Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Diafragmabråck100+ +
2Bråck97+ +
3Ljumskbråck92+ +
4Ventralbråck80+ +
5Bukbråck51+ +
6Femoralbråck39+ +
7Navelbråck27+ +
8Tarmvred9+ +
9Ventrikelvolvulus5+ +
10Blindtarmsinflammation4+ +
11Postoperativa komplikationer4+ +
12Bukhinnesjukdomar3+ +
13Gastroesofageal reflux3+ +
14Diafragmatisk eventration3+ +
15Bukskador3+ +
16Tjocktarmssjukdomar3+ +
17Tarmsjukdomar2+ +
18Buksmärta2+ +
19Kryptorkism2+ +
20Ileumsjukdomar2+ +
21Tolvfingertarmens sjukdomar2+ +
222+ +
23Urinblåsesjukdomar2+ +
24Missbildningar, multipla2+ +
25Sår, icke-penetrerande2+ +
26Fetma, sjuklig2+ +
27Tarmperforation2+ +
28Akuta situationer2+ +
29Vidhäftningar1+ +
30Meckels divertikel1+ +
31Volvulus1+ +
32Kallbrand1+ +
33Kräkning1+ +
34Bukabscess1+ +
35Sigmoidsjukdomar1+ +
36Magsäckssjukdomar1+ +
37Blindtarmssjukdomar1+ +
38Akut buk1+ +
39Könsorganens sjukdomar hos män1+ +
40Hosta1+ +
41Lungsjukdomar1+ +
42Fetma1+ +
43Syndrom1+ +
44Bröstkorgssjukdomar1+ +
45Magruptur1+ +
46Urinledarsjukdomar1+ +
47Luft i lungsäcken1+ +
48Sällsynta sjukdomar1+ +
49Refluxesofagit1+ +
50Magsår1+ +
51Graviditetskomplikationer1+ +
52Främmandekroppsförflyttningar1+ +
53Sjukdomar hos för tidigt födda1+ +
54Hydropneumotorax1+ +
55Fostrets sjukdomar1+ +
56Intraoperativa komplikationer1+ +
57Vattenbråck1+ +
58Jejunalsjukdomar1+ +
59Hudfistel1+ +
60Dyspepsi1+ +
61Spontanbristning1+ +
62Sjukdom orsakad av läkares åtgärder1+ +
63Kirurgisk såröppning1+ +
64Peptiskt sår, perforerat1+ +
65Vätska i buken1+ +
66Kirurgisk sårinfektion1+ +
67Andningssvikt1+ +
68Revbensfrakturer1+ +
69Vridning1+ +
70Tarmfistel1+ +
71Koristom1+ +
72Kronisk sjukdom1+ +
73Instabil bröstkorg1+ +
74Framfall1+ +
75Bröstkorgsskador1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer