Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Kandidos100+ 
2Kandidos, oral52+ 
3Kandidos, kutan52+ 
4Kandidos, kronisk mukokutan36+ 
5Kandidos, vulvovaginal22+ 
6Candidiasis, Invasive8+ 
7Polyendokrinopatier, autoimmuna4+ 
8Matstrupssjukdomar3+ 
9Sjukdomar hos för tidigt födda3+ 
10Fungemi2+ 
11Opportunistiska infektioner2+ 
12Hjärnhinneinflammation, svamp2+ 
13Fosterhinneinflammation2+ 
14Matstrupsinflammation2+ 
15Njursjukdomar2+ 
16Mjältsjukdomar2+ 
17Candidemia2+ 
18Fågelsjukdomar2+ 
19Protesstomatit2+ 
20Leversjukdomar2+ 
21Immunbristsyndrom2+ 
22Hypoparatyreos1+ 
23Svampsjukdomar i lungor1+ 
24Nagelsvamp1+ 
25AIDS-relaterade opportunistiska infektioner1+ 
26AIDS1+ 
27Respiratorisk överkänslighet1+ 
28Svalgsjukdomar1+ 
29Slidkatarr1+ 
30Neutropeni1+ 
31Leukemia, myeloisk, akut1+ 
321+ 
33Heroinberoende1+ 
34Blodtumörer1+ 
35IgA-brist1+ 
36Strupkatarr1+ 
37Blodcancer1+ 
38Dysgammaglobulinemi1+ 
39Graviditetskomplikationer, infektiösa1+ 
40Mag-tarmsjukdomar1+ 
41Kronisk sjukdom1+ 
42Missbildningar, strålningsframkallade1+ 
43Tymom1+ 
44Tandemaljhypoplasi1+ 
45Matstrupsförträngning1+ 
46För tidig födelse1+ 
47Hormonsjukdomar1+ 
48Sjukdomar hos nyfödda1+ 
49IgG-brist1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer