Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Blodcancer100+ 
2Leukemia, myeloisk, akut95+ 
3Leukemi, lymfoid78+ 
4Leukemi, myeloid70+ 
5Leukemi, monocytisk, akut51+ 
6Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv39+ 
7Hårcellsleukemi36+ 
8Myelomonocytleukemi, akut34+ 
9Leukemi, promyeloisk, akut32+ 
10Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma30+ 
11T-cellsleukemi29+ 
12B-cellsleukemi24+ 
13Myelomonocytleukemi, kronisk24+ 
14Megakaryoblastisk leukemi, akut21+ 
15Akut bifenotypisk leukemi20+ 
16Leukemi, erytroblastisk, akut17+ 
17Translokation, genetisk16+ 
18Plasmacellsleukemi16+ 
19Leukemiinfiltration15+ 
20Leukemi, strålningsframkallad14+ 
21T-cellsleukemi, vuxna13+ 
22Pre-B-cellsleukemi12+ 
23Leukemi, myeloid, kronisk fas12+ 
24Blastkris11+ 
25Akut sjukdom10+ 
26Kromosomavvikelser10+ 
27Myelomonocytleukemi, juvenil9+ 
28Mastcellsleukemi9+ 
29Tumörer, sekundära primära9+ 
30Leukemia, Large Granular Lymphocytic9+ 
31Leukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativ9+ 
32Philadelphiakromosom9+ 
33Leukemi, myeloid, aggressivfas8+ 
34Myelodysplastiska syndrom8+ 
35Preleukemi7+ 
36Sarkom, myeloisk7+ 
377+ 
38Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma7+ 
39Leukemi, eosinofil, akut6+ 
40Celltransformation, neoplastisk6+ 
41Leukocytos5+ 
42Neutropeni4+ 
43Downs syndrom4+ 
44Leukemi, experimentell4+ 
45Kromosomrubbningar4+ 
46Trisomi4+ 
47Resttumör4+ 
48Myeloproliferativa sjukdomar4+ 
49Thrombocythemia, Hemorrhagic4+ 
50Transplantat-mot-värdsjukdom3+ 
51Pancytopeni3+ 
52Remission, spontan3+ 
53Tumörer, multipla primära3+ 
54Sjukdomsförlopp3+ 
55Primär myelofibros3+ 
56Monosomi3+ 
57Chromosome Inversion3+ 
58Kromosomdeletion3+ 
59Opportunistiska infektioner3+ 
60Lymfom3+ 
61Deltaretrovirusinfektioner3+ 
62Polyploidi3+ 
63Mjältförstoring3+ 
64Leukemia, Prolymphocytic, B-Cell3+ 
65Trombocytos3+ 
66Polycytemia vera3+ 
67Non-Hodgkins lymfom2+ 
68Aneuploidi2+ 
69Eosinofili2+ 
70Celltransformation, viral2+ 
71Hudtumörer2+ 
72HTLV-I-infektioner2+ 
73Aspergillos2+ 
74Hodgkins sjukdom2+ 
75Disseminerad intravasal koagulation2+ 
76Graviditetskomplikationer, tumörer2+ 
77Kronisk sjukdom2+ 
78Anemi, aplastisk2+ 
79Centrala nervsystemets tumörer2+ 
80Benmärgssjukdomar2+ 
81Svampinfektioner2+ 
82Anemi, refraktär2+ 
83Isokromosomer2+ 
84Tumörlyssyndrom2+ 
85Blodtumörer2+ 
86Kromosombrott2+ 
87Kandidos2+ 
88Tumörrecidiv, lokalt2+ 
89Trombocytopeni2+ 
90Sweets syndrom2+ 
91Blodsjukdomar2+ 
92Leukostas2+ 
93Sepsis2+ 
94Fungemi2+ 
95Lymfocytos2+ 
96Fanconis anemi2+ 
97Leukemi L12102+ 
98Leukemi L51782+ 
99Hudsjukdomar2+ 
100Mukormykos2+ 
101Syndrom2+ 
102Lunginflammation2+ 
103Retroviridaeinfektioner1+ 
104Svampsjukdomar i lungor1+ 
105Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions1+ 
106Tumörer1+ 
107Leukemoid reaktion1+ 
108Blodbrist1+ 
109Mastocytos, systemisk1+ 
110Ataxia telangiektasia1+ 
111Upplösning av benvävnad1+ 
112Mjältbristning1+ 
113Sjukdomsmottaglighet1+ 
114Feber1+ 
115Paraproteinemier1+ 
116Benmärgstumörer1+ 
117Leverförstoring1+ 
118Tumörer, strålningsframkallade1+ 
119T-cellslymfom1+ 
120Agranulocytos1+ 
121Hyperkalcemi1+ 
122B-cellslymfom1+ 
123Abnormal Karyotype1+ 
124Parapares, tropisk spastisk1+ 
125Vävnadsdöd1+ 
126Hjärnhinnetumörer1+ 
127Bakteriemi1+ 
128Hudrodnad1+ 
129Hjärntumörer1+ 
130Geotrikos1+ 
131Lymfom, diffust storcelligt1+ 
132Leukopeni1+ 
133Waldenströms makroglobulinemi1+ 
134Kattleukemi1+ 
135Enterokolit, neutrogen1+ 
136Brösttumörer1+ 
137Mediastinala tumörer1+ 
138Lymfatiska sjukdomar1+ 
139Anemi, sideroblastisk1+ 
140Svampsjukdomar i hud1+ 
141Vätskeutgjutning i lungsäcken, malign1+ 
142Mastocytos1+ 
143Paraneoplastiska syndrom1+ 
144Kromosomsvaghet1+ 
145Erytroblastopeni1+ 
146Testikeltumörer1+ 
147Lymfoproliferativa sjukdomar1+ 
148Sjukdomar bland tvillingar1+ 
149Tumörtillbakagång, spontan1+ 
150Pelger-Huets anomali1+ 
151Varbildning1+ 
152Tunn- och tjocktarmsinflammation1+ 
153Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ 
154XYY-karyotyp1+ 
155Leukemi P3881+ 
156Hudsår1+ 
157Benresorption1+ 
158Mjältsjukdomar1+ 
159Lymfom, follikulärt1+ 
160Lungaspergillos1+ 
161Chediak-Higashis syndrom1+ 
162Cytomegalovirusinfektioner1+ 
163Bacillaceaeinfektioner1+ 
164Cancerförstadier1+ 
165Histiocytiskt sarkom1+ 
166Skelettumörer1+ 
167Toxiska nervskador1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer