Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Betalaktamaser100+ 
2Karbapenemer63+ 
3Cefalosporiner42+ 
4Betalaktamer39+ 
5Penicillansyra32+ 
6Bakterieproteiner31+ 
7Amdinocillin24+ 
8Tienamyciner23+ 
9Fluorokinoloner22+ 
10Ceftazidim21+ 
11Ciprofloxacin20+ 
12Kolistin20+ 
13Cefotaxim19+ 
14Laktamer19+ 
15Trimetoprim18+ 
16Piperacillin18+ 
17Minocyklin17+ 
18Norfloxacin17+ 
19Ceftizoxim17+ 
20Moxalaktam15+ 
21Sulfametoxazol15+ 
22Aminoglykosider15+ 
23Imipenem14+ 
24Cefalosporinas14+ 
25Cefoperazon14+ 
26Ampicillin14+ 
27Klavulansyra13+ 
28Cefmenoxim13+ 
29Ceftriaxon13+ 
30Ofloxacin13+ 
31Penicilliner13+ 
32Kinoloner13+ 
33Aztreonam13+ 
34Bakterie-DNA12+ 
35Peptidyltransferaser12+ 
36Hexosyltransferaser12+ 
37Mezlocillin12+ 
38Azabicyclo Compounds12+ 
39Sulbaktam12+ 
40Ticarcillin11+ 
41Cefamyciner11+ 
42Amikacin11+ 
43Muramoylpentapeptidkarboxypeptidas11+ 
44Trimetoprim-sulfametoxazolkombination11+ 
45Nalidixinsyra10+ 
46Fosfomycin10+ 
47Penicillinbindande proteiner10+ 
48Nitrofurantoin10+ 
49Nasturtium9+ 
50Klavulansyror9+ 
51Framycetin9+ 
52RNA, ribosomalt, 16S9+ 
53Amdinocillinpivoxil6+ 
54Bakteriella vacciner4+ 
55Bakteriella antikroppar4+ 
56Gentamiciner4+ 
57Virusvacciner4+ 
58Prazikvantel4+ 
59Aciklovir4+ 
60Immunglobulin G4+ 
61Interferon Type II4+ 
62Rekombinanta proteiner3+ 
63Metronidazol3+ 
64Amfotericin B3+ 
65Cefazolin3+ 
66Virus-DNA3+ 
67Protozoiska antikroppar3+ 
68Klindamycin3+ 
69Amoxicillin3+ 
70Vacciner, syntetiska3+ 
71Cytokiner3+ 
72Acetamider3+ 
73Azitromycin3+ 
74Flukonazol3+ 
75RNA, viralt3+ 
76Virusproteiner3+ 
77Alfa-interferon3+ 
78Rifampin3+ 
79Virushöljets proteiner2+ 
80Tobramycin2+ 
81Organofosforföreningar2+ 
82Interferoner2+ 
83Cytosin2+ 
84Oxazolidinoner2+ 
85Organophosphonates2+ 
86Doxycyklin2+ 
87Cefoxitin2+ 
88Protozovacciner2+ 
89Klaritromycin2+ 
90Immunglobuliner2+ 
91Glykopeptider2+ 
92Makrolider2+ 
93Immunglobulin M2+ 
94Cefamandol2+ 
95Cefuroxim2+ 
96Erytromycin2+ 
97Teikoplanin2+ 
98Immunglobulin A2+ 
99Ribavirin2+ 
100DNA-vacciner2+ 
101Monoklonala antikroppar2+ 
102Itrakonazol2+ 
103Zidovudin2+ 
104Hepatit B-vacciner2+ 
105Cilastatin2+ 
106Antibodies, Neutralizing2+ 
107Immunsera2+ 
108Ganciklovir2+ 
109AIDS-vacciner2+ 
110Daptomycin2+ 
111Neuraminidas2+ 
112Povidonjod2+ 
113Bakteriella yttermembranproteiner2+ 
114Ureas2+ 
115Tetracyklin2+ 
116Penicillin G2+ 
117Oseltamivir2+ 
118Influensavacciner2+ 
119Meticillin2+ 
120Echinocandiner2+ 
121Diminazen2+ 
122Nystatin2+ 
123Protozoproteiner2+ 
124Triazoler2+ 
125Immunglobuliner, intravenösa2+ 
126Interferon typ I2+ 
127Interleukin-122+ 
128Levofloxacin2+ 
129Cefalexin2+ 
130Polyetylenglykoler1+ 
131Adenin1+ 
132Peptidvacciner1+ 
133HIV-antikroppar1+ 
134Virginiamycin1+ 
135Poly I-C1+ 
136Antimikrobiella katjoniska peptider1+ 
137Cefalotin1+ 
138Tumörnekrosfaktor-alfa1+ 
139Oxacillin1+ 
140Amoxicillin-kalium-klavulansyrakombination1+ 
141Mupirocin1+ 
142Nitroimidazoler1+ 
143Polymyxiner1+ 
144Sulfadiazin1+ 
145Ketokonazol1+ 
146Hepatit B-antikroppar1+ 
147Interleukin-41+ 
148Karbenicillin1+ 
149Vacciner mot svamp1+ 
150Papillomvirusvacciner1+ 
151Stafylokockvacciner1+ 
152Lipopeptider1+ 
153Interleukin-101+ 
154CCR5-receptorer1+ 
155Lamivudin1+ 
156Oxitetracyklin1+ 
157Cefotetan1+ 
158Jord1+ 
159Laktoferrin1+ 
160Floxacillin1+ 
161Kloxacillin1+ 
162Protozo-DNA1+ 
163Svampantikroppar1+ 
164Adhesiner, bakteriella1+ 
165Svamp-DNA1+ 
166Vacciner1+ 
167Silver1+ 
168Virusreceptorer1+ 
169Vismut1+ 
170Rekombinanta fusionsproteiner1+ 
171Hepatit C-antikroppar1+ 
172Omeprazol1+ 
173Imidokarb1+ 
174Foskarnet1+ 
175Leukomyciner1+ 
176Neomycin1+ 
177Ribonukleosider1+ 
178Virala matrixproteiner1+ 
179Netilmicin1+ 
1802-aminopurin1+ 
181Rifabutin1+ 
182Cefonicid1+ 
183Maskproteiner1+ 
184Alanintransaminas1+ 
185Växtextrakt1+ 
186Pyrantel1+ 
187Cellextrakt1+ 
188Isoniazid1+ 
189Levamisol1+ 
190Tetracykliner1+ 
191Koagulas1+ 
192Lipopolysackarider1+ 
193DNA-primrar1+ 
194Fusidinsyra1+ 
195Klorhexidin1+ 
196Hepatitvacciner1+ 
197Bensimidazoler1+ 
198Azaföreningar1+ 
199Kapsidproteiner1+ 
200Pyrimetamin1+ 
201Pefloxacin1+ 
202Streptokockvacciner1+ 
203Antikroppar1+ 
204Svampproteiner1+ 
205Pyraner1+ 
206Virala icke-strukturella proteiner1+ 
207Kinoliner1+ 
208Mikonazol1+ 
209Dietylkarbamazin1+ 
210Tuberkulosvaccin1+ 
211Kemokiner1+ 
212Proteinprekursorer1+ 
213Naftokinoner1+ 
214Immunglobulin A, sekretoriskt1+ 
215Polymyxin B1+ 
216Mannosbindande lektin1+ 
217Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus1+ 
218Kloramfenikol1+ 
219Lincomycin1+ 
220Streptomycin1+ 
221HIV-höljeprotein gp1201+ 
222Oligodeoxiribonukleotider1+ 
223Pneumokockvacciner1+ 
224Fosfonoacetat1+ 
225Membranglykoproteiner1+ 
226Jodoforer1+ 
227Enoxacin1+ 
228Tinidazol1+ 
229Cefradin1+ 
230Klotrimazol1+ 
231Nonoxynol1+ 
232Interleukiner1+ 
233Nukleosider1+ 
234Roxitromycin1+ 
235Streptolysiner1+ 
236Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin1+ 
237Polysackarider, bakteriella1+ 
238Opsoninproteiner1+ 
239Bacitracin1+ 
240Toll-liknande receptorer1+ 
241Betadefensiner1+ 
242Polyetylentereftalater1+ 
243Rifamyciner1+ 
244Aerosoler1+ 
245HIV-kärnprotein p241+ 
246Organometallföreningar1+ 
247Oxaziner1+ 
248Mask-DNA1+ 
249Cytomegalovirusvacciner1+ 
250Niklosamid1+ 
251Triklorfon1+ 
252Sulfametizol1+ 
253Bakteriociner1+ 
254Herpesvirusvacciner1+ 
255Membranproteiner1+ 
256Interleukin-21+ 
257RNA, budbärar1+ 
258Koleratoxin1+ 
259Oxamnikvin1+ 
260Artemisiner1+ 
2612-Pyridinylmethylsulfinylbenzimidazoles1+ 
262Cefaloridin1+ 
263Spiramycin1+ 
264Glykoproteiner1+ 
265Vidarabin1+ 
266Interleukin-61+ 
267Primakin1+ 
268Simplexvirusvacciner1+ 
269Zanamivir1+ 
270Amidiner1+ 
271Escherichia coliproteiner1+ 
272Ornidazol1+ 
273Ribosom-DNA1+ 
274Peptider, cykliska1+ 
275Peptider1+ 
276Genprodukter, gag1+ 
277Interferonreceptorer1+ 
278Bencement1+ 
279Flucytosin1+ 
280Kikhostevaccin1+ 
281Sulfanilamider1+ 
282Ketolider1+ 
283Polysackarider1+ 
284Granulocytkolonistimulerande faktor1+ 
285Tuberkulosvacciner1+ 
286CCL5-kemokin1+ 
287Amantadin1+ 
288Hemagglutininer, virala1+ 
289Metenamin1+ 
290Immunglobulinisotyper1+ 
291Silversulfadiazin1+ 
292Defensiner1+ 
293Lansoprazole1+ 
294Klofazimin1+ 
295Konjugatvacciner1+ 
296DNA-styrt DNA-polymeras1+ 
297Guanin1+ 
298Smittkoppsvaccin1+ 
299Hemolysinproteiner1+ 
300Cefixim1+ 
301Pyrantelpamoat1+ 
302CD4-antigener1+ 
303Brucellavaccin1+ 
304Betaglukaner1+ 
305Metylmetakrylater1+ 
306Viral Core Proteins1+ 
307Urinämne1+ 
308Karbanilider1+ 
309RNA, dubbelsträngat1+ 
310Cefmetazol1+ 
311Sulfatiazoler1+ 
312Sialinsyror1+ 
313Penicillin G Procaine1+ 
314Fleroxacin1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer