Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Bencement100+ 
2Bisfosfonater85+ 
3Alendronat83+ 
4Polymetylmetakrylat74+ 
5Etidronsyra74+ 
6Teriparatid64+ 
7Vitamin D47+ 
8Kalciumfosfater38+ 
9Raloxifen36+ 
10Kalcium35+ 
11Metylmetakrylat35+ 
12Kalcium i kosten32+ 
13Kalcitonin31+ 
14Benmorfogenesproteiner31+ 
15Metylmetakrylater30+ 
16Benmorfogenesprotein 726+ 
17Tiofener24+ 
18Kompositmaterial24+ 
19Klodronsyra23+ 
20Kollagen typ I23+ 
21Organometallföreningar23+ 
22Benmorfogenesprotein 221+ 
23Bisköldkörtelhormoner21+ 
24Kolekalciferol21+ 
25Selektiva estrogenreceptormodulatorer21+ 
26Kalciumsulfat20+ 
27Vitamin K220+ 
28Transforming growth factor beta19+ 
29Bisfenol A-glycidylmetakrylat19+ 
30Titan19+ 
31Alkaliskt fosfatas19+ 
32Imidazoler19+ 
33Polydioxanon17+ 
34Hartscement17+ 
35Kalciumföreningar17+ 
36Epoxihartser17+ 
37RANK-ligand17+ 
38Durapatit16+ 
39Hydroxikolekalciferoler16+ 
40Osteokalcin15+ 
41Guttaperka15+ 
42Ergokalciferoler14+ 
43Bensotiadiaziner14+ 
44Silikater14+ 
45Metallokeramiska legeringar13+ 
46Kollagen13+ 
47Aluminiumföreningar13+ 
48Lättmetaller12+ 
49Kvarts11+ 
50Hydroxiapatiter11+ 
51Zirkonium11+ 
52Metakrylater11+ 
53Vitamin K10+ 
54Kalcitriol10+ 
55Bacitracin10+ 
56Polyestrar9+ 
57Peptider9+ 
58Cathepsin K9+ 
59Kalcifediol9+ 
60Legeringar9+ 
61Strontium9+ 
62Bensotiepiner8+ 
63CBFA1-protein8+ 
64Rekombinanta proteiner8+ 
65Natriumfluorid8+ 
66Kalciumkarbonat8+ 
67Receptors, Prostaglandin E, EP2 Subtype8+ 
68Fluorider7+ 
69Oxider7+ 
70Mineral7+ 
71Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (fosforylerande)7+ 
72Vitamin K17+ 
73Natriumhypoklorit7+ 
74Polyetylener7+ 
75Insulinliknande tillväxtfaktor I7+ 
76Polyetylen7+ 
77Nickel7+ 
78Tantal7+ 
79Fosfater7+ 
80Cefazolin7+ 
81Prokollagen6+ 
8225-hydroxivitamin D 26+ 
83Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner6+ 
84Hydroxiprolin6+ 
85Aluminiumoxid6+ 
86Proteiner i kosten6+ 
87Benmorfogenesprotein 46+ 
88Surt fosfatas6+ 
89Fibrinplåster6+ 
90Plaster6+ 
91Benmorfogenesprotein 16+ 
92Polyuretaner6+ 
93Fibroblasttillväxtfaktor 26+ 
94Peptidfragment5+ 
95Nandrolon5+ 
96EDTA5+ 
97Pentanoner5+ 
98Smad5-protein5+ 
99Osteoprotegerin5+ 
100Cefadroxil5+ 
101Faktor XIII5+ 
102Indoler5+ 
103HMG-proteiner5+ 
104Wnt-proteiner5+ 
105Silver5+ 
106Hematoxylin5+ 
107Tobramycin5+ 
1085+ 
109Polymetakrylsyror5+ 
110Smad1-protein5+ 
111Cefalotin5+ 
112Enbukrilat5+ 
113Bukrylat5+ 
114Glukokortikoider5+ 
115SOX9-transkriptionsfaktorer5+ 
116Kalciumcitrat5+ 
1175+ 
118Peroxider4+ 
119Antibodies, Monoclonal, Humanized4+ 
120Polyglykolsyra4+ 
121Polypropylener4+ 
122Eosin Y4+ 
123Silikondioxid4+ 
124Teknetium Tc 99m-medronat4+ 
125Osteonektin4+ 
126Katepsiner4+ 
127Fosfor4+ 
128Aminosyror4+ 
129Toremifen4+ 
130Prolifererande cellkärneantigen4+ 
131Indometacin4+ 
132Kalciumhydroxid4+ 
133Prealbumin4+ 
134Cyanoakrylater4+ 
135Bariumföreningar4+ 
136Ketorolak4+ 
137Hartser, syntetiska4+ 
138Humant tillväxthormon4+ 
139Benmorfogenesprotein 64+ 
140Silaner4+ 
141Kol4+ 
142Sockersyra4+ 
143Receptorer, kalcium-sensing4+ 
144Lidokain4+ 
145Siden3+ 
146Tillväxtdifferentieringsfaktor 93+ 
147Rostfritt stål3+ 
148Tamoxifen3+ 
149Isoflavoner3+ 
150Vinylföreningar3+ 
151Fosforsyror3+ 
152Enoxaparin3+ 
153Jodföreningar3+ 
154Transforming Growth Factor beta13+ 
155Androgenantagonister3+ 
156Cefuroxim3+ 
157Prostaglandin E-receptorer3+ 
158Polyvinyler3+ 
159Kloxacillin3+ 
160Väteperoxid3+ 
1613+ 
162Coxsackie and Adenovirus Receptor-Like Membrane Protein3+ 
163Isoenzymer3+ 
164Tillväxthormon3+ 
165Bupivakain3+ 
166Ferriföreningar3+ 
167Binjurebarkshormoner3+ 
168LDL-receptorbesläktade proteiner3+ 
169Gelatin3+ 
170Cefmetazol3+ 
171Oxikodon3+ 
172Vaxer3+ 
173Mjölksyra3+ 
17424,25-dihydroxivitamin D 33+ 
175Polyfosfater3+ 
176Glykolater3+ 
177Nylon3+ 
178Cefalosporiner3+ 
179Serumalbumin3+ 
180Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-52+ 
181Monoklonala antikroppar2+ 
182Kalcitriolreceptorer2+ 
183Emodin2+ 
184Kreatinin2+ 
185Parathormonreceptorer2+ 
186Trombocytrelaterad tillväxtfaktor2+ 
187Testosteron2+ 
188Simvastatin2+ 
189Vatten2+ 
190C-vitamin2+ 
191Nitriler2+ 
192Acetaminofen2+ 
193Gentamiciner2+ 
194Nervtillväxtfaktor2+ 
195Koksalt2+ 
196Fentanyl2+ 
197Aminocaproates2+ 
198Kondroitinsulfater2+ 
199Karbonater2+ 
200Hyaluronsyra2+ 
201Mineralvatten2+ 
202Vanadin2+ 
203Homocystein2+ 
204Naturläkemedel, kinesiska2+ 
205Fibrin2+ 
206Vitamin A2+ 
207Virusreceptorer2+ 
208Vismut2+ 
209Vitamin B122+ 
210Polysackarider2+ 
211Akrylhartser2+ 
212Fiskleverolja2+ 
213Oljor2+ 
214Polymerer2+ 
215Kalciumradioisotoper2+ 
216Dextraner2+ 
217Zinkföreningar2+ 
218Aminocaproic Acid2+ 
219Nitrater2+ 
220Bromdeoxiuridin2+ 
221Urinämne2+ 
222Protonkogenproteiner c-sis2+ 
223Metylprednisolon2+ 
224Progesteronsläktingar2+ 
225Hormoner2+ 
226Betagalaktosidas2+ 
227Piroxikam2+ 
228Geler2+ 
229Ibuprofen2+ 
2302+ 
231Växtberedningar2+ 
232Morfin2+ 
233Lysin2+ 
234Proteiner2+ 
235Riboflavin2+ 
236Ubikitin-proteinligaser2+ 
237Cyproteronacetat2+ 
238Penicilliner2+ 
239Cefamandol2+ 
240Prednisolon2+ 
241Cykloheximid2+ 
242Fluoresceiner2+ 
243Amider2+ 
244Transaktivatorer2+ 
245Hydrogel2+ 
246Växtextrakt1+ 
247RNA, budbärar1+ 
248Warfarin1+ 
249Deferoxamin1+ 
250Vankomycin1+ 
251Betakatenin1+ 
252Amikacin1+ 
253Aromatas1+ 
254Folsyra1+ 
255Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A1+ 
256Triazoler1+ 
257Kväve1+ 
258Penicillin G1+ 
259Citronsyra1+ 
260Fibroblasttillväxtfaktorer1+ 
261Lovastatin1+ 
262Medroxyprogesterone Acetate1+ 
263Apolipoprotein E41+ 
264Antikroppar1+ 
265Acetylsalicylsyra1+ 
266Fibrinogen1+ 
267Insulinliknande tillväxtfaktor II1+ 
268Naftalener1+ 
269Fenylpropionater1+ 
270Kollagen typ II1+ 
271Lustgas1+ 
272Könshormonbindande globulin1+ 
273Histoner1+ 
274Prednison1+ 
275Dihydroxikolekalciferoler1+ 
276Diklofenak1+ 
277Medroxiprogesteron1+ 
278Ceftriaxon1+ 
279Sulfonamider1+ 
280Klorhexidin1+ 
281Klindamycin1+ 
282Glykogensyntaskinas 31+ 
283Pyrazoler1+ 
284Triamcinolon1+ 
285Magnesium1+ 
286Dexametason1+ 
287Pravastatin1+ 
288p38 mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
289Sköldkörtelhormoner1+ 
290Arginin1+ 
291Trombin1+ 
292Heparin1+ 
293Glykoproteiner1+ 
294Fenytoin1+ 
295Piperidiner1+ 
296DNA1+ 
297Omättade fetter i kosten1+ 
298Fiskoljor1+ 
299Buprenorfin1+ 
300Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)1+ 
301Syrgas1+ 
302Arakidonsyra1+ 
303Kalium1+ 
304Klorider1+ 
305Nervtillväxtfaktorer1+ 
306Propofol1+ 
307Sirolimus1+ 
308Tiazolidinedioner1+ 
3091+ 
310Insulin1+ 
311Sulfoner1+ 
312Dinoproston1+ 
313Blodfärgämnen1+ 
314Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-21+ 
315Alfatokoferol1+ 
316Pyridiner1+ 
317Gonadotropinfrisättande hormon1+ 
318Tiklopidin1+ 
319Apolipoproteiner E1+ 
320Biologiska produkter1+ 
321Ciprofloxacin1+ 
322Tyroxin1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer