Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Cytarabin100+ 
2Bensamider87+ 
3Pyrimidiner82+ 
4Daunorubicin73+ 
5Piperaziner71+ 
6Leukemihämmande faktor67+ 
7Fusionsproteiner, bcr-abl66+ 
8Myeloid-Lymphoid Leukemia Protein65+ 
9Asparaginas58+ 
10Tretinoin57+ 
11Onkogenproteiner, fusion54+ 
12Idarubicin46+ 
13Arsenikföreningar44+ 
14Tumörproteiner43+ 
15Kladribin42+ 
16Vidarabin40+ 
17fms-lik-tyrosinkinas 339+ 
18Protein-tyrosinkinaser38+ 
19Vinkristin38+ 
206-merkaptopurin36+ 
21Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 336+ 
22Oxider34+ 
23Tumör-DNA32+ 
24Arabinonukleosider32+ 
25Amsakrin29+ 
26Myeloid Cell Leukemia Sequence 1 Protein29+ 
27Harringtoniner29+ 
28Core Binding Factor Alpha 2 Subunit28+ 
29Metotrexat28+ 
30RNA, tumör28+ 
31Tioguanin26+ 
32Tiazoler26+ 
33Aminoglykosider26+ 
34Azacytidin26+ 
35Klorambucil26+ 
36Monoklonala antikroppar24+ 
37Cyklofosfamid24+ 
38Hydroxiurea23+ 
39Protonkogenproteiner23+ 
40Etoposid22+ 
41Protonkogenproteiner c-bcl-222+ 
42Transkriptionsfaktorer21+ 
43Immuntoxiner21+ 
44Receptors, Retinoic Acid21+ 
45DNA-nukleotidylexotransferas21+ 
46Cellkärneproteiner21+ 
47Arabinofuranosylcytosintrifosfat21+ 
48Busulfan20+ 
49Naftasener20+ 
50Interferon typ I20+ 
51RNA, budbärar20+ 
52Tumörantikroppar20+ 
53Arabinonukleotider19+ 
54Deoxiadenosiner19+ 
55Doxorubicin19+ 
56Prednison19+ 
57WT1-proteiner19+ 
58Protonkogenproteiner c-abl18+ 
59DNA-nukleotidyltransferaser18+ 
60Koformycin18+ 
61Immunglobulin, tung kedja18+ 
62Asparagin17+ 
63DNA-bindande proteiner17+ 
64Adeninnukleotider17+ 
65Kaspaser17+ 
662-kloradenosin17+ 
67Protonkogenproteiner c-bcr16+ 
68Granulocytkolonistimulerande faktor16+ 
69P-glykoprotein16+ 
70Ribosome Inactivating Proteins, Type 116+ 
71Aklarubicin16+ 
72Alfa-interferon16+ 
73Deoxicytidinkinas16+ 
74Receptorer, antigen, B-celler15+ 
75Purinnukleosider15+ 
76Nukleosidaser15+ 
77Kärnporkomplexproteiner15+ 
78Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor14+ 
79ZAP-70-proteintyrosinkinas14+ 
80Kvävesenapsföreningar14+ 
81Rekombinanta proteiner14+ 
82Notch1-receptor13+ 
83CD45-antigener13+ 
84Aminoakridiner13+ 
85Ricin13+ 
86GATA1-transkriptionsfaktor12+ 
87Dioxolaner12+ 
88STAT5-transkriptionsfaktor12+ 
89Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 212+ 
90Ribonukleosider12+ 
91Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived12+ 
92Trimetrexat12+ 
93Core Binding Factors12+ 
94Interleukin-3 Receptor alpha Subunit11+ 
95Tumörsuppressorproteiner11+ 
96DNA-primrar11+ 
97Genprodukter, tax11+ 
98CD39-antigener11+ 
99Fosfotransferaser11+ 
100Difteritoxin11+ 
101Komplementproteiner11+ 
102Aspartat-ammoniakligas11+ 
103Interleukin-211+ 
104Tymidin11+ 
105Tioinosin11+ 
106Farnesyltransferas10+ 
107Onkogenproteiner10+ 
108Cytidinmonofosfat10+ 
109Organisk katjontransportör 110+ 
110Hydroxamsyror10+ 
111Rekombinanta fusionsproteiner10+ 
112Protein-serin-treoninkinaser10+ 
113Homeodomänproteiner10+ 
114Kaspas-310+ 
115Tumörsuppressorprotein p5310+ 
116Staurosporin10+ 
117Membranglykoproteiner10+ 
118Guanosintrifosfat10+ 
119Receptorprotein-tyrosinkinaser10+ 
120bcl-2-Associated X Protein10+ 
121Nitrosureaföreningar10+ 
122Apoptosregulerande proteiner9+ 
123Fosfolipidetrar9+ 
124Antibodies, Monoclonal, Humanized9+ 
125Prednisolon9+ 
126src-kinaser9+ 
127Januskinas 29+ 
128mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer9+ 
129Histoner9+ 
130Tionukleotider9+ 
131Glykoforin9+ 
132Mitoguazon9+ 
133Peptidsyntaser9+ 
134Bryostatiner9+ 
135Vindesin9+ 
136Växtproteiner9+ 
137Ataxia Telangiectasia Mutated Proteins9+ 
138Teniposid9+ 
139Cytidindeaminas9+ 
140CD56-antigener9+ 
141Retinoider9+ 
142Pipobroman9+ 
143Kaspas-99+ 
144Polyglykolsyra9+ 
145Tionukleosider9+ 
146Dexametason9+ 
147Deoxiribonukleotider9+ 
148Interleukin-2-receptorer9+ 
149Anilinföreningar9+ 
150Adaptorproteiner, signalöverförande9+ 
151Vidarabinfosfat9+ 
152RNA, Small Interfering9+ 
153Protonkogenproteiner c-myc8+ 
154LIF-receptor, alfaunderenhet8+ 
155Cellcykelproteiner8+ 
156Receptorer, granulocytkolonistimulerande faktor8+ 
157Reaktiva syreradikaler8+ 
158DNA-(cytosin-5-)-metyltransferas8+ 
159Ribonukleotidreduktaser8+ 
160Lymfokiner8+ 
161Mekloretamin8+ 
162Multiresistensassocierade proteiner8+ 
163Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 28+ 
164Antrakinoner8+ 
165DNA8+ 
166Kaspas-88+ 
167Cyclin D28+ 
168Immunreceptorer8+ 
169bcl-2 Homologous Antagonist-Killer Protein8+ 
170Variabel del av immunglobulin8+ 
171Tetraspanins8+ 
1725`-nukleotidas8+ 
173Glukokortikoidreceptorer8+ 
174Proteinkinaser8+ 
175Hypoxantinfosforibosyltransferas8+ 
176Antracykliner8+ 
177Uridin8+ 
178Bensokinoner8+ 
179Ikaros-protein8+ 
180DNA-polymeras II8+ 
181Interleukin Receptor Common gamma Subunit8+ 
182Nukleosider8+ 
183Daktinomycin8+ 
184Interleukin-3-receptorer8+ 
185Interleukin-38+ 
186Aminopterin7+ 
187CD95-antigener7+ 
188Makrocykliska laktamer7+ 
189Inhibitor of Apoptosis Proteins7+ 
190Cytidin7+ 
191Protonkogenproteiner c-myb7+ 
192Protonkogenproteiner c-akt7+ 
193Bordihydroxider7+ 
194DNA-sonder7+ 
195Podofyllotoxin7+ 
196CD13-antigener7+ 
197Deoxiuridin7+ 
198Proteasom-endopeptidaskomplex7+ 
199Arsenik7+ 
200Guanosin7+ 
201Protonkogenproteiner c-kit7+ 
202Cytokinreceptorer7+ 
203Pyraziner7+ 
204Amfotericin B7+ 
205DNA-topoisomeraser, typ II7+ 
206Protonkogenproteiner c-pim-17+ 
207Stafylokockprotein A7+ 
208Nokodazol7+ 
209Annexin V7+ 
210Aurora Kinases7+ 
211Fosfoglyceratkinas7+ 
212Deoxicytosinnukleotider7+ 
213Pyridiner7+ 
214Tetrahydrofolatdehydrogenas7+ 
215Immunkonjugat7+ 
216Cyclin D37+ 
217APD-ribosylcyklas7+ 
218Interferoner7+ 
219Phosphatidylinositol 3-Kinases7+ 
220Formazaner7+ 
221Glykoproteiner7+ 
222bcl-X-protein7+ 
223Intracellulära signalpeptider och -proteiner7+ 
224Depsipeptider7+ 
225Onkogenproteiner v-abl7+ 
226Proteinfosfatas 27+ 
227Retikulin6+ 
228Fenylureaföreningar6+ 
229Cyklohexylaminer6+ 
230Transaktivatorer6+ 
231DCMP-deaminas6+ 
232F-boxproteiner6+ 
233Kolonistimulerande faktorer6+ 
234Membranproteiner6+ 
235Vinkaalkaloider6+ 
236MikroRNA6+ 
237Karmustin6+ 
238ABC-bärare6+ 
239Streptonigrin6+ 
240OSM-LIF-receptorer6+ 
241Antisens-oligonukleotider6+ 
242Histondeacetylaser6+ 
243Oligonukleotidsonder6+ 
244Receptors, Purinergic P2Y6+ 
245HSP90-stressproteiner6+ 
246CD44-antigener6+ 
247Oct-1-transcriptionsfaktor6+ 
248Ancitabin6+ 
249Rodamin 1236+ 
250Nukleotidyltransferaser6+ 
251Fosforibosylpyrofosfat6+ 
252Steroidreceptorer6+ 
253Pyrimidinnukleosider6+ 
254Växtextrakt6+ 
255DNA, komplementärt6+ 
256Glykosider6+ 
257Flavonoider6+ 
258Tiosemikarbazoner6+ 
259Talidomid6+ 
260Antisens-oligoribonukleotider6+ 
261Pyrimidinnukleotider6+ 
262Bärarproteiner6+ 
263CXCR4-receptorer6+ 
264Metyltransferaser6+ 
265Sulfider6+ 
266KIR-receptorer6+ 
267Deoxiguaninnukleotider6+ 
268Ellipticiner6+ 
269Tetrazolsalter6+ 
270Interleukin-7-receptorer6+ 
271Cytosin6+ 
272Amygdalin6+ 
273CSF2RB-receptor6+ 
2743-deazauridin6+ 
275Nitrofenoler6+ 
276Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa6+ 
277Cykliner6+ 
278Ekvilibrativ nukleosidtransportör 16+ 
279Rodaminer6+ 
280Kruppelproteinliknande transkriptionsfaktorer5+ 
281Melfalan5+ 
282Deoxiribonukleosider5+ 
283Protonkogenproteiner c-raf5+ 
284Histon-lysin-N-metyltransferas5+ 
285X-Linked Inhibitor of Apoptosis Protein5+ 
286Vault Ribonucleoprotein Particles5+ 
287Puriner5+ 
288Alkaloider5+ 
289Fosforamidsenap5+ 
290Indoler5+ 
291Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 115+ 
292TOR Serine-Threonine Kinases5+ 
293bcl-Associated Death Protein5+ 
294Arabinofuranocyluracil5+ 
295Neprilysin5+ 
296Telomeras5+ 
297Cancervacciner5+ 
298Antikroppar5+ 
299Zinostatin5+ 
300Kaseinkinas I alfa5+ 
301Alkyl- och aryltransferaser5+ 
302Ceramider5+ 
303Quinazolinones5+ 
304Niacinamid5+ 
305Mitomyciner5+ 
306P-glykoproteiner5+ 
307RNA-Directed DNA Polymerase5+ 
308Amifostin5+ 
309Isopentenyladenosin5+ 
310Bensensulfonater5+ 
311C-EBP5+ 
312IMP-dehydrogenas5+ 
313DNA-modifieringsmetylaser5+ 
314Quinone Reductases5+ 
315NF-kappa B5+ 
316Kromatin5+ 
317MAP-kinaskinaskinas 15+ 
318Aziriner5+ 
319Sfingolipider5+ 
320Cyklosporiner5+ 
321Cytokiner5+ 
322Nogalamycin5+ 
323Interleukin-65+ 
324Pyrazoler5+ 
325Inosin5+ 
326Diterperner, abietan5+ 
327Aminosyraklorometylketoner5+ 
328Lektiner5+ 
329Mikrotubulusassocierade proteiner5+ 
330Metylprednisolon5+ 
331CXCL12-kemokin5+ 
332Pyrimidinoner5+ 
333Interferon Type II4+ 
334Receptorer, kolonistimulerande faktor4+ 
335CASP8 and FADD-Like Apoptosis Regulating Protein4+ 
336Sparsomycin4+ 
337Topotecan4+ 
338Beta 2-mikroglobulin4+ 
339Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser4+ 
340Cytokromer c4+ 
341Hedgehog Proteins4+ 
342C-EBP alfa4+ 
343Aurora Kinase B4+ 
344Cyklinberoendekinashämmar p214+ 
345Interleukin-114+ 
346CBFB-protein4+ 
347Hydraziner4+ 
348Propidium4+ 
349Wiskott-Aldrich Syndrome Protein Family4+ 
350Nukleosiddeaminaser4+ 
351Semustin4+ 
352Erythroid-Specific DNA-Binding Factors4+ 
353CD27-antigener4+ 
354Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 64+ 
355CD79-antigener4+ 
356Organiska kemikalier4+ 
357Immunglobulin, my-kedja4+ 
358Proteinisoformer4+ 
359HLA-A-antigener4+ 
360Apoptotic Protease-Activating Factor 14+ 
361Butyrater4+ 
362Emetin4+ 
363Razoxan4+ 
364Polycomb Repressive Complex 24+ 
365Cyklinberoendekinas 94+ 
366Mitogenaktiverade proteinkinaser4+ 
367Transkriptionsfaktor AP-14+ 
368Class Ia Phosphatidylinositol 3-Kinase4+ 
369Antigens, CD94+ 
370CD47-antigener4+ 
371Trombopoietin4+ 
372CD40-antigener4+ 
373Streptovaricin4+ 
374Retinoid X-receptorer4+ 
375Deoxiadeninnukleotider4+ 
376Peptider, cykliska4+ 
377RNA-Binding Protein FUS4+ 
378Luminol4+ 
379Cyklin D14+ 
380Multiproteinkomplex4+ 
381Diterpener4+ 
382Ribosomprotein S64+ 
383C-EBP beta4+ 
384Notchreceptorer4+ 
385ADP-ribostransferaser4+ 
386Triazener4+ 
387Reduced Folate Carrier Protein4+ 
388CD11b-antigener4+ 
389Diterpener, kauran4+ 
390Komplement 3b4+ 
391Fenylbutyrater4+ 
392Immunglobulin M4+ 
393bZIP-proteiner4+ 
394Bence Jones äggvita4+ 
395Seskviterpener4+ 
396Stemcellsfaktor4+ 
397Hydrokinoner4+ 
398IRF-transkriptionsfaktorer4+ 
399FasL-protein4+ 
400DNA-topoisomeraser, typ I4+ 
401Myeloblastin4+ 
402JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser4+ 
403LIM Domain Proteins4+ 
404Triterpener4+ 
405Purinnukleosidfosforylas4+ 
406Glukokortikoider4+ 
407Molekylära chaperoner4+ 
408HTLV-I-antikroppar4+ 
409HLA-DR-antigener4+ 
410TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand4+ 
411Stilbener4+ 
412Naftalimider4+ 
413Insektproteiner4+ 
414Vinblastin4+ 
415Receptorer, antigen, T-celler4+ 
416HLA-C-antigener4+ 
417Cytidintrifosfat4+ 
418Arseniter4+ 
419Tetrahydrouridin4+ 
4202,2`-dipyridyl4+ 
421Januskinaser4+ 
422Isocitratdehydrogenas4+ 
423Mitolaktol4+ 
424Aurora Kinase A4+ 
425MAP-kinaskinas 14+ 
426Ciklosporin4+ 
427Trombopoietinreceptorer4+ 
428Enediynes4+ 
429Hematopoetiska tillväxtfaktorer4+ 
430Adenosindeaminas4+ 
431Kaspas-74+ 
432Pteriner4+ 
433Cyklinberoendekinashämmare p274+ 
434Protonkogenproteiner c-jun4+ 
435Antisens-oligodeoxiribonukleotider4+ 
436Ribonukleoproteiner, små nukleära U24+ 
437Virusantikroppar4+ 
438Mitogenaktiverat proteinkinas 74+ 
439Pyraner4+ 
440Cisplatin4+ 
441Fosfoproteiner4+ 
442Immunglobulin G4+ 
443Peptider4+ 
444Oligonukleotider4+ 
445Voltage-Dependent Anion Channel 14+ 
446IgG-receptorer4+ 
447Celladhesionsmolekyler4+ 
448Guanosine Monophosphate4+ 
449RNA4+ 
450Onkogenprotein v-akt4+ 
451Receptor Tyrosine Kinase-like Orphan Receptors4+ 
452Antikroppar med dubbel specificitet4+ 
453Triazoler3+ 
454Receptor, makrofagkolonistimulerande faktor3+ 
455Cysteinendopeptidaser3+ 
456Transferrinreceptorer3+ 
457Bufanolider3+ 
458Fluoresceiner3+ 
459Antracener3+ 
460Amaryllisalkaloider3+ 
461Heterocykliska föreningar3+ 
462Mitogenaktiverat proteinkinas 33+ 
463NAD+ ADP-ribosyltransferas3+ 
464Cellytereceptorer3+ 
465Fosfoproteinfosfataser3+ 
466Histone Deacetylase 13+ 
467Tyrpostiner3+ 
468Nukleotider3+ 
469L-selektin3+ 
470Lomustin3+ 
471Bensylisokinoloner3+ 
472Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 13+ 
473Lymphocyte Specific Protein Tyrosine Kinase p56(lck)3+ 
474Receptors, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand3+ 
475Fosfotyrosin3+ 
476STAT3-transkriptionsfaktor3+ 
477AlfaXbeta2-integrin3+ 
478Spermidin3+ 
479Aziridiner3+ 
480Fenantrener3+ 
481Pterolylpolyglutamater3+ 
482Cyklinberoendekinashämmare p153+ 
483Interleukin-43+ 
484Interferonreceptorer3+ 
485Immunglobulin, lambdakedja3+ 
486Indazoler3+ 
487MAP-kinaskinas 23+ 
488Cyklinberoende kinaser3+ 
489Isotiocyanater3+ 
490Histone Chaperones3+ 
491Peptidfragment3+ 
492MAP-kinaskinaskinaser3+ 
493Organofosforföreningar3+ 
494Kinoloner3+ 
495Digitoxigenin3+ 
496Makrofagkolonistimulerande faktor3+ 
497Isoenzymer3+ 
498eIF-23+ 
499Tumörnekrosfaktor-alfa3+ 
5002`5`-oligoadenylatsyntetas3+ 
501Aspartatkarbamoyltransferas3+ 
502Spermidinsyntas3+ 
503GPI-Linked Proteins3+ 
5045-Lipoxygenase-Activating Proteins3+ 
505Umbelliferoner3+ 
506Imidazoler3+ 
507Kinoliner3+ 
508Valproinsyra3+ 
509CD14-antigener3+ 
510Oxazoler3+ 
511Contactins3+ 
512Steroider, heterocykliska3+ 
513Akridiner3+ 
514Oleanolsyra3+ 
515Organophosphates3+ 
516Glutationtransferas3+ 
517Ubikitin-proteinligaser3+ 
518Metylkolantren3+ 
519LEF-13+ 
520Menogaril3+ 
521Uridintrifosfat3+ 
522Core Binding Factor alpha Subunits3+ 
523Komplementära regioner3+ 
524Fukos3+ 
525Guaninnukleotider3+ 
526CD80-antigener3+ 
527Floxuridin3+ 
528Kodon3+ 
529p38 mitogenaktiverade proteinkinaser3+ 
530Nuclear Receptor Co-Repressor 23+ 
531Tyminnukleotider3+ 
532Receptor, Fibroblast Growth Factor, Type 13+ 
533Death Domain Receptor Signaling Adaptor Proteins3+ 
534Flukonazol3+ 
535Integrin alfa-kedjor3+ 
536Suppressor of Cytokine Signaling Proteins3+ 
537Azider3+ 
538Adenosintrifosfat3+ 
539Immunglobuliner3+ 
540Zidovudin3+ 
541Glaukarubin3+ 
542IgE-receptorer3+ 
543Glutaminas3+ 
544DNA-addukter3+ 
545Metyltioinosin3+ 
546Echinocandiner3+ 
547Fytohemagglutininer3+ 
548Proteiner3+ 
549Kalcitriol3+ 
550Tubulin3+ 
551MAP-kinaskinas 73+ 
552Transkriptionsfaktor AP-23+ 
553Twist Transcription Factor3+ 
554Uratoxidas3+ 
555Lukanton3+ 
556Mesylater3+ 
557Tuberkulosvaccin3+ 
558MARVEL Domain-Containing Proteins3+ 
559Kofilin 13+ 
560Laktoner3+ 
561Dibensoxazepiner3+ 
562Azurin3+ 
563IRF-2-transkriptionsfaktor3+ 
564CD29-antigener3+ 
565Nasturtium3+ 
566Naftokinoner3+ 
567Hydantoiner3+ 
568Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser3+ 
569Januskinas 33+ 
570Folate Receptors, GPI-Anchored3+ 
571Sfingosin3+ 
572Cytokrom c3+ 
573Fluorouracil3+ 
574Kromoner3+ 
575Kurkumin3+ 
576HSP40-stressproteiner3+ 
577Proteinkinas C3+ 
578Fenylendiaminer3+ 
579Cykliskt AMP-beroende proteinkinas typ I3+ 
580p42 MAP-kinas3+ 
581Oligoribonukleotider3+ 
582Alfa4beta1-integrin3+ 
583Anti-idiotypiska antikroppar3+ 
584Ribonukleotider3+ 
585Antilymfocytserum3+ 
586Fosfatidylseriner3+ 
587L-laktatdehydrogenas3+ 
588CD40-ligand3+ 
589Kortison3+ 
590Pyrroler3+ 
591Tritium3+ 
592Retroviridaeproteiner3+ 
593Butioninsulfoximin3+ 
594Mitobronitol3+ 
595Verapamil3+ 
596Serinendopeptidaser3+ 
597Sulfametoxazol3+ 
598Diaminer3+ 
599DEAD-box RNA Helicases3+ 
600Immunglobulin, kappakedja3+ 
601Bisköldkörtelhormon-relaterad protein3+ 
602Växtlektiner3+ 
603Nimustin3+ 
604Singletsyre3+ 
605Cykloheptaner3+ 
606Kaspas-23+ 
607Ribonukleoproteiner3+ 
608Phosphatidylinositol 3-Kinase3+ 
609Protonkogenproteiner c-cbl3+ 
610HSP70-stressproteiner3+ 
611Ribonukleosiddifosfatreduktas3+ 
612Proteinfosfatas 13+ 
613bHLH-proteiner3+ 
614Tetrahydronaftalener3+ 
615Estrar3+ 
616Leupeptiner3+ 
617Retinoblastomprotein3+ 
618CD43-antigener2+ 
619GRB2-adaptorprotein2+ 
620Kinoliniumföreningar2+ 
621RNA, katalytiskt2+ 
622Hydroxylamin2+ 
623Nitriler2+ 
624Sp1-transkriptionsfaktor2+ 
625Protonkogenproteiner p21(ras)2+ 
626Cyklohexanoner2+ 
627Organoplatinaföreningar2+ 
628STAT1-transkriptionsfaktor2+ 
629Butadiener2+ 
630Neuropilin-12+ 
631Hydroxikinoliner2+ 
632Antisens-DNA2+ 
633Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)2+ 
634Etylnitrosurea2+ 
635Fas-Associated Death Domain Protein2+ 
636Tymidinmonofosfat2+ 
637Bensoater2+ 
638Jodradioisotoper2+ 
639NK Cell Lectin-Like Receptor Subfamily K2+ 
640Kaseinkinas II2+ 
641Retroelement2+ 
642Lipopeptider2+ 
643DNA-styrt DNA-polymeras2+ 
644Kanamycinkinas2+ 
6453` otolkade områden2+ 
646Tryptaser2+ 
647Receptorer, antigen, T-celler alfa-beta2+ 
648Tiloron2+ 
649Virusvacciner2+ 
650Quinazolines2+ 
651Enzymprekursorer2+ 
652Cyclic AMP-Dependent Protein Kinase RIalpha Subunit2+ 
653Nystatin2+ 
654Pyronin2+ 
655Lymfotoxin-alfa2+ 
656Retinoid X-receptor alfa2+ 
657Poly I2+ 
658Trimetoprim2+ 
659Tetradekanoylforbolacetat2+ 
660Gammaglutamylhydrolas2+ 
661Cyklinberoendekinas 22+ 
662Tetrahydrofolater2+ 
663Organiska anjontransportörer, natriumoberoende2+ 
664Virusproteiner2+ 
665Elafin2+ 
666Aktiner2+ 
667Prostaglandin D22+ 
668AraC-transkriptionsfaktor2+ 
669APP-sekretas2+ 
670Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A2+ 
671Organiska guldföreningar2+ 
672Lamin B2+ 
673Folate Receptor 22+ 
674Receptors, Natural Killer Cell2+ 
675Genprodukter, rev2+ 
676Laktoylglutationlyas2+ 
677Fc-receptorer2+ 
678Forboler2+ 
679Oligodeoxiribonukleotider2+ 
680Glutation2+ 
681KIR2DL2-receptorer2+ 
682Membrantransportproteiner2+ 
683DNA-helicaser2+ 
684Sulfonamider2+ 
685Klorkvicksilverbensoater2+ 
686Nukleosidtransportproteiner2+ 
687HLA-A11 Antigen2+ 
688DEFICIENS-protein2+ 
689RNA-polymeras II2+ 
690Cystatin A2+ 
691Hypoxantiner2+ 
692Furaner2+ 
693PTEN-fosfohydrolas2+ 
694Peroxidas2+ 
695Myosin IIB2+ 
696Asparaginsyra2+ 
697Mutantproteiner2+ 
698Tubercidin2+ 
699Polyetylenglykoler2+ 
700Naftol AS D-esteras2+ 
701Tumörnekrosfaktorreceptorer2+ 
702CDC2-proteinkinas2+ 
703Oxaziner2+ 
70414-3-3-proteiner2+ 
705Makromolekylära substanser2+ 
706Karboxylesteras2+ 
707Makrofag-1-antigen2+ 
708Granzymer2+ 
709Safrol2+ 
710Ifosfamid2+ 
711Sialinsyror2+ 
712Trypan Blue2+ 
713Sirolimus2+ 
714Tiotepa2+ 
715Cyklinberoendekinas 62+ 
716Guaninnukleotidutbytesfaktorer2+ 
717Immunsera2+ 
718Apoptosinducerande faktor2+ 
719Protonkogenproteiner c-fli-12+ 
720Fusionsproteiner, gag-pol2+ 
721Maytansin2+ 
722Genistein2+ 
723Prokarbazin2+ 
724Endoribonukleaser2+ 
725Taq-polymeras2+ 
726Trombomodulin2+ 
727Piperidiner2+ 
728Streptolysiner2+ 
729HLA-B52 Antigen2+ 
730TNF-receptorassocierad faktor 12+ 
731Vitamin K32+ 
732Polyaminer2+ 
733Peroxidaser2+ 
734Makrolider2+ 
735Bromdeoxiuridin2+ 
736Nukleotidaser2+ 
737Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner2+ 
7382+ 
739Bensotiazoler2+ 
740Natriumazid2+ 
741DNA-styrt RNA-polymeraser2+ 
742Eflornitin2+ 
743Blodfärgämnen2+ 
744Deoxicytidin2+ 
745Elektrontransportkomplex II2+ 
746Xanthoner2+ 
747Emodin2+ 
748Itrakonazol2+ 
749Cyklinberoendekinashämmare p572+ 
750Pyran-kopolymer2+ 
751Protein-underenheter2+ 
752Kondro-4-sulfatas2+ 
753DEAE-dextran2+ 
754Arylamin-N-acetyltransferas2+ 
755ras proteiner2+ 
756Multienzymkomplex2+ 
757Deoxiuracilnukleotider2+ 
758Koboltisotoper2+ 
759Immunglobulinidiotyper2+ 
760Isokinoliner2+ 
761Cykloheximid2+ 
762Neuraminidas2+ 
763Shikimisyra2+ 
764Tymidylatsyntas2+ 
765Amanitiner2+ 
766Proteom2+ 
767Kamptotecin2+ 
768MAP-kinaskinas 32+ 
769Receptorer, antigen, T-celler gamma-delta2+ 
770Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 32+ 
771Epoxiföreningar2+ 
772Purinnukleotider2+ 
773HLA-A2-antigen2+ 
774Oxylipiner2+ 
775RNA, ribosomalt2+ 
776Histidinol2+ 
777Adenosylhomocysteinas2+ 
778Flavanoner2+ 
779Genprodukter, gag2+ 
780Globosider2+ 
781Pentosfosfater2+ 
782Forkhead-transkriptionsfaktorer2+ 
783Proteinkinas C-delta2+ 
784Konkanavalin A2+ 
785Karboxylesterhydrolaser2+ 
786eIF-4A2+ 
787Interleukinreceptorer2+ 
788Sfingomyelinfosfodiesteras2+ 
789Trimetoprim-sulfametoxazolkombination2+ 
790Metylenklorid2+ 
791Acetyltransferaser2+ 
792Virusreceptorer2+ 
793Natriumföreningar2+ 
794Arsenater2+ 
795CCR7-receptorer2+ 
796Hydroxylaminer2+ 
797Antigenreceptorer2+ 
798Imider2+ 
799NADP2+ 
800HSP27 Heat-Shock Proteins2+ 
801Lignaner2+ 
802Etylendiaminer2+ 
803raf-kinaser2+ 
804Immunglobulin, alfakedja2+ 
805RNA-prekursorer2+ 
806Adenosinkinas2+ 
8072-hydroxyfenetylamin2+ 
808Leucin2+ 
809Receptorer, granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor2+ 
810Cathepsin G2+ 
811Azepiner2+ 
812Ekvilibrativ nukleosidtransportör 22+ 
813Transkriptionsfaktor ReIA2+ 
814Mitogenaktiverat proteinkinas 92+ 
815Deoxiguanosin2+ 
816Interleukin-12+ 
817Hydrolaser2+ 
818Glutarater2+ 
819alpha-2-Antiplasmin2+ 
820Luciferaser, Renilla2+ 
821Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas2+ 
822Spermin2+ 
823Sialoglykoproteiner2+ 
824Surt fosfatas2+ 
825Grönfluorescerande proteiner2+ 
826DNA-aktiverad proteinkinas2+ 
827Levamisol2+ 
828Sesquiterpenes, Eudesmane2+ 
829Leukovorin2+ 
830Onkostatin M2+ 
831Fibronektiner2+ 
832I-kappa B-proteiner2+ 
833CD59-antigener2+ 
834Esteraser2+ 
835MAP-kinaskinas 62+ 
836NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)2+ 
837Jordnöttsagglutinin2+ 
838Chimärproteiner, mutanta2+ 
839Thy-1-antigener2+ 
840Pseudouridin2+ 
841Katekin2+ 
842Bleomycin2+ 
843Extracellulära matrixproteiner2+ 
844Polysackarider2+ 
845Radioisotoper2+ 
846Deoxicytidinmonofosfat2+ 
847Kolekalciferol2+ 
848Blodproteiner2+ 
849CD30-antigener2+ 
850Tymushormoner2+ 
851Komplement 1q2+ 
852Prealbumin2+ 
853rev Gene Products, Human Immunodeficiency Virus2+ 
854Deoxiribonukleas HpaII2+ 
8555`otolkade områden2+ 
856Cykliskt AMP-beroende proteinkinas typ II2+ 
857Witanolider2+ 
858Dibensocykloheptener2+ 
859IRF-1-transkriptionsfaktor2+ 
860Mesna2+ 
861Antigen-antikroppskomplex2+ 
862Proteoglykaner2+ 
863Lektiner, C-typ2+ 
864Interleukin-152+ 
865Hymekromon2+ 
866CD70-antigener2+ 
867Pyridiniumföreningar2+ 
868Nukleinsyror2+ 
869CD4-antigener2+ 
870Skvalen2+ 
871Fluorener2+ 
8722,4-dinitrofenol2+ 
873Interleukin-4 Receptor alpha Subunit2+ 
874Morfoliner2+ 
875Fosforradioisotoper2+ 
876Santonin2+ 
877Bifenylföreningar2+ 
878Interleukin-2 Receptor alpha Subunit2+ 
879Dideoxiadenosin2+ 
8804,4´-diisotiocyanostilben-2,2´-disulfonsyra2+ 
881Betacyaniner2+ 
882Mitokondriella protontranslokerande ATPaser2+ 
883Triazikvon2+ 
884Abrin2+ 
885Tumörsuppressorprotein p14ARF2+ 
886Terpener2+ 
887Cyklinberoendekinashämmare p162+ 
888Hydroxider2+ 
889Guanazol2+ 
890Betakatenin2+ 
891Ribonukleas H2+ 
892Ditiotreitol2+ 
893Tiram2+ 
894Karboplatin2+ 
895Bensodiazepinoner2+ 
896Hypoxantin2+ 
897Luminiscerande proteiner2+ 
898Bensamidiner2+ 
899Adenosin2+ 
900Sulfitoxidas2+ 
901Endotelcellstillväxtfaktorer2+ 
902Interleukin-122+ 
903Virushöljets proteiner2+ 
904Ftalimider2+ 
905Graviditetsproteiner2+ 
906Annexiner2+ 
907Enzymer2+ 
908Lysofosfolipider2+ 
909Aktinium2+ 
910Sfingomyeliner2+ 
911Bensen2+ 
912Herpes simplexvirusprotein Vmw652+ 
913Fosformonoesterhydrolaser2+ 
914Putrescin2+ 
915Histokompatibilitetsantigener klass I2+ 
916Peptidhydrolaser2+ 
917Cerebrosidsulfatas2+ 
918Cytosinnukleotider2+ 
919Cellkärneantigener2+ 
920Ornitin2+ 
921Betaglobiner2+ 
922Aminopeptidaser2+ 
923Fosfoserin2+ 
924Paklitaxel2+ 
925Aldehyder2+ 
926Kalmodulin2+ 
927Cytoskelettproteiner2+ 
928Propylenglykoler2+ 
929Ketokonazol2+ 
930Coordination Complexes2+ 
931Dioxoler2+ 
932Vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer2+ 
933Mikrocystiner2+ 
934Fos-relaterad antigen-22+ 
935DNA-restriktionsenzymer2+ 
936Astat2+ 
937CCAAT-bindande faktor2+ 
938Fibrinopeptid A2+ 
939Benmorfogenesprotein 42+ 
940Plasma Gases2+ 
941Tymidinkinas2+ 
942Antitrombin III2+ 
943Fluorescein-5-isotiocyanat2+ 
944CD24-antigener2+ 
945Kalciumbindande proteiner2+ 
946Kymotrypsin2+ 
947Steroider2+ 
948Lysofosfatidylkoliner2+ 
949Orosomukoid2+ 
950Asialoglykoproteiner2+ 
951Subtilisin2+ 
952Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas2+ 
953Mediator Complex2+ 
954Peptidvacciner2+ 
955Tiadiazoler2+ 
956Difosfater2+ 
957Karbazilkinon2+ 
958TNF-receptorassocierad faktor 21+ 
959Veratrumalkaloider1+ 
960Folsyra1+ 
961Alkaliskt fosfatas1+ 
962Oligopeptider1+ 
963N-formylmetioninleucyl-fenylalanin1+ 
964Adeninfosforibosyltransferas1+ 
965Naturläkemedel, kinesiska1+ 
966Guanidiner1+ 
967Histone Demethylases1+ 
968Komplement 91+ 
969Annexin A21+ 
970Luciferaser1+ 
971Cystatiner1+ 
972CCR4-receptorer1+ 
973Karbazoler1+ 
974Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor1+ 
975Organiska anjontransportörer1+ 
976EphB4-receptor1+ 
977RNA-bindande proteiner1+ 
978Erytritol1+ 
979Cyklohexener1+ 
980Fosfopeptider1+ 
981Pyrogallol1+ 
982Pyridoxal1+ 
983Ketoner1+ 
984CD86-antigener1+ 
985Histamin H2-receptorer1+ 
986Interleukin-71+ 
987Neopterin1+ 
988Akrylamider1+ 
989Glukosyltransferaser1+ 
990Karbocyanider1+ 
991Stressproteiner1+ 
992Pyridaziner1+ 
993Karbamater1+ 
994Transglutaminaser1+ 
995Polycomb Repressive Complex 11+ 
996Elapidgifter1+ 
997Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 61+ 
998Poly A-U1+ 
999Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-61+ 
1000Leukocytmigrationshämmande faktorer1+ 
1001Interleukin-181+ 
1002CREB-bindande protein1+ 
1003Erytropoietin1+ 
1004Kalcium1+ 
1005Immobiliserade enzymer1+ 
1006Akridinorange1+ 
1007Kalretikulin1+ 
1008Fosfolipas C gamma1+ 
1009Calbindin 21+ 
1010Adenosylmetionindekarboxylas1+ 
1011Endodeoxiribonukleaser1+ 
1012HLA-DR1-antigen1+ 
1013Isotretinoin1+ 
1014Receptorer, benmorfogenesprotein1+ 
1015Fosfatidylkoliner1+ 
1016Oxidoreduktaser1+ 
1017Ketonoxidoreduktaser1+ 
1018Protonkogenproteiner c-maf1+ 
1019GTP-bindande proteiner1+ 
1020DNA-topoisomeraser1+ 
1021Kalgranulin A1+ 
1022Fibrinogen1+ 
1023Benspyraner1+ 
1024Histokompatibilitetsantigener klass II1+ 
1025Aroclor1+ 
1026Tumörnekrosfaktorer1+ 
1027Allopurinol1+ 
1028Receptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 31+ 
1029Afidikolin1+ 
1030Small Ubiquitin-Related Modifier Proteins1+ 
1031Bisbenzimidazol1+ 
1032eIF-4E1+ 
1033Azoföreningar1+ 
1034Receptorer, benmorfogenesprotein, typ I1+ 
1035Urinsyra1+ 
1036Sulfhydrylföreningar1+ 
1037Cyklopentaner1+ 
1038G(M1)-gangliosid1+ 
1039Floretin1+ 
1040Dakarbazin1+ 
1041Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDa1+ 
1042Histonacetyltransferas1+ 
10431-fosfatidylinositol-4-kinas1+ 
1044Elektrontransportkomplex I1+ 
1045Mitogenreceptorer1+ 
1046Fluoximesteron1+ 
1047Ubikvitin1+ 
1048CXC-kemokiner1+ 
1049Arakidonat 5-lipoxigenas1+ 
1050Fosfatidylglyceroler1+ 
1051Wnt-proteiner1+ 
1052Biologiska produkter1+ 
1053Peptidbibliotek1+ 
1054Vitamin A1+ 
1055Interleukiner1+ 
1056Karboxylsyror1+ 
1057NF-E2-transkriptionsfaktor, p45 underenhet1+ 
1058Ganciklovir1+ 
1059Mitogenaktiverat proteinkinas 81+ 
1060Karbamoylfosfatsyntas (Glutaminhydrolyserande)1+ 
1061Transformerande tillväxtfaktorer1+ 
1062CD58-antigener1+ 
1063Polysorbater1+ 
1064Cyklinberoendekinas 41+ 
1065Kalcitriolreceptorer1+ 
1066Formylpeptidreceptorer1+ 
1067Trifluoperazin1+ 
1068Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 21+ 
1069B-Cell-Specific Activator Protein1+ 
1070NAD1+ 
1071Hemiterpener1+ 
1072Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser1+ 
1073Dipeptider1+ 
1074Bicykliska föreningar, heterocykliska1+ 
1075Tillväxtfaktorreceptorer1+ 
1076Cellextrakt1+ 
1077Fibronektinreceptorer1+ 
1078Anilider1+ 
1079CCR-receptorer1+ 
1080Fosforsyrlighet1+ 
1081Suramin1+ 
1082Kalgranulin B1+ 
1083Immunglobulinfragment1+ 
1084Aminoimidazolkarboxamid1+ 
1085Ammoniakföreningar1+ 
1086Aptamerer, nukleotid1+ 
1087Metalloproteaser1+ 
1088Oligosackarider1+ 
1089DNA, rekombinant1+ 
1090Fenaziner1+ 
1091beta-N-acetylhexosaminidaser1+ 
1092Flavoner1+ 
1093Rifabutin1+ 
1094DNA, enkelsträngat1+ 
1095Polylysin1+ 
1096Prolifererande cellkärneantigen1+ 
1097Endopeptidaser1+ 
1098Bensylidenföreningar1+ 
1099Kaffeinsyror1+ 
1100Karyoferiner1+ 
1101DNA-polymeras I1+ 
1102Etodolak1+ 
1103Antibodies, Neutralizing1+ 
1104Endostatiner1+ 
1105Omflyttningsbara DNA-segment1+ 
1106Heterocycliska föreningar, 3-ring1+ 
1107Virus-DNA1+ 
1108RNA Caps1+ 
1109Aminosyretransportsystem ASC1+ 
1110Dianhydrogalaktitol1+ 
1111Metylnitronitrosoguanidin1+ 
1112Laminin1+ 
1113Dietylaminer1+ 
1114Pteridiner1+ 
1115SOXC-transkriptionsfaktorer1+ 
1116Indiumradiosotoper1+ 
1117Betagalaktosidas1+ 
1118Fenantroliner1+ 
1119Mitomycin1+ 
11201-butanol1+ 
1121Protein S1+ 
1122Superoxider1+ 
1123Peplomycin1+ 
1124Väteperoxid1+ 
1125Genprodukter, env1+ 
1126Cykliskt AMP1+ 
1127Danazol1+ 
1128Lymphocyte Function-Associated Antigen-11+ 
1129Single-Chain Antibodies1+ 
1130NADPH-oxidas1+ 
1131Prednimustin1+ 
1132Trikotecener1+ 
1133Quercetin1+ 
1134DNA, cirkulärt1+ 
1135Blodkoagulationsfaktorer1+ 
1136PPAR gamma1+ 
1137Amikacin1+ 
1138Formamider1+ 
1139S-Phase Kinase-Associated Proteins1+ 
1140Magnetite Nanoparticles1+ 
1141Isoantikroppar1+ 
1142Ferredoxin-NADP-reduktas1+ 
1143Tioredoxiner1+ 
1144Arylsulfataser1+ 
1145Vävnadsextrakt1+ 
1146Fosfofruktokinas-21+ 
1147Katekoler1+ 
1148Naftoler1+ 
1149Propanoler1+ 
1150Aminosyror1+ 
1151Hemosiderin1+ 
1152Flucytosin1+ 
1153Ammoniumklorid1+ 
1154Immunglobulinfragment, Fab1+ 
11553´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras1+ 
1156Fosfonoacetat1+ 
1157Jonkanaler1+ 
1158Histamin1+ 
1159Sp3-transkriptionsfaktor1+ 
1160Cytokrom P-4501+ 
1161Aminopyridiner1+ 
1162Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein1+ 
1163Adenin1+ 
1164Immunglobulinfragment, Fc1+ 
1165Arginas1+ 
1166Cyklooktaner1+ 
1167Tromboplastin1+ 
1168Transferrin1+ 
1169Dideoxynucleotides1+ 
1170Interleukin-6-receptorer1+ 
1171Plasminogenaktivatorhämmare 21+ 
1172Okadasyra1+ 
1173Insulinliknande tillväxtfaktorbindande protein 21+ 
1174Uracil1+ 
1175Interleukin-81+ 
1176Colforsin1+ 
1177Januskinas 11+ 
1178Receptor, IGF typ 11+ 
1179tat Gene Products, Human Immunodeficiency Virus1+ 
1180Integriner1+ 
1181Cystein1+ 
1182Glukonater1+ 
1183Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter1+ 
1184Vacciner1+ 
1185Poly I-C1+ 
1186Yttriumradioisotoper1+ 
1187Fibrinolysin1+ 
1188Serumalbumin1+ 
1189Polymerer1+ 
1190Muramidas1+ 
1191Rhenium1+ 
1192Vattkoppsvaccin1+ 
1193I-kappa B-kinas1+ 
1194Bukladesin1+ 
1195Katjoner1+ 
1196Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-21+ 
1197Berberin1+ 
1198Trombin1+ 
1199Aciklovir1+ 
1200Alfa 1-antitrypsin1+ 
1201Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ 
1202Katjontransportproteiner1+ 
1203Vitamin K1+ 
1204Komplementfaktor H1+ 
1205Ornitindekarboxylas1+ 
1206Transforming growth factor beta1+ 
1207Guld1+ 
1208Isoxazoler1+ 
1209Leukotrien C41+ 
1210Saponiner1+ 
1211Sulindak1+ 
1212Picibanil1+ 
12134-1BB Ligand1+ 
1214Tyrosin1+ 
1215Kolkicin1+ 
1216DNA-vacciner1+ 
1217CD31-antigener1+ 
1218Receptors, Urokinase Plasminogen Activator1+ 
1219Hydrazoner1+ 
1220Fosfatidyletanolaminer1+ 
1221Fibroblasttillväxtfaktor 21+ 
1222Bakterieproteiner1+ 
1223Biopterin1+ 
1224Dietylkarbamazin1+ 
1225B-cellsaktiverande faktor1+ 
1226Fosforylkolin1+ 
1227Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ II1+ 
1228Acetamider1+ 
1229Hydroxikolekalciferoler1+ 
1230Antimikrobiella katjoniska peptider1+ 
1231Interleukin-1-receptorer1+ 
1232Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)1+ 
1233Binjurebarkshormoner1+ 
1234Immunglobuliner, intravenösa1+ 
1235Cytokrom P-450 CYP3A1+ 
1236Mitokondriella proteiner1+ 
1237Lovastatin1+ 
1238Immunglobulin, lätt kedja1+ 
1239Biotin1+ 
1240Xantinoxidas1+ 
1241CC-kemokiner1+ 
1242Immunglobulin A1+ 
1243Polyphenols1+ 
1244Virala matrixproteiner1+ 
1245Glutamater1+ 
1246Akutfasproteiner1+ 
1247Kollagen1+ 
1248Ribavirin1+ 
1249Fenoler1+ 
1250Immunglobulin E1+ 
1251Vitamin D1+ 
1252Te1+ 
1253Acetylcystein1+ 
1254Hydrokortison1+ 
1255Proteintyrosinfosfataser1+ 
1256Dimetylsulfoxid1+ 
1257Mitokondriella membrantransportproteiner1+ 
1258Protrombin1+ 
1259Tiofener1+ 
1260Bryggade föreningar1+ 
1261Vismut1+ 
1262NF-E2-relaterad faktor 21+ 
1263Naftalener1+ 
1264Glycin1+ 
1265C-vitamin1+ 
1266Fetter1+ 
1267Norfloxacin1+ 
1268Silikater1+ 
1269Fria radikaler1+ 
1270Plasminogen1+ 
1271Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin1+ 
1272Treonin1+ 
1273Interleukin-101+ 
1274Sulfoner1+ 
1275Koppar1+ 
1276Prolin1+ 
1277Doxycyklin1+ 
1278Bensimidazoler1+ 
1279Isoflavoner1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer