Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Chock100+ 
2Chock, septisk94+ 
3Blödningschock40+ 
4Chock, kardiogen39+ 
5Chock, traumatisk18+ 
6Operationschock8+ 
7Elektriska skador6+ 
8Allergisk chock5+ 
9Blodtrycksfall3+ 
10Flerorgansvikt3+ 
11Njurstenar3+ 
12Streptokockinfektioner3+ 
13Stafylokockinfektioner3+ 
14Severe Dengue2+ 
15Hjärtinfarkt2+ 
16Sepsis2+ 
17Uretärstenar2+ 
18Akuta situationer2+ 
19Disseminerad intravasal koagulation2+ 
20Barnsängsinfektioner1+ 
21Systemisk inflammatorisk respons syndrom1+ 
22Kammarflimmer1+ 
23Livshotande sjukdom1+ 
24Spontanbristning1+ 
25Bakteriemi1+ 
26Akut sjukdom1+ 
27Kammartakykardi1+ 
28Blödning1+ 
29Postoperativa komplikationer1+ 
30Andnödssyndrom hos vuxna1+ 
31Blod i bukhålan1+ 
32Hjärtmuskelinflammation1+ 
33Vävnadsdöd1+ 
34Fascit, nekrotiserande1+ 
35Lungödem1+ 
36Hypovolemi1+ 
37Kapillärläckagesyndrom1+ 
38Dengue1+ 
39Hjärtsvikt1+ 
40Vänsterkammardysfunktion1+ 
41Feber1+ 
42Sinustakykardi1+ 
43Hjärtminutvolym, låg1+ 
44Hematom1+ 
45Läkemedelsöverkänslighet1+ 
46Syndrom1+ 
47Sår och skador1+ 
48Kirurgisk sårinfektion1+ 
49Förmaksflimmer1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer