Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Syrebrist i hjärnan100+ 
2Syrebrist hos foster91+ 
3Syrebrist68+ 
4Höjdsjuka11+ 
5Hypoxi-ischemi i hjärnan9+ 
6Cyanos7+ 
7Lungödem7+ 
8Hyperventilering6+ 
9Asfyxi, neonatal6+ 
10Hyperkapni6+ 
11Polycytemi6+ 
12Sjukdomar hos nyfödda5+ 
13Kvävning5+ 
14Andningssvikt5+ 
155+ 
16Methemoglobinemi5+ 
17Sjukdomsmodeller, djur5+ 
18Andnödssyndrom hos vuxna5+ 
19Hepatopulmonellt syndrom4+ 
20Hypoventilering4+ 
21Andnöd4+ 
22Sclerema neonatorum4+ 
23Hjärtstopp4+ 
24Luftvägshinder4+ 
25Andningsstillestånd4+ 
26Sömnapnesyndrom3+ 
27Akut sjukdom3+ 
28Kolmonoxidförgiftning3+ 
29Lungemboli3+ 
30Decerebrering3+ 
31Fetal distress3+ 
32Vävnadsdöd3+ 
33Koma3+ 
34Sexuella avvikelser3+ 
35Förmaksseptumdefekter3+ 
36Sömnapne, central3+ 
37Postoperativa komplikationer3+ 
38Andnödssyndrom hos nyfödda3+ 
39Struphuvudspasm3+ 
40Fallots tetrad3+ 
41Bradykardi3+ 
42Blodtrycksfall3+ 
43Sicklecelltrait2+ 
44Sicklecellanemi2+ 
45Lungskada2+ 
46Acidos2+ 
47Lunghypertoni2+ 
48Eisenmengers komplex2+ 
49Dykarsjuka2+ 
50Lungsjukdomar2+ 
51Persisterande fetal cirkulation2+ 
52Andningsstörningar2+ 
53Fosterdöd2+ 
54Hjärnskada, kronisk2+ 
55Fetma med alveolär hypoventilation2+ 
56Livshotande sjukdom2+ 
57Drunkning2+ 
58Lungsjukdomar, obstruktiva2+ 
59Hjärnödem2+ 
60Acidos, respiratorisk2+ 
61Hjärnsjukdomar, metabola2+ 
62Syndrom2+ 
63Hjärnsjukdomar2+ 
64Intraoperativa komplikationer2+ 
65Nära-drunkning2+ 
66Kraniocerebralt trauma2+ 
67Reperfusionsskada2+ 
68Bronkopulmonell dysplasi2+ 
69Sår och skador2+ 
70Sjukdomar hos för tidigt födda2+ 
71Hjärtfel, medfödda2+ 
72Anfall2+ 
73Hjärndöd2+ 
74Lunginflammation2+ 
75Chock2+ 
76Systemisk inflammatorisk respons syndrom2+ 
77Andningsförlamning1+ 
78Plötslig spädbarnsdöd1+ 
79Mjölksyraacidos1+ 
80Hjärnskador1+ 
81Fostervattenemboli1+ 
82Kärlnybildning, patologisk1+ 
83Sjukdomar bland tvillingar1+ 
84Astma1+ 
85Kronisk sjukdom1+ 
86Hjärtförstoring1+ 
87Blödning1+ 
88Status epilepticus1+ 
89Fostrets sjukdomar1+ 
90Hjärtrytmrubbningar1+ 
91Alkoholism1+ 
92Ischemi1+ 
93Kroniskt obstruktiv lungsjukdom1+ 
94Blodbrist1+ 
95Bröstsmärta1+ 
96Blindhet1+ 
97Missbruksrelaterade sjukdomar1+ 
98Drogmissbruk, intravenöst1+ 
99Nackskador1+ 
100Graviditetskomplikationer1+ 
101Hypoglykemi1+ 
102Hjärnblödning1+ 
103Hjärnischemi1+ 
104Fetma1+ 
105Perikardiell utgjutning1+ 
106Näthinneblödning1+ 
107Högt blodtryck1+ 
108Flerorgansvikt1+ 
109Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl1+ 
110Slaganfall1+ 
111Lungfibros1+ 
112Lunginflammation, Pneumocystis1+ 
113Hematom1+ 
114Hjärttamponad1+ 
115Hjärtinfarkt1+ 
116Njursvikt, kronisk1+ 
117Hjärtsvikt1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer