Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Blödning i lungsäcken100+ +
2Blödning14+ +
3Hjärnblödning9+ +
4Subaraknoidalblödning5+ +
5Intrakraniella blödningar4+ +
6Näthinneblödning4+ +
7Blödning i mag-tarmkanal3+ +
83+ +
9Glaskroppsblödning3+ +
10Postpartumblödning2+ +
11Postoperativ blödning2+ +
12Revbensfrakturer2+ +
131+ +
14Hypovolemi1+ +
15Bröstkorgsskador1+ +
16Aneurysm, brustet1+ +
17Blödningschock1+ +
18Blödning i munnen1+ +
19Spontanbristning1+ +
20Livmoderblödning1+ +
21Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ +
22Hematom1+ +
23Intrakraniell blödning, hyperton1+ +
24Lunginfarkt1+ +
25Lungsäckstumörer1+ +
26Lungsjukdomar1+ +
27Sår, icke-penetrerande1+ +
28Aortabristning1+ +
29Retrobulbär blödning1+ +
30Arteriovenösa missbildningar1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer