Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Benmärgssjukdomar100+ 
2Benmärgstumörer41+ 
3Skelettumörer31+ 
4Pancytopeni25+ 
5Anemi, aplastisk25+ 
6Skelettsjukdomar23+ 
7Transplantat-mot-värdsjukdom23+ 
8Leukemia, myeloisk, akut19+ 
9Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma17+ 
10Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv16+ 
11Bencystor16+ 
12Myelodysplastiska syndrom15+ 
13Leukemi, myeloid15+ 
14Primär myelofibros14+ 
15Blodcancer14+ 
16Multipelt myelom14+ 
17Benresorption14+ 
18Agranulocytos12+ 
19Neutropeni11+ 
20Leukemi, lymfoid11+ 
2110+ 
22Blodbrist10+ 
23Fanconis anemi9+ 
24Svår kombinerad immunbrist9+ 
25Akut sjukdom9+ 
26Skelettsjukdomar, metabola9+ 
27Preleukemi8+ 
28Kromosomavvikelser8+ 
29Non-Hodgkins lymfom8+ 
30Leukemi, erytroblastisk, akut8+ 
31Mastocytos8+ 
32Hemofagocytisk lymfohistiocytos8+ 
33Mjältförstoring8+ 
34Bencystor, aneurysmala8+ 
35Alveolarresorption8+ 
36Anemi, sideroblastisk8+ 
37Myelomonocytleukemi, akut8+ 
38Trombocytopeni8+ 
39Immunbristsyndrom7+ 
40Leukemiinfiltration7+ 
41B-cellsleukemi, kronisk7+ 
42Leukopeni7+ 
43Translokation, genetisk7+ 
44Benbrott7+ 
45Anemi, refraktär7+ 
46Mastocytos, systemisk7+ 
47Leukemi, monocytisk, akut7+ 
48Opportunistiska infektioner7+ 
49Kronisk sjukdom7+ 
50B-cellslymfom7+ 
51Gauchers sjukdom6+ 
52Erytroblastopeni6+ 
53Lymfohistiocytos, hemofagocyterande6+ 
54Vävnadsdöd6+ 
55Hodgkins sjukdom6+ 
56beta-talassemi6+ 
57Fibrös skeletal dysplasi6+ 
58Blastkris6+ 
59Leishmaniasis, visceral6+ 
60Hårcellsleukemi6+ 
61Marmorbensjuka6+ 
62Myeloproliferativa sjukdomar6+ 
63Anemi, myeloftisisk6+ 
64Neuroblastom6+ 
65Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller6+ 
66Lymfom6+ 
67Syndrom6+ 
68Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade5+ 
69Blodsjukdomar5+ 
70Histiocytiskt sarkom5+ 
71Resttumör5+ 
72Sarkom, myeloisk5+ 
73Burkitts lymfom5+ 
74Sjukdomsförlopp5+ 
75Leukemi, myeloid, kronisk fas5+ 
76Leverförstoring5+ 
77Bukspottkörtelsvikt5+ 
78Benskörhet5+ 
79Hemoglobinuri, paroxysmal5+ 
80Tumörer, sekundära primära5+ 
81Paraproteinemier5+ 
82Waldenströms makroglobulinemi5+ 
83Myelomonocytleukemi, kronisk5+ 
84Cytomegalovirusinfektioner5+ 
85Pre-B-cellsleukemi5+ 
86Plasmacytom5+ 
87Leukemi, promyeloisk, akut5+ 
88Svullnad5+ 
89Leukemi, myeloid, aggressivfas5+ 
90Eosinofili5+ 
91Lymfoproliferativa sjukdomar5+ 
92Kornsvulst5+ 
93Osteomyelit4+ 
94T-cellslymfom4+ 
95Blodtumörer4+ 
96Thrombocythemia, Hemorrhagic4+ 
97Lymfom, diffust storcelligt4+ 
98Dyskeratos, medfödd4+ 
99Upplösning av benvävnad4+ 
100Herpesviridaeinfektioner4+ 
101Philadelphiakromosom4+ 
102Mukopolysackaridos I4+ 
103Postoperativa komplikationer4+ 
104Polycytemia vera4+ 
105Lymfatiska sjukdomar4+ 
106Mastcellsleukemi4+ 
107Wiskott-Aldrichs syndrom4+ 
108Venös ocklusiv leversjukdom4+ 
109Benvävsdöd4+ 
110Kromosomrubbningar4+ 
111Adenovirusinfektioner, humana4+ 
112Feber4+ 
113Parvoviridaeinfektioner4+ 
114Hypergammaglobulinemi4+ 
115Megakaryoblastisk leukemi, akut4+ 
116Mjälttumörer4+ 
117Chediak-Higashis syndrom4+ 
118Monosomi4+ 
119Remission, spontan4+ 
120Anemi, dyserytropoietisk, medfödd4+ 
121Frakturer, spontana3+ 
122Blåskatarr3+ 
123Lymfocytos3+ 
124Lårbenstumörer3+ 
125Leukocytos3+ 
126Skalltumörer3+ 
127Aspergillos3+ 
128Leukemi, prolymfocytär3+ 
129T-cellsleukemi, vuxna3+ 
130Jättecellstumör i skelettet3+ 
131Lymfom, follikulärt3+ 
132Lunginflammation, viral3+ 
133Anemi, hemolytisk3+ 
134Benbildning, heterotop3+ 
135Neutrofilleukemi, kronisk3+ 
136B-cellsleukemi3+ 
137Epstein-Barrvirusinfektioner3+ 
138Polyploidi3+ 
139Diamond-Blackfans anemi3+ 
140Blodgruppsinkompatibilitet3+ 
141Plasmacellsleukemi3+ 
142Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma3+ 
143Autoimmuna sjukdomar3+ 
144Trisomi3+ 
145Hudtumörer3+ 
146Toxoplasmos3+ 
147Adenovirusinfektioner3+ 
148Leukemoid reaktion3+ 
149Hudsjukdomar3+ 
150Downs syndrom3+ 
151Hypereosinofilt syndrom3+ 
152Blödning3+ 
153Celltransformation, neoplastisk3+ 
154Virushepatit, human3+ 
155Osteitis deformans3+ 
156Luxationsfrakturer3+ 
157Osteosarkom3+ 
158Anemi, makrocytär3+ 
159Sjukdomsmottaglighet3+ 
160Lårbensfrakturer3+ 
161Feber av okänt ursprung3+ 
162Smärta3+ 
163Sicklecellanemi3+ 
164Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance3+ 
165Talassemi3+ 
166Urticaria pigmentosa3+ 
167Fungemi3+ 
168Gammaglobulinbrist3+ 
169DNA-virusinfektioner3+ 
170Tumörer3+ 
171Amyloidos3+ 
172Brösttumörer2+ 
173Benförhårdning2+ 
174Tumörrecidiv, lokalt2+ 
175Purpura, trombocytopen2+ 
176Lungfibros2+ 
177Lunginflammation2+ 
178Purpura, trombocytopen, idiopatisk2+ 
179T-cellsleukemi2+ 
180Niemann-Picks sjukdomar2+ 
181Disseminerad intravasal koagulation2+ 
182Tumörvirusinfektioner2+ 
183Viremi2+ 
184Ryggradstumörer2+ 
185Lungtumörer2+ 
186Obliterativ bronkiolit2+ 
187Hyperkalcemi2+ 
188Sea-Blue Histiocyte Syndrome2+ 
189Tuberkulos, miliär2+ 
190Leversjukdomar2+ 
191Infektion2+ 
192Leukemi, basofil, akut2+ 
193Kromosomdeletion2+ 
194Leverinflammation2+ 
195Anemi, hemolytisk, autoimmun2+ 
196Svampsjukdomar i lungor2+ 
197Lymfopeni2+ 
198Tumörer, multipla primära2+ 
199T-cellsleukemi, kronisk2+ 
200AIDS2+ 
201Lymfom, mantle-cell2+ 
202Ledgångsreumatism2+ 
203Sarcoma, Ewing2+ 
204T-cellslymfom, perifert2+ 
205Lårbenshuvudnekros2+ 
206Histiocytos2+ 
207Erythema infectiosum2+ 
208Njursvikt, kronisk2+ 
209Ledvärk2+ 
210Porfyri, erytropoetisk2+ 
211Skenbensfrakturer2+ 
212Levertumörer2+ 
213Adenokarcinom2+ 
214Lungsjukdomar2+ 
215Sjukdomsmodeller, djur2+ 
216Mediastinala tumörer2+ 
217Hyperplasi2+ 
218Prostatatumörer2+ 
219Hjärntumörer2+ 
220Fibros2+ 
221Tumörinvasivitet2+ 
222Flerorgansvikt2+ 
223Alfamannosidos2+ 
224Aneuploidi2+ 
225Trombocytos2+ 
226Metastaser2+ 
227Muninflammation2+ 
228Respirovirusinfektioner2+ 
229Granulomatös sjukdom, kronisk2+ 
230Graviditetskomplikationer, blod2+ 
231Magsäckstumörer2+ 
232Tungkedjesjukdom2+ 
233Chromosome Inversion2+ 
234Lymfom, storcelligt, anaplastiskt2+ 
235Tuberkulos2+ 
236Infarkt2+ 
237Bronkopneumoni2+ 
238Rabdomyosarkom2+ 
239Bakteriella infektioner2+ 
240Njurfunktion, nedsatt2+ 
241Sepsis2+ 
242Hudrodnad2+ 
243Langerhanscellshistiocytos2+ 
244Renal osteodystrofi2+ 
245Virussjukdomar2+ 
246Hepatit B2+ 
247Mag-tarmsjukdomar2+ 
248Strålningsskador2+ 
249Centrala nervsystemets tumörer2+ 
250Leversvikt2+ 
251Polycytemi2+ 
252Sjukdomar bland tvillingar2+ 
253Mukormykos2+ 
254Respiratoriska syncytialvirusinfektioner2+ 
255Histoplasmos2+ 
256Dermatit, exfoliativ2+ 
257Adrenoleukodystrofi2+ 
258Pigmenteringsrubbningar2+ 
259Leukocytadhesionsdefektsyndrom2+ 
260Isokromosomer2+ 
261Körtelfeber1+ 
262Systemisk lupus erythematosus1+ 
263Hjärninflammation, viral1+ 
264Kromosomsvaghet1+ 
265Metastaser av okänt ursprung1+ 
266Parasitsjukdomar i lungor1+ 
267Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions1+ 
268AIDS-relaterade opportunistiska infektioner1+ 
269Lysosomala upplagringssjukdomar1+ 
270Protoporfyri, erytropoetisk1+ 
271Akut bifenotypisk leukemi1+ 
272Benvävsuppmjukning1+ 
273Njursjukdomar1+ 
274Förkalkning1+ 
275Diarre1+ 
276Hepatit C1+ 
277Käksjukdomar1+ 
278Mukopolysackaridos VI1+ 
279Tandsjukdomar1+ 
280Sarkoidos1+ 
281Osteoblastom1+ 
282Osteoradionekros1+ 
283Fotsjukdomar1+ 
284Anemi, perniciös1+ 
285Käkcystor1+ 
286Medulloblastom1+ 
287Ryggradssjukdomar1+ 
288Svampsjukdomar i hud1+ 
289Anemi, hypokrom1+ 
290Brucellos1+ 
291Munsjukdomar1+ 
292Luftvägsinfektioner1+ 
293Järnöverskott1+ 
294Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign1+ 
295Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ 
296Aptitlöshet1+ 
297MALT-lymfom1+ 
298Hudsår1+ 
299Kondroblastom1+ 
300Leukodystrofi, metakromatisk1+ 
301HIV-infektioner1+ 
3021+ 
303Sarkom, Kaposis1+ 
3041+ 
305Lik1+ 
306Leukemi, strålningsframkallad1+ 
307Hemolys1+ 
308Mjukdelstumörer1+ 
309Hypersplenism1+ 
310Lungtuberkulos1+ 
311Sfärocytos, ärftlig1+ 
312Anorexia nervosa1+ 
313Nefrotiskt syndrom1+ 
314Mukopolysackaridos II1+ 
315Vitamin B12-brist1+ 
316Kandidos1+ 
317Mycobacterium avium-intracellulare-infektion1+ 
318Blodproteinsjukdomar1+ 
319Bältros1+ 
320Retinoblastom1+ 
321Purpura, trombotisk trombocytopen1+ 
322Buktumörer1+ 
323Hemolytiskt uremiskt syndrom1+ 
324Osteokondrodysplasier1+ 
325Arthritis, Juvenile1+ 
326Varbildning1+ 
327Bihåleinflammation1+ 
328Skivepitelkarcinom1+ 
329Kärltumörer1+ 
330Skallfrakturer1+ 
331Roseolovirusinfektioner1+ 
332Karcinom1+ 
3331+ 
334Fukosidos1+ 
335Hudsjukdomar, infektiösa1+ 
336Frakturer, öppna1+ 
337Anemi, hemolytisk, medfödd1+ 
338Fettemboli1+ 
339AIDS-relaterat lymfom1+ 
340Beninflammation1+ 
341Skrumplever1+ 
342Hjärnsjukdomar1+ 
343Testikeltumörer1+ 
344Bronsdiabetes1+ 
345Förtvining1+ 
346Ledsjukdomar1+ 
347Benskörhet efter menopaus1+ 
348Tymom1+ 
349Näs-svalgtumörer1+ 
350Likenoida utslag1+ 
351Kondrosarkom1+ 
352Sarkom1+ 
353Megaloblastanemi1+ 
354Xantomatos1+ 
355Benhinneinflammation1+ 
356Camurati-Engelmanns syndrom1+ 
357Sällsynta sjukdomar1+ 
358Ledtuberkulos1+ 
359Blod i urin1+ 
360Paraneoplastiska syndrom1+ 
361Bakteriemi1+ 
362Lymfmetastas1+ 
363T-cellslymfom, kutant1+ 
364Centrala nervsystemets sjukdomar1+ 
365Lipodystrofi1+ 
366Tillväxtstörningar1+ 
367Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativ1+ 
368Njurtumörer1+ 
369Xantogranulom, juvenilt1+ 
370Fibrös dysplasi, polyostotisk1+ 
3711+ 
372Perifera nervsystemets sjukdomar1+ 
373X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases1+ 
374Käktumörer1+ 
375Niemann-Picks sjukdom, typ A1+ 
376Karcinom, småcelligt1+ 
377Bukspottkörtelsjukdomar1+ 
378Hepatit A1+ 
379Metaplasi1+ 
380Leukemia, Large Granular Lymphocytic1+ 
381Svält1+ 
382Varböld1+ 
383Viktminskning1+ 
384Hyperemi1+ 
385Leukoplaki, oral1+ 
3861+ 
387Psoriasis1+ 
388Näringsrubbningar1+ 
389Munhåletumörer1+ 
390Osteokondrom1+ 
391Skelettsjukdomar, infektiösa1+ 
392Binjuretumörer1+ 
393Toxoplasmos, cerebral1+ 
394Jättecellstumörer1+ 
395Osteom, osteoid1+ 
396Mykobakterieinfektioner1+ 
397Andningssvikt1+ 
398Hjärnhinnetumörer1+ 
399Hudblödning1+ 
400Kryoglobulinemi1+ 
401Ryggradsfrakturer1+ 
402Pannikulit1+ 
403Paramyxoviridaeinfektioner1+ 
404Djursjukdomar1+ 
405Tumörer, strålningsframkallade1+ 
406Ryggsmärta1+ 
407Lymfkörtelinflammation1+ 
408Giftstruma1+ 
409Mastocytos, kutan1+ 
410Lungsjukdomar, interstitiella1+ 
411Nästumörer1+ 
412Myasthenia gravis1+ 
413Mastcellssarkom1+ 
414HIV-positivitet1+ 
415Missbildningar, multipla1+ 
416Primary Ovarian Insufficiency1+ 
417Immunoblastisk lymfadenopati1+ 
418Wolmans sjukdom1+ 
419Sezarys syndrom1+ 
420Livshotande sjukdom1+ 
421Leukoplaki1+ 
422Sår1+ 
423Lipidoser1+ 
424Mycobacterium Infections, Nontuberculous1+ 
425Nervsystemets sjukdomar1+ 
426Könskromosomavvikelser1+ 
427Lungemboli1+ 
428Osteom1+ 
429Cancerförstadier1+ 
430Inflammation1+ 
431Plasmacellsneoplasmer1+ 
432Follikelinflammation1+ 
433Svampinfektioner1+ 
434Ledinflammation1+ 
4351+ 
436Bröstkorgstumörer1+ 
437Retroviridaeinfektioner1+ 
438Splitterfrakturer1+ 
439Myelomonocytleukemi, juvenil1+ 
440Cirkulerande tumörceller1+ 
441Tandrörlighet1+ 
442Tarmtumörer1+ 
443Muskel- och skelettsjukdomar1+ 
444Kryptogen organiserad pneumoni1+ 
445Tymustumörer1+ 
446Tumörer, experimentella1+ 
447Bäckentumörer1+ 
448Osteogenesis imperfecta1+ 
449Sjögrens syndrom1+ 
450Höftfrakturer1+ 
451Ländryggssmärta1+ 
452Stafylokockinfektioner1+ 
453Håravfall1+ 
454Makrofagaktiveringssyndrom1+ 
455Falsk led1+ 
456DNA-reparationsbrist1+ 
457Hypofosfatasi1+ 
458Vätska i buken1+ 
459Oligodendrogliom1+ 
460Pseudomonasinfektioner1+ 
461Cytomegalovirusretinit1+ 
462Andnödssyndrom hos vuxna1+ 
463Hyperfosfatemi1+ 
464Hepatit C, kronisk1+ 
465Rabdomyosarkom, alveolärt1+ 
466Melanom1+ 
467Genetiska sjukdomsanlag1+ 
468Lunginflammation, Pneumocystis1+ 
469Immunsjukdomar1+ 
470Njurinflammation1+ 
471Tyfoidfeber1+ 
472Tillväxthämning1+ 
473Hudinflammation1+ 
474Glosögdhet1+ 
475Tumörer, germinalcells- och embryonala1+ 
476Eosinofilt granulom1+ 
477Hudutslag1+ 
478Artros1+ 
479Kandidos, oral1+ 
480Karcinom, bronkogent1+ 
481Lymfom, storcelligt, immunoblastiskt1+ 
482Trötthet1+ 
483Huvud- och halstumörer1+ 
484Felty Syndrome1+ 
485Typ 2-diabetes1+ 
486Hemosideros1+ 
487XYY-karyotyp1+ 
488Venös ocklusiv lungsjukdom1+ 
489Sklerodermi, lokaliserad1+ 
490Reumatiska sjukdomar1+ 
491Polyomavirusinfektioner1+ 
492Chock, septisk1+ 
493Hjärninflammation1+ 
494DiGeorges syndrom1+ 
495Nagelsjukdomar1+ 
496Brosksjukdomar1+ 
497Celltransformation, viral1+ 
498Mukopolysackaridoser1+ 
499Melorheostosis1+ 
500Dvärgväxt1+ 
501Kärlinflammation1+ 
502Dysgammaglobulinemi1+ 
503Muskel- och skelettmissbildningar1+ 
504Tungtumörer1+ 
505Blodkoagulationsstörningar1+ 
506Acute Kidney Injury1+ 
507Tarmsjukdomar1+ 
508Ryggmärgskompression1+ 
509Gallstas1+ 
510Vitiligo1+ 
511Bendemineralisering, patologisk1+ 
512Histiocytom, benignt fibröst1+ 
513Tunn- och tjocktarmsinflammation1+ 
514Blödande tandkött1+ 
515Osteoartropati, sekundär hypertrofisk1+ 
516Osteosarkom, juxtakortikal1+ 
517IgA-brist1+ 
518Herpes simplex1+ 
5191+ 
520Drug-Induced Liver Injury1+ 
521Tandpulpasjukdomar1+ 
522Tumörlyssyndrom1+ 
523Parakockidioidomykos1+ 
5241+ 
525Blödning i munnen1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer