Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Asialoglykoproteiner100+ +
2Asialoglykoproteinreceptor87+ +
3Oktreotid86+ +
4Bromokriptin80+ +
5Dietylnitrosamin78+ +
6Deoxiuracilnukleotider69+ +
7Aspartataminotransferaser69+ +
82-acetylaminofluoren67+ +
9Somatostatinreceptorer63+ +
10Prolaktin57+ +
11Alanintransaminas54+ +
12Polylysin53+ +
13Aminosocker51+ +
14Cyanider51+ +
15Somatostatin48+ +
16Sulindak48+ +
17Idoxuridin47+ +
18DNA46+ +
19Glykoproteinhormoner, alfasubenhet45+ +
20Albuminreceptorer45+ +
21Ergoliner45+ +
22SLC4A Proteins45+ +
23Fosfotransferaser45+ +
24Uromodulin43+ +
25Litocholsyra43+ +
26Poly I41+ +
27RNA, budbärar41+ +
28Cyanamid41+ +
29Apoenzymer41+ +
30Stafylokockprotein A38+ +
31Leverextrakt37+ +
32Tyreotropin36+ +
33Glutationtransferas35+ +
34Metallotionein35+ +
35Galaktos35+ +
36Membranproteiner34+ +
37Växtextrakt34+ +
38Tritium34+ +
39Adenosintrifosfataser34+ +
40Kanamycinkinas32+ +
41Adenomatös tjocktarmspolyposprotein32+ +
42Galaktosamin31+ +
43Bilirubin31+ +
44p300-CBP-transkriptionsfaktorer31+ +
45Transaminaser31+ +
46Vidarabinfosfat30+ +
47Cytokrom P-450 CYP2E130+ +
48HNF1-beta-protein30+ +
49GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gs29+ +
50Betakatenin29+ +
51Adrenokortikotropiskt hormon29+ +
52Leverglykogen29+ +
53Serumalbumin29+ +
54RNA28+ +
55Lisurid27+ +
56Ursodeoxycholsyra27+ +
57Koltetraklorid26+ +
58Tyreotropinfrisättande hormon26+ +
59Glutation26+ +
60Humant tillväxthormon25+ +
61Cellytereceptorer25+ +
62Cyklin D125+ +
63Cyklooxygenas 223+ +
64rab3 GTP-bindande proteiner22+ +
65Fettsyror22+ +
66Tillväxthormon22+ +
67Fetter i kosten22+ +
68Dietylentriaminpentaättiksyra21+ +
69Tymidin21+ +
70Oljesyra21+ +
71Securin20+ +
72Nitrosaminer20+ +
73Hydrokortison20+ +
74Järn20+ +
75L-laktatdehydrogenas20+ +
76Cytoskelettproteiner20+ +
77Proteiner20+ +
78Peptider, cykliska19+ +
79Fosfoproteiner19+ +
80Flavonoler19+ +
81Natriumperteknetat Tc 99m19+ +
82Prostaglandinendoperoxidsyntaser18+ +
83Fetter18+ +
84Acetylsalicylsyra18+ +
85Kolesterol17+ +
86Triglycerider17+ +
87Ki-67-antigen17+ +
88Hormonblockerare17+ +
89Benspyren17+ +
90Kadheriner17+ +
91Folsyra17+ +
92DNA-reparationsenzymer17+ +
93Aldosteron17+ +
94Rekombinanta proteiner17+ +
95Insulin16+ +
96Virus-DNA16+ +
97Jodradioisotoper16+ +
98Fiskleverolja16+ +
99Antikroppar16+ +
100Adenohypofyshormoner16+ +
101Pyrazoler16+ +
102Aminokinoliner16+ +
103Ornitindekarboxylas16+ +
104Teknetium Tc 99m-sestamibi15+ +
105Wnt-proteiner15+ +
106Etanol15+ +
107Glukagon15+ +
108Isoenzymer15+ +
109Gallsyror och gallsalter15+ +
110Indiumradiosotoper15+ +
111Glukos15+ +
112Dopamin D2-receptorer15+ +
113Dakarbazin15+ +
114Benspyrener14+ +
115Tumörnekrosfaktor-alfa14+ +
116Insulinliknande tillväxtfaktor I14+ +
117Aminosyror14+ +
118Tyroxin14+ +
119Synaptosomal-Associated Protein 2514+ +
120DNA-modifieringsmetylaser14+ +
121Proteinisoformer14+ +
122Kalcium13+ +
12318-hydroxikortikosteron13+ +
124Gonadotropiner, hypofys13+ +
125Dexametason13+ +
126Hypofyshormoner13+ +
12719-jodokolesterol13+ +
128Gammaglutamyltransferas12+ +
129Tumörsuppressorproteiner12+ +
130Hormoner12+ +
131Kalcium i kosten12+ +
132Molekylära motorproteiner12+ +
1331,2-dimetylhydrazin12+ +
134Diatrizoat12+ +
135Prolifererande cellkärneantigen12+ +
136Racemaser och epimeraser12+ +
137Spironolakton12+ +
138Sulfonamider12+ +
139One-Carbon Group Transferases12+ +
140TCF-transkriptionsfaktorer11+ +
141Transaktivatorer11+ +
142Follikelstimulerande hormon11+ +
143GTP-bindande proteiners alfaunderenheter11+ +
144Uretan11+ +
145Eflornitin11+ +
146Metyrapon11+ +
147Cellkärneantigener10+ +
148Tumörproteiner10+ +
149Ergotalkaloider10+ +
150Cytokrom P-45010+ +
151Butylerad hydroxianisol10+ +
152LH10+ +
153HMGA2-protein10+ +
154Anisoler10+ +
155Somatotropinreceptorer10+ +
156Trijodtyronin10+ +
157Metylenblått10+ +
158Azoximetan9+ +
159Tumörsuppressorprotein p539+ +
160Vitamin D9+ +
161O(6)-metylguanin-DNA-metyltransferas9+ +
162Bromdeoxiuridin9+ +
163Gadolinium-DTPA9+ +
164Selen9+ +
165Lignaner9+ +
166Cyproheptadin9+ +
167Betakaroten9+ +
168Tioacetamid9+ +
169Hydroxiprostaglandindehydrogenaser9+ +
170Vitamin A9+ +
171Cellkärneproteiner9+ +
172Metionin9+ +
173Kolin9+ +
174Chalcon9+ +
175Organometallföreningar8+ +
176Antocyaniner8+ +
177Kalciumkarbonat8+ +
178Mitotan8+ +
179Metrizamid8+ +
180Protonkogenproteiner p21(ras)8+ +
181Isotiocyanater8+ +
182Glukuronosyltransferas8+ +
183Nuclear Receptor Subfamily 1, Group F, Member 38+ +
184Dimetylnitrosamin8+ +
185Sköldkörtelhormoner8+ +
186Kalciumföreningar8+ +
187Testosteron8+ +
188Stärkelse8+ +
189DNA-primrar8+ +
190Takrolimus8+ +
191Kodon8+ +
192Malondialdehyd8+ +
193Gadolinium8+ +
194Koppar8+ +
195Silimarin7+ +
196Alkaliskt fosfatas7+ +
197S-adenosylmetionin7+ +
198Vitamin E7+ +
199Glutationperoxidas7+ +
200Peroxiddismutas7+ +
201Adosterol7+ +
202Monomera GTP-bindande proteiner7+ +
203Blodsocker7+ +
204Glukokortikoider7+ +
205Tiocyanater7+ +
206Karotenoider7+ +
207Dopaminreceptorer7+ +
208Betain7+ +
209Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)7+ +
210Fosfolipider7+ +
211Inulin7+ +
212DNA-bindande proteiner7+ +
213Nukleosiddifosfatkinas7+ +
214Gonadotropiner7+ +
215Alfa-interferon7+ +
216Polyaminer7+ +
217Flavonoider7+ +
218Orphan Nuclear Receptors7+ +
219Muts-homolog-2-protein7+ +
220Transkriptionsfaktorer7+ +
221Katalas7+ +
222Fleroxacin7+ +
223Dimetylhydraziner6+ +
224Bisköldkörtelhormoner6+ +
225bcl-2 Homologous Antagonist-Killer Protein6+ +
226C-vitamin6+ +
227Alfalinolensyra6+ +
228Jodolja6+ +
229Yttriumradioisotoper6+ +
230Thiobarbituric Acid Reactive Substances6+ +
231Glycin6+ +
232Metylnitrosurea6+ +
233Kolradioisotoper6+ +
234eIF-2-kinas6+ +
235Naturläkemedel, kinesiska6+ +
236Glykogen6+ +
237Ketokonazol6+ +
238MikroRNA6+ +
239Kalciumglukonat6+ +
24017-hydroxikortikosteroider6+ +
241Signalsubstansreceptorer6+ +
242Kalium6+ +
243Aktiner6+ +
244Mineralocorticoid Receptor Antagonists6+ +
245Pyrrolidiner6+ +
246Kurkumin6+ +
247Glukosfosfatdehydrogenas6+ +
248Gonadotropinfrisättande hormon6+ +
249Kolhydrater i kosten6+ +
250Tyreostatika6+ +
251Dinoproston6+ +
252Spiperon6+ +
253SREBP1-protein6+ +
254Kallikreiner6+ +
255Renin6+ +
256Monoklonala antikroppar6+ +
257Kolesterol i kosten5+ +
258Protonkogenproteiner c-bcl-25+ +
259Raffinos5+ +
260Interleukin-65+ +
261NADP5+ +
262Polyetylenglykoler5+ +
263bcl-2-Associated X Protein5+ +
264Kalcitriolreceptorer5+ +
265Protonkogenproteiner5+ +
266Albuminer5+ +
267RNA-bindande proteiner5+ +
268Etionin5+ +
269Kortikotropinfrisättande hormon5+ +
270Serin5+ +
271Cyklooxygenas 15+ +
272Zink5+ +
273Dopamin5+ +
274Malatdehydrogenas5+ +
275Diazoxid5+ +
276Kadmium5+ +
277Lipopolysackarider5+ +
278Glukos-6-fosfatas5+ +
279Ciklosporin5+ +
280Oxidoreduktaser5+ +
281Desoxikortikosteron5+ +
282Enzymer5+ +
283Lysin5+ +
284Fosfatidylkoliner5+ +
285Alkoholoxidoreduktaser5+ +
286Alfafetoproteiner5+ +
287Antisens-RNA5+ +
288Oligopeptider5+ +
289Salicylsyra5+ +
290Kärnreceptorer5+ +
291Acetylcystein5+ +
292Prostaglandiner5+ +
293Proteiner i kosten5+ +
294Aflatoxin B15+ +
295Grönfluorescerande proteiner5+ +
296NADPH-ferrihemoproteinreduktas5+ +
297PPAR alfa5+ +
298Aflatoxiner4+ +
299Växtoljor4+ +
300Fatty Acid Synthases4+ +
301Aminosyror, grenade4+ +
302Acetyl-CoA-karboxylas4+ +
303Fenobarbital4+ +
304Tillväxthormonfrisättande hormon4+ +
305Bärarproteiner4+ +
306Stearoyl-CoA-desaturas4+ +
307Bensamider4+ +
308Cytokrom P-450 CYP1A14+ +
309Fettsyradesaturaser4+ +
310Proteinkinas C4+ +
311Ammoniak4+ +
312Orotsyra4+ +
313Blodproteiner4+ +
314Tumör-DNA4+ +
315Fluorouracil4+ +
316Glutamatdehydrogenas4+ +
317Lipidperoxider4+ +
318Kortikosteron4+ +
319Omega-6-fettsyror4+ +
320Ribavirin4+ +
321Malonater4+ +
322Kaseiner4+ +
323Hepatocyttillväxtfaktor4+ +
324Adenosintrifosfat4+ +
325Hydroxiprolin4+ +
326RNA, viralt4+ +
327Lakritssyra4+ +
328Interferoner4+ +
329p-dimetylaminoazobenzen4+ +
330Acyl-CoA-oxidas4+ +
331Omättade fetter i kosten4+ +
332Cytokiner4+ +
333Angiotensin II4+ +
334Transforming Growth Factor beta14+ +
335Androstendion4+ +
336Aminopyrin4+ +
337Alkoholdehydrogenas4+ +
338Lamivudin4+ +
339Receptor, IGF typ 14+ +
340Kollagen4+ +
341Immunglobuliner4+ +
342Ornitinkarbamoyltransferas4+ +
3437-alkoxykumarin 0-dealkylas4+ +
344Fettsyror, fria4+ +
345NF-kappa B4+ +
346Mangan4+ +
347Interleukiner4+ +
348DNA-addukter4+ +
349Fettsyror, omättade4+ +
350Konkanavalin A4+ +
351Protonkogenproteiner c-akt4+ +
352Fiskoljor4+ +
353Etyljoderad olja4+ +
354Cystein4+ +
355Fruktsocker4+ +
356Pyruvatkinas4+ +
357NAD4+ +
358Metyldimetylaminoazobensen3+ +
359Acetaldehyd3+ +
360Floxuridin3+ +
361Alanin3+ +
362Pyrodruvsyra3+ +
363Tyrosintransaminas3+ +
364Deferoxamin3+ +
365Fosfor i kosten3+ +
366Glycyrretinsyra3+ +
367Cytokromer3+ +
368Magnetite Nanoparticles3+ +
369Cholsyror3+ +
370Oljesyror3+ +
371Cholsyra3+ +
372Glutationreduktas3+ +
373Sulfhydrylföreningar3+ +
374Magnetit3+ +
375Indocyaningrönt3+ +
376Oxygenaser3+ +
377Aldehyder3+ +
378Fenolsulfoftalein3+ +
379Kolesterol-7-alfa-monooxygenas3+ +
380Dehydroepiandrosteronsulfat3+ +
3811-naftylisotiocyanat3+ +
382Pyruvater3+ +
383Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser3+ +
384Cytokrom P-450 CYP3A3+ +
385Homocystein3+ +
386Karnitin-O-palmitoyltransferas3+ +
3873+ +
388Glukokinas3+ +
389Doxorubicin3+ +
390Dioxoler3+ +
391Ceruloplasmin3+ +
392Laktater3+ +
393Tryptofanoxygenas3+ +
394Linolsyra3+ +
395Molybden3+ +
396Alfatokoferol3+ +
397Luciferaser3+ +
398Glutationdisulfid3+ +
399Majsolja3+ +
400Urinämne3+ +
401Reaktiva syreradikaler3+ +
402Hyaluronsyra3+ +
403Tetraklordibensodioxin3+ +
404Dextraner3+ +
405DNA-topoisomeraser, typ II3+ +
406Kadmiumklorid3+ +
407Acyl-CoA3+ +
408Fosfatidyletanolaminer3+ +
409Delta-6-desaturas3+ +
410Bärnstenssyra3+ +
411LDL-receptorer3+ +
412Polyklorerade bifenyler3+ +
413Karnitin3+ +
414Ketonkroppar3+ +
415Tiobarbiturater3+ +
416Radioisotoper3+ +
417Kolkicin3+ +
418Nukleotider3+ +
419Deoxiguanosin3+ +
420Acetyltransferaser3+ +
421Kväveoxidsyntas typ II3+ +
422SREBP2-protein3+ +
423Glukuronater3+ +
4243-hydroxubutursyra3+ +
425Fosforylaser3+ +
426Adeninnukleotider3+ +
427Fenoler3+ +
428Fosfatidatfosfatas3+ +
429Glukuronider3+ +
430Taurin3+ +
431Fetuins3+ +
432S-adenosylcystein3+ +
433Kobolt3+ +
434Karboxilyaser3+ +
435Mannosfosfater3+ +
436Teknetium Tc 99m aggregerat albumin3+ +
437DNA, komplementärt3+ +
438Elektrontransportkomplex IV3+ +
439Linolsyror3+ +
440AMP-aktiverade proteinkinaser3+ +
441Holmium3+ +
442Enoyl-CoA-hydratas3+ +
443Omega-3-fettsyror3+ +
444Meglumin3+ +
445Mykofenolsyra3+ +
446Kalcineurin3+ +
447Svavel3+ +
448Interferon Type II2+ +
449Antipyrin2+ +
450Sulfider2+ +
451Sulfobromftalein2+ +
452Sojabönsolja2+ +
453L-serindehydratas2+ +
454C-EBP2+ +
455Glutamin2+ +
456Fosfoenolpyruvatkarboxykinas (ATP)2+ +
457Adenin2+ +
458Steroid-16-alfa-hydroxylas2+ +
459Allylföreningar2+ +
460Acetaminofen2+ +
461Natriumselenit2+ +
462Propionater2+ +
463Kolisotoper2+ +
464Kväveoxid2+ +
465Stilbener2+ +
466NADH-dehydrogenas2+ +
467Rekombinanta fusionsproteiner2+ +
468Ferriföreningar2+ +
469PPAR gamma2+ +
470Transforming growth factor beta2+ +
471ABC-bärare2+ +
472Metylkolantren2+ +
473Leucin2+ +
474Oxider2+ +
475TIMP-12+ +
476STAT3-transkriptionsfaktor2+ +
477Glycerol-3-fosfatdehydrogenas2+ +
478Niacinamid2+ +
479Poly A2+ +
480Arylkolvätehydroxylaser2+ +
481Acyltransferaser2+ +
482Biotin2+ +
483Syrgas2+ +
484Bensoater2+ +
485Palmitater2+ +
486Prazikvantel2+ +
487Allopurinol2+ +
488Pyridiner2+ +
489Cystationin-gammalyas2+ +
490Streptozocin2+ +
491Sulfater2+ +
492Penicillamin2+ +
493Mjölksyra2+ +
494Tiazolidinedioner2+ +
495Kollagen typ I2+ +
496Koenzym A2+ +
497Emulsioner2+ +
498Safflorolja2+ +
499Organophosphonates2+ +
500Lipoproteiner, VLDL2+ +
501Cytokromreduktaser2+ +
502Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferas2+ +
503Fumonisiner2+ +
504ATP citrat(pro-S)-lyas2+ +
505Glycerol2+ +
506Klofibrat2+ +
507Betanaftoflavon2+ +
508Kolväten, fluorerade2+ +
509NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)2+ +
510Adiponektin2+ +
511Kolesterolestrar2+ +
512Karcinoembryonalt antigen2+ +
513Metioninadenosyltransferas2+ +
514Plutonium2+ +
515Tyrosin2+ +
516Desmin2+ +
517Ferritiner2+ +
518Steroidhydroxylaser2+ +
519Transferaser2+ +
520Glycerofosfater2+ +
521Cytokrom P-450 CYP1A22+ +
522RNA, Small Interfering2+ +
523Hem2+ +
524L-iditol-2-dehydrogenas2+ +
525Palmitinsyror2+ +
526Hemoxygenas-12+ +
527Pyruvatkarboxylas2+ +
528Kenodeoxicholsyra2+ +
529Arakidonsyra2+ +
530Palmitinsyra2+ +
531Kaspas-32+ +
532Ferrokelatas2+ +
533Diacylglycerol-O-acyltransferas2+ +
534Kväve2+ +
535Mannos2+ +
536CD95-antigener2+ +
537Estrar2+ +
538Acetoacetater2+ +
539Hepatit B-antikroppar2+ +
540Lipoproteiner2+ +
541Glukaner2+ +
542Järn-dextrankomplex2+ +
543Kvicksilver2+ +
544Selenmetionin2+ +
545Insulin Receptor Substrate Proteins2+ +
546Interferon typ I2+ +
547Fria radikaler2+ +
548Guanin2+ +
549Interleukin-102+ +
550Dokosahexaensyror2+ +
551Växtberedningar2+ +
552Americium2+ +
553Protein-serin-treoninkinaser2+ +
554Lipas2+ +
555Fosfoglukonatdehydrogenas2+ +
556Pyridoxalfosfat2+ +
557Kreatinin2+ +
558Steroler2+ +
559Arginin2+ +
560Kumariner2+ +
561Katekin2+ +
562Hydrolaser2+ +
563Oxidoreduktaser, N-demetylering2+ +
564Betagalaktosidas2+ +
565Hemosiderin2+ +
566Oleanolsyra2+ +
567Mitokondriella proteiner2+ +
568Intercellulär adhesionsmolekyl-12+ +
569Glykoproteiner2+ +
570Alkyner2+ +
571Cyklohexanoner2+ +
572Histidin2+ +
573Fosforylas a2+ +
574Nukleotidaser2+ +
575Lipoproteinreceptorer2+ +
576Fiskproteiner2+ +
577Prednison2+ +
578Kolväten, klorerade2+ +
579Diglycerider2+ +
580Uridindifosfatsocker2+ +
581EDTA2+ +
582Leptin2+ +
583Peroxidas2+ +
584Fenylureaföreningar2+ +
585Linolja2+ +
586P-glykoproteiner2+ +
587Klorzoxazon2+ +
588Kaprylater2+ +
589Kollagen typ III2+ +
590Azatioprin2+ +
591FasL-protein2+ +
592Hepcidins2+ +
593Glukosider2+ +
594Glutamatammoniakligas2+ +
595Dietylhexylftalat2+ +
596Laminin2+ +
597Taurochenodeoxicholsyra2+ +
598Glykosider2+ +
599Lindan2+ +
600Hepatocyte Nuclear Factor 42+ +
601Adenosin2+ +
602Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser2+ +
603Glykogensyntas2+ +
604Dolikol2+ +
605Glukosfosfater2+ +
606Hepatit C-antikroppar2+ +
607Prednisolon2+ +
608Deoxicholsyra2+ +
609Acetyl-CoA2+ +
610Insulinreceptor2+ +
611Mikrocystiner2+ +
612Alkan-1-monoxygenas2+ +
613C-EBP alfa2+ +
614Organoplatinaföreningar2+ +
615Prokollagen2+ +
616Matfetter2+ +
617Hemoxygenas2+ +
618Katjontransportproteiner2+ +
619Kopparsulfat2+ +
620Lektiner2+ +
621Succinatdehydrogenas2+ +
622Cyklosporiner2+ +
623Vävnadsextrakt2+ +
624Alkaloider2+ +
625Metalloproteiner2+ +
626Follistatin2+ +
627Linolsyror, konjugerade2+ +
628Immunglobulin G2+ +
629Jopamidol2+ +
630Mirex2+ +
631Cholestyramine Resin2+ +
632Vanillinsyra2+ +
633Tiolesterhydrolaser2+ +
634Argininsuccinatsyntas2+ +
635Taurocholsyra2+ +
636Fibrinogen2+ +
637Sackaros2+ +
638Glutamat-cysteinligas2+ +
639Fluor2+ +
640Vitellogeniner2+ +
641Isocitratdehydrogenas2+ +
642Indium2+ +
643Leukovorin2+ +
644Kantaxantin2+ +
645Binjurebarkshormoner2+ +
646Pyridoner2+ +
647Galaktosylceramider2+ +
648Svavelhexafluorid2+ +
649Oljor2+ +
650Prealbumin2+ +
651Diterpener2+ +
652Proadifen2+ +
653Sulfotransferaser2+ +
654Toll-liknande receptor 42+ +
655Väteperoxid2+ +
656Aceton2+ +
657Kolinesteraser2+ +
658Steroider2+ +
659Malater2+ +
660Hexobarbital2+ +
661ATP Binding Cassette Transporter 12+ +
662Interleukin-1beta2+ +
663Vatten2+ +
664Sköldkörtelhormonreceptorer2+ +
665Lypressin2+ +
666Membranlipider2+ +
667Tokoferoler2+ +
668Tyreoperoxidas2+ +
669DNA, cirkulärt2+ +
670Tioredoxin-disulfidreduktas2+ +
671Tretinoin2+ +
672Fosforradioisotoper2+ +
673DNA, rekombinant2+ +
674Receptors, Scavenger2+ +
675Mitokondrie-DNA2+ +
676Linolensyror2+ +
677Peptider2+ +
678Tioktacid2+ +
679Kamptotecin2+ +
680Teknetium2+ +
681Bukladesin2+ +
682Heptanoater2+ +
683Interleukin-22+ +
684Acetyl-CoA C-acyltransferase1+ +
685Ligaser1+ +
686Pentoxifyllin1+ +
687Tioredoxiner1+ +
688Palmitoyl-CoA1+ +
689L-gulonolaktonoxidas1+ +
690Karboxylesterhydrolaser1+ +
691Polysackarider1+ +
692Ubikinon1+ +
693Metyltransferaser1+ +
694Xantinoxidas1+ +
695Fettsyror, enkelomättade1+ +
696Hepatitantikroppar1+ +
697Cykliskt AMP1+ +
698Manganföreningar1+ +
699Dioxiner1+ +
700Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-11+ +
701Triterpener1+ +
702Organofosforföreningar1+ +
703Serumalbumin, bovint1+ +
704Koenzym A-ligaser1+ +
705Epoxiföreningar1+ +
706Peptidfragment1+ +
707Melatonin1+ +
708Matrixmetalloproteinas 131+ +
709Monosackarider1+ +
710Fosfofruktokinas-21+ +
7112-aminopurin1+ +
712Alfa 1-antitrypsin1+ +
713Sirolimus1+ +
714Butylerat hydroxitoluen1+ +
715JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser1+ +
716Muromonab-CD31+ +
717Hydroxikolesteroler1+ +
718Aldehydoxidoreduktaser1+ +
719Mitomyciner1+ +
720Fettsyrabindande proteiner1+ +
721Uridindifosfatglukos1+ +
722Kylomikroner1+ +
723Katepsiner1+ +
724Nukleosider1+ +
725Hydroxibutyrater1+ +
726Blodfärgämnen1+ +
727Immunsera1+ +
728Interleukin-121+ +
729Sterol O-acyltransferas1+ +
730Quercetin1+ +
7313-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser1+ +
732Retinolbindande proteiner1+ +
733Tryptofan1+ +
734Johexol1+ +
735Gelatin1+ +
736NADH, NADPH-oxidoreduktaser1+ +
737Lipoproteiner, HDL1+ +
738Fruktosdifosfataldolas1+ +
739Mitomycin1+ +
740Transferrin1+ +
741Oxykinolin1+ +
742Antimikrobiella katjoniska peptider1+ +
743Cykloheximid1+ +
744Adiponektinreceptorer1+ +
745Soyaproteiner1+ +
746Tiokarbamater1+ +
747Hemproteiner1+ +
748Membranglykoproteiner1+ +
749Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner1+ +
750Arsenik1+ +
751Glycerol-3-fosfat-O-acyltransferas1+ +
752Vanadater1+ +
753Peroxidaser1+ +
754Adipokiner1+ +
755CXCL2-kemokin1+ +
756Sfingomyelinfosfodiesteras1+ +
757Immunglobulin M1+ +
758Matrixmetalloproteinas 21+ +
759Selenproteiner1+ +
760Umbelliferoner1+ +
761Flavanoner1+ +
762Alfamakroglobuliner1+ +
763Zinksulfat1+ +
764Fosfatidylseriner1+ +
765beta-karoten-15,15'-monooxygenas1+ +
766Lipoproteinlipas1+ +
767CD36-antigener1+ +
768Metylmalonyl-CoA-mutas1+ +
769Galaktosider1+ +
770Karboxylsyror1+ +
771Glykocholsyra1+ +
7721+ +
773Krom1+ +
774Saponiner1+ +
775Antisens-oligonukleotider1+ +
776I-kappa B-proteiner1+ +
777Fruktosdifosfater1+ +
778Disackarider1+ +
779Pyrimidiner1+ +
780Cyklohexaner1+ +
781Terpentin1+ +
782HSP70-stressproteiner1+ +
783Metylprednisolon1+ +
784Receptor, Interferon alpha-beta1+ +
785Stearinsyror1+ +
786Selenic Acid1+ +
787Fluorkarbonpolymerer1+ +
788Fluoresceiner1+ +
789HMGB1-protein1+ +
790Renhållningsreceptorer, klass B1+ +
791Tungmetaller1+ +
792Pregnenolonkarbonitril1+ +
793DNA-styrt DNA-polymeras1+ +
794Organoselenföreningar1+ +
795Butioninsulfoximin1+ +
796Klorider1+ +
797Surt fosfatas1+ +
798Fosformonoesterhydrolaser1+ +
799Te1+ +
800Fettsyror, essentiella1+ +
801Emodin1+ +
802HDL-kolesterol1+ +
803Socker i kosten1+ +
804Jodipamid1+ +
805Hexokinas1+ +
806Laktoylglutationlyas1+ +
807Xantindehydrogenas1+ +
808Ornitin1+ +
809Berberin1+ +
810Hepatit B-vacciner1+ +
811Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas1+ +
812Fibrinplåster1+ +
813Disulfider1+ +
8145-aminolevulinatsyntetas1+ +
815Urinsyra1+ +
816Propyltiouracil1+ +
817Bensensulfonater1+ +
818Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer1+ +
819Polystyrener1+ +
820Cystationin-betasyntas1+ +
821Dinitrofenoler1+ +
822Selenföreningar1+ +
823Fenacetin1+ +
824Albendazol1+ +
825Interferonreceptorer1+ +
826Vitamin K1+ +
827Kromatin1+ +
828Acetater1+ +
829Serumglobuliner1+ +
830Nukleotidyltransferaser1+ +
831Metaller1+ +
832Membrantransportproteiner1+ +
833Tiazoler1+ +
834Xantofyller1+ +
835CXC-kemokiner1+ +
836Dipeptider1+ +
837Interleukin-11+ +
838DDT1+ +
839Cinnamater1+ +
840Etanolamin1+ +
841Transglutaminaser1+ +
842Akonitathydratas1+ +
843Antrakinoner1+ +
844Apolipoproteiner E1+ +
845Betainhomocystein-S-metyltransferas1+ +
846Tungt väte1+ +
847Glutaminas1+ +
848Nafenopin1+ +
849Eikosapentaensyra1+ +
850Selenious Acid1+ +
851Koldioxid1+ +
852Zearalenon1+ +
853Protoporfyriner1+ +
854Karbamoylfosfatsyntas (Ammoniak)1+ +
855Glykosfingolipider1+ +
856Dieldrin1+ +
857Indoler1+ +
858Organiska anjontransportörer, natriumberoende1+ +
859Jonkanaler1+ +
860Proteom1+ +
861Smad7-protein1+ +
862Guanidiner1+ +
863Koenzymer1+ +
864Polyphenols1+ +
865Etylmorfin-N-demetylas1+ +
866Pentaklorfenol1+ +
867Orosomukoid1+ +
868Sirtuin 11+ +
869Iron Carbonyl Compounds1+ +
870Faktor VIIa1+ +
871Koksalt1+ +
872Ferroföreningar1+ +
873Triolein1+ +
874CCL2-kemokin1+ +
875Fluorkarboner1+ +
876Retinoider1+ +
877Bensenderivat1+ +
878Nitriter1+ +
879Sockersyror1+ +
880Glypikaner1+ +
881Metformin1+ +
882Fibronektiner1+ +
883Intracellulära signalpeptider och -proteiner1+ +
884Sterolesteras1+ +
885Betaglukaner1+ +
886Acetylglukosamin1+ +
887Bensimidazoler1+ +
888Organiska anjontransportörer1+ +
889Fenylalanin1+ +
890Aluminium1+ +
891Lipoproteiner, LDL1+ +
892Nikotinsyra1+ +
893Succinater1+ +
894Dijodtyroniner1+ +
895Bifenylföreningar1+ +
896Polymerer1+ +
897Hemopexin1+ +
898Nitrofenoler1+ +
899Pyridoxin1+ +
900Glukosinolater1+ +
901P-glykoprotein1+ +
902Kaspaser1+ +
903Mitogenaktiverade proteinkinaser1+ +
904Kvicksilverklorid1+ +
905VLDL-kolesterol1+ +
906Epoxidhydrolaser1+ +
907Haptoglobiner1+ +
908Diosgenin1+ +
909Hexaner1+ +
910Spermin1+ +
911Järnreglerande proteiner1+ +
912Apolipoprotein A-I1+ +
913Adaptorproteiner, signalöverförande1+ +
914Kadmiumradioisotoper1+ +
915Troleandomycin1+ +
916Uridin1+ +
917Fenofibrate1+ +
918Immunreceptorer1+ +
919Katjoner1+ +
920Lektiner, C-typ1+ +
921Kvicksilverradioisotoper1+ +
922Etrar, cykliska1+ +
923Hexoser1+ +
924Glycin-N-metyltransferas1+ +
925Oxidoreduktaser, O-demetylering1+ +
926Autoantikroppar1+ +
927Ketoglutarsyra1+ +
928Styrener1+ +
9295`-nukleotidas1+ +
930RNA, ribosomalt, 18S1+ +
931Bensoflavoner1+ +
932Sfingolipider1+ +
933Proteintyrosinfosfataser1+ +
934Smad3-protein1+ +
935Retinol-Binding Proteins, Plasma1+ +
936Acetylgalaktosamin1+ +
937Glukos-6-fosfat1+ +
938Klorbifenyl (54% klorin)1+ +
939Butyrater1+ +
940Adenosinmonofosfat1+ +
941Organophosphates1+ +
942Enbukrilat1+ +
943Isomeraser1+ +
944Prokain1+ +
945Metotrexat1+ +
946Organoteknetiumföreningar1+ +
947Kolloider1+ +
948Ammoniakföreningar1+ +
949Propranolol1+ +
950Seskviterpener1+ +
951Kolhydrater1+ +
952Alloxan1+ +
953Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A1+ +
954Kolsyreanhydras III1+ +
955Aroclor1+ +
956Homeodomänproteiner1+ +
957Järnreglerande protein 11+ +
958Okratoxiner1+ +
959Fruktosfosfater1+ +
960Cisplatin1+ +
961Kaffe1+ +
962Bensylisokinoloner1+ +
963Kolestener1+ +
964Sfingosin1+ +
965p38 mitogenaktiverade proteinkinaser1+ +
966Sfingomyeliner1+ +
967LDL-kolesterol1+ +
968Träsprit1+ +
969Spermidin1+ +
970Lipofuscin1+ +
971Mannitol1+ +
972Superoxider1+ +
973NK Cell Lectin-Like Receptor Subfamily B1+ +
974Glukosylceramidas1+ +
975RNA, Untranslated1+ +
976Kitosan1+ +
977Amitrol1+ +
978Polycykliska föreningar1+ +
979Kolestanoler1+ +
980Ditiokarb1+ +
981Järn i kosten1+ +
982Cysteinendopeptidaser1+ +
983Cathepsin L1+ +
984CME-karbodiimid1+ +
985Heterocykliska föreningar1+ +
986Heparitinsulfat1+ +
987Transforming growth factor alpha1+ +
988Kväveoxidsyntas1+ +
989Ftalsyror1+ +
990Klofibratsyra1+ +
991Alkansulfonsyror1+ +
992Avidin1+ +
993Propylenglykoler1+ +
994Suspensioner1+ +
995Sorbitol1+ +
996Imidazoler1+ +
997Transportörer1+ +
998Protrombin1+ +
999Ketoner1+ +
1000Karnitinacyltransferaser1+ +
1001Epidermal tillväxtfaktor1+ +
1002Fluorescein-5-isotiocyanat1+ +
1003Dioxygenaser1+ +
1004Retinoid X-receptor alfa1+ +
1005Bensofuraner1+ +
1006Hydroxyethyl Starch Derivatives1+ +
1007Gallussyra1+ +
1008Trientine1+ +
1009Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I1+ +
1010Cyklooktaner1+ +
1011CLOCK Proteins1+ +
1012Arylkolvätereceptorer1+ +
1013Keratin-181+ +
1014Matrixmetalloproteinas 91+ +
1015Triazoler1+ +
1016Pyrrolidonkarboxylsyra1+ +
1017Protonkogenproteiner c-jun1+ +
1018Benspyrenhydroxilas1+ +
1019Oligonukleotider1+ +
1020Safrol1+ +
1021Pikrater1+ +
1022Daktinomycin1+ +
1023Luminiscerande proteiner1+ +
1024Glukonater1+ +
1025Antilymfocytserum1+ +
1026Bromfenolblått1+ +
1027Magnesium1+ +
1028Succinimider1+ +
1029Pyrrolizidinalkaloider1+ +
1030Ribosomprotein-S6-kinaser1+ +
1031Koffein1+ +
1032Metronidazol1+ +
1033Kumarsyror1+ +
1034Amfotericin B1+ +
1035Epoprostenol1+ +
1036Pyruvatdehydrogenaskomplex1+ +
1037Smad-proteiner1+ +
1038Akridiner1+ +
1039Glukosylceramider1+ +
1040Protoner1+ +
1041Histokompatibilitetsantigener klass I1+ +
1042Nitrater1+ +
1043Bensoesyra1+ +
1044Connective Tissue Growth Factor1+ +
1045Aspartataminotransferas, cytoplasmatisk1+ +
1046Maleinanhydrider1+ +
1047Kol1+ +
1048Polyetylenimin1+ +
1049Fosfatidylinositoler1+ +
1050Fibroblasttillväxtfaktorer1+ +
1051Furaner1+ +
1052Isotoper1+ +
1053Proteinprekursorer1+ +
1054Trombin1+ +
1055Galaktosyltransferaser1+ +
1056Hydrolyserbara tanniner1+ +
1057Nitrilotriättiksyra1+ +
1058Stressproteiner1+ +
1059DNA-sonder1+ +
1060Antibodies, Monoclonal, Humanized1+ +
1061Procyanidiner1+ +
1062RNA, ribosomalt1+ +
1063Guanosintrifosfat1+ +
1064Prolin1+ +
10652,4-dinitrofenol1+ +
1066Vanadin1+ +
1067Piperidiner1+ +
1068Forkhead-transkriptionsfaktorer1+ +
1069Ether1+ +
1070GLUT2-protein1+ +
1071Klodronsyra1+ +
1072Dichloroacetic Acid1+ +
1073Transposaser1+ +
107411-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 11+ +
1075Porfobilinogensynthase1+ +
1076Akutfasproteiner1+ +
1077Kromaner1+ +
1078Ellagsyra1+ +
1079Pyrroler1+ +
1080TIMP1+ +
1081Pterolylpolyglutamater1+ +
1082Metioninsulfoximin1+ +
1083Selenradiosotoper1+ +
1084Aprotinin1+ +
1085Glykogenfosforylas i levern1+ +
1086Zinkradioisotoper1+ +
1087Muskelproteiner1+ +
1088Treonin1+ +
1089Metylprednisolonhemisuccinat1+ +
1090Grape Seed Extract1+ +
1091Kemokinreceptorer1+ +
1092Aryldialkylfosfatas1+ +
1093Fosfoenolpyruvat1+ +
1094Ganciklovir1+ +
1095Sulfametazin1+ +
1096Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 11+ +
1097Teknetium Tc 99m-svavelkolloid1+ +
1098Kväveoxider1+ +
1099Fibrin1+ +
1100Växtproteiner1+ +
1101Kväveoxidsyntas type III1+ +
1102Vitamin B121+ +
1103Succimer1+ +
1104Proteindisulfidisomeraser1+ +
1105Oligonukleotidsonder1+ +
1106Isoxazoler1+ +
1107C-EBP beta1+ +
1108Bor1+ +
1109Pyrofosfataser1+ +
1110CD14-antigener1+ +
1111Histoner1+ +
1112Polyvinylalkohol1+ +
1113MAP-kinaskinas 41+ +
1114Piperaziner1+ +
1115Zymosan1+ +
1116Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas1+ +
1117Vegetabiliska proteiner1+ +
1118Transkriptionsfaktor ReIA1+ +
1119Dehydroaskorbinsyra1+ +
1120Noretynodrel1+ +
1121Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorer1+ +
1122Peptidhydrolaser1+ +
1123Serinendopeptidaser1+ +
1124Epirubicin1+ +
1125Sialinsyra1+ +
1126Fosforisotoper1+ +
1127Oligosackarider1+ +
1128Vitamin K21+ +
1129Uridinmonofosfat1+ +
1130Karnosin1+ +
1131Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin1+ +
1132Pyraziner1+ +
1133Cellcykelproteiner1+ +
1134rho-Associated Kinases1+ +
1135Sesamolja1+ +
1136Svavelradioisotoper1+ +
1137Interleukin-13 Receptor alpha2 Subunit1+ +
1138Hornämnen1+ +
1139Laktoner1+ +
1140Putrescin1+ +
1141Kollagen typ IV1+ +
1142Glukokortikoidreceptorer1+ +
1143Glukosyltransferaser1+ +
1144Adenylatkinas1+ +
1145IRF-1-transkriptionsfaktor1+ +
1146Ketosyror1+ +
1147Interleukin-41+ +
1148DNA, enkelsträngat1+ +
1149Interleukin-181+ +
1150Tionukleosider1+ +
1151STAT5-transkriptionsfaktor1+ +
1152Malonyl-CoA1+ +
1153Citrullin1+ +
1154Bensodioxoler1+ +
1155BHLHLZ-transkriptionsfaktorer1+ +
11562`5`-oligoadenylatsyntetas1+ +
1157Natriumbensoat1+ +
1158Heparin1+ +
1159Na-K-ATPas1+ +
1160Arakidonsyror1+ +
1161NF-E2-relaterad faktor 21+ +
1162Transkriptionsfaktor AP-11+ +
1163Palmitoyl-CoA-hydrolas1+ +
1164Metylhydraziner1+ +
1165Kol-koldubbelbindingsisomeraser1+ +
1166Picibanil1+ +
1167Citronsyra1+ +
1168Apolipoprotein B-1001+ +
1169Glukosidaser1+ +
1170Apolipoproteiner B1+ +
1171Solanin1+ +
1172PPAR delta1+ +
11739,10-dimetyl-1,2-bensantracen1+ +
1174Nitrosföreningar1+ +
1175Laktoferrin1+ +
1176Mineral1+ +
1177Dimetylsulfoxid1+ +
1178Parakvat1+ +
1179Fenylbutyrater1+ +
1180Diflavonoider1+ +
1181Monosackaridtransportproteiner1+ +
1182Extracellulära matrixproteiner1+ +
1183Bomullsfröolja1+ +
1184Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 11+ +
1185Asparaginsyra1+ +
1186Ceriumradioisotoper1+ +
1187Klorfenamidin1+ +
1188Kloroform1+ +
1189Alfa-L-fukosidas1+ +
1190RNA, Long Noncoding1+ +
1191Cytidin1+ +
1192Veratrumalkaloider1+ +
1193Melfalan1+ +
1194Kemokiner1+ +
1195Nukleosiddifosfatsocker1+ +
1196Virala icke-strukturella proteiner1+ +
1197Laurinsyror1+ +
1198Fosfolipaser A1+ +
1199HLA-C-antigener1+ +
1200Matrixmetalloproteinaser1+ +
1201Klorofyllider1+ +
1202Kinoliziner1+ +
1203Transferases (Other Substituted Phosphate Groups)1+ +
1204Poly I-C1+ +
1205Kaffeinsyror1+ +
1206Cyanoakrylater1+ +
1207Hydrolyaser1+ +
1208Shc Signaling Adaptor Proteins1+ +
1209Prebiotics1+ +
1210Eugenol1+ +
1211ARNTL Transcription Factors1+ +
1212STAT-transkriptionsfaktorer1+ +
1213Arsenikföreningar1+ +
1214Iminosyror1+ +
1215Alkoholer1+ +
1216TNas1+ +
1217Selenprotein P1+ +
1218Klordekon1+ +
1219Zoxazolamin1+ +
1220Lovastatin1+ +
1221Tegafur1+ +
1222Kinoliner1+ +
1223Laktulos1+ +
1224DNA-styrt RNA-polymeraser1+ +
1225Zinostatin1+ +
1226Iridoid Glucosides1+ +
1227Lysofosfatidylkoliner1+ +
1228Hexosaminer1+ +
1229Gaser1+ +
1230Fosfotyrosin1+ +
1231Suppressor of Cytokine Signaling Proteins1+ +
1232Monokiner1+ +
1233Fruktokinaser1+ +
1234Pektiner1+ +
1235Blodkoagulationsfaktorer1+ +
1236Schiffbaser1+ +
1237Glycerolkinas1+ +
1238Ditiotreitol1+ +
1239Deoxiglukos1+ +
1240Kaliumklorid1+ +
1241Acyl-CoA-dehydrogenas, långkedjig1+ +
1242Hepatitvacciner1+ +
1243Antitrombin III1+ +
1244Flavin-adenindinukleotid1+ +
1245Nikotinsyror1+ +
1246Anilinföreningar1+ +
1247Plasminogenaktivatorhämmare 21+ +
1248Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors1+ +
1249Fosfor1+ +
1250Nitroimidazoler1+ +
12514-acetamido-4´-isotiocyanatostilben-2,2´-disulfonsyra1+ +
1252bHLH-proteiner1+ +
1253Vitamin K11+ +
1254Tetrahydrofolater1+ +
1255Uracil1+ +
1256Adaptorproteiner, vesikulär transport1+ +
1257Interleukin-2-receptorer1+ +
1258Allylisopropylacetamid1+ +
1259Kolväten, bromerade1+ +
1260Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ +
1261Mesoporfyriner1+ +
1262Spin Labels1+ +
1263Gammatokoferol1+ +
1264Tenn1+ +
1265DNA-(Apurinic or Apyrimidinic Site) Lyase1+ +
1266Kynurenin1+ +
1267Bensylföreningar1+ +
1268Maskproteiner1+ +
1269Pentaner1+ +
1270Hydraziner1+ +
1271Ribonukleotider1+ +
1272Pentanoiska syror1+ +
1273sgp1301+ +
1274Glycerider1+ +
1275Bensylaminer1+ +
1276Bensokinoner1+ +
1277GTP-bindande proteiner1+ +
1278Dehydroepiandrosteron1+ +
1279Cytosinnukleotider1+ +
1280Fågelproteiner1+ +
1281Miceller1+ +
1282Tiazolidiner1+ +
1283Poly C1+ +
1284Peroxisomal Bifunctional Enzyme1+ +
1285Svavelaminosyror1+ +
1286Mebendazol1+ +
1287Proteinkinaser1+ +
1288Kalciumtransporterande ATPaser1+ +
1289Acetofenoner1+ +
1290Laktos1+ +
1291Oxidoreductases Acting on Sulfur Group Donors1+ +
1292Viral Core Proteins1+ +
1293Phosphatidylinositol 3-Kinases1+ +
1294Etylmorfin1+ +
1295Protonkogenproteiner c-myc1+ +
1296Monoterpener1+ +
1297Luciferaser, eldfluga1+ +
1298Inhibin-betaunderenheter1+ +
1299Rifampin1+ +
1300Yttriumisotoper1+ +
1301Trimethylsilyl Compounds1+ +
1302Proteasom-endopeptidaskomplex1+ +
1303Tunicamycin1+ +
1304Azetidiner1+ +
1305Acetyl-CoA C-acetyltransferase1+ +
1306Endopeptidaser1+ +
1307Maskantikroppar1+ +
1308Arsenater1+ +
1309Hydroxybenzoates1+ +
1310Melitten1+ +
1311Organosilikonföreningar1+ +
13124-aminobensoesyra1+ +
1313Cytosin1+ +
1314Kolhydratdehydrogenaser1+ +
1315Mitogenaktiverat proteinkinas 81+ +
13161+ +
1317Borhydrider1+ +
1318Apolipoproteiner1+ +
1319Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas1+ +
1320CXCL1-kemokin1+ +
1321Hydrokinoner1+ +
1322Leptinreceptorer1+ +
1323Virusreceptorer1+ +
13241+ +
1325Komplement 31+ +
1326Iminofuranoser1+ +
1327Pentacykliska triterpener1+ +
1328Fenantrener1+ +
1329Porfyriner1+ +
1330Lyaser1+ +
1331Styren1+ +
1332Oxonsyra1+ +
1333Receptors, Retinoic Acid1+ +
1334Zeoliter1+ +
1335Teknetium Tc 99m-disofenin1+ +
1336Tionukleotider1+ +
1337Amidiner1+ +
1338Organotennföreningar1+ +
1339Borföreningar1+ +
1340Kromföreningar1+ +
1341Klorokin1+ +
1342Sköldkörtelhormonreceptorer, beta1+ +
1343Tiamin1+ +
1344Terbium1+ +
1345Fenol1+ +
1346Kolmonoxid1+ +
1347Deoxicytidin1+ +
1348Cellextrakt1+ +
1349Naftokinoner1+ +
1350Halogenerade bifenyletrar1+ +
1351Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser1+ +
1352Sialyltransferaser1+ +
1353Januskinas 21+ +
1354Arylsulfataser1+ +
1355N-acetyllaktosaminsyntas1+ +
1356Gammalinolensyra1+ +
1357Period Circadian Proteins1+ +
1358Hymekromon1+ +
1359Barbital1+ +
1360Ornitin-oxo-syratransaminas1+ +
1361Xanthurenates1+ +
1362Nickel1+ +
1363Endotelin-11+ +
1364Organiska anjontransportproteiner1+ +
1365UTP-hexos-1-fosfaturidylyltransferas1+ +
1366Fruktaner1+ +
1367Smad2-protein1+ +
1368Globuliner1+ +
1369Zein1+ +
1370Benspyraner1+ +
1371Etylenglykoler1+ +
1372Svavelväte1+ +
1373Kolater1+ +
1374Adrenalin1+ +
1375Imidoestrar1+ +
1376Pseudokolinesteras1+ +
1377Barbiturater1+ +
1378Immunkonjugat1+ +
1379GLUT4-protein1+ +
1380Fenyletrar1+ +
1381Cyklofosfamid1+ +
1382TRPP Cation Channels1+ +
1383Galliumradioisotoper1+ +
1384Galektin 31+ +
1385Apolipoproteiner A1+ +
1386Magnesiumklorid1+ +
1387Hydroxikinoliner1+ +
1388Acyl-CoA-dehydrogenas1+ +
1389Hemin1+ +
1390Tymosin1+ +
1391Steroidreceptorer1+ +
1392Apoptosregulerande proteiner1+ +
1393Trikotecener1+ +
1394Cytokromer c1+ +
1395Hydroxitestosteroner1+ +
1396Natrium1+ +
1397Apigenin1+ +
1398Kolestenoner1+ +
1399N-acetylglukosaminyltransferaser1+ +

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer