Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Leversjukdomar100+ 
2Leversjukdomar, alkoholbetingade39+ 
3Skrumplever38+ 
4Levertumörer36+ 
5Leversvikt29+ 
6Fettlever25+ 
7End Stage Liver Disease25+ 
8Alkoholcirros18+ 
9Drug-Induced Liver Injury17+ 
10Leversvikt, akut17+ 
11Leverabscess15+ 
12Leverinflammation12+ 
13Levercirros, biliär10+ 
14Kolestas, intrahepatisk9+ 
15Karcinom, hepatocellulärt9+ 
16Gallstas8+ 
17Hypertoni, portal8+ 
18Leverencefalopati8+ 
19Hepatit, autoimmun7+ 
20Hepatit C7+ 
21Kronisk sjukdom7+ 
22Hepatopulmonellt syndrom7+ 
23Alfa 1-antitrypsinbrist6+ 
24Hepatit, kronisk6+ 
25Leverförstoring6+ 
26Fettlever, alkolbetingad6+ 
27Leversjukdomar, parasitära6+ 
28Gulsot6+ 
29Hepatolentikulär degeneration6+ 
30Hepatit B5+ 
31Bronsdiabetes5+ 
32Vätska i buken5+ 
33Hepatit C, kronisk5+ 
34Hepatit, alkoholbetingad5+ 
35Cystor5+ 
36Virushepatit, human5+ 
37Drug-Induced Liver Injury, Chronic5+ 
38Hepatit B, kronisk4+ 
39Gallgångsatresi4+ 
404+ 
41Metabola syndromet X4+ 
42Kolangit, skleroserande4+ 
43Leverabscess, amöba4+ 
44Levercellsadenom4+ 
45Alkoholism3+ 
46Leverabscess, varbildande3+ 
47Hepatit A3+ 
48Hyperbilirubinemi3+ 
49Akut sjukdom3+ 
50Ekinokockos, lever3+ 
51Alagilles syndrom3+ 
52Korttarmssyndrom3+ 
53Fetma3+ 
54Postoperativa komplikationer3+ 
55Hepatorenalt syndrom3+ 
56Gallvägsinflammation3+ 
57Porfyri, hepatoerytropoietisk2+ 
582+ 
59Budd-Chiaris syndrom2+ 
60Vävnadsdöd2+ 
61Syrebrist2+ 
62Hyperammonemi2+ 
63Vibrioinfektioner2+ 
64Blödning i mag-tarmkanal2+ 
65Bukhinneinflammation2+ 
66Autoimmuna sjukdomar2+ 
672+ 
68Klåda2+ 
69Protoporfyri, erytropoetisk2+ 
70Sjukdomsförlopp2+ 
71Hypervitaminos A2+ 
72Hepatit D2+ 
73Sepsis2+ 
74Cystisk fibros2+ 
75Hepatit E2+ 
76Venös ocklusiv leversjukdom2+ 
77Polycystnjure2+ 
78Graviditetskomplikationer2+ 
79Gallgångstumörer2+ 
80Hyperplasi2+ 
81Gulsot hos nyfödda2+ 
82Schilders diffusa cerebrala skleros2+ 
83Typ 2-diabetes2+ 
84Hyperkolesterolemi2+ 
85Leverinsufficiens2+ 
86Syndrom2+ 
87Mjältförstoring2+ 
88Disseminerad intravasal koagulation2+ 
89Järnöverskott2+ 
90Blodkoagulationsstörningar1+ 
91Blödning1+ 
92Flerorgansvikt1+ 
93Peliosis hepatis1+ 
94Lunghypertoni1+ 
95Superinfektion1+ 
96HIV-infektioner1+ 
97Njursvikt, kronisk1+ 
98Obstruktionsikterus1+ 
99Porfyri1+ 
100Gallvägssjukdomar1+ 
101Hyperlipemier1+ 
102Gallgångsadenom1+ 
103Viktminskning1+ 
1041+ 
105Polycystnjure, autosomal dominant1+ 
106Adenokarcinom1+ 
107Kornsvulst1+ 
108Tjocktarmstumörer1+ 
109Diabeteskomplikationer1+ 
110Sjukdomar hos nyfödda1+ 
111Spontanbristning1+ 
112Njurfunktion, nedsatt1+ 
113Reyes syndrom1+ 
114Tjock- och ändtarmstumörer1+ 
115Glutenintolerans1+ 
116Bakteriemi1+ 
117Metastaser1+ 
118Insulinresistens1+ 
119Kärlsjukdomar1+ 
120Blödarsjuka1+ 
121Koma1+ 
122Gilberts sjukdom1+ 
123Blodtumörer1+ 
124Hepatit D, kronisk1+ 
125Mitokondriella sjukdomar1+ 
126Alkoholneuropati1+ 
127Citrullinemi1+ 
128Hypoalbuminemi1+ 
129Anemi, hemolytisk1+ 
130Gallgångsfistel1+ 
131Kolera1+ 
132Fettomsättningsrubbningar, medfödda1+ 
133Fibros1+ 
134Gulsot, kronisk idiopatisk1+ 
135Vitamin K Deficiency Bleeding1+ 
136Trombocytopeni1+ 
137Blodpropp1+ 
138Hudrodnad1+ 
139Gallgångssjukdomar1+ 
140Vätskeutgjutning i lungsäcken1+ 
141Kandidos, vulvovaginal1+ 
142Shellfish Poisoning1+ 
143Osteoartropati, sekundär hypertrofisk1+ 
144Graviditetskomplikationer, infektiösa1+ 
145Hypobetalipoproteinemier1+ 
146Foodborne Diseases1+ 
147Schistosomiasis japonica1+ 
148Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar1+ 
149Ledgångsreumatism1+ 
150Hemosideros1+ 
151Hemangiom1+ 
152Diabetes1+ 
153Bukspottkörteltumörer1+ 
154Buksmärta1+ 
155Utvidgning, patologisk1+ 
1561+ 
157Hepatoblastom1+ 
158Mjölksyraacidos1+ 
159Cyanos1+ 
160Klebsiellainfektioner1+ 
161Lichen planus1+ 
162Kolit, ulcerös1+ 
163Hypoglykemi1+ 
164Tyrosinemier1+ 
165Kolangiokarcinom1+ 
166Tolvfingertarmsinflammation1+ 
167Blodsjukdomar1+ 
168Kroppsvikt1+ 
169Ventrombos1+ 
170Hudsjukdomar1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer