Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Fusariosis100+ 
2Svampinfektioner82+ 
338+ 
4Fungemi32+ 
5Svampsjukdomar i hud32+ 
6Opportunistiska infektioner26+ 
7Nagelsvamp26+ 
8Hornhinneinflammation18+ 
9Fotdermatoser16+ 
10Neutropeni15+ 
11Hornhinnesår14+ 
12Endoftalmit14+ 
13Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma10+ 
14Nagelbandsinfektion8+ 
15Kardiovaskulära infektioner7+ 
16Svampsjukdomar i lungor7+ 
17Handdermatoser7+ 
18Sårinfektioner7+ 
19Leukemia, myeloisk, akut6+ 
20Fotsår6+ 
21Perinefrit6+ 
22Dyslipidemier6+ 
23Ljuskänslighet5+ 
24Panoftalmit5+ 
25Ektyma5+ 
26Maduromycosis4+ 
27Snuva4+ 
28Blodcancer4+ 
29Bukhinneinflammation4+ 
30Hundsjukdomar4+ 
31Diabetesfot4+ 
32Leukemi, erytroblastisk, akut3+ 
33Diabeteskomplikationer3+ 
34Sepsis3+ 
35Bensår3+ 
36Typ 2-diabetes3+ 
373+ 
38Mjukdelsinfektioner3+ 
39Anemi, aplastisk3+ 
40Brännskador3+ 
41Varböld3+ 
42Hudsår3+ 
43Sjukhussjuka3+ 
44Hornhinnesjukdomar2+ 
45Postoperativa komplikationer2+ 
46Lungsarkoidos2+ 
47Anemi, refraktär, med övertaliga blastceller2+ 
48Aspergillos2+ 
49Leukemi, lymfoid2+ 
50Endokardit2+ 
51Osteomyelit2+ 
52Kirurgisk sårinfektion1+ 
53AIDS-relaterade opportunistiska infektioner1+ 
54Hjärnabscess1+ 
55Vävnadsdöd1+ 
561+ 
57Kronisk sjukdom1+ 
58Akut sjukdom1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer