Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hammartå100+ +
2Blå tåsyndrom61+ +
3Fotmissbildningar, förvärvade11+ +
4Belastningsskador3+ +
5Kolesterolemboli2+ +
6Yrkessjukdomar2+ +
7Rörelserubbningar2+ +
8Syndrom1+ +
9Plaque, Atherosclerotic1+ +
10Occupational Injuries1+ +
11Arterioskleros1+ +
12Handskador1+ +
13Fotsjukdomar1+ +
14Blodpropp, vandrande1+ +
15Ischemi1+ +
16Raynauds sjukdom1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer