könshormonbindande globulin1+ +
467Karbazoler1+ +
468Fluorouracil1+ +
469Glutamatdehydrogenas1+ +
470Organometallföreningar1+ +
471Växtberedningar1+ +
472Morfoliner1+ +
473Tioredoxinreduktas 11+ +
474Gammaglobuliner1+ +
475Fosfolipaser A1+ +
476Peptider1+ +
477Ciprofloxacin1+ +
478Kaseiner1+ +
479Adenosintrifosfat1+ +
480p-dimetylaminoazobenzen1+ +
481Urinsyra1+ +
482Folsyra1+ +
483Acyl-CoA-oxidas1+ +
484Kväveisotoper1+ +
485Natrium i kosten1+ +
486Cyklooxygenas 21+ +
487RNA, Small Interfering1+ +
488Könshormoner, steroid1+ +
489L-laktatdehydrogenas1+ +
490Väte1+ +
491Fettsyror, enkelomättade1+ +
492Fosfolipaser A21+ +
493Proteinprekursorer1+ +
494Blodfärgämnen1+ +
495Pyrazoler1+ +
496Triamteren1+ +
497Kolekalciferol1+ +
498Mangan1+ +
499C-peptid1+ +
500Antitrombin III1+ +
501Cellytereceptorer1+ +
502Argininvasopressin1+ +
503DNA-addukter1+ +
504Arginin1+ +
505Fiskoljor1+ +
506Etyljoderad olja1+ +
507Cystein1+ +
508Cykliskt GMP1+ +
509Pyrroler1+ +
510Pyruvatkinas1+ +
511Propanolaminer1+ +
512Blodkoagulationsfaktorer1+ +
513Prednimustin1+ +
514NAD1+ +
515Epirubicin1+ +
516Metyldimetylaminoazobensen1+ +
517Endotelinreceptorer1+ +
518Floxuridin1+ +
519Mineralocorticoid Receptor Antagonists1+ +
520Pyrodruvsyra1+ +
521Tyrosintransaminas1+ +
522Deferoxamin1+ +
523Glycyrretinsyra1+ +
524Talliumradioisotoper1+ +
525Toll-liknande receptor 21+ +
526Guanidiner1+ +
527Cytokromer1+ +
528Prostaglandinblockerare1+ +
529Methemoglobin1+ +
530Kväveoxidsyntas type III1+ +
531Oljesyror1+ +
532Teobromin1+ +
533Omega-N-metylarginin1+ +
534Benspyren1+ +
535Amfetaminer1+ +
5363-hydroxysteroiddehydrogenaser1+ +
537Sulfhydrylföreningar1+ +
538Cefoperazon1+ +
539Nitroglycerin1+ +
540Oxygenaser1+ +
541Aldehyder1+ +
542Dietylentriaminpentaättiksyra1+ +
543Amantadin1+ +
544Membranglykoproteiner1+ +
545Argininvasopressin1+ +
546Fenolsulfoftalein1+ +
547Kolesterol-7-alfa-monooxygenas1+ +
548Kalcitriol1+ +
5491-naftylisotiocyanat1+ +
550Transkriptionsfaktorer1+ +
551Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser1+ +
552Karnitin-O-palmitoyltransferas1+ +
553Glukokinas1+ +
554Gadolinium-DTPA1+ +
555Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner1+ +
556Puriner1+ +
557Dioxoler1+ +
558Pyraziner1+ +
559Ceruloplasmin1+ +
560Tryptofanoxygenas1+ +
561Linolsyra1+ +
562Kannabinoid CB2-receptor1+ +
563Molybden1+ +
564HLA-DR-antigener1+ +
565Gadolinium1+ +
566Luciferaser1+ +
567Glutationdisulfid1+ +
568Adrenokortikotropiskt hormon1+ +
569Fosfotransferaser1+ +
570Interleukin-2-receptorer1+ +
571Tetraklordibensodioxin1+ +
572Piperidiner1+ +
573Kadmiumklorid1+ +
574Acyl-CoA1+ +
575Fosfatidyletanolaminer1+ +
576Delta-6-desaturas1+ +
577Stärkelse1+ +
578Bärnstenssyra1+ +
579Dietylnitrosamin1+ +
580Ki-67-antigen1+ +
581LDL-receptorer1+ +
582Polyklorerade bifenyler1+ +
583Tromboxan A21+ +
584Prostaglandiner1+ +
585Karnitin1+ +
586DNA-bindande proteiner1+ +
587Ketonkroppar1+ +
588Bakterie-DNA1+ +
589Indiumradiosotoper1+ +
590Tiobarbiturater1+ +
591Radioisotoper1+ +
592Oljesyra1+ +
593GTP-bindande proteiner1+ +
594Acetyltransferaser1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer