Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Karbazoler100+ +
2Natriuretisk peptid, hjärna93+ +
3Propanolaminer76+ +
4Pyridaziner73+ +
5Furosemid70+ +
6Hydrazoner67+ +
7Kreatinin64+ +
8Mineralocorticoid Receptor Antagonists63+ +
9Milrinon59+ +
10Kaptopril53+ +
11Spironolakton53+ +
12Natriuretisk förmaksfaktor50+ +
13Dobutamin50+ +
14Hydralazin48+ +
15Digitalisglykosider48+ +
16Metoprolol46+ +
17Noradrenalin46+ +
18Enalapril44+ +
19Natriuretiska peptider42+ +
20Deoxiadrenalin40+ +
21Erytropoietin39+ +
22Bisoprolol38+ +
23Pyridoner36+ +
24Rekombinanta proteiner36+ +
25Vasopressinreceptorer36+ +
26Bensazepiner36+ +
27Aldosteron36+ +
28Enoximon35+ +
29Tetrazoler35+ +
30Amrinon34+ +
31Isosorbiddinitrat34+ +
32Renin33+ +
33Kväveoxid33+ +
34Sulfonamider33+ +
35Nitroglycerin32+ +
36Peptidfragment32+ +
37Natrium31+ +
38Endotelin-130+ +
39Sarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPases30+ +
40Kalcium30+ +
41Katekolaminer29+ +
42beta-adrenerga receptorer28+ +
43Angiotensin II28+ +
44Kalium28+ +
45Endotelinreceptorer28+ +
46Xamoterol28+ +
47Klorokin28+ +
48Nitroprussid26+ +
49Syrgas26+ +
50Prolin26+ +
51Bensimidazoler25+ +
52beta-1-adrenerga receptorer25+ +
53Pyrimidiner25+ +
54Urinämne24+ +
55Kalciumbindande proteiner24+ +
56Piperaziner24+ +
57Sulfadoxin24+ +
58Lisinopril24+ +
59Imidazoler24+ +
60Pyrimetamin24+ +
61Peptidyl-dipeptidas A23+ +
62Kinoliner23+ +
63Endoteliner22+ +
64Enalaprilat22+ +
65Elektrolyter22+ +
66Pyridiner22+ +
67Prazosin22+ +
68Losartan22+ +
69Ramipril22+ +
70Bensoxaziner22+ +
71Uranylnitrat22+ +
72Endotelin A-receptor21+ +
73Cykliskt GMP21+ +
74Amiodaron21+ +
75Aminosyror, essentiella21+ +
76Prostataspecifikt antigen21+ +
77Dopamin21+ +
78Neprilysin21+ +
79Tumörnekrosfaktor-alfa20+ +
80Bumetanid20+ +
81Blodfärgämnen20+ +
82Nitrater20+ +
83Kol20+ +
84Ketosyror20+ +
85Indoler20+ +
86Galaktosamin20+ +
87Prenalterol20+ +
88Proteiner i kosten19+ +
89Fosfater19+ +
90Aminopyridiner19+ +
91Prednison19+ +
92RNA, viralt19+ +
93Dijodtyroniner19+ +
94Benspyraner19+ +
95Tiazepiner19+ +
96Albuminer19+ +
97Etiokolanolon19+ +
98Bisköldkörtelhormoner19+ +
99Bifenylföreningar19+ +
100RNA, budbärar18+ +
101Alprostadil18+ +
102Mineralkortikoidreceptorer18+ +
103beta-adrenerg receptorkinaser18+ +
104Kalciumtransporterande ATPaser18+ +
105Proteinprekursorer18+ +
106Sodium-Calcium Exchanger18+ +
107Etanolaminer18+ +
108Insulin18+ +
109Ryanodine Receptor Calcium Release Channel18+ +
110Praktolol18+ +
111Muzolimin17+ +
112Kalcitriol17+ +
113Pyrrolidinoner17+ +
114Hormoner17+ +
115Adrenalin17+ +
116Allopurinol17+ +
117Monoklonala antikroppar17+ +
118Sulfoner17+ +
119Androgenantagonister17+ +
120Cytokiner17+ +
121Adenin17+ +
122Gummi arabicum17+ +
123Serumalbumin17+ +
124Acetylcystein17+ +
125HIV-reverstranskriptas17+ +
126Amoxicillin17+ +
127Puriner17+ +
128Na-K-ATPas17+ +
129Tetrahydroisokinoliner17+ +
130Sulfonylureaföreningar17+ +
131Adrenomedullin16+ +
132Metylprednisolon16+ +
133Koenzymer16+ +
134HIV-proteas16+ +
135Vasopressiner16+ +
136Ritonavir16+ +
137Amodiaquin16+ +
138Glukokortikoider16+ +
139Oxaziner16+ +
140Angiotensin-typ 1-receptor16+ +
141Binjurebarkshormoner16+ +
142Artemisiner16+ +
143Ferricyanider16+ +
144Cyklofosfamid16+ +
145Metronidazol16+ +
146Bensamider15+ +
147Bilirubin15+ +
148Insulinliknande tillväxtfaktor I15+ +
149Blodsocker15+ +
150Dipeptider15+ +
151Relaxin15+ +
152Argininvasopressin15+ +
153Isokinoliner15+ +
154Ciklosporin15+ +
155Nevirapin15+ +
156Penicillin V15+ +
157Oligopeptider15+ +
158Isoproterenol15+ +
159Organophosphonates15+ +
160Immunglobuliner, intravenösa15+ +
161Verapamil15+ +
162Pyrimidinoner15+ +
163Arginin15+ +
164Glycerol15+ +
165Trimetazidin15+ +
166Bikarbonater15+ +
167Felodipin15+ +
168Myosin, tung kedja14+ +
169Inulin14+ +
170Fosfor14+ +
171Prednisolon14+ +
172Natriuretisk peptid, C-typ14+ +
173Interleukin-614+ +
174Acetylsalicylsyra14+ +
175Kollagen14+ +
176Lamivudin14+ +
177Perindopril14+ +
178Xantiner14+ +
179Tillväxthormon14+ +
180Ofloxacin14+ +
181Pyrroler14+ +
182Galektin 314+ +
183Fenoldopam14+ +
184Meflokin14+ +
185Vankomycin14+ +
186Magnesium14+ +
187Kanrenon14+ +
188Laktater14+ +
189Tetrahydrofolatdehydrogenas14+ +
190Acetyldigoxiner13+ +
191Protozo-DNA13+ +
192Urinsyra13+ +
193Immunglobulin G13+ +
194Ubikinon13+ +
195Epoprostenol13+ +
1963-jodbensylguanidin13+ +
197Humant tillväxthormon13+ +
198Jodradioisotoper13+ +
199Koldioxid13+ +
200Hjärtmyosiner13+ +
201Oxadiazoler13+ +
202Fluorener13+ +
203Molsidomin13+ +
204Metylguanidin13+ +
205Dideoxinukleosider13+ +
206Rifampin13+ +
207Hjärtglykosider13+ +
208Hydroxikolekalciferoler13+ +
209Ciprofloxacin13+ +
210Nifedipin13+ +
211Proguanil13+ +
212Trimetoprim-sulfametoxazolkombination13+ +
213Propionater13+ +
214Bencement13+ +
215Teprotid13+ +
216Cefalosporiner12+ +
217Koksalt12+ +
218Peptider, cykliska12+ +
219Lopinavir12+ +
220Indinavir12+ +
221Azepiner12+ +
222Cyclic Nucleotide-Gated Cation Channels12+ +
223Metotrexat12+ +
224Ceftriaxon12+ +
225Antikroppar12+ +
226Fenylpropionater12+ +
227Quinazolines12+ +
228Azatioprin12+ +
229Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 512+ +
230Aluminium12+ +
231Proteiner12+ +
232Gentamiciner12+ +
233Aminosyror12+ +
234Blodproteiner12+ +
235Troponin T12+ +
236Dihydropteroatsyntas12+ +
237Urokortiner12+ +
238Propranolol12+ +
239Levofloxacin12+ +
240Oxipurinol12+ +
241Metalloendopeptidaser12+ +
242Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 312+ +
243Azitromycin12+ +
244Kinin12+ +
245G-Protein-Coupled Receptor Kinase 212+ +
246Makrolider11+ +
247Järnföreningar11+ +
248Membrantransportproteiner11+ +
249Membranproteiner11+ +
250Sydnoner11+ +
251Heparin11+ +
252Xantinoxidas11+ +
253Adenosintrifosfat11+ +
254Pentoxifyllin11+ +
255Hepatocyttillväxtfaktor11+ +
256Matrixmetalloproteinaser11+ +
257HIV-höljeprotein gp4111+ +
258Melarsoprol11+ +
259Naturläkemedel, kinesiska11+ +
260Protozoproteiner11+ +
261Cefixim11+ +
262Järn11+ +
263Kväveoxidsyntas11+ +
264Isoenzymer11+ +
265Guanidiner11+ +
266Myoglobin11+ +
267Angiotensin-typ 2-receptor11+ +
268Doxycyklin11+ +
269Proteinkinas c-alfa11+ +
270C-reaktivt protein11+ +
271Transforming growth factor beta11+ +
272Receptorer, adrenerga11+ +
273Angiotensinreceptorer11+ +
274Doxapram11+ +
275Virus-DNA11+ +
276Steroider11+ +
277Ampicillin11+ +
278Zirkonium11+ +
279Hydrokortison11+ +
280Fluorbensener11+ +
281Angiotensin I11+ +
282Dexametason11+ +
283Klaritromycin11+ +
2843`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras11+ +
285Autoantikroppar11+ +
286Fosinopril10+ +
287Cytokromer b10+ +
288Glyburid10+ +
289Testosteron10+ +
290Klindamycin10+ +
291Protein C10+ +
292Doxorubicin10+ +
293Bensoater10+ +
294Oxider10+ +
295Deferoxamin10+ +
296Sodium-Hydrogen Antiporter10+ +
297Karnitin10+ +
298Mitomycin10+ +
299Tiazoler10+ +
300Antilymfocytserum10+ +
301Antibodies, Monoclonal, Humanized10+ +
302Cilazapril10+ +
303Neuregulin-110+ +
304Kväveoxidsyntas type III10+ +
305Guanylatcyklas10+ +
306Nelfinavir10+ +
307Cykliskt AMP10+ +
308Peptider10+ +
309Seskviterpener10+ +
310Adenylatcyklas10+ +
311Reaktiva syreradikaler10+ +
312Tetracyklin10+ +
313Kalsekvestrin10+ +
314Atovakvon10+ +
315Glukos10+ +
316Cilastatin10+ +
317Fosfor i kosten10+ +
318Indometacin10+ +
319Bakterie-DNA10+ +
320Fumarater10+ +
321Sakvinavir10+ +
322Penicillin G10+ +
323Ouabain10+ +
324Bradykinin10+ +
325Polymetylmetakrylat10+ +
326Kreatinkinas10+ +
327Fluorouracil10+ +
328Klorider10+ +
329Ferriföreningar9+ +
330Natriumbikarbonat9+ +
331Antimon9+ +
332Polytetrafluoretylen9+ +
333Prostaglandiner9+ +
334Imipenem9+ +
335Warfarin9+ +
336Nitriler9+ +
337Mykofenolsyra9+ +
338Tumörnekrosfaktorreceptorer9+ +
339Nervvävnadsproteiner9+ +
340Iloprost9+ +
341Polymyxin B9+ +
342Tioacetamid9+ +
343p300-CBP-transkriptionsfaktorer9+ +
344Bärarproteiner9+ +
345Betalaktamaser9+ +
346Alfa-interferon9+ +
347Imidazolidiner9+ +
348Lypressin9+ +
349Kalciumkarbonat9+ +
350Palladium9+ +
351Acetanilider9+ +
352Hartscement9+ +
353Furazolidon9+ +
354Erytromycin9+ +
355G-Protein-Coupled Receptor Kinase 59+ +
356Amfotericin B9+ +
357Sulfanilamider9+ +
358Endopeptidaser9+ +
359Kinakrin9+ +
360Kväve9+ +
361Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser9+ +
362Penicillin G Procaine9+ +
363Sarkoglykaner9+ +
364Misoprostol9+ +
365Nikorandil9+ +
366Isoantikroppar9+ +
367Cystatin C9+ +
368Triazoler9+ +
369Kymopapain9+ +
370Penicillin G Benzathine9+ +
371Medigoxin9+ +
372Mannitol9+ +
373HIV-integras9+ +
374Natrium i kosten9+ +
375RNA, ribosomalt, 23S9+ +
376Hemoglobin A, glykosylerat9+ +
377Indoramin9+ +
378Cyklosporiner9+ +
379Radioisotoper9+ +
380Fentolamin9+ +
381Anilider9+ +
382Isoniazid9+ +
383Prostaglandiner E9+ +
3849+ +
385Transaminaser9+ +
386Indikan9+ +
387Streptomycin8+ +
388Kreatin8+ +
389Multiresistensassocierade proteiner8+ +
390Superoxider8+ +
391Polyetylenglykoler8+ +
392Guldlegeringar8+ +
393Troponin8+ +
394Metformin8+ +
395Amilorid8+ +
396Mjölksyra8+ +
397Mibefradil8+ +
398Cefalexin8+ +
399Aspartataminotransferaser8+ +
400Acetamider8+ +
401Biologiska produkter8+ +
402Pentamidin8+ +
403Matrixmetalloproteinas 28+ +
404Omeprazol8+ +
405Kompositmaterial8+ +
406Stavudin8+ +
407Vinylföreningar8+ +
408Progesteron8+ +
409p-aminohippursyra8+ +
410Helium8+ +
411Antitrombin III8+ +
412TIMP-28+ +
413L-laktatdehydrogenas8+ +
414Endotelin B-receptor8+ +
415Fetter8+ +
416Lantan8+ +
417NADPH-oxidas8+ +
418Aminoglykosider8+ +
419Transforming Growth Factor beta18+ +
420Acetylkolin8+ +
421Fludrokortison8+ +
422Sirolimus8+ +
423Ammoniak8+ +
424Alanintransaminas8+ +
425Follikelstimulerande hormon8+ +
426Cefotaxim8+ +
427Flukonazol8+ +
428Alkaliskt fosfatas8+ +
429Lipopolysackarider8+ +
430Fosfordiesterhydrolaser8+ +
431Transferrin8+ +
432Neomycin8+ +
433Gonadotropinfrisättande hormon8+ +
434Kollagen typ III8+ +
435Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived8+ +
436Ormserum8+ +
437Amlodipin8+ +
438Pyrazoler8+ +
439Zidovudin8+ +
440Aluminiumhydroxid8+ +
441Adenosin8+ +
442Tiazolidinedioner8+ +
443Aminosyror, grenade8+ +
444Piperidiner8+ +
445Dinoproston8+ +
446Karbenicillin8+ +
447Sulfater8+ +
448Takrolimusbindande proteiner8+ +
449Nitrendipin8+ +
450Trimetoprim8+ +
451Nikardipin8+ +
452Cellytereceptorer8+ +
453Tiofener8+ +
454Kodon8+ +
455Receptors, G-Protein-Coupled8+ +
456Kloramfenikol8+ +
457Kalciumkanaler, L-typ8+ +
458Peroxiddismutas8+ +
459Vinkristin8+ +
460Troponin C8+ +
461Betalaktamer8+ +
462Tuberkulosvaccin8+ +
463Heptansyror8+ +
464Citronsyra7+ +
465Rostfritt stål7+ +
466Angiotensiner7+ +
467Humant koriongonadotropin, beta-subenhet7+ +
468Peptidhydrolaser7+ +
469LH7+ +
470Rubidium7+ +
471Atenolol7+ +
472Malondialdehyd7+ +
473Aminofyllin7+ +
474Metylmetakrylater7+ +
475Tyrosin7+ +
476Spiroföreningar7+ +
477Immunglobuliner7+ +
478Tosyl Compounds7+ +
479Probenecid7+ +
480RNA, ribosomalt, 18S7+ +
481Fluorokinoloner7+ +
482Titan7+ +
483Sköldkörtelhormoner7+ +
484Kaliumklorid7+ +
485Koksalt i kosten7+ +
486Ferritiner7+ +
487Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser7+ +
488Organokvicksilverföreningar7+ +
489Spektinomycin7+ +
490Daptomycin7+ +
491Streptokinas7+ +
492Diltiazem7+ +
493Dihydropyridiner7+ +
494Heterocykliska föreningar7+ +
495Protein-tyrosinkinaser7+ +
496Goserelin7+ +
497Granulocytkolonistimulerande faktor7+ +
498Kinoloner7+ +
499LIM Domain Proteins7+ +
500Zymosan7+ +
501Cisplatin7+ +
502Kväveoxidsyntas typ II7+ +
503Tienamyciner7+ +
504Glycin7+ +
505beta-2-adrenerga receptorer7+ +
506Vitamin D7+ +
507Transkriptionsfaktorer7+ +
508Fibronektiner7+ +
509Mexiletin7+ +
510Nitrobensoater7+ +
511Nisoldipin7+ +
512Kvicksilverklorid7+ +
513Organometallföreningar7+ +
514Takrolimus7+ +
515Dextraner7+ +
516C-peptid7+ +
517Tyroxin7+ +
518CD95-antigener7+ +
519Minoxidil7+ +
520pol Gene Products, Human Immunodeficiency Virus7+ +
521Kinidin7+ +
522Matrixmetalloproteinas 97+ +
523Tiorfan7+ +
524Koriongonadotropin7+ +
525Fenetylaminer7+ +
526Amider7+ +
527ABC-bärare7+ +
528Anilinföreningar7+ +
529Piperacillin7+ +
530Leuprolid7+ +
531Vidarabin7+ +
532Kolkicin7+ +
533Celiprolol7+ +
534Jotalamsyra7+ +
535Kolesterol7+ +
536Teofyllin7+ +
5373´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras7+ +
538Connectin7+ +
539Interleukin-107+ +
540Pyroner7+ +
541Glutation7+ +
542Dopamin-beta-hydroxylas7+ +
543Melfalan7+ +
544Alfa-2-adrenerga receptorer7+ +
545Didanosin7+ +
546Klavulansyra7+ +
547Träkol7+ +
548Klonidin7+ +
549Midodrin7+ +
550Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 67+ +
551Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner7+ +
552Rekombinanta fusionsproteiner7+ +
553Sockersyra7+ +
554Komplement 37+ +
555Natriumperteknetat Tc 99m7+ +
556Pyridostigminbromid6+ +
557Bensotiadiaziner6+ +
558Citrater6+ +
559DNA-gyras6+ +
560Vävnadsplasminogenaktivator6+ +
561Fosforsyror6+ +
562Cimetidin6+ +
563Bukladesin6+ +
564Tiourea6+ +
565Membranglykoproteiner6+ +
566Fosfoproteiner6+ +
567Prokainamid6+ +
568Glykopeptider6+ +
569Immunglobulin M6+ +
570Dipyridamol6+ +
571Nitriter6+ +
572Tamoxifen6+ +
573Mässlingsvaccin6+ +
574Myosiner6+ +
575TIMP6+ +
576Antineutrofila cytoplasmaantikroppar6+ +
577C-vitamin6+ +
578Ceftazidim6+ +
579Kalcineurin6+ +
580Fibrinogen6+ +
581Prostaglandinblockerare6+ +
582Elapidgifter6+ +
583Citrullin6+ +
584Hormonblockerare6+ +
585Polyetylener6+ +
586Adeninfosforibosyltransferas6+ +
587Oxazolidinoner6+ +
588Glipizid6+ +
589Cefamandol6+ +
590P-glykoprotein6+ +
591Alfaadrenerga receptorer6+ +
592Isosorbid6+ +
593Strofantidin6+ +
594DNA-primrar6+ +
595Alanin6+ +
596Dioxoler6+ +
597Vatten6+ +
598Cefoxitin6+ +
599Cefazolin6+ +
600Omega-3-fettsyror6+ +
601Lidokain6+ +
602Succinater6+ +
603Penicillansyra6+ +
604Klavulansyror6+ +
605Proteinisoformer6+ +
606Bryggade föreningar6+ +
607Katjoner, tvåvärda6+ +
608Adeninnukleotider6+ +
609Omega-N-metylarginin6+ +
610Interleukin-16+ +
6112-Pyridinylmethylsulfinylbenzimidazoles6+ +
612Nitroimidazoler6+ +
613Homeodomänproteiner6+ +
614Leucin6+ +
615Penicillinas6+ +
616GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gi-Go6+ +
617Aluminiumoxid6+ +
618Tumörproteiner6+ +
619Rifabutin6+ +
620RNA, bakteriellt6+ +
621Mikrofilamentproteiner6+ +
622Arrestiner6+ +
623Hepatit B-vacciner6+ +
624E2F-transkriptionsfaktorer6+ +
625Protein-lysin 6-oxidas6+ +
626Prokollagen6+ +
627Nukleosider6+ +
628Monokrotalin6+ +
629Receptorer, förmaksnatriuretiska6+ +
630Vitamin E6+ +
631Kardenolider6+ +
632Prostaglandiner A6+ +
633Tiamin6+ +
634Cytoskelettproteiner6+ +
635Indaner6+ +
636EDTA6+ +
637Pyraziner6+ +
638Muskelproteiner6+ +
639Fenylhydraziner6+ +
640Zink6+ +
641Tobramycin6+ +
642Ribavirin6+ +
643Canrenoic Acid6+ +
644Cefaklor6+ +
645Uran6+ +
646Niacinamid6+ +
647Virusantikroppar6+ +
648DNA-topoisomeras IV6+ +
649Sulfametoxazol6+ +
650Komplement 4b6+ +
651Receptors, Purinergic P2X46+ +
652beta-3-adrenerga receptorer6+ +
653Bakterieproteiner6+ +
654Glutamin6+ +
655Kaliumdikromat6+ +
656Dichloroacetic Acid6+ +
657Immunglobulin, kappakedja6+ +
658Oktreotid6+ +
659Deslanosid6+ +
660Aktiner6+ +
661Cefadroxil6+ +
662DNA6+ +
663Hyaluronsyra6+ +
664GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gs6+ +
665Dilazep6+ +
666Fria radikaler6+ +
667Calcium-Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type 26+ +
668Acetater6+ +
669Trijodtyronin6+ +
670Deoxicytidin6+ +
671Paklitaxel6+ +
672Histidin6+ +
673Tyreostatika6+ +
674Norfloxacin6+ +
675Levodopa6+ +
676Pyridoxin6+ +
677Silikater6+ +
678Sulbaktam6+ +
679Triglycerider6+ +
680AMP-deaminas6+ +
681Ketokonazol6+ +
682Erytropoietinreceptorer6+ +
683Acetyl-CoA C-acyltransferase6+ +
684Acetylglukosaminidas6+ +
685Bicykliska föreningar6+ +
686Akrylater6+ +
687Tyreotropin6+ +
688GTP-bindande proteiner6+ +
689Cefuroxim6+ +
690Kalcitonin6+ +
691Hartser, syntetiska6+ +
692RNA-Directed DNA Polymerase6+ +
693Naftokinoner6+ +
694CCR5-receptorer6+ +
695Karboxylsyror6+ +
696Flekainid6+ +
697Triamteren5+ +
698Mekloretamin5+ +
699Cysteamin5+ +
700Bisfenol A-glycidylmetakrylat5+ +
701Prolaktin5+ +
702Amoxicillin-kalium-klavulansyrakombination5+ +
703Primakin5+ +
704Citrat-(si)-syntas5+ +
705Magnesiumklorid5+ +
706Epoxiföreningar5+ +
707Megestrolacetat5+ +
708Glukagon5+ +
709Sirtuin 35+ +
710Adenosintrifosfataser5+ +
711Proteinfosfatas 15+ +
712Nalidixinsyra5+ +
713Ranitidin5+ +
714Proteinkinaser5+ +
715Fibrin5+ +
716Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I5+ +
717Glykoproteiner5+ +
718Bakteriella antikroppar5+ +
719Cefamyciner5+ +
720Cyklooktaner5+ +
721Ceftizoxim5+ +
722Metylmetakrylat5+ +
723Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ II5+ +
724Fosfokreatin5+ +
725Aquaporin 25+ +
726Joner5+ +
727Aztreonam5+ +
728A1-adenosinreceptor5+ +
729Antifosfolipidantikroppar5+ +
730Laktamer5+ +
731Pentobarbital5+ +
732Etoposid5+ +
733Pyrrolidiner5+ +
734Urinary Plasminogen Activator5+ +
735Calcitonin Receptor-Like Protein5+ +
736Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein5+ +
737Trombocytaktiveringsfaktor5+ +
738Doxazosin5+ +
739TIMP-15+ +
740Protonkogenproteiner5+ +
741Vattenporiner5+ +
742Etambutol5+ +
743Trombin5+ +
744Adenosinmonofosfat5+ +
745Bradykininreceptorer5+ +
746Aerosoler5+ +
747Sulfametizol5+ +
748Antimonnatriumglukonat5+ +
749Actin Capping Proteins5+ +
750Insulinliknande tillväxtfaktor II5+ +
751Kardanolider5+ +
752G-Protein-Coupled Receptor Kinase 15+ +
753Magnesiumsulfat5+ +
754Katalas5+ +
755Kalciumkanaler5+ +
756Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner5+ +
757Penicillamin5+ +
758Fibrinplåster5+ +
759DNA, komplementärt5+ +
760Teikoplanin5+ +
761Folsyra5+ +
762Botulinumgifter5+ +
763Klorpropamid5+ +
764Teknetium5+ +
765Hydroxiklorokin5+ +
766Amikacin5+ +
767Beta 2-mikroglobulin5+ +
768Etylendiaminer5+ +
769Acetofenoner5+ +
770Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (NADP+)5+ +
771Hypoxantinfosforibosyltransferas5+ +
772GTP-bindande proteiners gammaunderenheter5+ +
773Zinksulfat5+ +
774Fenantrener5+ +
775Enbukrilat5+ +
776Påssjukevaccin5+ +
777Tinidazol5+ +
778Pentaerytritoltetranitrat5+ +
779Aminobutyrates5+ +
780Menotropiner5+ +
781Disopyramid5+ +
782Kalciumföreningar5+ +
783Tillväxtdifferentieringsfaktor 155+ +
784Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor5+ +
785Karbamater5+ +
786Fusionsproteiner, bcr-abl5+ +
787Reaktiva kväveradikaler5+ +
788gag Gene Products, Human Immunodeficiency Virus5+ +
789Cellkärneproteiner5+ +
790GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gq-G115+ +
791Bleomycin5+ +
792Faktor VIIa5+ +
793Svavelväte5+ +
794Ryanodin5+ +
795NF-kappa B5+ +
796Homocystein5+ +
797Kontraktila proteiner5+ +
798Azaföreningar5+ +
799Kaspas-125+ +
800Parathormonreceptorer5+ +
801Fosforylkolin5+ +
802Komplementreceptorer5+ +
803Perhexilin5+ +
804Naftalener5+ +
805Cyklohexaner5+ +
806Flutamid5+ +
807Albuterol5+ +
808Organisk anjontransportprotein 15+ +
809Sulfoxider5+ +
810Dihydrotakysterol5+ +
811Kvicksilver5+ +
812Cystationin-gammalyas5+ +
813Metakrylater5+ +
814Aldosteronsyntas5+ +
815NG-nitroargininmetylester5+ +
816Etanol5+ +
817Echinocandiner5+ +
818Sotalol5+ +
819Triaziner5+ +
820Klorpromazin5+ +
821Alfaglukosidaser5+ +
822DNA-bindande proteiner5+ +
823Lipokaliner5+ +
824Minocyklin5+ +
825Immunglobulin, lambdakedja5+ +
826Peptidhormoner5+ +
827Acetaminofen5+ +
828Hydroflumetiazid5+ +
829Receptorer, presynaptiska5+ +
830Katjoner, envärda5+ +
831Hydroxokobalamin5+ +
832Ketoner5+ +
833Simvastatin5+ +
834Droxidopa5+ +
835Fosfolipider5+ +
836Busulfan5+ +
837Dinoprost5+ +
838Tiadiaziner5+ +
839Kalciumfosfater5+ +
840Litium5+ +
841Kolekalciferol5+ +
842Osteopontin5+ +
843Cefotetan5+ +
844Cyklohexener5+ +
845Växtextrakt5+ +
846Cytokinreceptorer5+ +
847Fenylefrin5+ +
848Vinblastin5+ +
849Glukaner5+ +
850NAD+ ADP-ribosyltransferas5+ +
851Tritium5+ +
852Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A5+ +
853Bensoesyra5+ +
854Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 35+ +
8555+ +
856Adrenokortikotropiskt hormon5+ +
857Prokarbazin5+ +
858Guanosine Monophosphate5+ +
859Nadolol5+ +
860Talk5+ +
861Uratoxidas5+ +
862Fettsyror5+ +
863Cyclin A25+ +
864Isoxazoler5+ +
865Hydroxiprolin5+ +
866Mebendazol5+ +
867Kollagen typ I5+ +
868Destrin5+ +
869Cyklohexanoner5+ +
870Hemoxygenas-15+ +
871Troponin I4+ +
872Alfa-1-adrenerga receptorer4+ +
873Pentaner4+ +
874FANCC-protein4+ +
875Lungsurfaktantassocierat protein C4+ +
876Dapson4+ +
877Moxalaktam4+ +
878Acetazolamid4+ +
879Jodbensener4+ +
880GTP-bindande proteiners betaunderenheter4+ +
881Cyklin A4+ +
882Protein Kinase C beta4+ +
883HLA-DR-antigener4+ +
884Metylprednisolonhemisuccinat4+ +
885Aciklovir4+ +
886Vitamin B124+ +
887Tyramin4+ +
888Maltos4+ +
889Koboltradioisotoper4+ +
890Ribonukleosider4+ +
891Faktor VII4+ +
892Cytarabin4+ +
893JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser4+ +
894CD56-antigener4+ +
895Gliklazid4+ +
8964+ +
897Gonadotropiner4+ +
898Methemoglobin4+ +
899Transketolas4+ +
900Oljesyror4+ +
901Fettsyror, fria4+ +
902Leukovorin4+ +
903Botulinum Toxins, Type A4+ +
904Plasminogenaktivatorhämmare 14+ +
905Organofosforföreningar4+ +
906Mifepriston4+ +
907Guanin4+ +
908RNA, ribosomalt, 28S4+ +
909Glukonater4+ +
910Ormgifter4+ +
911Extracellulära matrixproteiner4+ +
912FANC-proteiner4+ +
913Prostaglandiner, syntetiska4+ +
914Metoxamin4+ +
915Kortison4+ +
916Genprodukter, pol4+ +
917Pyrazinamid4+ +
918Nukleotider4+ +
919Urotensiner4+ +
920Metylmalonsyra4+ +
921Prealbumin4+ +
922Meglumin4+ +
923Hemoxygenas4+ +
924Mesylater4+ +
925Peroxidas4+ +
926Arakidonsyra4+ +
927Immunreceptorer4+ +
928Interferoner4+ +
929Fosfatidylkoliner4+ +
930Interferon Type II4+ +
931Kamptotecin4+ +
932Oxazoler4+ +
933Bromokriptin4+ +
934Leukocytelastas4+ +
935Hem4+ +
936Pindolol4+ +
937Protein-serin-treoninkinaser4+ +
938Plasminogenaktivatorer4+ +
939Metionin4+ +
940Ergokalciferoler4+ +
941Gonadotropiner, hypofys4+ +
942Fiskoljor4+ +
943Angiopoietiner4+ +
944Myogenic Regulatory Factors4+ +
945Transferases (Other Substituted Phosphate Groups)4+ +
946RNA, transfer, Gln4+ +
947Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser4+ +
948Tetrahydronaftalener4+ +
949Neuropeptid Y4+ +
950Glukuronater4+ +
951P-selektin4+ +
952Immunsera4+ +
953Aldehyder4+ +
954Kaspas-34+ +
955Opsoninproteiner4+ +
956Mitokondriella proteiner4+ +
957FasL-protein4+ +
958Cytokrom P-450 CYP2D64+ +
959Muromonab-CD34+ +
960Ganciklovir4+ +
961Itrakonazol4+ +
962Lungsurfaktantassocierat protein B4+ +
963Ursodeoxycholsyra4+ +
964HLA-DRB1 Chains4+ +
965Metylenblått4+ +
966Reaginer4+ +
967Sulfhydrylföreningar4+ +
968Polyaminer4+ +
969Protonkogenproteiner c-akt4+ +
970Kalcitoninreceptorer4+ +
971CXCR4-receptorer4+ +
972Metallokeramiska legeringar4+ +
973Lansoprazole4+ +
974Intracellulära kalciumbindande proteiner4+ +
975Etinylöstradiol4+ +
976Dakarbazin4+ +
977Interleukin-1beta4+ +
97824,25-dihydroxivitamin D 34+ +
979Cystein4+ +
980Etinylöstradiol-norgestrelkombination4+ +
981Silikonelastomerer4+ +
9822,4-dinitrofenol4+ +
983Talidomid4+ +
984Klomifen4+ +
985Fosfatidylglyceroler4+ +
986Koffein4+ +
987Intercellulär adhesionsmolekyl-14+ +
988Glutamatammoniakligas4+ +
989Daktinomycin4+ +
990Interleukin-34+ +
991Hepatit B-antikroppar4+ +
992Biglycan4+ +
993Terbutalin4+ +
994Trombopoietin4+ +
995Kininer4+ +
996Kalcitriolreceptorer4+ +
997Hydroxylgrupp4+ +
998Morfoliner4+ +
999Epirubicin4+ +
1000Bordihydroxider4+ +
1001Dimetylsulfoxid4+ +
1002Fas-Associated Death Domain Protein4+ +
1003Fetter i kosten4+ +
1004Vascular Cell Adhesion Molecule-14+ +
1005Immunglobulin, lätt kedja4+ +
1006Metyldopa4+ +
1007Antimikrobiella katjoniska peptider4+ +
1008Cytosin4+ +
1009Arylkolvätehydroxylaser4+ +
1010Klortalidon4+ +
1011Peptidreceptorer4+ +
1012Fenol4+ +
1013Proteinkinas C4+ +
1014Mitokondrie-DNA4+ +
1015Immunglobulinfragment, Fab4+ +
1016Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser4+ +
1017Jodokinol4+ +
1018Väteperoxid4+ +
1019Glutationperoxidas4+ +
1020Taxoider4+ +
1021Hydroklortiazid4+ +
1022Sulfasalazin4+ +
1023Ghrelin4+ +
1024Mitokondriella protontranslokerande ATPaser4+ +
1025Fluoximesteron4+ +
1026SK&F-383934+ +
1027Fenylacetater4+ +
1028Prazikvantel4+ +
1029Argon4+ +
1030Tiklopidin4+ +
1031Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter4+ +
1032von Willebrands faktor4+ +
1033Daunorubicin4+ +
1034Naloxon4+ +
1035Complement Inactivator Proteins4+ +
1036Koppar4+ +
1037Propafenon4+ +
1038P2-receptorer4+ +
1039Protonkogenproteiner c-bcl-24+ +
1040Oxihemoglobiner4+ +
1041NAD4+ +
1042Propyltiouracil4+ +
1043Polyetylen4+ +
1044Danazol4+ +
1045Mitogenaktiverade proteinkinaser4+ +
1046Isoxsuprin4+ +
1047Fibrinolysin4+ +
1048Tumörsuppressorprotein p534+ +
1049Hypoxantiner4+ +
1050Ubikvitin4+ +
1051Cytidinmonofosfat4+ +
1052Podofyllotoxin4+ +
1053Haemophilusvacciner4+ +
1054Oxacillin4+ +
1055Kärnreceptorer4+ +
1056Kaliumföreningar4+ +
1057Testosteronsläktingar4+ +
1058Gammaglobuliner4+ +
1059Bensensulfonater4+ +
1060Karbapenemer4+ +
1061Rabeprazole4+ +
1062Laktoner4+ +
1063Taurin4+ +
1064Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 24+ +
1065Ornipressin4+ +
1066Mitoxantron4+ +
1067Akrylhartser4+ +
1068Dopaminreceptorer4+ +
1069Phosphatidylinositol 3-Kinases4+ +
1070Rabiesvacciner4+ +
1071Tetracykliner4+ +
1072Hydroxider4+ +
1073bcl-2-Associated X Protein4+ +
1074Xylos4+ +
1075CapZ Actin Capping Protein4+ +
1076Blodkoagulationsfaktorer4+ +
1077Kloralhydrat4+ +
1078Atropin4+ +
1079Cytosinnukleotider4+ +
1080Glykosider4+ +
1081Albendazol4+ +
1082Natriumbikarbonat symporter4+ +
1083Svampproteiner4+ +
1084GATA4-transkriptionsfaktor4+ +
1085Permetrin4+ +
1086Nitroföreningar4+ +
1087Azoföreningar4+ +
1088Kväveoxidsyntas typ I4+ +
1089Grupp II fosfolipaser A24+ +
1090Polyuretaner4+ +
1091Flucytosin4+ +
1092HDL-kolesterol4+ +
1093Teknetium Tc 99m-sestamibi4+ +
1094Klortiazid4+ +
1095Vekuronbromid4+ +
1096Aluminiumföreningar4+ +
1097Androstanoler4+ +
1098Arbaprostil4+ +
1099Protonpumpar4+ +
1100p38 mitogenaktiverade proteinkinaser4+ +
1101Somatomediner4+ +
1102Hemin4+ +
1103Intracellulära signalpeptider och -proteiner4+ +
1104Tyreotropinfrisättande hormon4+ +
1105Alfagalaktosidas4+ +
1106Benmorfogenesproteiner4+ +
1107Organiska anjontransportörer, natriumoberoende4+ +
1108Peroxinitrit4+ +
1109Saralasin4+ +
1110Fosfolipaser4+ +
1111Fentiaziner4+ +
1112Protonkogenproteiner c-kit4+ +
1113Strofantiner4+ +
1114Heterotrimera GTP-bindande proteiner4+ +
1115Pyridoxalfosfat4+ +
1116Magnesiumhydroxid4+ +
1117Osteokalcin4+ +
1118Ferroföreningar4+ +
1119Ticarcillin4+ +
1120CCL2-kemokin4+ +
1121Histamin H2-receptorer4+ +
1122Asialoglykoproteiner4+ +
1123Ibuprofen4+ +
1124DNA-nukleotidylexotransferas4+ +
1125Tiaminmonofosfat4+ +
1126Gammacyklodextriner4+ +
1127Kreatinkinas, MB4+ +
1128Komplementfaktor H4+ +
1129Argininvasopressin4+ +
1130Durapatit4+ +
1131Metylmalonyl-CoA-mutas4+ +
1132Pregnandiol4+ +
1133Gallsyror och gallsalter4+ +
1134Rho(D)-immunglobulin4+ +
1135HLA-DR Serological Subtypes4+ +
1136Aminopyrin4+ +
1137Benmorfogenesprotein 73+ +
1138Nickel3+ +
1139Kaliumkanaler3+ +
1140Pyruvatdehydrogenaskomplex3+ +
1141Etan3+ +
1142Kanamycin3+ +
1143Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer3+ +
1144Smad2-protein3+ +
1145Konkanavalin A3+ +
1146Sarkosin3+ +
1147Komplementproteiner3+ +
1148Kalciumglukonat3+ +
1149Sköldkörtelhormonreceptorer3+ +
1150Nimorazol3+ +
1151Tiaminpyrofosfat3+ +
1152Polygelin3+ +
1153Adenosindifosfat3+ +
1154Drinking Water3+ +
1155Endotelin-23+ +
1156Pseudouridin3+ +
1157Ditiotreitol3+ +
1158Kollagenaser3+ +
1159Ancrod3+ +
1160rho-Associated Kinases3+ +
1161Interleukin-6-receptorer3+ +
1162Cykliskt AMP-receptorer3+ +
1163Myosin, lätt kedja3+ +
11643-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser3+ +
1165Xenonradioisotoper3+ +
1166Klorambucil3+ +
1167Moricizin3+ +
1168Enzymer3+ +
1169Karbimazol3+ +
1170Antinukleära antikroppar3+ +
1171Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit3+ +
1172Polypropylener3+ +
1173Aprotinin3+ +
1174Pyridiniumföreningar3+ +
1175STAT5-transkriptionsfaktor3+ +
1176RNA, transfer, Met3+ +
1177Midazolam3+ +
1178Tymidin3+ +
1179Papaverin3+ +
1180Diazoxid3+ +
1181Cyklopropaner3+ +
1182Purinoner3+ +
1183Hydroxylaser3+ +
1184Aminokinoliner3+ +
1185Cyklooxygenas 23+ +
1186Flavonoider3+ +
1187Polysackarider3+ +
1188Colforsin3+ +
1189Benmorfogenesprotein 63+ +
1190LDL-kolesterol3+ +
1191Pyrodruvsyra3+ +
1192Kallikreiner3+ +
1193Ivermektin3+ +
1194Hepcidins3+ +
1195Tillväxthormonfrisättande hormon3+ +
1196Amfibiegifter3+ +
1197Interleukiner3+ +
1198Fenylureaföreningar3+ +
1199Lipoproteiner3+ +
1200Cefoperazon3+ +
1201Epidermal tillväxtfaktor3+ +
1202Azoler3+ +
1203Noretynodrel3+ +
1204Kalcitoningenrelaterad peptid3+ +
1205Kurkumin3+ +
1206Amyloid3+ +
1207p42 MAP-kinas3+ +
1208PPAR alfa3+ +
1209Metadon3+ +
1210Kalcifediol3+ +
1211Polycykliska föreningar3+ +
1212Huggormsgifter3+ +
1213Proteolipider3+ +
1214MikroRNA3+ +
1215Flumazenil3+ +
1216ADF-proteiner3+ +
1217Transaktivatorer3+ +
1218Mineral3+ +
1219Karmustin3+ +
1220Lipoproteiner, LDL3+ +
1221Todralazin3+ +
1222Oljesyra3+ +
1223Fosfolipaser A23+ +
1224Oligonukleotider3+ +
1225Thiobarbituric Acid Reactive Substances3+ +
1226Mezlocillin3+ +
1227Morfin3+ +
1228Interleukin-2-receptorer3+ +
1229Jodisotoper3+ +
1230GTP-bindande proteinreglersubstanser3+ +
1231Gammaglutamyltransferas3+ +
1232Fosfatidylinositol-4,5-difosfat3+ +
1233Acebutolol3+ +
1234HLA-DQ-antigener3+ +
1235Fenylalanin3+ +
1236Inosin3+ +
1237Glutationreduktas3+ +
1238Receptor, epidermal tillväxtfaktor3+ +
1239Bretyliumföreningar3+ +
1240Bufanolider3+ +
1241Anti-idiotypiska antikroppar3+ +
1242Karnitin-O-palmitoyltransferas3+ +
1243HMGB1-protein3+ +
1244Angiotensinogen3+ +
1245Grönfluorescerande proteiner3+ +
1246Formokresoler3+ +
1247Svaveltransferaser3+ +
1248Kolhydrater i kosten3+ +
1249P1-receptorer3+ +
1250Mikonazol3+ +
1251Saltsyra3+ +
1252Cykliskt AMP-beroende proteinkinas typ I3+ +
1253Progesteronreceptorer3+ +
1254Interleukin-23+ +
1255Iridiumradioisotoper3+ +
1256Dehydroepiandrosteron3+ +
1257Bendroflumetiazid3+ +
1258Heptanoater3+ +
1259Tennpolyfosfater3+ +
1260Natriumkanaler3+ +
1261Celladhesionsmolekyler3+ +
1262Somatotropinreceptorer3+ +
1263Virusproteiner3+ +
1264Cytokrom P-4503+ +
1265Vasoaktiv intestinal peptid3+ +
1266RNA3+ +
1267Akutfasproteiner3+ +
1268Acyl-CoA-dehydrogenas3+ +
1269Tolbutamid3+ +
1270Kollagen typ IV3+ +
12714-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas3+ +
1272Kvarts3+ +
1273Lipopeptider3+ +
1274Tubokurarin3+ +
1275Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund3+ +
1276Tiamfenicol3+ +
1277Triptorelin Pamoate3+ +
1278Scopolamine Hydrobromide3+ +
1279Bensofuraner3+ +
1280Läkemedelsreceptorer3+ +
1281Faktor VIII3+ +
1282Dystrofin3+ +
1283Proinsulin3+ +
1284Hemoglobin A3+ +
1285Trombomodulin3+ +
1286Faktor XIII3+ +
1287Ergoloidmesylater3+ +
1288erbB-2-receptor3+ +
1289Prostaglandiner F3+ +
1290Gabexat3+ +
1291Organosilikonföreningar3+ +
1292Hexosaminer3+ +
1293Cyanoakrylater3+ +
1294PPAR gamma3+ +
1295Interferon typ I3+ +
1296Transferrinreceptorer3+ +
1297Organiska kemikalier3+ +
1298Glukan 1,4-alfaglukosidas3+ +
1299Serinendopeptidaser3+ +
1300Proteinkinas C-epsilon3+ +
1301Ribosom-DNA3+ +
1302Diflunisal3+ +
1303Bensodiazepiner3+ +
1304Azider3+ +
1305Interleukin-73+ +
1306Cykliska kväveoxider3+ +
1307Alfafetoproteiner3+ +
13083+ +
1309Orosomukoid3+ +
1310Trisackarider3+ +
1311Fosfolipaser A3+ +
1312Trimetafan3+ +
1313Magnesiumföreningar3+ +
1314Kolmonoxid3+ +
1315Glykolyserade slutprodukter3+ +
1316Kaspaser3+ +
1317Tumörantikroppar3+ +
1318Buserelin3+ +
1319Glukuronosyltransferas3+ +
1320Neuropeptider3+ +
1321Nukleär respiratorisk faktor 13+ +
1322Leddjursgifter3+ +
1323Cystatiner3+ +
1324Ketanserin3+ +
1325Tioner3+ +
1326Aktiverande transkriptionsfaktor 33+ +
1327AMP-aktiverade proteinkinaser3+ +
1328Tymosin3+ +
1329Dikloxacillin3+ +
1330Klenbuterol3+ +
1331Interleukin-83+ +
1332Class Ib Phosphatidylinositol 3-Kinase3+ +
1333Gelatin3+ +
1334Pentostatin3+ +
1335Neurofysiner3+ +
1336HLA-C-antigener3+ +
1337Difenhydramin3+ +
1338Tymin3+ +
1339beta-interferon3+ +
1340Fenytoin3+ +
1341Glucagonliknande peptid 13+ +
1342Mannos3+ +
1343Sulfider3+ +
1344Receptor-CD3-komplex, antigen, T-cell3+ +
1345Indocyaningrönt3+ +
1346Imidokarb3+ +
1347Meticillin3+ +
1348Polymerer3+ +
1349Hypoxantin3+ +
1350Mitogenaktiverat proteinkinas 33+ +
1351Ceruloplasmin3+ +
1352Opium3+ +
1353E-selektin3+ +
1354Koltetraklorid3+ +
1355Somatostatin3+ +
1356Bentonit3+ +
1357Geler3+ +
1358Receptorer, kalcium-sensing3+ +
1359Fibroblasttillväxtfaktor 93+ +
1360Bisfosfonater3+ +
1361Oxalsyra3+ +
1362Fibroblasttillväxtfaktorer3+ +
1363Melatonin3+ +
1364RNA, ribosomalt3+ +
1365Androgenreceptorer3+ +
1366Glutamater3+ +
1367Solute Carrier Family 12, Member 33+ +
1368Prolifererande cellkärneantigen3+ +
1369Fettsyror, enkelomättade3+ +
1370Kaspas-13+ +
1371Karboplatin3+ +
1372Trifluoperazin3+ +
1373Kväveoxider3+ +
1374Protrombin3+ +
1375Amyloidprotein SAA3+ +
1376Diatrizoat3+ +
1377Histokompatibilitetsantigener klass I3+ +
1378Sertralin3+ +
13795`-nukleotidas3+ +
1380Antikardiolipinantikroppar3+ +
1381Ginkgolider3+ +
1382Oligonukleotidsonder3+ +
1383Potassium Channels, Inwardly Rectifying3+ +
1384Racemaser och epimeraser3+ +
1385Organophosphates3+ +
1386ADAM-proteiner3+ +
1387Ligaser3+ +
1388Yttrium3+ +
1389Bakteriella vacciner3+ +
1390Antracykliner3+ +
1391Orotsyra3+ +
1392Mitomyciner3+ +
1393Kaprylater3+ +
1394Elektrontransportkomplex IV3+ +
1395Ki-67-antigen3+ +
1396Butyryl-CoA-dehydrogenas3+ +
1397Virusvacciner3+ +
1398Inhibiner3+ +
1399Betaendorfin3+ +
1400Aristoloksyror3+ +
1401Toluen3+ +
1402Acekainid3+ +
1403Kalciumhydroxid3+ +
1404Glutaral3+ +
1405RNA, tumör3+ +
1406GPI-Linked Proteins3+ +
1407Rifamyciner3+ +
1408CXCR-receptorer3+ +
1409Akarbos3+ +
1410Matrixmetalloproteinas 13+ +
1411Sekretogranin II3+ +
14122-aminopurin3+ +
1413Vattkoppsvaccin3+ +
1414Biopterin3+ +
1415Neopterin3+ +
1416Cytokrom b3+ +
1417Oxalater3+ +
1418Lipas3+ +
1419Kolradioisotoper3+ +
1420Jonkanaler3+ +
14213+ +
1422Amyloid P-komponent3+ +
1423Oct-1-transcriptionsfaktor3+ +
1424Glutamat-cysteinligas3+ +
1425FSH-receptorer3+ +
1426Oxonsyra3+ +
1427bcl-X-protein3+ +
1428Aminoimidazolkarboxamid3+ +
1429Pefloxacin3+ +
1430Salicylater3+ +
1431Guanabenz3+ +
1432Metaller3+ +
1433Spin Labels3+ +
1434Suppressor of Cytokine Signaling Proteins3+ +
1435Kobolt3+ +
1436Glykosylfosfatidylinositoler3+ +
1437DNA, intergent3+ +
1438Ketoglutarsyra3+ +
1439Cyklooxygenas 13+ +
1440Adiponektin3+ +
1441Klotrimazol3+ +
1442Cellcykelproteiner3+ +
1443Emetin3+ +
1444Teknetium Tc 99m-pyrofosfat3+ +
1445Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 43+ +
1446Indener3+ +
1447Morfinderivat3+ +
1448Osteonektin3+ +
1449Kv1.5-kaliumkanal3+ +
1450Deoxiguanosin3+ +
1451env Gene Products, Human Immunodeficiency Virus3+ +
1452Dantrolen3+ +
1453Cellobios3+ +
1454Koformycin3+ +
1455Fenobarbital3+ +
1456Alfa-MSH3+ +
1457Kortikotropinfrisättande hormon3+ +
1458Legeringar3+ +
1459Immunkonjugat3+ +
1460Fenoxiacetater3+ +
1461Kemokinreceptorer3+ +
1462Trombocytfaktor 43+ +
1463Diterpener3+ +
1464Dokosahexaensyror3+ +
1465Nasturtium3+ +
1466Proproteinkonvertas 13+ +
14673+ +
1468Mitokondriella membrantransportproteiner3+ +
1469Cyproheptadin3+ +
1470Aminosyraklorometylketoner3+ +
1471Cyclic GMP-Dependent Protein Kinase Type I3+ +
1472Hippurater3+ +
1473Harringtoniner3+ +
1474Malation3+ +
14753+ +
1476Metoklopramid3+ +
1477CCR7-receptorer3+ +
1478Benmorfogenesprotein 23+ +
1479Delavirdin3+ +
1480Phospholipases A2, Secretory3+ +
1481Hydroximetylbilansyntas3+ +
1482Oximer3+ +
1483Trombopoietinreceptorer3+ +
1484Lorazepam3+ +
1485Aquaporin 63+ +
1486Immunglobulin A3+ +
1487Mutantproteiner3+ +
1488Fibroblasttillväxtfaktor 23+ +
1489Tioredoxiner3+ +
1490Metylhydraziner3+ +
1491Yohimbin3+ +
1492Ribos3+ +
1493Hydroxiurea3+ +
1494Prostaglandinendoperoxidsyntaser3+ +
1495Strontium3+ +
1496Kobamider3+ +
1497Adaptorproteiner, signalöverförande3+ +
1498Stressproteiner3+ +
1499Rödahundvaccin3+ +
1500LIM-Homeodomain Proteins3+ +
1501Polyfosfater3+ +
1502Oxytocin3+ +
1503Substans P3+ +
1504Antracener3+ +
1505Protein-underenheter3+ +
1506Laktatdehydrogenaser3+ +
1507Metoxihydroxifenylglykol3+ +
1508Medroxyprogesterone Acetate3+ +
150911-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser3+ +
1510Antibodies, Neutralizing3+ +
15113+ +
1512Propylaminer3+ +
1513RNA, Small Interfering3+ +
1514Likvorproteiner3+ +
1515Tokainid3+ +
1516Järn-dextrankomplex3+ +
1517Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)3+ +
1518Katepsin B3+ +
1519Konjugatvacciner3+ +
1520Nystatin3+ +
1521Transforming Growth Factor beta23+ +
1522Kalciumklorid3+ +
1523Tretinoin3+ +
1524Paromomycin3+ +
1525Protoner3+ +
1526Erytromycinetylsuccinat3+ +
1527Dipeptidyl Peptidase 43+ +
1528Xantener3+ +
1529Biguanider3+ +
1530Glykogensyntaskinas 33+ +
1531Atrakurium3+ +
1532Växtberedningar3+ +
1533Foskarnet3+ +
153415-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra3+ +
1535Toll-liknande receptor 43+ +
1536Receptorer, kolinerga3+ +
1537Fettsyrabindande proteiner3+ +
1538Kolin3+ +
1539Dihydroxifenylalanin3+ +
1540Maleimider3+ +
1541Endotelin-33+ +
1542Kolinesteraser3+ +
1543Könshormoner, steroid3+ +
15441-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin3+ +
1545TOR Serine-Threonine Kinases3+ +
1546Anjontransportproteiner3+ +
1547Oxamnikvin3+ +
1548Kalmodulin3+ +
1549Emulsioner3+ +
1550Apolipoprotein C-I3+ +
1551Fosforylaskinas3+ +
1552Komplement 53+ +
1553Fenoler3+ +
1554Antisens-oligonukleotider3+ +
1555Almitrin3+ +
1556Androstadiener3+ +
1557Laminin3+ +
1558alpha-2-Antiplasmin3+ +
1559Interleukin-1-receptorer3+ +
1560Eikosapentaensyra3+ +
1561Fosfomycin3+ +
1562Silimarin2+ +
1563Koagulas2+ +
1564Graviditetsproteiner2+ +
1565Leptin2+ +
1566Ondansetron2+ +
1567Probukol2+ +
1568Ammoniumklorid2+ +
1569Silikoner2+ +
1570Glutamatdekarboxylas2+ +
1571Transkriptionsfaktor CHOP2+ +
1572Elastin2+ +
1573Haptoglobiner2+ +
1574Fosformonoesterhydrolaser2+ +
1575CAT-1-transportör2+ +
1576Jonomycin2+ +
1577Glukagonreceptorer2+ +
1578Organiska anjontransportörer2+ +
1579Lipoprotein(a)2+ +
15808,11,14-eikosatriensyra2+ +
1581Polydeoxiribonukleotider2+ +
1582Immunglobulin D2+ +
1583Tromboxan B22+ +
15845-HT4-serotoninreceptorer2+ +
1585Pyretriner2+ +
1586Diklofenamid2+ +
1587Cyclic AMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunits2+ +
1588Kallidin2+ +
1589Aminosalicylsyror2+ +
15904-aminopyridin2+ +
1591Fenprokoumon2+ +
1592Oseltamivir2+ +
1593Merozoitytprotein 12+ +
1594NF-kappa B p50 underenhet2+ +
1595Ghrelinreceptorer2+ +
1596Cysteinendopeptidaser2+ +
1597Spartein2+ +
1598Protonkogenproteiner c-cbl2+ +
1599Isradipin2+ +
1600Demeklocyklin2+ +
1601Ribosomproteiner2+ +
1602Nonsenskodon2+ +
1603Organoplatinaföreningar2+ +
1604CXC-kemokiner2+ +
1605Klorfeniramin2+ +
1606Pneumokockvacciner2+ +
1607Heparin, lågmolekylärt2+ +
1608CD30-antigener2+ +
1609Jodhippursyra2+ +
16102+ +
1611Tantal2+ +
16121-metyl-3-isobutylxantin2+ +
1613Gaser2+ +
1614Hirudiner2+ +
1615Melanokortinreceptor, typ 42+ +
1616Mitolaktol2+ +
1617Komplement 42+ +
1618Surt fosfatas2+ +
1619Komplement 1q2+ +
1620Cystin2+ +
1621Hydroxiapatiter2+ +
1622Hydraziner2+ +
1623Sialoglykoproteiner2+ +
16244-kinoloner2+ +
1625Kolloider2+ +
1626Proteoglykaner2+ +
1627Virginiamycin2+ +
1628CD40-ligand2+ +
1629Glutaminas2+ +
1630Statmin2+ +
1631Vacciner, försvagade2+ +
1632Rosanilinfärger2+ +
1633EGTA2+ +
1634Desmin2+ +
1635Stilbener2+ +
1636Ubikitin-proteinligaser2+ +
1637Lipoxiner2+ +
1638Betatromboglobulin2+ +
1639Sulfonylurea Receptors2+ +
1640Nikotin2+ +
1641GLUT2-protein2+ +
1642Mitogenaktiverat proteinkinas 82+ +
1643Ifosfamid2+ +
1644Trombocytmembranglykoproteiner2+ +
1645Ureas2+ +
1646Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos2+ +
1647Cefonicid2+ +
16482+ +
1649Annexin V2+ +
1650Kalcium i kosten2+ +
1651HLA-DR4-antigen2+ +
1652Saponiner2+ +
1653Influensavacciner2+ +
1654Nitrobensener2+ +
1655Receptors, Natural Killer Cell2+ +
1656Sackaros2+ +
16576-merkaptopurin2+ +
1658Tromboxaner2+ +
1659Trifluridin2+ +
1660Tumörnekrosfaktorer2+ +
1661Tromboplastin2+ +
1662Nandrolon2+ +
1663Protontranslokerande ATPaser2+ +
1664Tumörsuppressorproteiner2+ +
1665Kromatin2+ +
1666Aldehyddehydrogenas2+ +
1667Cytidindeaminas2+ +
1668Ribonukleotider2+ +
1669Propylenglykoler2+ +
1670Nitrosföreningar2+ +
1671Xantin2+ +
1672Betametason2+ +
1673Tumör-DNA2+ +
1674Cancervacciner2+ +
1675Dibutyryl cykliskt GMP2+ +
1676Desoxikortikosteron2+ +
1677Medroxiprogesteron2+ +
1678Protein S2+ +
1679CCR2-receptorer2+ +
1680Selen2+ +
1681Famotidin2+ +
1682Cyklohexankarboxylsyror2+ +
1683Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-22+ +
1684Ambroxol2+ +
1685Glukosyltransferaser2+ +
1686Adenylatkinas2+ +
1687Oximetolon2+ +
1688Tiotepa2+ +
1689Enoxaparin2+ +
1690TNas2+ +
1691Laktulos2+ +
1692Jodider2+ +
1693Glykoler2+ +
1694Heterocycliska föreningar, 3-ring2+ +
1695Etakrynsyra2+ +
1696Tiopronin2+ +
1697Glutaminsyra2+ +
1698Natriumlaktat2+ +
1699Bigifter2+ +
1700Deoxicholsyra2+ +
1701Heterofila antikroppar2+ +
1702Epoxihartser2+ +
1703Aminoglutetimid2+ +
1704Insulin, Isophane2+ +
1705HIV-höljeprotein gp1202+ +
1706Fenylbutyrater2+ +
1707Adaptorproteiner, vesikulär transport2+ +
1708Ozon2+ +
1709Teknetium Tc 99m-svavelkolloid2+ +
1710Kolistin2+ +
1711Sukralfat2+ +
1712Lysin2+ +
1713Koldisulfid2+ +
1714Alkyl- och aryltransferaser2+ +
1715Polysackarider, bakteriella2+ +
1716Hypoklorsyra2+ +
1717Alfatokoferol2+ +
1718Mesalamin2+ +
1719Histokompatibilitetsantigener klass II2+ +
1720Fenoxibensamin2+ +
1721Pankuron2+ +
1722Mikrotubulusassocierade proteiner2+ +
1723Inositol2+ +
1724CCL21-kemokin2+ +
1725Dimetylpolysiloxaner2+ +
1726Propofol2+ +
1727Serotonin2+ +
1728Triamcinolon2+ +
1729Apatiter2+ +
1730Etanidazol2+ +
1731Pyrazoloner2+ +
1732Guanidin2