Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Graviditetskomplikationer100+ 
2Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer71+ 
3Oligohydramnios22+ 
4Utomkvedshavandeskap20+ 
5Graviditetskomplikationer, tumörer20+ 
6Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl16+ 
7Placentasjukdomar16+ 
8Graviditetskomplikationer, parasitära15+ 
9Tubargraviditet15+ 
10Graviditetskomplikationer, blod14+ 
11Graviditetskomplikationer, infektiösa13+ 
12Bukhålegraviditet10+ 
13Graviditet hos diabetiker7+ 
14Fosterdöd5+ 
15Missfall4+ 
16Värkarbete, för tidigt3+ 
17Havandeskapsförgiftning3+ 
18Pregnancy, Heterotopic3+ 
19Barnlöshet hos kvinnor3+ 
20Barnsängssjukdomar2+ 
21Hydatidmola2+ 
22Livmoderblödning2+ 
23Fostrets sjukdomar2+ 
24Prenatal exponering, sena effekter2+ 
25Graviditet, överburen2+ 
26För tidig födelse2+ 
27Hämmad fostertillväxt1+ 
28Sjukdomar bland tvillingar1+ 
29Livmodertumörer1+ 
30Missfall, återkommande1+ 
31Spontanbristning1+ 
32Graviditetsdiabetes1+ 
33Fostervattenavgång, för tidig1+ 
34Livmoderbristning1+ 
35Förlossningskomplikationer1+ 
361+ 
37Födelsevikt1+ 
38Missfall, utebliven1+ 
39Placentaavlossning1+ 
40Blod i bukhålan1+ 
41Fettlever1+ 
421+ 
43Graviditetskräkningar1+ 
44Buksmärta1+ 
45Luteom1+ 
461+ 
47Graviditetshypertoni1+ 
48Polyhydramnios1+ 
49Medfödda missbildningar1+ 
50Livmodersjukdomar1+ 
51Fetal distress1+ 
52Ovariellt hyperstimulationssyndrom1+ 
53Barnlöshet1+ 
54Abort, ofullständig1+ 
55Postpartumblödning1+ 
56Anencefali1+ 
57Barnlöshet hos män1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer