Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Multipel skleros100+ +
2Tuberös skleros69+ +
3Förhårdning36+ +
4Amyotrofisk lateralskleros33+ +
5Sklerodermi, systemisk26+ +
6Remitterande multipel skleros23+ +
7Multipel skleros, kronisk progressiv11+ +
8Schilders diffusa cerebrala skleros8+ +
9Sklerodermi, diffus8+ +
10Benförhårdning5+ +
11Angiomyolipom5+ +
12Raynauds sjukdom4+ +
13Rabdomyom4+ +
14Sklerodermi, lokaliserad3+ +
15Demyeliniserande sjukdomar3+ +
16Sjukdomsförlopp3+ +
17Peritoneal Fibrosis3+ +
18Mönckebergs mediaskleros3+ +
19Sklerodermi, begränsad3+ +
20Angiofibrom3+ +
21Motorneuronsjukdom2+ +
22Lymfangioleiomyomatos2+ +
23CREST-syndrom2+ +
24Synnervsinflammation2+ +
25Temporallobsepilepsi2+ +
26Njurtumörer2+ +
27Ansiktstumörer2+ +
28Astrocytom2+ +
29Babinskireflex2+ +
30Fokal segmental glomeruloskleros1+ +
31Muskelspasticitet1+ +
32Neuromyelitis optica1+ +
33Nervdegeneration1+ +
34Epilepsi1+ +
35Hjärnsjukdomar1+ +
36Bristfälligt uttal1+ +
37Hamartom1+ +
38Demens1+ +
391+ +
40Syndrom1+ +
41Förtvining1+ +
42Hjärntumörer1+ +
43Encefalomyelit, akut disseminerad1+ +
44Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust1+ +
45Feberkramper1+ +
46Anfall1+ +
47Kronisk sjukdom1+ +
48Förkalkning1+ +
49Fibros1+ +
50Trötthet1+ +
51Polycystnjure1+ +
52Veninflammation1+ +
53Hemangiom1+ +
54Trigeminusneuralgi1+ +
55Genetiska sjukdomsanlag1+ +
56Nervsystemets sjukdomar1+ +
57Glios1+ +
58Frontotemporal Dementia1+ +
59Nystagmus, patologisk1+ +
60Bulbär pares, progressiv1+ +
61Hjärn- och ryggmärgsinflammation1+ +
62Akut sjukdom1+ +
63Lipom1+ +
64Ryggmärgssjukdomar1+ +
65Lymfangiomyom1+ +
66Hjärttumörer1+ +
67Skelettsjukdomar, utvecklingsbetingade1+ +
68Nefrotiskt syndrom1+ +
69Njursvikt, kronisk1+ +
70Stendammslunga1+ +
71Autoimmuna sjukdomar1+ +
72Smakförnimmelse, förlorad1+ +
73Hudsår1+ +
74Muskelatrofi1+ +
75Sensoriska störningar1+ +
76Hyperplasi1+ +
77Fascikulation1+ +
78Hicka1+ +
79Camurati-Engelmanns syndrom1+ +
80Lungfibros1+ +
81Perifera nervsystemets sjukdomar1+ +
82Postpoliosyndrom1+ +
83Uveit, mellanliggande1+ +
84Kognitiva störningar1+ +
85Nefroskleros1+ +
86Skelettsjukdomar1+ +
87Epilepsi, komplex, partiell1+ +
88Ataxi1+ +
89Synstörningar1+ +
90Frontotemporal Lobar Degeneration1+ +
91Muskelsvaghet1+ +
92Marmorbensjuka1+ +
93Njursjukdomar1+ +
94Lunghypertoni1+ +
95Darrning1+ +
96Okulära motilitetsrubbningar1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer