Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Förlamning100+ +
2Förlamning, partiell61+ +
3Ansiktsförlamning46+ +
4Andningsförlamning43+ +
5Stämbandsförlamning41+ +
6Paralyser, familjära periodiska30+ +
7Hypokalemisk periodisk paralys26+ +
8Fästingparalys19+ +
9Sömnparalys10+ +
1010+ +
11Hypokalemi10+ +
126+ +
13Tyreotoxikos6+ +
14Dubbelseende6+ +
15Bells pares5+ +
16Hjärnnervsjukdomar5+ +
17Bulbär pares, progressiv5+ +
18Paralys hos spädbarn5+ +
19Polio4+ +
20Facialisnervskador4+ +
21Abducensnervsjukdomar4+ +
22Ansiktsnervssjukdomar4+ +
23Muskelsvaghet4+ +
24Skelning4+ +
25Nedsänkt ögonlock4+ +
26Bältros3+ +
27Heshet3+ +
28Tetraplegi3+ +
29Parturient pares3+ +
30Neurosyfilis3+ +
31Hyperkalemi3+ +
32Förlamning, dubbelsidig3+ +
33Okulära motilitetsrubbningar3+ +
34Laryngeal Nerve Injuries3+ +
35Recurrent Laryngeal Nerve Injuries3+ +
36Inåtskelning2+ +
37Muskelhypotoni2+ +
38Röststörningar2+ +
39Nervkompressionssyndrom2+ +
40Fästingtoxikoser2+ +
414:e kranialnervssjukdomar2+ +
42Postoperativa komplikationer2+ +
43Konversionsstörning2+ +
44Hjärnnervstumörer2+ +
45Andningsljud2+ +
46Myotoni2+ +
47Vagus Nerve Injuries2+ +
48Möbius syndrom2+ +
49Acidos, renal tubulär2+ +
50Förlamning, halvsidig2+ +
51Andningssvikt2+ +
52Perifera nervsystemets sjukdomar2+ +
53Brakialplexusneurit2+ +
54Bristfälligt uttal2+ +
55Horners syndrome2+ +
56Guillain-Barres syndrom2+ +
57Akut sjukdom2+ +
58Cerebral infarkt2+ +
59Syndrom2+ +
60Abducensnervskada2+ +
61Kaliumbrist2+ +
62Giftstruma2+ +
63Pupillutvidgning2+ +
64Hypertyreos2+ +
65Hypoglossal Nerve Injuries2+ +
66Hypoglossussjukdomar2+ +
67Muskelatrofi2+ +
68Andnöd2+ +
69Förlossningsskador2+ +
70Ormbett1+ +
71Andersens syndrom1+ +
72Larynxgranulom1+ +
73Fästinginfestationer1+ +
74Ryggmärgssjukdomar1+ +
75Hjärnstamsinfarkter1+ +
76Sväljningssvårigheter1+ +
77Ryggmärgskompression1+ +
78Nystagmus, patologisk1+ +
79Myotonia congenita1+ +
80Pupillsammandragning1+ +
81Hypestesi1+ +
82Reflex, onormal1+ +
83Botulism1+ +
84Fascikulation1+ +
85Muskelsjukdomar1+ +
86Herpes zoster oticus1+ +
87Mellanöreinflammation1+ +
88Poliomyelit, bulbär1+ +
89Polyradikuloneuropati1+ +
90Brakialplexusneuropatier1+ +
91Yrsel1+ +
92Spinal osteofytos1+ +
93Radikulopati1+ +
94Melkersson-Rosenthals syndrom1+ +
95Förtvining1+ +
961+ +
971+ +
98Neuromuskulära sjukdomar1+ +
99Ryggmärgsskador1+ +
100Parestesi1+ +
101Enterovirusinfektioner1+ +
102Kolesteatom, mellanöra1+ +
1031+ +
104Muskelspasticitet1+ +
105Ryggradsförträngning1+ +
106Shy-Dragers syndrom1+ +
107Polyneuropatier1+ +
108Skallfrakturer1+ +
109Huvudvärk1+ +
110Främre ryggartärsyndrom1+ +
111Hörselnedsättning1+ +
112Sjukdomsförlopp1+ +
113Hjärnsjukdomar1+ +
114Hjärntumörer1+ +
115Huvudskador, slutna1+ +
116Anisokori1+ +
117Vagusnervsjukdomar1+ +
118Neurilemmom1+ +
119Skalltumörer1+ +
120Svalgsjukdomar1+ +
121Tyreotoxisk kris1+ +
122Peroneusneuropatier1+ +
123Kataplexi1+ +
124Muskelatrofi, spinal1+ +
125Ataxi1+ +
126Nervsystemets sjukdomar1+ +
127Utåtskelning1+ +
128Synkinesi1+ +
129Narkolepsi1+ +
130Virussjukdomar1+ +
131Pupillstörningar1+ +
132Sjögrens syndrom1+ +
1331+ +
134Halsartärsjukdomar1+ +
135Parapares1+ +
136Multipel skleros1+ +
137Myotoniska störningar1+ +
138Hörselnedsättning, sensorisk1+ +
139Skolios1+ +
140Blåsstörning, neurogen1+ +
141Hjärnaneurysm1+ +
142Andningsstörningar1+ +
143Amyotrofisk lateralskleros1+ +
144Motorneuronsjukdom1+ +
145Migränsjukdomar1+ +
146Kraniocerebralt trauma1+ +
147Hjärnskador1+ +
148Foodborne Diseases1+ +
1491+ +
150Charcot-Marie-Tooths sjukdom1+ +
151Parapares, spastisk1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer