Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Triglycerider100+ 
2Kolesterol87+ 
3Fetter81+ 
4Lipid A58+ 
5Blodsocker57+ 
6Fettsyror57+ 
7Fetter i kosten56+ 
8Karnitin56+ 
9Insulin50+ 
10Hydroxokobalamin48+ 
11Lipidperoxider46+ 
12Lipoproteiner46+ 
13Fosfolipider45+ 
14Argininsuccinatsyntas45+ 
15Lipoproteinlipas44+ 
16Glukos43+ 
17Karbamoylfosfatsyntas (Ammoniak)42+ 
18Guanidinacetat-N-metyltransferas41+ 
19Kobamider40+ 
20Fettsyror, fria40+ 
21Gallsyror och gallsalter39+ 
22Bensoesyra38+ 
23PPAR alfa37+ 
24Diglycerider36+ 
25Membranlipider36+ 
26LDL-kolesterol35+ 
27SREBP1-protein34+ 
28Glutarater33+ 
29Amidinotransferaser32+ 
30Fatty Acid Synthases31+ 
31Växtoljor30+ 
32Kolhydratdehydrogenaser30+ 
33Fenylacetater30+ 
34Kärnreceptorer29+ 
35Kolesterol i kosten29+ 
36Sarkosin29+ 
37Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer28+ 
38RNA, budbärar27+ 
39Acetyl-CoA-karboxylas27+ 
40HDL-kolesterol27+ 
41Malatdehydrogenas26+ 
42Apolipoproteiner B26+ 
43Karnitin-O-palmitoyltransferas26+ 
44Kylomikroner26+ 
45Multienzymkomplex26+ 
46Hippurater26+ 
47Kolhydrater i kosten26+ 
48Fosfatidylkoliner25+ 
49Lipoproteiner, LDL25+ 
50Metylmalonsyra24+ 
51Växtextrakt24+ 
52Metyltransferaser24+ 
53Lipoproteiner, VLDL24+ 
54Acyl-CoA-oxidas24+ 
55Cholsyra24+ 
56Fettsyror, omättade24+ 
57Lipoproteiner, HDL24+ 
58Glycerol23+ 
59Orphan Nuclear Receptors23+ 
60Apolipoprotein A-I23+ 
61Fiskoljor23+ 
62Omättade fetter i kosten23+ 
63Ligaser22+ 
64Flavoproteiner22+ 
65Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser22+ 
66Lipas22+ 
67Cystationin-betasyntas22+ 
68Järn-svavelproteiner22+ 
69Pentanoiska syror22+ 
70Kreatin21+ 
71Oxidoreduktaser21+ 
72Transkriptionsfaktorer21+ 
73Kolradioisotoper21+ 
74Proteiner21+ 
75Acyl-CoA-dehydrogenas21+ 
76Aminosyror21+ 
77Steroler21+ 
78Fettsyror, enkelomättade20+ 
79Oljesyra20+ 
80Leptin20+ 
81Urinämne20+ 
82Palmitater20+ 
83Proteiner i kosten20+ 
84Isocitratdehydrogenas20+ 
85Kolesterolestrar20+ 
86Palmitinsyra20+ 
87Fruktsocker19+ 
88Ammoniak19+ 
89Tiazolidinedioner19+ 
90Stearoyl-CoA-desaturas19+ 
91Glycin19+ 
92Fosfoglyceratdehydrogenas19+ 
93Vitamin B1219+ 
94Kolesterol-7-alfa-monooxygenas19+ 
95Omega-3-fettsyror18+ 
96PPAR gamma18+ 
97Fenylalaninhydroxylas18+ 
98Sojabönsolja18+ 
99Glukosfosfatdehydrogenas18+ 
100Nucleocytoplasmic Transport Proteins18+ 
101Bensoater18+ 
102Kalcium18+ 
103SREBP2-protein18+ 
104Oljesyror18+ 
105Fettsyrabindande proteiner18+ 
106AMP-aktiverade proteinkinaser18+ 
107Biotinidas18+ 
108Ornitin17+ 
109Electron-Transferring Flavoproteins17+ 
110Glykogen17+ 
111Krom17+ 
112Fenylbutyrater17+ 
113Biotin17+ 
114Apolipoproteiner17+ 
115Koenzym A-ligaser17+ 
116Sterolesteras17+ 
117Linolsyror, konjugerade17+ 
118Triolein17+ 
119Biopterin17+ 
120Propionater17+ 
121CD36-antigener16+ 
122Bärarproteiner16+ 
123Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors16+ 
124VLDL-kolesterol16+ 
125Adiponektin16+ 
126Cytokrom P-45016+ 
127Soyaproteiner16+ 
128Linolsyra16+ 
129Arginin16+ 
130Nonsenskodon15+ 
131Angiopoietiner15+ 
132ATP Binding Cassette Transporter 115+ 
133Acyl-CoA15+ 
134Apoproteiner15+ 
135Fenylalanin15+ 
136Eikosapentaensyra15+ 
137Fettsyratransportproteiner15+ 
138Laktater15+ 
139Fettsyradesaturaser15+ 
140Kaseiner15+ 
141Glutation15+ 
142Adipokiner15+ 
143Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors15+ 
144Vitamin E15+ 
145Arakidonsyra15+ 
146Desogestrel14+ 
147Tiazoler14+ 
148Fenofibrate14+ 
149Malondialdehyd14+ 
150LDL-receptorer14+ 
151Kolhydrater14+ 
152Fosfatidylsyror14+ 
153Ketonkroppar14+ 
154Acyl-CoA-dehydrogenaser14+ 
155Linolsyror14+ 
156Etanol14+ 
157Tritium14+ 
158Peroxiddismutas13+ 
159Koenzym A13+ 
160Streptozocin13+ 
1613-hydroxubutursyra13+ 
162Apolipoprotein B-10013+ 
163Matfetter13+ 
164Metylfenidat13+ 
165Nikotinsyra13+ 
166Pyridoxin13+ 
167Adenylatkinas13+ 
168SREBP-proteiner13+ 
169Apolipoproteiner E13+ 
170Diacylglycerol-O-acyltransferas13+ 
171Oljor13+ 
172Apolipoprotein B-4813+ 
1733-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser13+ 
174Glycerol-3-fosfat-O-acyltransferas13+ 
175Mitokondriella proteiner12+ 
176Alfalinolensyra12+ 
177Jonkanaler12+ 
178Glutationperoxidas12+ 
179Fenoler12+ 
18012+ 
181Enzymer12+ 
182Hormoner12+ 
183C-vitamin12+ 
184Safflorolja12+ 
185Arakidonsyror12+ 
186Fruktaner12+ 
187Oligosackarider12+ 
188Fosfatidylkolin-sterol O-acyltransferas12+ 
189Pikolinsyror12+ 
190Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas12+ 
191Acetater12+ 
192Hemoglobin A, glykosylerat12+ 
193Glukagon12+ 
194Blodproteiner12+ 
195Malonater11+ 
196Hydroxibutyrater11+ 
197Isoflavoner11+ 
198Sfingolipider11+ 
199Etinylöstradiol11+ 
200Palmitinsyror11+ 
201Litium11+ 
202Dokosahexaensyror11+ 
203Majsolja11+ 
204Apolipoproteiner A11+ 
205Kväve11+ 
206Flavonoider11+ 
207Ceramider11+ 
2081-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas11+ 
209Kolin11+ 
210Kolisotoper11+ 
211Sköldkörtelhormonreceptorer, beta11+ 
212Koppar11+ 
213Stärkelse11+ 
214Sackaros11+ 
215beta-karoten-15,15'-monooxygenas11+ 
216Alanin11+ 
217Socker i kosten11+ 
218Växtberedningar11+ 
219ATP citrat(pro-S)-lyas11+ 
220Katalas10+ 
221Sterol O-acyltransferas10+ 
222C-EBP10+ 
223Mjölksyra10+ 
224Tillväxthormon10+ 
225Tyroxin10+ 
226Kylomikronrester10+ 
227Sköldkörtelhormoner10+ 
228Alfatokoferol10+ 
229Doxazosin10+ 
230Glycerider10+ 
231Deoxiglukos10+ 
232Fosfatidyletanolaminer10+ 
233Emulsioner10+ 
234Delta-6-desaturas10+ 
235Omega-6-fettsyror10+ 
236Aspartataminotransferaser10+ 
237Naturläkemedel, kinesiska10+ 
238Klofibrat10+ 
239Trijodtyronin10+ 
240Metionin9+ 
241Polyphenols9+ 
242Sirtuiner9+ 
243Kreatinin9+ 
244Fosfatidatfosfatas9+ 
245Prebiotics9+ 
246Mevalonsyra9+ 
247Cellobios9+ 
248Oktanoler9+ 
249Lipoprotein-X9+ 
250Linolja9+ 
251C-peptid9+ 
252Hemoglobin A9+ 
253Humant tillväxthormon9+ 
254Dijodtyroniner9+ 
255Zink9+ 
256DNA-bindande proteiner9+ 
257Pyruvater9+ 
258Insulinliknande tillväxtfaktor I9+ 
259Kromaner9+ 
260Thiobarbituric Acid Reactive Substances9+ 
261Vitamin A9+ 
262Cholesterol Ester Transfer Proteins9+ 
263Progesteronsläktingar9+ 
264Katjoner9+ 
265Fosfoenolpyruvatkarboxykinas (GTP)9+ 
266Glykogensyntas9+ 
267Membranproteiner9+ 
268Hydroxikolesteroler9+ 
269Fytosteroler9+ 
270ABC-bärare9+ 
271Fruktosamin9+ 
272Protein-serin-treoninkinaser9+ 
273Steroider9+ 
274Muskelproteiner9+ 
275Apolipoprotein E39+ 
276Fettsyror, flyktiga9+ 
277Kumarsyror8+ 
278Homocystein8+ 
279Levonorgestrel8+ 
280Valproinsyra8+ 
281Fosfatidylinositolfosfater8+ 
282Apolipoprotein A-II8+ 
283Hydrokortison8+ 
284Leucin8+ 
285Tryptofan8+ 
286Bezafibrat8+ 
287Inulin8+ 
288Norgestrel8+ 
289Prazosin8+ 
290Membrantransportproteiner8+ 
291Tumörnekrosfaktor-alfa8+ 
292Lovastatin8+ 
293Norpregnener8+ 
294Fågelproteiner8+ 
295DNA-primrar8+ 
296DNA8+ 
297Glycerol-3-fosfatdehydrogenas8+ 
298Smör8+ 
299Pravastatin8+ 
300Renhållningsreceptorer, klass B8+ 
301Koldioxid8+ 
302Testosteron8+ 
303Rekombinanta proteiner8+ 
304Melanokortiner8+ 
305Klofibratsyra8+ 
306Metformin8+ 
307Pyrodruvsyra8+ 
308Karbamazepin8+ 
309Tungt väte8+ 
310Hexosaminer8+ 
311Mitokondriella protontranslokerande ATPaser8+ 
312Fibric Acids8+ 
313Cytokrom P-450 CYP3A8+ 
314Linolensyror8+ 
315Te8+ 
316Fosfor8+ 
317Sulfider8+ 
318Serotonin8+ 
319Adenosintrifosfat8+ 
320C-reaktivt protein8+ 
321Proteom8+ 
322Tioktacid8+ 
323Proteinisoformer7+ 
324Glukuronater7+ 
325Piperidiner7+ 
326Indoler7+ 
327Sulfonamider7+ 
328Leptinreceptorer7+ 
329Simvastatin7+ 
330Ammoniakföreningar7+ 
331Kollagen7+ 
332Kenodeoxicholsyra7+ 
333Fluoxetin7+ 
334Fibroblasttillväxtfaktorer7+ 
335Järn7+ 
336PPAR delta7+ 
337Katekin7+ 
338Interleukin-67+ 
339Arylkolvätehydroxylaser7+ 
340Litiumföreningar7+ 
341Peptidfragment7+ 
342Adiponektinreceptorer7+ 
343Vatten7+ 
344Alanintransaminas7+ 
345Masoprocol7+ 
346Lysin7+ 
347Gemfibrozil7+ 
348Betaglukaner7+ 
349Transfetter7+ 
350Glykoproteiner7+ 
351Fenytoin7+ 
352Litiumkarbonat7+ 
353Galaktaner7+ 
354Alkaliskt fosfatas7+ 
355Insektshormoner7+ 
356Oxazoler7+ 
357Stearinsyror7+ 
358Fria radikaler7+ 
359Växtgummi7+ 
360Aldehyder7+ 
361Bilirubin7+ 
362Receptorer, gastrointestinalhormon7+ 
363Fosfater7+ 
364Hydroxylaser7+ 
365Kolväten, fluorerade7+ 
366Pektiner6+ 
367Dopamin6+ 
368Apolipoprotein E46+ 
369C-EBP alfa6+ 
370Kväveoxid6+ 
371Magnesium6+ 
372Lipoprotein(a)6+ 
373Sirtuin 16+ 
374Dehydroepiandrosteron6+ 
375Folsyra6+ 
376Mannaner6+ 
377Stilbener6+ 
378Fibrinogen6+ 
379Sulfater6+ 
380Isoenzymer6+ 
381Fosfatidylinositoler6+ 
382Amylos6+ 
383Glutamin6+ 
384Syrgas6+ 
385Peptider6+ 
386Pyrimidiner6+ 
387S-adenosylmetionin6+ 
388Fosfokreatin6+ 
389Alkoholoxidoreduktaser6+ 
390Könshormoner, steroid6+ 
391Fosfatidylglyceroler6+ 
392Antipyrin6+ 
393Glukaner6+ 
394Citalopram6+ 
395Resistin6+ 
396Medroxyprogesterone Acetate6+ 
397Klomipramin6+ 
398Cellkärneproteiner6+ 
399Glucagonliknande peptid 16+ 
400Mineral6+ 
401Proinsulin6+ 
402Glutationtransferas6+ 
403Cyklohexanoler6+ 
404Cellulosa6+ 
405Heparin6+ 
406Fettsyror, essentiella6+ 
407Insulinreceptor6+ 
408Bensimidazoler6+ 
409Eikosanoider6+ 
410Reaktiva syreradikaler6+ 
411Osteokalcin6+ 
412NAD6+ 
413Betain6+ 
414Glyburid6+ 
415Kynurenin6+ 
416Xantofyller6+ 
417Bacitracin6+ 
418Paroxetin6+ 
419Akarbos6+ 
420Insulin Receptor Substrate Proteins6+ 
421Kortikosteron6+ 
422GLUT4-protein6+ 
423Melatonin6+ 
424Alkoholdehydrogenas6+ 
425Vitamin D5+ 
426Glykolipider5+ 
427Hydroxyindolättiksyra5+ 
428Cytokiner5+ 
429Cyklopentolat5+ 
430Bisköldkörtelhormoner5+ 
431Glukuronider5+ 
432Könshormonbindande globulin5+ 
433Cystein5+ 
434Kalcitriol5+ 
435Fenobarbital5+ 
436Selen5+ 
4375+ 
438Cytokrom P-450 CYP2E15+ 
439Inositol5+ 
440Tiobarbiturater5+ 
441Transaktivatorer5+ 
442Koffein5+ 
443Cytokrom P-450 CYP1A25+ 
444Lipoxigenas5+ 
445Dehydroepiandrosteronsulfat5+ 
446Alfa-MSH5+ 
447Sulfonylureaföreningar5+ 
448Urinsyra5+ 
449Estrar5+ 
450Propylaminer5+ 
451Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos5+ 
452Sertralin5+ 
453Protoner5+ 
454Imipramin5+ 
455Polyaminer5+ 
456Noradrenalin5+ 
457Leverglykogen5+ 
458Triaziner5+ 
459Fluvoxamin5+ 
460Noretindron5+ 
461Dihydropyridiner5+ 
462Sfingomyeliner5+ 
463Klonazepam5+ 
464Fosforisotoper5+ 
465gamma-Aminosmörsyra5+ 
466Kol5+ 
467Glukokortikoider5+ 
468Taurin5+ 
469Hexokinas5+ 
470Svavel5+ 
471Kalcium i kosten5+ 
472Fosfolipaser A5+ 
473Ketoglutarsyra5+ 
474Risperidon5+ 
475Homovanillinsyra5+ 
476Cytokrom P-450 CYP2D65+ 
477Gastriskt hämmande hormon5+ 
478Nervvävnadsproteiner5+ 
479Nikotinsyror5+ 
480Piperaziner5+ 
481Oxidoreduktaser, N-demetylering4+ 
482Serin4+ 
483Plasminogenaktivatorhämmare 14+ 
484Oxygenaser4+ 
485Kalium4+ 
486Atenolol4+ 
487Ceruloplasmin4+ 
488Karboxylesterhydrolaser4+ 
489Levodopa4+ 
490Dibensotiazepiner4+ 
491Adeninnukleotider4+ 
492Dexametason4+ 
493Glutaminsyra4+ 
494Lysofosfatidylkoliner4+ 
495Cholsyror4+ 
496Sulfhydrylföreningar4+ 
497Pyridiner4+ 
498Stearater4+ 
499L-laktatdehydrogenas4+ 
500Serumalbumin4+ 
501Ubikinon4+ 
5021,2-dipalmitoylfosfatidylkolin4+ 
503Aceton4+ 
504Kväveisotoper4+ 
505Histidin4+ 
506Azetidiner4+ 
507Fosfolipidetrar4+ 
508Karotenoider4+ 
509Fosfolipaser A24+ 
510Succinatdehydrogenas4+ 
511Adenosintrifosfataser4+ 
512Apolipoproteiner C4+ 
513Asparaginsyra4+ 
514Prostaglandiner4+ 
515Aminer4+ 
516Allopurinol4+ 
517Metoxihydroxifenylglykol4+ 
518Ciklosporin4+ 
519Riboflavin4+ 
520Tetrazoler4+ 
521Blodfärgämnen4+ 
522Bensen4+ 
523Glukuronosyltransferas4+ 
524Glukuronidas4+ 
525Glukokinas4+ 
526Fluorbensener4+ 
527Pentaner4+ 
528Väteperoxid4+ 
529Teofyllin4+ 
530Ketosyror4+ 
531Syrgasradioisotoper4+ 
532Lysofosfolipider4+ 
533Tiofener4+ 
534Aryldialkylfosfatas4+ 
535Dimyristoylfosfatidylkolin4+ 
536Apolipoprotein C-III4+ 
5373,4-dihydroxifenylättiksyra4+ 
538Superoxider4+ 
539Oximer4+ 
540Aldehydoxidoreduktaser4+ 
541Jodradioisotoper4+ 
542Dichloroacetic Acid4+ 
543Cytokrom P-450 CYP1A14+ 
544Acetoacetater4+ 
545RNA4+ 
546Steroid-16-alfa-hydroxylas4+ 
547Transaminaser4+ 
548Quercetin4+ 
549Esteraser4+ 
550Glyceryletrar4+ 
551Cytokromer4+ 
552Antocyaniner4+ 
553Epoxiföreningar4+ 
554Kollagen typ I4+ 
555Betakaroten4+ 
556Hydroxiprolin4+ 
557Tyrosin4+ 
5588,11,14-eikosatriensyra4+ 
559S-adenosylcystein4+ 
560Kumariner4+ 
561Anjoner4+ 
562Fosformonoesterhydrolaser4+ 
563Acetaminofen4+ 
564Kalcimycin4+ 
565Laurinsyror3+ 
566Tokoferoler3+ 
567NADP3+ 
568Natrium3+ 
569Lecitiner3+ 
5705-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas3+ 
571Propranolol3+ 
572Kolekalciferol3+ 
573Leukotrien B43+ 
574Lipopolysackarider3+ 
575Imidazoler3+ 
576Scopolamine Hydrobromide3+ 
577Katekol-O-metyltransferas3+ 
578Gammalinolensyra3+ 
579Acetylkarnitin3+ 
580Ketoner3+ 
581Buspiron3+ 
582Proadifen3+ 
583Pyruvatdehydrogenaskomplex3+ 
584Glukos-6-fosfatas3+ 
585Hexobarbital3+ 
586Steroidhydroxylaser3+ 
587Probukol3+ 
588Katjontransportproteiner3+ 
589Azoföreningar3+ 
590Cykliskt AMP3+ 
591Pyrazoler3+ 
592Pyruvatkinas3+ 
593Fosfatidylseriner3+ 
594Glykosider3+ 
595Disulfiram3+ 
596Plasmalogener3+ 
597Kurkumin3+ 
598Acetaldehyd3+ 
599Prokollagen3+ 
600Takrolimus3+ 
601Arakidonat 5-lipoxigenas3+ 
602Metylhistidiner3+ 
603Dinoproston3+ 
604Kaprylater3+ 
605Bikarbonater3+ 
606Adrenalin3+ 
607Katekolaminer3+ 
608Sitosteroler3+ 
609Benspyren3+ 
610NADPH-ferrihemoproteinreduktas3+ 
611Polyklorerade bifenyler3+ 
612Polyetylenglykoler3+ 
613Jod3+ 
614Acetylcystein3+ 
615Monoaminoxidas3+ 
616Koenzymer3+ 
617Acyltransferaser3+ 
618Haloperidol3+ 
619Pregnatriener3+ 
620Indolättiksyror3+ 
621Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)3+ 
622Sesamolja3+ 
623Glutamatdehydrogenas3+ 
624RNA, Small Interfering3+ 
625Karboxilyaser3+ 
626Propofol3+ 
627Vegetabiliska proteiner3+ 
628Elektrontransportkomplex IV3+ 
629Klozapin3+ 
630Vävnadsextrakt3+ 
631Mangan3+ 
632Aminosyror, grenade3+ 
633Glykosaminoglykaner3+ 
634Mjölkproteiner3+ 
635Pyridoxalfosfat3+ 
636Debrisokin3+ 
637Desipramin3+ 
638Deoxicholsyra3+ 
639Nikotin3+ 
640Ketokonazol3+ 
641Glukosylceramider3+ 
642Metylaminer3+ 
643Hem3+ 
644Kinoloner3+ 
645Glykosidhydrolaser3+ 
646Mitokondrie-DNA3+ 
647Hydrolaser3+ 
648Flavanoner3+ 
649Prednison3+ 
650Nukleotider3+ 
651Glukos-6-fosfat3+ 
652Cytokromer b53+ 
653Hydroxieikosatetraensyror3+ 
654Litiumklorid3+ 
655Cystationin3+ 
656Endokannabinoider3+ 
657Glycerofosfolipider3+ 
658Prostaglandinendoperoxidsyntaser3+ 
659Citrullin3+ 
660Svavelsyror3+ 
661Lignaner3+ 
662Adenosindifosfat3+ 
663Lipoproteiner, IDL3+ 
664Glycinhydroximetyltransferas3+ 
665Dihydroxikolekalciferoler3+ 
666Na-K-ATPas3+ 
667Acetyl-CoA3+ 
668Bärnstenssyra3+ 
669Fosfofruktokinaser3+ 
670Klorider3+ 
671Tromboxaner3+ 
672Tryptofanoxygenas3+ 
673Alkaner3+ 
674Warfarin3+ 
675Tyreotropin3+ 
676Karbamater3+ 
6771-deoxinojirimycin3+ 
678Receptors, G-Protein-Coupled3+ 
679Skvalen3+ 
680Tromboxan B23+ 
681Serotoninreceptorer3+ 
682Genistein3+ 
683Verapamil3+ 
684Litocholsyra3+ 
685Indometacin3+ 
686Biogena monoaminer3+ 
687Kalcifediol3+ 
688Aminopyrin3+ 
689Kardiolipiner3+ 
690Serotonin Plasma Membrane Transport Proteins3+ 
691Nitriter3+ 
692Naftalener3+ 
693Mefenytoin3+ 
694Malonyl-CoA3+ 
695NMDA-receptorer3+ 
696Saponiner3+ 
697Sfingomyelinfosfodiesteras3+ 
698Myristinsyra3+ 
699Glutamatammoniakligas3+ 
700Amfotericin B3+ 
701Acetyltransferaser3+ 
702Fenantrener3+ 
703Monoklonala antikroppar3+ 
704Cinnamater3+ 
705Normetanefrin3+ 
706Citrat-(si)-syntas3+ 
707Gammaglutamyltransferas3+ 
708Radioisotoper3+ 
709Metylkolantren3+ 
710Hepcidins3+ 
711Fettalkoholer3+ 
712Amfetaminer3+ 
713Epoxidhydrolaser3+ 
714Glukosider3+ 
715Dipeptider3+ 
716Koksalt3+ 
717Tiamin3+ 
718Intracellulära signalpeptider och -proteiner3+ 
719Apolipoprotein E23+ 
720Naftoler3+ 
721Laktoner3+ 
722Ghrelin3+ 
723Dextroamfetamin3+ 
724Sorbitol3+ 
725Luciferaser3+ 
726Valerater3+ 
727Cyklohexankarboxylsyror3+ 
728Uridindifosfatglukuronsyra3+ 
729Fluorradioisotoper3+ 
730Tretinoin3+ 
731Trombocytaktiveringsfaktor3+ 
732Dihydroxifenylalanin3+ 
733Disackarider3+ 
734Ferroföreningar3+ 
735Orotsyra3+ 
736Galaktos3+ 
737Dikarboxylsyror3+ 
738Pantotensyra3+ 
739Triazoler3+ 
740Vitamin B63+ 
741Betaglukosidas3+ 
742Koltetraklorid3+ 
743Puriner3+ 
744Etan3+ 
745Lipoproteiner, HDL23+ 
746Fenyletrar3+ 
747Xantinoxidas3+ 
748Lipoxiner3+ 
749Deoxiguanosin3+ 
750Hydroxylgrupp3+ 
751Nitrater3+ 
752Binjurebarkshormoner3+ 
753Pikrater3+ 
754Iridoid Glucosides3+ 
755Alfaglukosidaser3+ 
756Karbidopa3+ 
757Serinendopeptidaser3+ 
758Terpener3+ 
759Dimetylnitrosamin3+ 
760Amidohydrolaser2+ 
761Dinoprost2+ 
762Transferaser2+ 
7636-fosfofruktokinas2+ 
7645-hydroxytryptofan2+ 
765Kreatinkinas2+ 
766Leverextrakt2+ 
767Karnosin2+ 
768Transferrin2+ 
769Leukotriener2+ 
770Fetter, omättade2+ 
771Aminosyror, essentiella2+ 
772Isoxazoler2+ 
773Fruktosdifosfatas2+ 
774Xantiner2+ 
7752+ 
776Heptanoater2+ 
777Kotinin2+ 
778Adenosin2+ 
779Hexaner2+ 
780Psyllium2+ 
781Iridiumradioisotoper2+ 
782Svavelradioisotoper2+ 
7831-naftylamin2+ 
784Polysackarider2+ 
785Prednisolon2+ 
7862+ 
787Aldehyddehydrogenas2+ 
788Organometallföreningar2+ 
789Karboxylsyror2+ 
790Fluoresceiner2+ 
791Bensodioxoler2+ 
792Antisens-oligonukleotider2+ 
793Glykogensyntaskinas 32+ 
794Klorpromazin2+ 
795Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferas2+ 
796Allylföreningar2+ 
797Natriumbensoat2+ 
798Hydroxiestroner2+ 
799Ricinolja2+ 
800Butyrater2+ 
801Fiskproteiner2+ 
802Tetrahydrofolater2+ 
803Hydroxikolekalciferoler2+ 
804Glutationdisulfid2+ 
805Styrener2+ 
806Arakidonat 15-lipoxigenas2+ 
807Aldehydoxidas2+ 
808Metotrexat2+ 
809Gammatokoferol2+ 
810Prolaktin2+ 
811Polysorbater2+ 
812Fenfluramin2+ 
813Glykoler2+ 
814Pyrrolidiner2+ 
815Kortison2+ 
816BDNF2+ 
817Organofosforföreningar2+ 
818Sulfonsyror2+ 
819Cyklooxygenas 22+ 
820Neuropeptider2+ 
8216-ketoprostaglandin F1 alfa2+ 
822Racemaser och epimeraser2+ 
823Cerebrosider2+ 
824Mannitol2+ 
825Glykosfingolipider2+ 
826Erukasyror2+ 
827Deferoxamin2+ 
828Margarin2+ 
829Bensenderivat2+ 
830Katekoler2+ 
831Cellytereceptorer2+ 
832Ribonukleotider2+ 
833Växtproteiner2+ 
834Arginas2+ 
835Pyraziner2+ 
836Polyunsaturated Alkamides2+ 
837Alkaloider2+ 
838Trifluoracetat2+ 
839EDTA2+ 
840Inositolfosfater2+ 
8412+ 
842Natriumselenit2+ 
843Bifenylföreningar2+ 
844Makromolekylära substanser2+ 
845Glukosfosfater2+ 
846Adrenokortikotropiskt hormon2+ 
847Kolloider2+ 
848Cytidindifosfatkolin2+ 
849Penicillamin2+ 
850Gallussyra2+ 
851Nikotinylalkohol2+ 
852Nortriptylin2+ 
853Sockerfosfater2+ 
854Bensoflavoner2+ 
855Medroxiprogesteron2+ 
856Androstendion2+ 
857Umbelliferoner2+ 
858Fenacetin2+ 
859Isoleucin2+ 
860Kalcitriolreceptorer2+ 
861Ferredoxin-NADP-reduktas2+ 
862Isotoper2+ 
863Kalcitonin2+ 
864Nifedipin2+ 
865Autoantikroppar2+ 
866Anilinhydrolas2+ 
867Midazolam2+ 
868Monosackarider2+ 
869Morfoliner2+ 
870Glycerofosfater2+ 
871Fluor2+ 
872Oligopeptider2+ 
873Amitriptylin2+ 
874Kolkicin2+ 
875Metyltestosteron2+ 
876Kinoliner2+ 
877Glukosyltransferaser2+ 
878Surt fosfatas2+ 
879Svavelaminosyror2+ 
880Etrar2+ 
881Xantin2+ 
882Gangliosider2+ 
883Diazepam2+ 
884Kaproater2+ 
885Metioninadenosyltransferas2+ 
886Dextrometorfan2+ 
887Radioaktiva spårämnen2+ 
888DNA, komplementärt2+ 
889Spermin2+ 
890Aerosoler2+ 
891Organiska kemikalier2+ 
892Bupropion2+ 
893Progesteron2+ 
894Peroxider2+ 
895Toluen2+ 
896Tertiär-butylhydroperoxid2+ 
897Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner2+ 
898Uridin2+ 
899Serin-C-palmitoyltransferas2+ 
900Kannabinoider2+ 
901Antimikrobiella katjoniska peptider2+ 
902Proteinkinaser2+ 
903Atropin2+ 
904Pirenzepin2+ 
905Kopparsulfat2+ 
906Cholestanetriol 26-Monooxygenase2+ 
907Tetrahydrokortisol2+ 
9084-aminobensoesyra2+ 
909Isoprostaner2+ 
910NF-kappa B2+ 
911Antikroppar2+ 
912Glykogenfosforylas2+ 
913Retinoider2+ 
914Aminopyrin N-demetylas2+ 
915Nipekotsyror2+ 
916Nandrolon2+ 
917Arylamin-N-acetyltransferas2+ 
918Barbiturater2+ 
919Kolestipol2+ 
920Proteinkinas C2+ 
921Proteinprekursorer2+ 
922Amidiner2+ 
923Kannabinoid CB1-receptor2+ 
924Fruktosdifosfater2+ 
925Citronsyra2+ 
926Erytropoietin2+ 
927Fosfoproteiner2+ 
928Kol-kolligaser2+ 
92925-hydroxikolecalciferol 1-hydroxylas2+ 
930Silimarin2+ 
931Tionukleotider2+ 
932Ammoniumklorid2+ 
933Procyanidiner2+ 
934Epoprostenol2+ 
935Sfingosin2+ 
936Kobolt2+ 
937Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)2+ 
938Blodkoagulationsfaktorer2+ 
939Apolipoprotein C-II2+ 
940Kolestanol2+ 
941Spermidin2+ 
942Eikosansyror2+ 
943Malater2+ 
944Fosfolipaser2+ 
945Ursodeoxycholsyra2+ 
946Acetyl-CoA C-acyltransferase2+ 
947Hydrokinoner2+ 
948Biogena aminer2+ 
949Glutaminas2+ 
950Laktos2+ 
951Tioglykolater2+ 
952Nitriler2+ 
953Tamoxifen2+ 
954Cystin2+ 
955Dioxoler2+ 
956Isotretinoin2+ 
957Immunglobulin G2+ 
958Betanaftoflavon2+ 
959Alloxan2+ 
960Prokollagenprolindioxygenas2+ 
961Lipoproteiner, HDL32+ 
962Doxorubicin2+ 
963Vitamin K2+ 
964P-glykoprotein2+ 
965Elektrolyter2+ 
966Zinksulfat2+ 
967Kolväten, bromerade2+ 
968Monosackaridtransportproteiner2+ 
969Albuminer2+ 
970Dioxygenaser2+ 
971Hesperidin2+ 
972Etylenglykoler2+ 
973Miceller2+ 
9746-merkaptopurin2+ 
975Ferritiner2+ 
976Glukosamin2+ 
977Berberin2+ 
978Myristinsyror2+ 
979Zinkföreningar2+ 
980Alkener2+ 
981Acetylsalicylsyra2+ 
982Peroxidaser2+ 
983Vaniljmandelsyra2+ 
984Difenhydramin2+ 
985Nitrosaminer2+ 
986Koboltradioisotoper2+ 
987Arsenik2+ 
988Anilinföreningar2+ 
989Anisoler2+ 
990Membranglykoproteiner2+ 
991Natriumbikarbonat2+ 
992Hemin2+ 
993Putrescin2+ 
994Biologiska produkter2+ 
99511-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser2+ 
996Mannos2+ 
9972+ 
998Monoglycerider2+ 
999Fysostigmin2+ 
1000Dydrogesteron2+ 
1001Fosfolipidtransporterande proteiner2+ 
1002Lorazepam2+ 
1003Bensotiazoler2+ 
1004Difenylhexatrien2+ 
1005Molybden2+ 
1006Bensotiadiaziner2+ 
1007Kolmonoxidhemoglobin2+ 
1008GLUT1-protein2+ 
1009Besofenoner2+ 
1010Moklobemid2+ 
101112-hydroxi-5,8,10,14-eikosatetraenosyra2+ 
1012Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser2+ 
10135`-nukleotidas2+ 
1014Interleukin-12+ 
1015Kväveoxidsyntas2+ 
1016Benspyraner2+ 
1017Selegilin2+ 
1018Isoproterenol2+ 
1019Fosfor i kosten2+ 
1020NADH, NADPH-oxidoreduktaser2+ 
1021Alfentanil2+ 
1022Cholestyramine Resin2+ 
1023Pyrroler2+ 
1024Benshydrylföreningar2+ 
1025Ftalsyror2+ 
1026Dihydrotestosteron2+ 
1027Alfaamylaser2+ 
1028Bensofuraner2+ 
1029Cykloserin2+ 
1030Kol-koldubbelbindingsisomeraser2+ 
1031Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP)2+ 
1032Rutin2+ 
1033Organoselenföreningar2+ 
1034Prolin2+ 
1035Trikloretylen2+ 
1036Protonkogenproteiner c-akt2+ 
1037Dopamintransportproteiner2+ 
1038Citrater2+ 
1039Klorzoxazon2+ 
1040Pyridiniumföreningar2+ 
1041Glutamat-cysteinligas2+ 
1042Koksalt i kosten2+ 
1043Valin2+ 
1044Propiofenoner2+ 
1045Guanidiner2+ 
1046Fosforradioisotoper2+ 
1047Acetylkolin2+ 
1048Hydroxisteroiddehydrogenaser2+ 
1049Palmitoyl-CoA2+ 
1050Tetradekanoylforbolacetat2+ 
1051Glutationreduktas2+ 
1052Amyloid-betaproteinprekursor2+ 
1053Botulinumgifter2+ 
1054Metylprednisolon2+ 
1055Fosfoglukonatdehydrogenas2+ 
1056Furaner2+ 
1057Fosforylkolin2+ 
1058Morfin2+ 
1059Tromboxan A22+ 
1060Allylamin2+ 
1061Deoxisocker2+ 
1062Oktoxynol2+ 
1063Sulfuric Acid Esters2+ 
1064Svaveltransferaser2+ 
1065Tiocyanater2+ 
1066Geler2+ 
1067Ribos2+ 
1068Ornitindekarboxylas2+ 
1069Fosfolipas C2+ 
1070Betagalaktosidas2+ 
1071Isotiocyanater2+ 
1072Peroxidas2+ 
1073Ginsenosider2+ 
1074Tryptofanhydroxylas2+ 
1075Pyruvatkarboxylas2+ 
1076Glutamater2+ 
1077Katjoner, tvåvärda2+ 
1078Phosphatidylinositol 3-Kinases2+ 
1079Selenföreningar2+ 
1080Tiazolidiner2+ 
1081Glykolater2+ 
1082Androstener2+ 
1083Succinater2+ 
1084Sapogeniner2+ 
1085Organophosphates2+ 
1086Kaffe2+ 
1087Sulfotransferaser2+ 
1088Kinoxaliner2+ 
1089Sulfoglykosfingolipider2+ 
1090NADH-dehydrogenas2+ 
1091Metallotionein2+ 
1092Halogenerade bifenyletrar2+ 
1093Raloxifen2+ 
1094Vitamin K22+ 
1095Androsteron2+ 
1096Laktalbumin2+ 
1097Diflavonoider2+ 
1098Dronabinol2+ 
1099Hydroxybenzoates2+ 
1100Cytokrom P-450 CYP2B12+ 
1101Rifampin2+ 
1102Pimozid2+ 
1103Amyloid beta-Peptides2+ 
1104Chalkoner2+ 
1105Vaxer2+ 
1106Melatoninreceptorer2+ 
1107NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)2+ 
1108Proteoglykaner2+ 
1109Hydroxiprostaglandindehydrogenaser2+ 
1110Diterpener2+ 
1111Circadian Rhythm Signaling Peptides and Proteins2+ 
1112Bensamider2+ 
1113Flavoner2+ 
1114Betainhomocystein-S-metyltransferas2+ 
1115Acyl-CoA-dehydrogenas, långkedjig2+ 
1116Butanoler2+ 
1117Flavinmononukleotid2+ 
1118Vinkaalkaloider2+ 
1119Tropicamid2+ 
1120Pyridoxal2+ 
1121Polymerer2+ 
1122Kväveoxidsyntas typ II2+ 
1123Elektrontransportkomplex I2+ 
1124Hepatocyte Nuclear Factor 42+ 
1125Alfasynuklein2+ 
1126Etisteron2+ 
1127Cykliska kväveoxider2+ 
1128Pemolin2+ 
1129Kol-kväveligaser2+ 
1130Antrakinoner2+ 
11312+ 
1132UTP-hexos-1-fosfaturidylyltransferas2+ 
1133DDT2+ 
1134Joner2+ 
1135Apigenin2+ 
1136Acetylkolinesteras2+ 
1137Jofetamin2+ 
1138Hypoxantin2+ 
1139Purinnukleotider2+ 
1140Arakidonat 12-lipoxygenas2+ 
1141Grönfluorescerande proteiner2+ 
1142Ferriföreningar2+ 
1143Lidokain2+ 
1144Xanthurenates2+ 
1145Glycerylfosforylkolin2+ 
11464-butyrolakton2+ 
1147Digoxin2+ 
1148Dieldrin2+ 
1149Xylener2+ 
1150Adenosinmonofosfat2+ 
1151Molekylära chaperoner2+ 
1152Isoindoler2+ 
1153Peptidhormoner2+ 
1154Kolecystokinin2+ 
1155Nukleotidaser2+ 
1156Nukleosider2+ 
11575-Lipoxygenase-Activating Proteins2+ 
1158Hemoxygenas2+ 
1159Polybromerade bifenyler2+ 
1160Betacyklodextriner2+ 
1161Suspensioner2+ 
1162Glycin-N-metyltransferas2+ 
1163Trazodon2+ 
1164Spin Labels1+ 
1165Triterpener1+ 
1166Natriumazid1+ 
1167Equol1+ 
1168Selektiva estrogenreceptormodulatorer1+ 
1169Triazener1+ 
1170Mianserin1+ 
1171Fenetylaminer1+ 
11721+ 
1173Prostaglandiner E1+ 
1174Cyproteronacetat1+ 
1175Somatostatin1+ 
1176Trijodtyronin, omvänt1+ 
1177Endopeptidaser1+ 
1178BHLHLZ-transkriptionsfaktorer1+ 
1179Grape Seed Extract1+ 
1180Akrolein1+ 
1181Heterocycliska föreningar med 4 eller flera ringar1+ 
11823-Oxo-5-alpha-Steroid 4-Dehydrogenase1+ 
1183Etiokolanolon1+ 
1184Enoyl-CoA-hydratas1+ 
1185Probenecid1+ 
1186Fosforylaser1+ 
1187Vanadin1+ 
1188Alprostadil1+ 
1189Gliklazid1+ 
1190Isomaltos1+ 
1191TOR Serine-Threonine Kinases1+ 
1192Natriumlaktat1+ 
1193Fenformin1+ 
1194Aluminium1+ 
1195Kannabinoidreceptorer1+ 
1196Zinkradioisotoper1+ 
1197Flavonoler1+ 
1198Kolestenoner1+ 
1199Gluten1+ 
1200Iron Carbonyl Compounds1+ 
1201Ca(2+)-Mg(2+)-ATPas1+ 
1202Pantetein1+ 
1203Amyloid1+ 
1204Osteoprotegerin1+ 
1205Isokinoliner1+ 
1206Fosfoenolpyruvatkarboxykinas (ATP)1+ 
1207Metoprolol1+ 
1208Klor1+ 
1209Formiminoglutaminsyra1+ 
1210Gaser1+ 
1211Trehalos1+ 
1212Kromföreningar1+ 
1213Niacinamid1+ 
1214Laktas1+ 
1215Aminoimidazolkarboxamid1+ 
1216Dextrorfan1+ 
1217Glukokortikoidreceptorer1+ 
1218Cyklodextriner1+ 
1219Metanefrin1+ 
1220Mykofenolsyra1+ 
1221Reaktiva kväveradikaler1+ 
1222Pteriner1+ 
12231+ 
1224Selenproteiner1+ 
1225RNA-bindande proteiner1+ 
1226Oxo-syra-lyaser1+ 
1227Cyanider1+ 
1228Tritolylfosfater1+ 
1229Bor1+ 
1230Fosfotransferaser1+ 
123124,25-dihydroxivitamin D 31+ 
1232Nitrilotriättiksyra1+ 
1233Nikotinreceptorer1+ 
1234Prostaglandiner F1+ 
1235Paration1+ 
1236Butylerat hydroxitoluen1+ 
1237Bensodiazepiner1+ 
1238Glykolyserade slutprodukter1+ 
1239Adenosindeaminas1+ 
1240Metylmalonyl-CoA-mutas1+ 
1241Ergokalciferoler1+ 
1242Klorbensener1+ 
1243Arsenater1+ 
1244Cyklopropaner1+ 
1245Neomycin1+ 
1246Fytol1+ 
1247Fruktosfosfater1+ 
1248Interleukin-1beta1+ 
1249Vesicular Transport Proteins1+ 
1250Kalciumbindande proteiner1+ 
1251Tokotrienoler1+ 
1252Kalciumkarbonat1+ 
1253Sialinsyra1+ 
1254Diterpener, kauran1+ 
1255Tyreoperoxidas1+ 
1256Guanfacin1+ 
1257Aminopeptidaser1+ 
1258Kannabidiol1+ 
1259Lipoproteinreceptorer1+ 
1260Trimetazidin1+ 
1261Hemoxygenas-11+ 
12623-hydroxyantranilsyra1+ 
1263Azepiner1+ 
1264Glukosinolater1+ 
1265Tumörproteiner1+ 
1266Etoxikin1+ 
1267Fenylpropionater1+ 
1268Propanolaminer1+ 
1269Mestranol1+ 
1270Peptidhydrolaser1+ 
1271Nitrofenoler1+ 
1272Acetofenoner1+ 
1273Piracetam1+ 
1274Vacciner1+ 
1275Plutonium1+ 
1276Kolmonoxid1+ 
1277Fluorkarboner1+ 
1278Butylerad hydroxianisol1+ 
1279Fenylendiaminer1+ 
1280Diacylglycerolkolinfosfotransferas1+ 
1281Adipates1+ 
1282Guanidin1+ 
1283Faktor VII1+ 
12849,10-dimetyl-1,2-bensantracen1+ 
1285Väte1+ 
1286Tetraklordibensodioxin1+ 
1287GABA-A-receptorer1+ 
1288Tioredoxiner1+ 
1289Pteridiner1+ 
1290Intercellulär adhesionsmolekyl-11+ 
1291Hexoser1+ 
1292Sulfametazin1+ 
1293NADPH-oxidas1+ 
1294Trisackarider1+ 
1295Alkan-1-monoxygenas1+ 
1296Zinkacetat1+ 
1297Träsprit1+ 
1298Monensin1+ 
1299Klorogensyra1+ 
1300Propylenglykol1+ 
1301Acitretin1+ 
13025,8,11,14-eikosatetraensyra1+ 
1303DNA, rekombinant1+ 
1304Fiskleverolja1+ 
1305Glukostransportproteiner1+ 
1306Vanadater1+ 
1307Deoxiadenosiner1+ 
1308Salicylater1+ 
1309Fenelzin1+ 
1310Diterperner, abietan1+ 
1311Acetyl-CoA C-acetyltransferase1+ 
1312Hexosfosfater1+ 
1313Hydroxitestosteroner1+ 
13141-propanol1+ 
1315Etylmorfin1+ 
1316Arylsulfataser1+ 
1317Järn-dextrankomplex1+ 
1318Quinolinic Acid1+ 
1319Steroidreceptorer1+ 
1320Järnbindande proteiner1+ 
1321Nicotinamide Phosphoribosyltransferase1+ 
1322Gadolinium-DTPA1+ 
1323Selenic Acid1+ 
1324Prostaglandinendoperoxider1+ 
1325Natriumglutamat1+ 
1326Pyridoxalkinas1+ 
1327Pentobarbital1+ 
1328Memantin1+ 
1329Cimetidin1+ 
1330Indaner1+ 
1331Fosforamidsenap1+ 
1332Karbazoler1+ 
1333Ornitinkarbamoyltransferas1+ 
1334Fosfatidylinositol-4,5-difosfat1+ 
1335Proproteinkonvertaser1+ 
1336Oxaziner1+ 
1337Troleandomycin1+ 
1338Cyklohexaner1+ 
1339Hydraziner1+ 
1340Alkansulfonater1+ 
1341Transferases (Other Substituted Phosphate Groups)1+ 
1342Tetrahydrokortison1+ 
1343Jodisotoper1+ 
1344Dextriner1+ 
1345Oljor, flyktiga1+ 
1346Bicykliska föreningar, heterocykliska1+ 
1347Hemiterpener1+ 
1348Kaffeinsyror1+ 
1349Dehydroaskorbinsyra1+ 
1350Metimazol1+ 
1351CLOCK Proteins1+ 
1352tau-proteiner1+ 
1353Extracellulära matrixproteiner1+ 
1354Cysteindioxygenas1+ 
1355Leukotrien C41+ 
135611-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 11+ 
1357Pindolol1+ 
1358Immunglobuliner, intravenösa1+ 
1359Vitamin K11+ 
1360Hypoxantinfosforibosyltransferas1+ 
13611+ 
1362Etretinat1+ 
1363Hypoxantiner1+ 
1364Tolbutamid1+ 
1365Karragenan1+ 
1366Retinoid X-receptorer1+ 
1367Hormoner i mag-tarmkanal1+ 
1368Naltrexon1+ 
1369LH1+ 
1370Glycerolkinas1+ 
1371Dopamin D2-receptorer1+ 
1372Radiojod i serumalbumin1+ 
1373Hydrolyserbara tanniner1+ 
1374Arseniter1+ 
1375Kolestener1+ 
1376Kaspas-31+ 
1377Electron Transport Chain Complex Proteins1+ 
1378Propanoler1+ 
1379Laktoferrin1+ 
1380Kalciumtransporterande ATPaser1+ 
1381Retinolbindande proteiner1+ 
1382DNA-addukter1+ 
1383Bly1+ 
1384Neuropeptid Y1+ 
1385Vasoaktiv intestinal peptid1+ 
1386Celladhesionsmolekyler, neuronala1+ 
1387Cykliskt GMP1+ 
1388Heptansyror1+ 
1389Järn i kosten1+ 
1390Oxalater1+ 
1391Kalciumradioisotoper1+ 
1392Riluzol1+ 
1393Tetrahydronaftalener1+ 
1394Silikondioxid1+ 
1395Kaempferoler1+ 
1396Ditiokarb1+ 
1397Bromider1+ 
1398Klorbutanol1+ 
1399Iridium1+ 
1400Caenorhabditis elegans-proteiner1+ 
1401Monoterpener1+ 
1402Kondroitinsulfater1+ 
1403Cyklofosfamid1+ 
1404Digitoxin1+ 
1405Aflatoxin B11+ 
1406Fosforylas a1+ 
1407Kapsaicin1+ 
1408Metmyoglobin1+ 
1409Ghrelinreceptorer1+ 
1410Cytokrom b1+ 
1411Hormonblockerare1+ 
1412Kynurensyra1+ 
1413Glyoxylater1+ 
1414Akrylonitril1+ 
1415Fumonisiner1+ 
1416Follikelstimulerande hormon1+ 
1417Dipeptidaser1+ 
1418Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-11+ 
1419Galaktolipider1+ 
1420Apolipoprotein C-I1+ 
1421CCL2-kemokin1+ 
1422Pentoxifyllin1+ 
1423Tioguanin1+ 
1424Bisfosfonater1+ 
1425Transferrinreceptorer1+ 
1426Dibensotiepiner1+ 
1427Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas1+ 
1428AMP-deaminas1+ 
1429Cystationin-gammalyas1+ 
1430Butyrofenoner1+ 
1431Bensokinoner1+ 
14321-metyl-3-isobutylxantin1+ 
1433Isofluran1+ 
1434Danazol1+ 
1435Flurbiprofen1+ 
1436Tyramin1+ 
1437Propylenglykoler1+ 
1438Arylsulfotransferas1+ 
1439Alfametyltyrosin1+ 
1440Tioridazin1+ 
1441Svavelväte1+ 
1442Guanosindifosfat1+ 
1443Diltiazem1+ 
1444Vascular Cell Adhesion Molecule-11+ 
1445Ruteniumradioisotoper1+ 
1446P-glykoproteiner1+ 
1447Ketokolesteroler1+ 
1448Etanolaminer1+ 
1449Fluorouracil1+ 
1450Aktiner1+ 
1451Epiklorhydrin1+ 
1452Syror1+ 
1453Glutaryl-CoA-dehydrogenas1+ 
1454Bensoxaziner1+ 
1455NF-E2-relaterad faktor 21+ 
1456Tyreotropinfrisättande hormon1+ 
1457Receptorer, adrenerga1+ 
1458Metadon1+ 
1459Receptors, Scavenger1+ 
1460alpha-2-HS-Glycoprotein1+ 
1461Kitosan1+ 
1462Tranylcypromin1+ 
1463Tyminnukleotider1+ 
1464BW-755C1+ 
1465Voltage-Dependent Anion Channels1+ 
1466Nitroföreningar1+ 
14675-HT2A-serotoninreceptor1+ 
1468Hydroklortiazid1+ 
1469Pyrrolidonkarboxylsyra1+ 
1470Nervtillväxtfaktorer1+ 
1471Glukosylceramidas1+ 
1472Prealbumin1+ 
1473Signalsubstansreceptorer1+ 
1474Rekombinanta fusionsproteiner1+ 
1475Karnitinacyltransferaser1+ 
1476Ceramidaser1+ 
1477Histamin1+ 
1478Magnesiumsulfat1+ 
14795-HT1A-serotoninreceptor1+ 
1480Etrar, cykliska1+ 
1481Uronsyror1+ 
1482Azatioprin1+ 
1483Kynurenin-3-monooxygenas1+ 
14847-alkoxykumarin 0-dealkylas1+ 
1485Cyklopentaner1+ 
1486Amylopektin1+ 
1487Elektrontransportkomplex II1+ 
1488Sukras1+ 
1489Cinnarizin1+ 
1490Myoglobin1+ 
1491Cellextrakt1+ 
1492Giftsekret1+ 
1493GLUT2-protein1+ 
1494Norepinephrine Plasma Membrane Transport Proteins1+ 
1495Alkoholer1+ 
1496Stigmasterol1+ 
1497Tumörsuppressorproteiner1+ 
1498Butadiener1+ 
1499Adaptorproteiner, signalöverförande1+ 
1500Apomorfin1+ 
1501Oligonukleotider1+ 
1502Testosteronsläktingar1+ 
1503Metyldopa1+ 
1504Azider1+ 
1505Serumalbumin, bovint1+ 
1506Cystatiner1+ 
1507Diazooxonorleucin1+ 
1508Kaliumföreningar1+ 
1509Akutfasproteiner1+ 
1510Androstan-3,17-diol1+ 
1511Kolestanoler1+ 
1512Transportörer1+ 
1513Selenprotein P1+ 
1514Pyrrolidinoner1+ 
1515Sulfoner1+ 
1516Fosfofruktokinas-21+ 
15171-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesteras1+ 
1518Globiner1+ 
1519Vävnadsplasminogenaktivator1+ 
1520Vitamin D-bindande proteiner1+ 
1521Acetazolamid1+ 
1522Azoler1+ 
1523Receptors, Retinoic Acid1+ 
1524Bakterieproteiner1+ 
1525Tymidin1+ 
1526Acetylglukosaminidas1+ 
1527Pyroner1+ 
1528Laktatdehydrogenaser1+ 
1529Acetamider1+ 
1530Vankomycin1+ 
1531Rotenon1+ 
1532Styren1+ 
1533Inositol-1,4,5-trifosfat1+ 
1534Kalciumkanaler1+ 
1535Ellagsyra1+ 
1536Metamfetamin1+ 
1537Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived1+ 
1538Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende1+ 
1539Acebutolol1+ 
1540Propyltiouracil1+ 
1541Vanadinföreningar1+ 
1542Formater1+ 
1543Nukleotidyltransferaser1+ 
1544Alfagalaktosidas1+ 
1545Chalcon1+ 
1546Hyaluronsyra1+ 
1547Cytidindeaminas1+ 
1548Treonin1+ 
1549Karboxylesteras1+ 
1550Lustgas1+ 
1551Uridindifosfatglukos1+ 
1552Morfinderivat1+ 
1553Matrixmetalloproteinas 91+ 
1554Pregnenolon1+ 
1555Cyklamater1+ 
1556Pyridoner1+ 
1557Hydroxikinoliner1+ 
1558Natrium i kosten1+ 
1559Nimodipin1+ 
1560Amfetamin1+ 
1561Klonidin1+ 
1562Bukspottkörtelhormoner1+ 
1563Retinol-Binding Proteins, Plasma1+ 
1564Dopamin-beta-hydroxylas1+ 
1565Kolinkinas1+ 
1566Pyridoxamin1+ 
1567Schiffbaser1+ 
15681+ 
1569Homocystin1+ 
1570Ekdysteroider1+ 
1571Cysteamin1+ 
1572Transforming growth factor beta1+ 
1573Sköldkörtelhormonreceptorer, alfa1+ 
1574Betaalanin1+ 
1575Cyklooxygenas 11+ 
1576GLUT3-protein1+ 
1577Guanosin1+ 
1578Muskarinreceptorer1+ 
1579Toll-liknande receptor 41+ 
1580Melanokortinreceptorer1+ 
1581Kloralhydrat1+ 
1582Kolinesteraser1+ 
1583Diklofenak1+ 
1584Benspyrener1+ 
1585Metaller1+ 
1586Disulfider1+ 
1587Deoxicytidinkinas1+ 
1588Prostaglandin D21+ 
1589Kväveoxidsyntas type III1+ 
1590Organiska anjontransportörer1+ 
1591Transkobalaminer1+ 
1592Dekansyror1+ 
1593Glykocholsyra1+ 
1594Dimetylsulfoxid1+ 
1595Rodaminer1+ 
1596Cytarabin1+ 
1597Cystatin C1+ 
1598Maprotilin1+ 
1599Cystamin1+ 
1600Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ 
1601Glukagonreceptorer1+ 
1602Cyproteron1+ 
16031-metyl-4-fenylpyridinium1+ 
1604N-formylmetioninleucyl-fenylalanin1+ 
1605Anilider1+ 
1606Etylendiaminer1+ 
1607Tanniner1+ 
1608Drosophilaproteiner1+ 
1609Purinnukleosider1+ 
1610Melaniner1+ 
1611Akrylater1+ 
1612Immunreceptorer1+ 
1613Butyrylkolinesteras1+ 
1614Klorgylin1+ 
1615Insulinblockerare1+ 
1616GTP-bindande proteiner1+ 
1617Tiazepiner1+ 
1618Guaninnukleotider1+ 
1619Fenyletylalkohol1+ 
1620Butioninsulfoximin1+ 
1621Mentol1+ 
1622Perfenazin1+ 
1623Trifluoperazin1+ 
1624Jotalamsyra1+ 
1625Ftalimider1+ 
1626Xylitol1+ 
1627Fenyletylmalonamid1+ 
1628Antibodies, Monoclonal, Humanized1+ 
1629Interferon Type II1+ 
1630Adaptorproteiner, vesikulär transport1+ 
1631Ubikvitin1+ 
1632Vasopressiner1+ 
1633Protein-underenheter1+ 
1634Glucagonliknande peptid 21+ 
1635Bensylalkoholer1+ 
1636Lantan1+ 
1637Elektrontransportkomplex III1+ 
1638Vitamin K31+ 
1639Haptoglobiner1+ 
1640Insulysin1+ 
1641Natriumradioisotoper1+ 
1642Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas1+ 
1643Sakvinavir1+ 
1644Immunglobulin M1+ 
1645Flavin-adenindinukleotid1+ 
1646Arekolin1+ 
1647beta-3-adrenerga receptorer1+ 
1648Asparagin1+ 
1649Tungmetaller1+ 
1650Botulinum Toxins, Type A1+ 
1651Läkemedelsreceptorer1+ 
1652Kadmium1+ 
1653Calcimimetic Agents1+ 
1654Tyreostatika1+ 
1655Amylaser1+ 
1656Androgenantagonister1+ 
1657Sebrafiskproteiner1+ 
1658Phospholipases A2, Secretory1+ 
1659Pyrrolizidinalkaloider1+ 
1660Lysofosfolipas1+ 
1661Glutationsyntas1+ 
1662Indener1+ 
1663PQQ-kofaktor1+ 
1664Akonitathydratas1+ 
1665Oxadiazoler1+ 
1666Trientine1+ 
1667bHLH-proteiner1+ 
1668Bradykinin1+ 
1669Dipeptidyl Peptidase 41+ 
1670Laktulos1+ 
1671Pyraner1+ 
1672Osteopontin1+ 
1673Dihydroxidihydrobenspyrener1+ 
1674Proteolipider1+ 
1675Pyrimidinoner1+ 
1676Kliokinol1+ 
1677One-Carbon Group Transferases1+ 
1678Fosfatbindande proteiner1+ 
1679Vinylföreningar1+ 
1680Dietylhexylftalat1+ 
1681Bromokriptin1+ 
1682Kaliumkanaler1+ 
1683Cyklohexener1+ 
1684Primidon1+ 
1685Kalciumklorid1+ 
1686Taurocholsyra1+ 
1687Sulfataser1+ 
1688Apoprotein(a)1+ 
1689Dolikol1+ 
16901-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin1+ 
1691Nitroglycerin1+ 
1692Seskviterpener1+ 
1693Fentanyl1+ 
1694Aldehydreduktas1+ 
1695Peptidyl-dipeptidas A1+ 
1696SRS-A1+ 
1697Tyrosin 3-monooxygenas1+ 
1698RANK-ligand1+ 
1699Histoner1+ 
1700Kinidin1+ 
1701Erytromycin1+ 
1702Cytoskelettproteiner1+ 
1703Dijodtyrosin1+ 
1704Somatomediner1+ 
1705Etylener1+ 
1706GTPas-aktiverande proteiner1+ 
1707Laurater1+ 
1708Mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
1709Smörsyra1+ 
1710Tiaziner1+ 
1711Vitamin K Epoxide Reductases1+ 
1712Selenious Acid1+ 
1713Amlodipin1+ 
1714Azabicyclo Compounds1+ 
1715Oniumföreningar1+ 
1716Dinitrofenoler1+ 
1717Cellcykelproteiner1+ 
1718Pyrener1+ 
1719Acetylen1+ 
1720Kaptopril1+ 
1721Matrixmetalloproteinaser1+ 
1722Zimeldin1+ 
1723Toremifen1+ 
1724Aromatas1+ 
1725Islet Amyloid Polypeptide1+ 
1726Arsenikföreningar1+ 
1727Kolestaner1+ 
1728Dopamin D4-receptorer1+ 
1729Dehydrokolesteroler1+ 
1730Peptider, cykliska1+ 
1731Kväveradioisotoper1+ 
1732Bukladesin1+ 
1733ortho-Aminobenzoates1+ 
1734Proteinhydrolysater1+ 
17353-0-metylglukos1+ 
1736Forbolestrar1+ 
1737Desmosterol1+ 
1738Klatrin1+ 
1739Selenmetionin1+ 
1740Tyreoniner1+ 
1741Peptid YY1+ 
1742Neprilysin1+ 
1743Järnreglerande protein 21+ 
1744Dopaminreceptorer1+ 
1745Ketamin1+ 
1746Kvävesenapsföreningar1+ 
1747Grupp II fosfolipaser A21+ 
1748Teobromin1+ 
1749Muciner1+ 
1750Somatotropinreceptorer1+ 
1751Spironolakton1+ 
1752Metylglukosider1+ 
1753Triacetin1+ 
1754Bensylaminer1+ 
1755Antisens-oligodeoxiribonukleotider1+ 
1756Insulinliknande tillväxtfaktor II1+ 
1757Metoxsalen1+ 
1758Fosfordiesterhydrolaser1+ 
1759Adenosylmetionindekarboxylas1+ 
1760Rubidium1+ 
1761Allantoin1+ 
1762Interleukin-1-alfa1+ 
1763Filipin1+ 
1764Kloroform1+ 
1765Calbindins1+ 
1766Glukosidaser1+ 
1767Naftalenättiksyror1+ 
1768Inosin1+ 
1769Monokarboxylsyratransportörer1+ 
1770Svampproteiner1+ 
1771Wolframföreningar1+ 
1772Hydroxiurea1+ 
1773Pentacykliska triterpener1+ 
1774Dextransulfat1+ 
1775Zymosan1+ 
1776Nitratreduktas1+ 
1777Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner1+ 
1778Sulpirid1+ 
1779Fosfolipas D1+ 
1780Lyaser1+ 
1781Ovalbumin1+ 
1782Pregnendioner1+ 
1783Floxuridin1+ 
1784Aminoxidas, kopparhaltigt1+ 
1785Omeprazol1+ 
1786Pregnanolon1+ 
1787Nikardipin1+ 
1788Lipofuscin1+ 
1789Amitrol1+ 
1790Safrol1+ 
1791Triklorättiksyra1+ 
1792Fentiaziner1+ 
1793Bensodiazepinoner1+ 
1794Florizin1+ 
1795Adenylatcyklas1+ 
1796Klorbifenyl (54% klorin)1+ 
1797Glyceraldehyd-3-fosfat1+ 
1798Adenin1+ 
1799G(M1)-gangliosid1+ 
1800Erytritol1+ 
1801Neopterin1+ 
1802Fytinsyra1+ 
1803Tioinosin1+ 
1804E-selektin1+ 
1805Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 31+ 
1806MikroRNA1+ 
1807Bomullsfröolja1+ 
1808Sirolimus1+ 
1809Jodbensener1+ 
1810Argininvasopressin1+ 
1811Butylenglykoler1+ 
1812Melanocytstimulerande hormoner1+ 
1813Sialyltransferaser1+ 
1814Suppressor of Cytokine Signaling Proteins1+ 
1815Kaveolin 11+ 
1816Losartan1+ 
181725-hydroxivitamin D 21+ 
18181+ 
1819Oktreotid1+ 
1820Nitrosföreningar1+ 
1821Tetrazolsalter1+ 
1822Järnreglerande proteiner1+ 
1823Angiotensin II1+ 
1824Tiolesterhydrolaser1+ 
1825Tumörnekrosfaktorreceptorer1+ 
1826Klorambucil1+ 
1827Koenzym A-transferaser1+ 
1828Natriumdodecylsulfat1+ 
1829Gammahydroxibutyrat1+ 
1830Sulfasalazin1+ 
1831Kolväten1+ 
1832Pankreatisk polypeptid1+ 
1833Kalmodulin1+ 
1834Metyrapon1+ 
1835Protonkogenproteiner1+ 
1836Arabinofuranosylcytosintrifosfat1+ 
1837Borföreningar1+ 
1838Kaliumklorid1+ 
1839Kitin1+ 
1840Niceritrol1+ 
1841Adaptoproteinkomplex 11+ 
1842Itrakonazol1+ 
1843Amider1+ 
1844Farnesyl-difosfatfarnesyltransferas1+ 
1845PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase1+ 
1846Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser1+ 
1847Fukos1+ 
1848Yohimbin1+ 
1849Dehydrocholsyra1+ 
1850Kumestrol1+ 
1851Kväveoxider1+ 
1852Pankreatisk elastas1+ 
1853Pterolylpolyglutamater1+ 
1854Tioacetamid1+ 
1855Sockeralkoholer1+ 
1856Galaktokinas1+ 
1857Proteasom-endopeptidaskomplex1+ 
1858Guajakol1+ 
1859Biguanider1+ 
1860Angiotensiner1+ 
1861Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+)1+ 
1862Komplement 31+ 
1863Tiourea1+ 
186417-hydroxisteroiddehydrogenaser1+ 
1865Vetegroddsagglutininer1+ 
1866Metylenblått1+ 
1867Pyrimidinnukleotider1+ 
1868Tymidylatsyntas1+ 
1869Immunglobuliner1+ 
1870Okratoxiner1+ 
1871Antiportörer1+ 
1872Multiproteinkomplex1+ 
1873Endotelin-11+ 
1874Natriumcholat1+ 
1875Matrixmetalloproteinas 21+ 
1876Organiska anjontransportörer, natriumberoende1+ 
1877Enfluran1+ 
1878Treonindehydratas1+ 
1879Androgenreceptorer1+ 
1880Metioninsulfoximin1+ 
1881Receptorer, kortikotropinfrisättande hormon1+ 
1882Bufanolider1+ 
1883APP-sekretas1+ 
1884Bicykliska föreningar1+ 
1885Dihydroxiaceton1+ 
1886Reserpin1+ 
1887Cykloheximid1+ 
1888Pentostatin1+ 
1889Muramidas1+ 
1890Hydantoiner1+ 
1891Uran1+ 
1892Adaptorproteinkomplex sigmaunderenheter1+ 
1893Kantaxantin1+ 
1894Oxidopamin1+ 
1895Alkyner1+ 
1896Ritonavir1+ 
1897Gallium1+ 
1898Ouabain1+ 
1899Synukleiner1+ 
1900Uracil1+ 
1901Dibensazepiner1+ 
1902AICARTFase1+ 
1903Fenoxiacetater1+ 
1904Receptorer, kalcium-sensing1+ 
1905Kakodylsyra1+ 
1906Protaminer1+ 
1907Kinoliziner1+ 
1908Januskinas 21+ 
1909Metalloendopeptidaser1+ 
1910Agoutiprotein1+ 
1911Betametason1+ 
1912Tetrabenazin1+ 
1913Pyridoxinsyra1+ 
1914Teknetium1+ 
1915Fenol1+ 
1916Kolecystokininreceptorer1+ 
1917Fenylbutazon1+ 
1918Metoxifluran1+ 
1919Homeodomänproteiner1+ 
192020-alfa-Dihydroprogesteron1+ 
1921Iminer1+ 
1922Mykolsyror1+ 
1923Ergosterol1+ 
19242-acetylaminofluoren1+ 
1925HSP70-stressproteiner1+ 
1926Tritylföreningar1+ 
1927Ornitin-oxo-syratransaminas1+ 
1928Ifosfamid1+ 
1929Luminol1+ 
1930Transglutaminaser1+ 
1931Myelin P2-protein1+ 
1932JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
1933Xantindehydrogenas1+ 
1934Metyltyrosiner1+ 
1935Komplexa blandningar1+ 
1936Leukotrienblockerare1+ 
1937Karboplatin1+ 
1938Bensaldehyder1+ 
1939Protein-tyrosinkinaser1+ 
1940Halotan1+ 
1941Hydrolyaser1+ 
1942Renin1+ 
1943Diacetyl1+ 
1944Paklitaxel1+ 
1945Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser1+ 
1946Galaktosamin1+ 
1947NAD+ ADP-ribosyltransferas1+ 
1948Transforming Growth Factor beta11+ 
1949Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 11+ 
1950Biogena polyaminer1+ 
1951Aldosteron1+ 
1952Sköldkörtelhormonreceptorer1+ 
1953Betahistin1+ 
1954Xantinolnikotinat1+ 
1955Elastin1+ 
1956Kopparradioisotoper1+ 
1957Metalloproteiner1+ 
1958S100 Calcium Binding Protein G1+ 
1959Flyktiga organiska föreningar1+ 
1960Argininvasopressin1+ 
1961Interleukin-101+ 
1962Piperonylbutoxid1+ 
1963Kladribin1+ 
1964Transkriptionsfaktor ReIA1+ 
1965P1-receptorer1+ 
19662,3-difosfoglycerat1+ 
1967Floroglucinol1+ 
1968Acetanilider1+ 
1969Hydroxiklorokin1+ 
1970Hypoxia-Inducible Factor 11+ 
1971Hydroxider1+ 
1972Salter1+ 
1973Inflammasomes1+ 
1974Neurotensin1+ 
1975Lutein1+ 
1976Salicylamider1+ 
1977Metyl-CpG-bindande protein 21+ 
1978Tyrosintransaminas1+ 
1979Heterotrimera GTP-bindande proteiner1+ 
1980Lakritssyra1+ 
1981Kväveföreningar1+ 
1982Bensazepiner1+ 
1983Gliafilamentprotein1+ 
1984Polytiazid1+ 
1985Globuliner1+ 
1986Karboliner1+ 
1987GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gs1+ 
1988Enzymprekursorer1+ 
1989Fosfopyruvathydratas1+ 
1990beta-adrenerga receptorer1+ 
1991Prostaglandiner F, syntetiska1+ 
1992Hexosaminidaser1+ 
1993Methemoglobin1+ 
1994Petrolatum1+ 
1995Jodtyrosin1+ 
1996Alfa-2-adrenerga receptorer1+ 
1997Kalpain1+ 
1998Taurochenodeoxicholsyra1+ 
1999Leukotrienreceptorer1+ 
2000Peptidsyntaser1+ 
2001Keratansulfat1+ 
2002Ibuprofen1+ 
2003Metylkvicksilverföreningar1+ 
2004Naproxen1+ 
2005Naloxon1+ 
2006Alfa 1-antitrypsin1+ 
2007Kollagenaser1+ 
2008Bromazepam1+ 
2009Dexmethylphenidate1+ 
2010Natriumnitrit1+ 
2011Nitrendipin1+ 
2012Gonadotropiner, hypofys1+ 
2013Cyklosporiner1+ 
201411-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 21+ 
2015Fosfopeptider1+ 
2016Peroxiredoxiner1+ 
2017Nickel1+ 
2018Fluorener1+ 
2019Oxylipiner1+ 
2020Metandrostenolon1+ 
2021Lindan1+ 
2022Phospholipases A2, Calcium-Independent1+ 
2023Orosomukoid1+ 
2024Fenantroliner1+ 
2025A1-adenosinreceptor1+ 
2026GABA-receptorer1+ 
2027Faktor VIII1+ 
2028NG-nitroargininmetylester1+ 
2029CFTR1+ 
20305-HT4-serotoninreceptorer1+ 
2031Celladhesionsmolekyler1+ 
2032Polonium1+ 
2033Karbocyanider1+ 
2034Alfa-interferon1+ 
2035Rifabutin1+ 
2036Antracener1+ 
2037AMPA-receptorer1+ 
2038Cytosin1+ 
2039STAT3-transkriptionsfaktor1+ 
2040Spartein1+ 
2041Mineralvatten1+ 
2042Neuropeptidreceptorer1+ 
2043Glycyrretinsyra1+ 
2044Protonkogenproteiner c-bcl-21+ 
2045Trimetadion1+ 
2046Trombin1+ 
2047Selencystein1+ 
2048Dibutylftalat1+ 
2049Rodamin 1231+ 
2050Kokain1+ 
2051Gonadotropinfrisättande hormon1+ 
2052Stressproteiner1+ 
2053Androstadiener1+ 
20541+ 
2055Palmitoylkarnitin1+ 
2056Sockersyror1+ 
2057Oxalsyra1+ 
2058Kolin-fosfat-cytidylyltransferas1+ 
2059Kadmiumradioisotoper1+ 
2060Fluorescein-5-isotiocyanat1+ 
2061Fibronektiner1+ 
2062Ether1+ 
2063Cytokromreduktaser1+ 
2064Myosin, tung kedja1+ 
2065Nitroprussid1+ 
2066Magnesiumklorid1+ 
2067Organotiofosforföreningar1+ 
2068Sulfinsyror1+ 
2069Trypan Blue1+ 
2070Jodacetater1+ 
2071Endonukleaser specifika för enkelsträngat DNA och RNA1+ 
2072Metabotrop glutamatreceptor1+ 
2073Kamptotecin1+ 
2074GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gi-Go1+ 
2075UDPglukos 4-epimeras1+ 
2076Tungt vatten1+ 
2077Quinuclidines1+ 
2078Fosfoadenosinfosfosulfat1+ 
2079Protoporfyriner1+ 
2080Etylaminer1+ 
2081Intramolekylära oxidoreduktaser1+ 
20821-oktanol1+ 
2083Pyridaziner1+ 
2084Loperamid1+ 
2085