Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Livsmedelsöverkänslighet100+ 
2Rinit, allergisk, perenn45+ 
3Jordnötsöverkänslighet40+ 
4Matnings- och ätstörningar hos barn37+ 
5Foodborne Diseases29+ 
6Yrkessjukdomar23+ 
7Angioödem21+ 
8Växtförgiftning17+ 
9Rinit, allergisk, årstidsbunden16+ 
10Allergisk chock13+ 
11Toxiska nervskador11+ 
12Respiratorisk överkänslighet9+ 
13Uremi8+ 
14Medvetandegrad, nedsatt8+ 
15Skörbjugg7+ 
166+ 
17Nässelutslag6+ 
18Rabdoviridaeinfektioner6+ 
19Besoar5+ 
20Latexallergi5+ 
21Sjukdomar bland lantbrukare5+ 
22Fruktosintolerans5+ 
235+ 
24Kontaktdermatit5+ 
25Diabetiska njursjukdomar4+ 
26Nötöverkänslighet4+ 
27Fekal klumpbildning4+ 
28Förvirringstillstånd4+ 
29Rastlöshet4+ 
30Hjärnsjukdomar, metabola3+ 
31Njursvikt, kronisk3+ 
32Snuva3+ 
33Astma2+ 
34Kräkning2+ 
35Främmande kroppar2+ 
36Acute Kidney Injury1+ 
37Typ 2-diabetes1+ 
38Chock, septisk1+ 
39Status epilepticus1+ 
40Anfall1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer