Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Fistel100+ +
2Arterio-arteriell fistel85+ +
3Placentainsufficiens75+ +
4Tvilling till tvilling-transfusion60+ +
5Arteriovenös fistel47+ +
6Tarmfistel42+ +
726+ +
8Esofagusfistel25+ +
9Magfistel24+ +
10Gallgångsfistel22+ +
11Bukspottkörtelfistel16+ +
12Urinblåsefistel16+ +
13Vesikovaginal fistel15+ +
14Rektovaginal fistel14+ +
15Munfistel8+ +
16Halsartär-sinus cavernosusfistel8+ +
17Fistel i matsmältningssystemet7+ +
18Aortasjukdomar6+ +
19Spottkörtelfistel5+ +
20Tolvfingertarmens sjukdomar5+ +
21Kärlmissbildningar i centrala nervsystemet5+ +
22Postoperativa komplikationer4+ +
23Tjocktarmssjukdomar4+ +
24Oronatral fistel4+ +
25Urinrörssjukdomar4+ +
26Esofagusatresi3+ +
27Sjukdom orsakad av läkares åtgärder3+ +
28Urinledarsjukdomar3+ +
29Livmodersjukdomar2+ +
30Luftstrupssjukdomar2+ +
31Blödning i mag-tarmkanal2+ +
32Skottskador2+ +
33Hjärtsjukdomar2+ +
34Kranskärlsanomalier2+ +
35Stickskador2+ +
36Svalgsjukdomar2+ +
37Labyrintsjukdomar2+ +
382+ +
39Analatresi2+ +
40Blodkräkningar2+ +
41Aortabristning1+ +
42Aortabråck, buk1+ +
43Arteriovenösa missbildningar1+ +
44Halsartärsjukdomar1+ +
45Crohns sjukdom1+ +
46Sigmoidsjukdomar1+ +
47Empyem1+ +
48Kolondivertikulit1+ +
49Varböld1+ +
50Matstrupstumörer1+ +
51Gallblåsesjukdomar1+ +
52Magsår1+ +
53Aneurysm, falskt1+ +
54Cerebrospinal rinorre1+ +
55Sår, penetrerande1+ +
56Bukskador1+ +
57Främmande kroppar1+ +
58Urininkontinens1+ +
59Blåsljud1+ +
60Anastomotic Leak1+ +
61Hjärtminutvolym, hög1+ +
62Blodupphostning1+ +
63Kraniocerebralt trauma1+ +
64Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ +
65Halsartärskador1+ +
66Aortabråck1+ +
67Kronisk sjukdom1+ +
68Blod i urin1+ +
69Hudsjukdomar1+ +
70Intrakraniella arteriovenösa missbildningar1+ +
71Ileumsjukdomar1+ +
72Hjärtsvikt1+ +
73Jejunalsjukdomar1+ +
74Tyreoidit, varbildande1+ +
75Sjukdomar i gemensamma gallgången1+ +
76Tandfistel1+ +
77Njursjukdomar1+ +
78Kranskärlssjukdom1+ +
791+ +
80Tolvfingertarmssår1+ +
81Matstrupsförträngning1+ +
82Nässjukdomar1+ +
83Bukabscess1+ +
84Gallstenar1+ +
85Aortabråck, bröst1+ +
86Matstrupssjukdomar1+ +
87Artärbråck1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer