Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1HSP70-stressproteiner100+ 
2Stressproteiner90+ 
3HSP90-stressproteiner53+ 
4HSP72-stressproteiner52+ 
5Chaperonin 6050+ 
6HSP27 Heat-Shock Proteins48+ 
7Polymyxin B46+ 
8Katepsin D45+ 
9Myokarddepressionsfaktor44+ 
10Makrocykliska laktamer39+ 
11Lipopolysackarider37+ 
12Bensokinoner34+ 
13Vasopressiner33+ 
14Noradrenalin30+ 
15Chaperonineer30+ 
16Syrgas29+ 
17HSC70-stressproteiner27+ 
18Laktater26+ 
19Hydroxyethyl Starch Derivatives26+ 
20Tumörnekrosfaktor-alfa25+ 
21Lypressin24+ 
22Dextraner22+ 
23Katekolaminer22+ 
24Protein C21+ 
25Molekylära chaperoner21+ 
26Solanumalkaloider20+ 
27HSP110-stressproteiner20+ 
28Cold Shock Proteins and Peptides20+ 
29Metylenblått20+ 
30Katepsiner20+ 
31Naloxon19+ 
32Hydrokortison19+ 
33Blodfärgämnen18+ 
34Adrenalin18+ 
35Metylprednisolonhemisuccinat17+ 
36Kolloider17+ 
37Kväveoxid17+ 
38Dobutamin17+ 
39Interleukin-617+ 
40Mjölksyra16+ 
41Dopamin16+ 
42Cytokiner16+ 
43Argininvasopressin16+ 
44Koksalt16+ 
45Endorfiner15+ 
46Kväveoxidsyntas15+ 
47Adenosintrifosfat15+ 
48Trombocytaktiveringsfaktor15+ 
49Diterpener15+ 
50Metylprednisolon15+ 
51Pentoxifyllin14+ 
52Albuminer14+ 
53Peroxidas14+ 
54Fludrokortison14+ 
55Kväveoxidsyntas typ II14+ 
56Alfakrystallin B-kedja14+ 
57Bakterieproteiner13+ 
58Hydrazoner12+ 
59Chaperonin 1012+ 
60Galaktosamin12+ 
61Fria radikaler11+ 
62Koldioxid11+ 
63Rekombinanta proteiner11+ 
64NF-kappa B11+ 
65Kosyntropin11+ 
66Serumalbumin11+ 
67Nitriter11+ 
68Heat-Shock Proteins, Small10+ 
69Canavanin10+ 
70Interleukin-1010+ 
71Pyridaziner10+ 
72Kinoner10+ 
73HMGB1-protein10+ 
74SRS-A10+ 
75Pyruvater10+ 
76Peroxiddismutas10+ 
77Tromboxan B29+ 
78Ginkgolider9+ 
79Hemoxygenas-19+ 
80Isotiuronium9+ 
81Lipid A9+ 
82Hemoxygenas9+ 
83HSP47-stressproteiner9+ 
84Pyrodruvsyra9+ 
85Natriumbikarbonat9+ 
86Nitrater9+ 
87Antimikrobiella katjoniska peptider9+ 
88Interleukin-19+ 
89Receptorer, leukocytadhesion9+ 
90RNA, budbärar8+ 
91Tromboxanreceptorer8+ 
92Glutamin8+ 
93Pyridiniumföreningar8+ 
94Blodproteiner8+ 
95Adrenokortikotropiskt hormon8+ 
96HSP20-stressproteiner8+ 
97Binjurebarkshormoner8+ 
98Aminosyraoxidoreduktaser8+ 
99Ibuprofen8+ 
100Toll-liknande receptor 48+ 
1016-ketoprostaglandin F1 alfa8+ 
102Zymosan8+ 
103Transkriptionsfaktorer8+ 
104Acetylcystein8+ 
105Betaendorfin8+ 
106S-nitroso-N-acetylpenicillamin8+ 
107CD14-antigener7+ 
108DNA-bindande proteiner7+ 
109Peptidfragment7+ 
110Vasopressinreceptorer7+ 
111Monoklonala antikroppar7+ 
112CD18-antigener7+ 
113Tromboxan A27+ 
114I-kappa B-proteiner7+ 
115Troponin C7+ 
116Serine Proteases7+ 
117Fenoxibensamin7+ 
118Quercetin7+ 
119Katalas7+ 
120bcl-Associated Death Protein7+ 
121Aspartataminotransferaser7+ 
122Acetofenoner7+ 
123Resorcinoler7+ 
124Arseniter7+ 
125Fenylefrin7+ 
126Karbonater7+ 
127Dexametason7+ 
128Antikroppar7+ 
129Komplement 1-hämmare7+ 
130Immunglobulin, gammakedja7+ 
131Glukuronidas7+ 
132Natriumföreningar7+ 
133Adenosinmonofosfat7+ 
134Isoproterenol7+ 
135Bikarbonater7+ 
136Kväveoxider7+ 
137Tromboxaner7+ 
138Hemproteiner6+ 
139Aquaporin 56+ 
140Reaktiva kväveradikaler6+ 
141Klordiazepoxid6+ 
142Guanidiner6+ 
143Biliverdin6+ 
144Adeninnukleotider6+ 
145Opioidreceptorer6+ 
146Omega-N-metylarginin6+ 
147NG-nitroargininmetylester6+ 
148Adrenokrom6+ 
149Lymfocytantigen 966+ 
150Bukladesin6+ 
151Reaginer6+ 
152p-metoxi-N-metylfenylamin6+ 
153Fettsyrabindande proteiner6+ 
154Immunglobuliner, intravenösa6+ 
155Hemin6+ 
156Immunglobulin M6+ 
157Peptider6+ 
158Hypoklorsyra6+ 
159Polymyxiner6+ 
160Serumglobuliner6+ 
161HSP40-stressproteiner6+ 
162Cellytereceptorer6+ 
163Rekombinanta fusionsproteiner6+ 
164Cyproheptadin6+ 
165CAT-2-transportör6+ 
166Insektproteiner6+ 
167Interleukin-1beta6+ 
168S100 Calcium Binding Protein beta Subunit6+ 
169p38 mitogenaktiverade proteinkinaser6+ 
170Cancervacciner6+ 
171Reaktiva syreradikaler6+ 
172Tyreotropinfrisättande hormon6+ 
173Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-16+ 
174Triprolidin6+ 
175Surt fosfatas6+ 
176NAD+ ADP-ribosyltransferas6+ 
177Arginin6+ 
178Malondialdehyd5+ 
179Makrofagmigrationshämmande faktorer5+ 
180Nervvävnadsprotein S 1005+ 
181Proteasom-endopeptidaskomplex5+ 
182Mitokondriella membrantransportproteiner5+ 
183Peptidoglykan5+ 
184Arakidonsyror5+ 
185Cyklazocin5+ 
186Allopurinol5+ 
187Etylketocyklazocin5+ 
188Hemoglobiner, onormala5+ 
189Fibrinogen5+ 
190Interferon Type II5+ 
191Alfakrystalliner5+ 
192Antitrombin III5+ 
193Trombocytmembranglykoproteiner5+ 
194Glycin5+ 
195Metaraminol5+ 
196Troponin I5+ 
197Lidokain5+ 
198Acetylsalicylsyra5+ 
199Serpiner5+ 
200Nitroarginin5+ 
201Glukokortikoider5+ 
202Cykliska kväveoxider5+ 
203Cathepsin C5+ 
204Enoximon5+ 
205Betalipotropin5+ 
206Azoler5+ 
207Tyrosin5+ 
208Adenosindifosfat5+ 
209Polygelin5+ 
210L-laktatdehydrogenas5+ 
211Immunglobulin G5+ 
212P-selektin5+ 
213Epoprostenol5+ 
214Sulfonamider5+ 
215Sp3-transkriptionsfaktor5+ 
216Klorisondamin5+ 
217Tumörproteiner5+ 
218Membranproteiner5+ 
219Magnesiumklorid5+ 
220Hematoxylin5+ 
221Akutfasproteiner5+ 
222Glukosider5+ 
223Adenosin5+ 
224Alanin5+ 
225Svavelväte5+ 
226Kreatinkinas5+ 
227Bensylisokinoloner5+ 
228Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter5+ 
229Kalium5+ 
230Natrium5+ 
231Claudin-35+ 
232Peptid-N4-(N-acetyl-beta-glukosaminyl)-asparaginamidas5+ 
233Ovalbumin5+ 
234Polyunsaturated Alkamides5+ 
235Antimonkaliumtartrat4+ 
236Prostaglandinreceptorer4+ 
237Histamin4+ 
238Chromonar4+ 
239Hormoner hos ryggradslösa djur4+ 
240Novobiocin4+ 
241Elektrolyter4+ 
242Oxykinolin4+ 
243Amiodaron4+ 
244Deferoxamin4+ 
245Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas4+ 
246Glutation4+ 
247Alanintransaminas4+ 
248Magnesiumföreningar4+ 
249Formyciner4+ 
250Faktor XII4+ 
251Receptors, G-Protein-Coupled4+ 
252Aprotinin4+ 
253Pyrazoloner4+ 
254Bärarproteiner4+ 
255Eosin Y4+ 
256Väteperoxid4+ 
257Imider4+ 
258Prostaglandiner4+ 
259Hexosdifosfater4+ 
260Indometacin4+ 
261Gentamiciner4+ 
262Bretyliumföreningar4+ 
263Protonkogenproteiner c-akt4+ 
264Tioner4+ 
265Prilokain4+ 
266Sockerfosfater4+ 
267Etomidat4+ 
268Cykliskt AMP4+ 
269Blodsocker4+ 
270Kaspas-34+ 
271Sulfinsyror4+ 
272Ubikvitin4+ 
273Lymfotoxin-alfa4+ 
274Nukleosidaser4+ 
275Glukos4+ 
276CD11b-antigener4+ 
277Poloxalen4+ 
278Indocyaningrönt4+ 
279Dibenzylkloretamin4+ 
280Azepiner4+ 
281Purinnukleotider4+ 
282Alfamakroglobuliner4+ 
283Naturläkemedel, kinesiska4+ 
284Hydroxylaminer4+ 
285Interleukin-84+ 
286Heparin4+ 
287Azociner4+ 
288CXCL1-kemokin4+ 
289CXCL2-kemokin4+ 
290Trometamin4+ 
291Imidazoler4+ 
292Alfakrystallin A-kedja4+ 
293Proteom4+ 
294BW-755C4+ 
295Dihydralazin4+ 
296Tromboxan-A-syntas4+ 
297Adaptorproteiner, signalöverförande4+ 
298Membranglykoproteiner4+ 
299Bakteriella antikroppar4+ 
300Endokannabinoider4+ 
301Fosfolipas A2-receptorer4+ 
302Heterocycliska föreningar, 2-ring4+ 
303Gammaglobuliner4+ 
304Alkaloider4+ 
305Etylendiaminer4+ 
306Luminol4+ 
307Prostaglandiner A4+ 
308Alfaadrenerga receptorer4+ 
309Myeloid Differentiation Factor 884+ 
310Interleukin-1-alfa4+ 
311Inosin4+ 
312Hemikolinium 34+ 
313Etanol4+ 
314Stilbener4+ 
315Succinater4+ 
316Cystamin4+ 
317Sulfhydrylföreningar4+ 
318Hydroxylgrupp4+ 
319Stärkelse4+ 
320Milrinon4+ 
321Morfinaner4+ 
322DNA-primrar4+ 
323Ribosome Inactivating Proteins, Type 13+ 
324Gammaendorfin3+ 
325Komplement 53+ 
326Transaminaser3+ 
327Transkortin3+ 
328Oxamsyra3+ 
329Glykoproteiner3+ 
330Piperacillin3+ 
331Serumalbumin, bovint3+ 
332Mesylater3+ 
333DNA-vacciner3+ 
334Ubikitin-proteinligaser3+ 
335Interleukin-93+ 
336Kalcium3+ 
337Glykogensyntaskinas 33+ 
338Verapamil3+ 
339Fosfolipidetrar3+ 
340Hydroxamsyror3+ 
341beta-adrenerga receptorer3+ 
342Etrar3+ 
343Adenylatcyklas3+ 
344Steroider3+ 
345Troponin3+ 
346Växtextrakt3+ 
347Fosforisotoper3+ 
348Dimetylsulfoxid3+ 
349Hydroxieikosatetraensyror3+ 
350Immunglobuliner3+ 
351Voltage-Dependent Anion Channel 23+ 
352Laktoner3+ 
353Pyridiner3+ 
354Papillomvirus E7-proteiner3+ 
355Komplementreceptorer3+ 
356Makrofag-1-antigen3+ 
357Spin Labels3+ 
358Gelatin3+ 
359Kaliumkanaler3+ 
360Melanokortinreceptor, typ 43+ 
361Toll-liknande receptor 23+ 
362Tiourea3+ 
363Hydraziner3+ 
364Alfentanil3+ 
365Latex3+ 
366Kortikosteron3+ 
367Fosfolipaser A23+ 
368Prenalterol3+ 
369Magnesium3+ 
370Myoglobin3+ 
371Pregnatriener3+ 
372Teikoinsyror3+ 
373Proteiner3+ 
374Komplementproteiner3+ 
3753+ 
376Rifabutin3+ 
377Aminoxidas, kopparhaltigt3+ 
378GATA-transkriptionsfaktorer3+ 
379Praktolol3+ 
380Histoner3+ 
381Guanylatcyklas3+ 
382Polydeoxiribonukleotider3+ 
383Fruktosdifosfater3+ 
384Cefoxitin3+ 
385Endotelinreceptorer3+ 
386Tiazoler3+ 
387Terpener3+ 
388Pentanoiska syror3+ 
389Guanidin3+ 
390Difosfoglycerinsyror3+ 
391Ornitinkarbamoyltransferas3+ 
392Arthropod Proteins3+ 
393Kromoner3+ 
394Citrater3+ 
395Melatonin3+ 
396Polycykliska föreningar3+ 
397Mitogenaktiverat proteinkinas 103+ 
398Acetylkolin3+ 
399Fosfolipaser A3+ 
400Immunreceptorer3+ 
401Bensoesyra3+ 
402Aminoimidazolkarboxamid3+ 
403Cyklooktaner3+ 
404Kreatinin3+ 
405Mitogenaktiverade proteinkinaser3+ 
406Raffinos3+ 
407Xantin3+ 
408Bretyliumtosylat3+ 
409RNA, protozoiskt3+ 
410Prostaglandin D23+ 
411Adenosinkinas3+ 
412Heptaminol3+ 
413Pyrazoler3+ 
414Single-Domain Antibodies3+ 
415Immunglobulinfragment, Fab3+ 
416Superoxider3+ 
417Toll-liknande receptorer3+ 
418Streptokinas3+ 
419Lipidperoxider3+ 
420Intercellulär adhesionsmolekyl-13+ 
421Faktor VIIa3+ 
422Kväveoxidsyntas type III3+ 
423Immunglobulin, tung kedja3+ 
424STAT3-transkriptionsfaktor3+ 
425Teobromin3+ 
426Valproinsyra3+ 
427Metalloporfyriner3+ 
428Pargylin3+ 
429Tetrazolsalter3+ 
430Interleukin-123+ 
431Mask-RNA3+ 
432Vävnadsplasminogenaktivator3+ 
433Endoteliner3+ 
434Prostaglandiner F3+ 
435Proteinprekursorer3+ 
436Interleukin-1-receptorer3+ 
437Sp1-transkriptionsfaktor3+ 
438Fysostigmin3+ 
439AlfaXbeta2-integrin3+ 
440Prostaglandiner E3+ 
441Sebrafiskproteiner3+ 
442Tropolon3+ 
443Xantinolnikotinat3+ 
444Cytidindifosfatkolin3+ 
445Alfaglobuliner3+ 
446Cykloheximid3+ 
447Receptorer, antigen, T-celler alfa-beta3+ 
448Oxihemoglobiner3+ 
449Naltrexon3+ 
450Sialoglykoproteiner3+ 
451Dinoproston3+ 
452Fibronektiner3+ 
453Ketamin3+ 
454Fosfotreonin3+ 
455Ribosomprotein-S6-kinaser3+ 
456Immunglobulin E3+ 
457Enkefalin, leucin-2-alanin3+ 
458Vacciner, syntetiska3+ 
459Trombin3+ 
460Peroxinitrit3+ 
461Blodkoagulationsfaktorer3+ 
462Glukokortikoidreceptorer3+ 
463NADP3+ 
464Ditiokarb3+ 
465Positive Transcriptional Elongation Factor B3+ 
466Methemoglobin3+ 
467Endotelin-13+ 
468Klorider3+ 
469Melanocytstimulerande hormoner3+ 
470Multienzymkomplex3+ 
471Pyridoner3+ 
472Xenopusproteiner3+ 
473Piperaziner3+ 
474Fenoldopam3+ 
475Kinoliziner3+ 
476Uridintrifosfat3+ 
477Dimetylfenylpiperaziniumjodid3+ 
478Leukocytelastas3+ 
479Deoxiguanosin3+ 
480Penicillamin2+ 
481Takrolimusbindande proteiner2+ 
482Prostaglandinendoperoxider, syntetiska2+ 
483Karnosin2+ 
484Morfin2+ 
485Dichloroacetic Acid2+ 
486DNA2+ 
487Sotalol2+ 
488Dinitrobensener2+ 
489Kallikreiner2+ 
490Diazepam2+ 
491Drosophilaproteiner2+ 
492rac1 GTP-bindande proteiner2+ 
493Enkefalin, leucin2+ 
494Oxotremorin2+ 
495Växtproteiner2+ 
496Tuberkulosvacciner2+ 
497Polyetylenglykoler2+ 
498Fruktosdifosfataldolas2+ 
499Adrenomedullin2+ 
500Tumor Necrosis Factor Decoy Receptors2+ 
501Tumörnekrosfaktorreceptorer2+ 
502Alfa-MSH2+ 
503Peptidhydrolaser2+ 
504KATP-kanaler2+ 
505Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein2+ 
506GTP-bindande proteiner2+ 
507Cystin2+ 
508Ribonukleosider2+ 
509Onkogenproteiner, virala2+ 
510Trypan Blue2+ 
511Serotonin2+ 
512Hypofysär adenylcyklasaktiverande polypeptid2+ 
513Kanamycin2+ 
514RNA, Small Interfering2+ 
515Thiobarbituric Acid Reactive Substances2+ 
516Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit2+ 
517Grupp II fosfolipaser A22+ 
518Fluorkarboner2+ 
519Mannosbindande lektin2+ 
520Glykopeptider2+ 
521Isofluran2+ 
522Single-Chain Antibodies2+ 
523Immunglobulin A2+ 
524Tetradekanoylforbolacetat2+ 
525Lymphocyte Function-Associated Antigen-12+ 
526Triazoler2+ 
527Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I2+ 
528Melanokortiner2+ 
529Demekolcin2+ 
530Feniramin2+ 
531Bilirubin2+ 
532Oligopeptider2+ 
533Receptorer, opioid, delta2+ 
534Natriumselenit2+ 
535Alprostadil2+ 
536Klonixin2+ 
537Amidiner2+ 
538Glycerider2+ 
539Glutationperoxidas2+ 
540Insulin2+ 
541Imipenem2+ 
542Maskproteiner2+ 
543RNA2+ 
544Peptidvacciner2+ 
545Kaspas-72+ 
546Metyletrar2+ 
547Histokompatibilitetsantigener klass I2+ 
548Staurosporin2+ 
549Cytokromer c2+ 
55014-3-3-proteiner2+ 
551Prostaglandinblockerare2+ 
552Enteropeptidas2+ 
553bcl-X-protein2+ 
554Bordihydroxider2+ 
555Puromycin2+ 
556Atropin2+ 
557Kolmonoxid2+ 
558Isoxazoler2+ 
559Urinämne2+ 
560Angiopoietin-22+ 
561Protein-serin-treoninkinaser2+ 
562Pankreatisk elastas2+ 
563Orosomukoid2+ 
564Gabexat2+ 
565Kreatinkinas, MB2+ 
566Dipeptidyl-Peptidases and Tripeptidyl-Peptidases2+ 
567Graviditetsproteiner2+ 
568Peroxiredoxiner2+ 
569Bicucullin2+ 
570Benzophenanthridines2+ 
571Tienamyciner2+ 
572Autoantikroppar2+ 
573Oxytocinreceptorer2+ 
574Transkriptionsfaktor ReIA2+ 
575Glycerylfosforylkolin2+ 
576Iloprost2+ 
577Prekallikrein2+ 
578Pyraziner2+ 
579Fenantridiner2+ 
580Receptor Tyrosine Kinase-like Orphan Receptors2+ 
581Svampantikroppar2+ 
58215-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra2+ 
583Transaktivatorer2+ 
584Endopeptidas K2+ 
585Karotenoider2+ 
586CCL2-kemokin2+ 
587Pyrrolidinoner2+ 
588Citrullin2+ 
589Protonkogenproteiner c-raf2+ 
590Nalbufin2+ 
591Desipramin2+ 
592Kaspaser2+ 
593Antisens-oligonukleotider2+ 
594Karboliner2+ 
595Metalloendopeptidaser2+ 
596Flumazenil2+ 
597Kallidin2+ 
598Fenylbutyrater2+ 
599Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser2+ 
600Kenodeoxicholsyra2+ 
601Receptorer, komplement 3b2+ 
602Bensofuraner2+ 
603Magaininer2+ 
604Glukosfosfater2+ 
605Tetraetylammoniumföreningar2+ 
606Uretan2+ 
607Cykliskt AMP-beroende proteinkinas typ II2+ 
608Lipopeptider2+ 
609Oxidoreduktaser2+ 
610bcl-2-Associated X Protein2+ 
611Plasminogenaktivatorer2+ 
612Enzymer2+ 
613Magnetit2+ 
614Peptider, cykliska2+ 
615Receptors, Tumor Necrosis Factor, Member 142+ 
616Indoler2+ 
617Fibrin2+ 
618Klorpromazin2+ 
619Bensylaminer2+ 
620Histondeacetylaser2+ 
621Anisomycin2+ 
622Cyklooxygenas 22+ 
623Fenetylaminer2+ 
624Immunglobulinfragment, Fc2+ 
625Nervtillväxtfaktorer2+ 
626Tyrpostiner2+ 
627Immunsera2+ 
628Fentanyl2+ 
629Tioredoxin-disulfidreduktas2+ 
630I-kappa B-kinas2+ 
631Indazoler2+ 
632Cytokalasin D2+ 
633Vasoaktiv intestinal peptid2+ 
634Glutationreduktas2+ 
635Makrolider2+ 
636Gramicidin2+ 
637C-vitamin2+ 
638Tiadiazoler2+ 
639Natriumglutamat2+ 
640Terbutalin2+ 
641Leukotrien B42+ 
642Cefazolin2+ 
643Dinoprost2+ 
644Protonkogenproteiner c-bcl-22+ 
645Mannitol2+ 
646Kolin2+ 
647Mutantproteiner2+ 
648Cefalotin2+ 
649Klindamycin2+ 
650Pyrimidinoner2+ 
651Dexmedetomidin2+ 
65216,16-dimetylprostaglandin E22+ 
653Cysteinendopeptidaser2+ 
654Kväve2+ 
655Morfoliner2+ 
656Tobramycin2+ 
657Muskarinreceptorer2+ 
658Prometazin2+ 
659Acetater2+ 
660Halotan2+ 
661Elektrontransportkomplex IV2+ 
662Vacciner mot svamp2+ 
663Kol2+ 
664Melatoninreceptorer2+ 
665Kalcimycin2+ 
666Evans Blue2+ 
667Sodium-Hydrogen Antiporter2+ 
668Trombocytmembranglykoprotein IIb2+ 
669Vacciner2+ 
670Diltiazem2+ 
671Pyrilamin2+ 
672Metysergid2+ 
673Isokinoliner2+ 
674Kristalliner2+ 
675Glukagon2+ 
676HLA-DR3-antigen2+ 
677Kalcitonin2+ 
678Proteinkinas C2+ 
679Protonkogenproteiner c-jun2+ 
680GABA-A-receptorer2+ 
681Urinary Plasminogen Activator2+ 
682Phosphatidylinositol 3-Kinases2+ 
683Tetrazoler2+ 
684Nikotinreceptorer2+ 
685Leukemihämmande faktor2+ 
686Dipeptider2+ 
687Propofol2+ 
688Ursodeoxycholsyra2+ 
689Mekamylamin2+ 
690Fluorescein-5-isotiocyanat2+ 
691Opsoninproteiner2+ 
692Annexin V2+ 
693Leukotrien D42+ 
694Prazosin2+ 
695Angiotensin II2+ 
696Kloramfenikol2+ 
697Transkriptionsfaktor AP-12+ 
698Mannosider2+ 
699Flavonoider2+ 
700Nervvävnadsproteiner2+ 
701Isoenzymer2+ 
7022+ 
703Leupeptiner2+ 
704Alfa-1-adrenerga receptorer2+ 
705Leukotrien E42+ 
706Organometallföreningar2+ 
707Yohimbin2+ 
708Fenoler2+ 
709Interleukin-22+ 
710Kinidin2+ 
711Adenosintrifosfataser2+ 
712Fentolamin2+ 
713HLA-DR-antigener1+ 
714Minocyklin1+ 
715Ketanserin1+ 
716Klonidin1+ 
717Kalciumoxalat1+ 
718Glutationtransferas1+ 
719Maleimider1+ 
720Hirudiner1+ 
721Bradykinin1+ 
722Aldehyder1+ 
7238-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin1+ 
724E-selektin1+ 
725Nitroprussid1+ 
726Pyrimidiner1+ 
727Ozon1+ 
728Fenantrener1+ 
729Amrinon1+ 
730ortho-Aminobenzoates1+ 
731JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
732Faktor VII1+ 
733Piperidiner1+ 
734Kalmodulin1+ 
735Karbakol1+ 
736Serinendopeptidaser1+ 
737CXC-kemokiner1+ 
738Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A1+ 
739NAD1+ 
740Propanolaminer1+ 
741Imipramin1+ 
742Muscimol1+ 
743Ormserum1+ 
744Betalaktamer1+ 
745Ketoprofen1+ 
746Diklofenak1+ 
747Metyrapon1+ 
748Na-K-ATPas1+ 
749Bakteriella vacciner1+ 
750Betaglukaner1+ 
751Matrixmetalloproteinas 91+ 
752Karnitin1+ 
753Mikrotubulusassocierade proteiner1+ 
754Protozoproteiner1+ 
755Sulfider1+ 
756Tromboplastin1+ 
757Dizocilpinmaleat1+ 
758Colforsin1+ 
759Receptorer, opioid, mu1+ 
760Litium1+ 
7613-hydroxubutursyra1+ 
762Polystyrener1+ 
763Koenzymer1+ 
764Receptorer, antigen, T-celler gamma-delta1+ 
765Oligodeoxiribonukleotider1+ 
766Teknetium Tc 99m aggregerat albumin1+ 
767Calcium-Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type 21+ 
768Kortikotropinfrisättande hormon1+ 
769Freunds adjuvans1+ 
770Triterpener1+ 
771Kalciumkanaler1+ 
772Opioidpeptider1+ 
773Sinkalid1+ 
774Prostaglandinendoperoxidsyntaser1+ 
775IgE-receptorer1+ 
776Prokainamid1+ 
777Neuropeptider1+ 
778Tumörsuppressorprotein p531+ 
779Fettsyror, fria1+ 
780Furosemid1+ 
781Teknetium1+ 
782Selen1+ 
783Xantinoxidas1+ 
784Alkaliskt fosfatas1+ 
785NMDA-receptorer1+ 
786Oligosackarider1+ 
787Natriuretisk peptid, hjärna1+ 
788Fosfokreatin1+ 
789Metakrylater1+ 
790CD31-antigener1+ 
791Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor1+ 
792Interleukin-181+ 
793Kainsyra1+ 
794Pregnanolon1+ 
795Doxorubicin1+ 
796Dronabinol1+ 
797Transforming growth factor beta1+ 
798DNA, komplementärt1+ 
799Kemokiner1+ 
800Muskelproteiner1+ 
801Kollagen1+ 
802Desoxikortikosteron1+ 
803Eikosanoider1+ 
804Polymetylmetakrylat1+ 
805Intracellulära signalpeptider och -proteiner1+ 
806Aminosyraklorometylketoner1+ 
807Hem1+ 
808Echinocandiner1+ 
809Propranolol1+ 
810Ginsenosider1+ 
811Isoantikroppar1+ 
812Kolistin1+ 
813Ciprofloxacin1+ 
814Komplement 31+ 
815Glyburid1+ 
816Nitroglycerin1+ 
817Lignaner1+ 
818Luciferaser1+ 
819Lipas1+ 
820Pentobarbital1+ 
821Citronsyra1+ 
822Granulocytkolonistimulerande faktor1+ 
823C-reaktivt protein1+ 
824Litiumklorid1+ 
825Epoxiföreningar1+ 
826Immuntoxiner1+ 
827Celladhesionsmolekyler1+ 
828Dehydroepiandrosteron1+ 
829Ubikinon1+ 
830Erytropoietin1+ 
831Proteinisoformer1+ 
832CCL5-kemokin1+ 
833Cisaprid1+ 
834Doxycyklin1+ 
835Plasminogenaktivatorhämmare 11+ 
836Bakteriella yttermembranproteiner1+ 
837Benshydrylföreningar1+ 
838Antipyrin1+ 
839Kreatin1+ 
84017-hydroxiprogesteron1+ 
841Cellkärneproteiner1+ 
842Teknetium Tc 99m-pentetat1+ 
843Hormoner1+ 
844Kaspas-81+ 
845Xantiner1+ 
846Natriumkromoglikat1+ 
847Trijodtyronin1+ 
848Växtberedningar1+ 
849Tritium1+ 
850Laktos1+ 
851EDTA1+ 
852Interleukin-41+ 
853Kolradioisotoper1+ 
854Grönfluorescerande proteiner1+ 
855Receptorer, opioid, kappa1+ 
856Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner1+ 
857Gallsyror och gallsalter1+ 
858Gliafilamentprotein1+ 
859Ciklosporin1+ 
860Vatten1+ 
861Karragenan1+ 
862Glycerol1+ 
863Fosfolipider1+ 
864Aerosoler1+ 
865CXCR4-receptorer1+ 
866Neuropeptid Y1+ 
8671+ 
868Fenytoin1+ 
869PPAR gamma1+ 
870Vankomycin1+ 
871Polysackarider, bakteriella1+ 
872Urinsyra1+ 
8731+ 
874Protonkogenproteiner1+ 
875erbB-2-receptor1+ 
876Pentylentetrazol1+ 
877Karbazoler1+ 
878Cykliskt GMP1+ 
879Puriner1+ 
880Dihydropyridiner1+ 
881Ceruletide1+ 
882Serotoninreceptorer1+ 
883Natriuretisk förmaksfaktor1+ 
884Androgenreceptorer1+ 
885Protonkogenproteiner c-fos1+ 
886Fosfater1+ 
887Arakidonsyra1+ 
888Prednisolon1+ 
889Tymidin1+ 
890Klodronsyra1+ 
891Koffein1+ 
892Fosfoproteiner1+ 
893Pyrrolidiner1+ 
894Amfetamin1+ 
895Midazolam1+ 
896Seskviterpener1+ 
897Ampicillin1+ 
898Trombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplex1+ 
899Aminosyror1+ 
900Nukleosider1+ 
901Bensamider1+ 
902Interleukiner1+ 
903Scopolamine Hydrobromide1+ 
904Tuberkulosvaccin1+ 
905Ribonukleaser1+ 
906gamma-Aminosmörsyra1+ 
907Metoprolol1+ 
908Fiskoljor1+ 
909Bensoater1+ 
910Leukocidiner1+ 
911Virusvacciner1+ 
912Fetter1+ 
913Polymerer1+ 
914Cisplatin1+ 
915Haloperidol1+ 
916Nifedipin1+ 
917Triglycerider1+ 
918Sirolimus1+ 
919Aminosyror, grenade1+ 
920Järn1+ 
921Lipoproteiner1+ 
922Penicilliner1+ 
923Cefalosporiner1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer