Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Astrocytom100+ +
2Hjärntumörer8+ +
3Lillhjärnetumörer4+ +
4Glioblastom4+ +
5Hypotalamustumörer4+ +
6Gliom3+ +
7Ryggmärgstumörer3+ +
8Hjärnstamstumörer2+ +
9Hjärnventrikeltumörer2+ +
10Tuberös skleros2+ +
11Tumörer, strålningsframkallade1+ +
12Supratentoriella tumörer1+ +
13Hjärnhinnetumörer1+ +
14Tumörrecidiv, lokalt1+ +
15Neuroepiteltumörer1+ +
16Tumörer, sekundära primära1+ +
17Oligodendrogliom1+ +
18Medulloblastom1+ +
19Vattenskalle1+ +
20Neurofibromatos 11+ +
21Ependymom1+ +
22Tumörutsådd1+ +
23Celltransformation, neoplastisk1+ +
24Näthinnetumörer1+ +
25Gliosarkom1+ +
26Avmagring1+ +
27Infratentoriella tumörer1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer