Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Alanintransaminas100+ 
2Ursodeoxycholsyra92+ 
3Aspartataminotransferaser89+ 
4Gammaglutamyltransferas73+ 
5S-adenosylmetionin68+ 
6Bilirubin67+ 
7Silimarin63+ 
8Transaminaser63+ 
9Alfa-interferon56+ 
10Leverextrakt56+ 
11Rekombinanta proteiner45+ 
12Gallsyror och gallsalter42+ 
13Cytokrom P-450 CYP2E141+ 
14Etanol39+ 
15Aminosyror, grenade39+ 
16Leverglykogen35+ 
17Interferoner34+ 
18Polyetylenglykoler33+ 
19Serumalbumin32+ 
20RNA, viralt32+ 
21Ribavirin31+ 
22Virus-DNA31+ 
23Klorzoxazon31+ 
24Malonater30+ 
25Hepatitantikroppar30+ 
26Aminopyrin30+ 
27Triglycerider28+ 
28Hepatit C-antikroppar28+ 
29Lamivudin27+ 
30Växtextrakt27+ 
31Hepatit A-antikroppar27+ 
32Fetter i kosten27+ 
33RNA, budbärar27+ 
34Kärnreceptorer25+ 
35Naturläkemedel, kinesiska25+ 
36Taurochenodeoxicholsyra25+ 
37Hepatitit A-vacciner23+ 
38Kenodeoxicholsyra23+ 
39Pseudokolinesteras23+ 
40Alkaliskt fosfatas23+ 
41SREBP1-protein23+ 
42Vitamin E23+ 
43Glutation23+ 
44Ferrokelatas22+ 
45Onkogenproteiner v-myb22+ 
46Cholsyror22+ 
47Metionin21+ 
48Tumörnekrosfaktor-alfa21+ 
49Kolesterol21+ 
50Adiponektin21+ 
51Cytokrom P-45021+ 
52PPAR alfa20+ 
53Prednison20+ 
54Hepatit B-antikroppar20+ 
55Cholsyra20+ 
56Kaffe20+ 
57Albuminer20+ 
58Protrombin20+ 
59Prokollagenprolindioxygenas20+ 
60Faktor VII19+ 
61Fiskleverolja19+ 
62Kolkicin19+ 
63Fetter19+ 
64Proteiner19+ 
65Deoxicholsyra18+ 
66Koltetraklorid18+ 
67Vitamin K18+ 
68Hepatit B-vacciner18+ 
69Glukuronater18+ 
70Aktiner18+ 
71Galaktos18+ 
72Orphan Nuclear Receptors18+ 
73Fettsyror18+ 
74Adipokiner18+ 
75Yttriumradioisotoper17+ 
76Hepatitvacciner17+ 
77Antipyrin17+ 
78Alfafetoproteiner17+ 
79Fosfatidylkoliner17+ 
80Kanrenon17+ 
81Interferon typ I16+ 
82Prokollagen16+ 
83Ammoniak16+ 
84Lakritssyra16+ 
851-naftylisotiocyanat16+ 
86Glukos16+ 
87Fosfolipider16+ 
88Tiazolidinedioner16+ 
89Adenin16+ 
90Guanin16+ 
91Prednisolon16+ 
92Kolin16+ 
93Takrolimus16+ 
94Malondialdehyd16+ 
95Penicillamin16+ 
96Membranproteiner15+ 
97Koppar15+ 
98Azatioprin15+ 
99Organophosphonates15+ 
100Blodproteiner15+ 
101Etionin15+ 
102Järn15+ 
103Viral Core Proteins15+ 
104Glutationperoxidas15+ 
105P-glykoproteiner15+ 
106Enzymer15+ 
107Immunglobuliner15+ 
108Sulfobromftalein15+ 
109Nukleosider14+ 
110Metformin14+ 
111Prebiotics14+ 
112Hyaluronsyra14+ 
113Lektiner14+ 
114Katekin14+ 
115Vitamin A14+ 
116AMP-aktiverade proteinkinaser14+ 
117Cytokiner14+ 
118Faktor VIIa14+ 
119Peroxiddismutas14+ 
120Indocyaningrönt14+ 
121Kolestanoler14+ 
122Koffein14+ 
123Zink14+ 
124Lypressin14+ 
125Alkan-1-monoxygenas14+ 
126Propyltiouracil14+ 
127Fruktsocker14+ 
128Insulin14+ 
129Gammaglobuliner14+ 
130Acetaldehyd14+ 
131Enoyl-CoA-hydratas14+ 
132Ciklosporin14+ 
133Placentaextrakt13+ 
134Aminosyror13+ 
135Fenolsulfoftalein13+ 
136Kollagen13+ 
137Asialoglykoproteinreceptor13+ 
138Adenosintrifosfataser13+ 
139Mefenytoin13+ 
140Hepatocyttillväxtfaktor13+ 
141Autoantikroppar13+ 
142Aldehyder13+ 
143Blodsocker13+ 
144Binjurebarkshormoner13+ 
145RNA, ribosomalt, 18S13+ 
146Laktulos13+ 
147RNA13+ 
148Acetylcystein13+ 
149SREBP-proteiner13+ 
150Bärarproteiner12+ 
151Dehydrocholsyra12+ 
152Tionukleosider12+ 
153Virala icke-strukturella proteiner12+ 
154Fatty Acid Synthases12+ 
155Hydroxiprolin12+ 
156Racemaser och epimeraser12+ 
157Nukleotidaser12+ 
158Proteiner i kosten12+ 
159Barbiturater12+ 
160D-alanintransaminas12+ 
161Thiobarbituric Acid Reactive Substances12+ 
162alpha-2-HS-Glycoprotein12+ 
163Dioxoler12+ 
164Isoenzymer12+ 
165Konkanavalin A12+ 
166Ampyron12+ 
167Hem11+ 
168eIF-2-kinas11+ 
169Betain11+ 
170Litocholsyra11+ 
171Omega-3-fettsyror11+ 
172NF-kappa B11+ 
1734-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas11+ 
174Galaktosamin11+ 
175HNF1-alfa-protein11+ 
176Apoenzymer11+ 
177Transaktivatorer11+ 
178Lipopolysackarider11+ 
179Glutationtransferas11+ 
180Debrisokin11+ 
181Fosforföreningar11+ 
182Propiofenoner11+ 
183Kolhydrater i kosten11+ 
184Benspyraner11+ 
1852,4-dinitrofenol11+ 
186DNA-styrt DNA-polymeras11+ 
187Teknetium Tc 99m-lidofenin11+ 
188Prostaglandiner A, syntetiska11+ 
189Tioacetamid11+ 
190Dikumarol11+ 
191Teknetium Tc 99m aggregerat albumin10+ 
192Latent TGF-betabindande proteiner10+ 
193Pentoxifyllin10+ 
194Acetyl-CoA-karboxylas10+ 
195Majsolja10+ 
196DNA-primrar10+ 
197Interleukin-610+ 
198Adiponektinreceptorer10+ 
199Fibrinogen10+ 
200PPAR gamma10+ 
201Cholestyramine Resin10+ 
202Oljesyror10+ 
203Nukleotider10+ 
204Transforming Growth Factor beta110+ 
205Kolinesteraser10+ 
206Fettsyror, fria10+ 
207Fiskoljor10+ 
208DNA10+ 
209Växtberedningar10+ 
210MikroRNA10+ 
211Taurin10+ 
212Kannabinoidreceptorer10+ 
213Somatostatin10+ 
214Bensoater10+ 
215Karnitin-O-palmitoyltransferas10+ 
216Flavonoider9+ 
217Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer9+ 
218Vitamin K19+ 
219Teknetium Tc 99m-disofenin9+ 
220Dimetylnitrosamin9+ 
221Ligaser9+ 
222Betaglobuliner9+ 
223Peptider, cykliska9+ 
224Kollagen typ VI9+ 
225Azetidiner9+ 
226Tyrosin9+ 
227Interleukin-109+ 
228Mitokondriella proteiner9+ 
229Reaktiva syreradikaler9+ 
230Kreatinin9+ 
2313-hydroxysteroiddehydrogenaser9+ 
232Immunglobulin M9+ 
233PPAR delta9+ 
234Sirtuin 19+ 
235LDL-receptorer9+ 
236Transkriptionsfaktorer9+ 
237Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner9+ 
238Precipitiner9+ 
239Nitrobensoater9+ 
240Interleukiner9+ 
241Endokannabinoider8+ 
242Proteinprekursorer8+ 
243Leptin8+ 
244C-vitamin8+ 
245Transforming growth factor beta8+ 
246Acetaminofen8+ 
247Monoklonala antikroppar8+ 
248Linolsyra8+ 
249Peptidfragment8+ 
250Karnitin8+ 
251Tioktacid8+ 
252Glykoproteiner8+ 
253Oktreotid8+ 
254Ubikitin-aktiverande enzymer8+ 
255Pyrrolidonkarboxylsyra8+ 
256Kryoglobuliner8+ 
257Serpin E28+ 
258Immunglobulin G8+ 
259Fettsyror, omättade8+ 
260Intercellulär adhesionsmolekyl-18+ 
261Alfa 1-antitrypsin8+ 
262Gadolinium-DTPA8+ 
263Toll-liknande receptorer8+ 
264Katalas8+ 
265Niacinamid8+ 
266STAT3-transkriptionsfaktor8+ 
267Antikroppar8+ 
268Vitamin D8+ 
269Diterpener8+ 
2702-acetylaminofluoren8+ 
271Protein S8+ 
272Toll-liknande receptor 48+ 
273Protoporfyriner8+ 
274Bumetanid8+ 
275Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I8+ 
276CD95-antigener8+ 
277Jodolja7+ 
278Aldehyddehydrogenas7+ 
279Receptors, G-Protein-Coupled7+ 
280Pyridiner7+ 
281Metallotionein7+ 
282Te7+ 
283Leucin7+ 
284Blodkoagulationsfaktorer7+ 
285Propranolol7+ 
286Kolradioisotoper7+ 
287Beta 2-mikroglobulin7+ 
288Interferon Type II7+ 
289Hydraziner7+ 
290Adaptorproteiner, signalöverförande7+ 
291Pyrazoler7+ 
292Glykogen7+ 
293Trombopoietin7+ 
294Antinukleära antikroppar7+ 
295Fettsyror, essentiella7+ 
296TIMP-17+ 
297Fenylureaföreningar7+ 
298Natriumtetradecylsulfat7+ 
299Faktor IX7+ 
300Kväveoxidsyntas typ II7+ 
301Faktor V7+ 
302Enbukrilat7+ 
303Rekombinanta fusionsproteiner7+ 
304Glukosfosfatdehydrogenas7+ 
305Kollagen typ I7+ 
306Ferritiner7+ 
307RNA, Small Interfering7+ 
308Tymosin7+ 
309Lipas7+ 
310Fenofibrate7+ 
311Cyklooxygenas 27+ 
312Kolesterol i kosten7+ 
313Spironolakton7+ 
314Protein C7+ 
315Prolin7+ 
316Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ II7+ 
317Raffinos6+ 
318Steroider6+ 
319Mykofenolsyra6+ 
320Oligopeptider6+ 
321Bensensulfonater6+ 
322Midodrin6+ 
323NADP6+ 
324Tymidin6+ 
325Glukokortikoider6+ 
326Ondansetron6+ 
327Metadon6+ 
328Antigen-antikroppskomplex6+ 
329Malatdehydrogenas6+ 
330Kadmium6+ 
331Glukos-6-fosfatas6+ 
332Peptider6+ 
333Oxidoreduktaser6+ 
334Interleukin-1beta6+ 
335Tumörnekrosfaktorreceptorer6+ 
336Tiazoler6+ 
337Selen6+ 
338CCL2-kemokin6+ 
339Virushöljets proteiner6+ 
340Pyrrolidiner6+ 
341Alkoholoxidoreduktaser6+ 
342Lipoproteiner6+ 
343Warfarin6+ 
344Toll-liknande receptor 26+ 
345Insulinliknande tillväxtfaktor I6+ 
346Aflatoxin B16+ 
347NADPH-ferrihemoproteinreduktas6+ 
348Pyraziner6+ 
349Fettsyror, enkelomättade6+ 
350Asialoglykoproteiner5+ 
351Aflatoxiner5+ 
352Växtoljor5+ 
353Histokompatibilitetsantigener klass I5+ 
354Epoprostenol5+ 
355Interleukin-15+ 
356Betacyklodextriner5+ 
357Diazepam5+ 
358Stilbener5+ 
359Tritium5+ 
360Fenobarbital5+ 
361Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner5+ 
362Stearoyl-CoA-desaturas5+ 
363Rifampin5+ 
364Aminosocker5+ 
365Cytokrom P-450 CYP1A15+ 
366Fettsyradesaturaser5+ 
367Pyrroler5+ 
368Virusproteiner5+ 
369Sulfonamider5+ 
370Hydroxylaser5+ 
371Prolifererande cellkärneantigen5+ 
372Kalcium5+ 
373Orotsyra5+ 
374Piperidiner5+ 
375Faktor VIII5+ 
376Fluorouracil5+ 
377Glutamatdehydrogenas5+ 
378Organometallföreningar5+ 
379Lipidperoxider5+ 
380Kaseiner5+ 
381Adenosintrifosfat5+ 
382p-dimetylaminoazobenzen5+ 
383Acyl-CoA-oxidas5+ 
384Omättade fetter i kosten5+ 
385Alkoholdehydrogenas5+ 
386HDL-kolesterol5+ 
387Ornitinkarbamoyltransferas4+ 
388Heptansyror4+ 
3897-alkoxykumarin 0-dealkylas4+ 
390Mangan4+ 
391DNA-addukter4+ 
392Etyljoderad olja4+ 
393Cystein4+ 
394Cimetidin4+ 
395Pyruvatkinas4+ 
396NAD4+ 
397Metyldimetylaminoazobensen4+ 
398Floxuridin4+ 
399Alanin4+ 
400Pyrodruvsyra4+ 
401Tyrosintransaminas4+ 
402Deferoxamin4+ 
403Glycyrretinsyra4+ 
404Cytokromer4+ 
405Magnetite Nanoparticles4+ 
406Glutationreduktas4+ 
407Benspyren4+ 
408Sulfhydrylföreningar4+ 
409Magnetit4+ 
410Oxygenaser4+ 
411Immunglobulin A4+ 
412Dietylentriaminpentaättiksyra4+ 
413Kolesterol-7-alfa-monooxygenas4+ 
414Pyruvater4+ 
415Testosteron4+ 
416Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser4+ 
417Cytokrom P-450 CYP3A4+ 
418Glukokinas4+ 
419Doxorubicin4+ 
420Ceruloplasmin4+ 
421Laktater4+ 
422Tryptofanoxygenas4+ 
423Glukagon4+ 
424Molybden4+ 
425Alfatokoferol4+ 
426Gadolinium4+ 
427Luciferaser4+ 
428Glutationdisulfid4+ 
429Urinämne4+ 
430Fosfotransferaser4+ 
431Tetraklordibensodioxin4+ 
432Teofyllin4+ 
433Dextraner4+ 
434Kadmiumklorid4+ 
435Acyl-CoA4+ 
436Fosfatidyletanolaminer4+ 
437Delta-6-desaturas4+ 
438Stärkelse4+ 
439Bärnstenssyra4+ 
440Polyklorerade bifenyler3+ 
441DNA-bindande proteiner3+ 
442Ketonkroppar3+ 
443Indiumradiosotoper3+ 
444Tiobarbiturater3+ 
445Radioisotoper3+ 
446Oljesyra3+ 
447Deoxiguanosin3+ 
448Jodradioisotoper3+ 
449Acetyltransferaser3+ 
450SREBP2-protein3+ 
4513-hydroxubutursyra3+ 
452Fosforylaser3+ 
453Adeninnukleotider3+ 
454Glycin3+ 
455Fenoler3+ 
456Fosfatidatfosfatas3+ 
457Glukuronider3+ 
458Fetuins3+ 
459S-adenosylcystein3+ 
460Kobolt3+ 
461Karboxilyaser3+ 
462Mannosfosfater3+ 
463Hemoglobin A, glykosylerat3+ 
464DNA, komplementärt3+ 
465Elektrontransportkomplex IV3+ 
466Linolsyror3+ 
467Holmium3+ 
468Meglumin3+ 
469Kalcineurin3+ 
470Svavel3+ 
471Alfalinolensyra3+ 
472Benspyrener3+ 
473Sulfider3+ 
474Sojabönsolja3+ 
475L-serindehydratas3+ 
476C-EBP3+ 
477Glutamin3+ 
478Fosfoenolpyruvatkarboxykinas (ATP)3+ 
479Steroid-16-alfa-hydroxylas3+ 
480Allylföreningar3+ 
481Natriumselenit3+ 
482Propionater3+ 
483Kolisotoper3+ 
484Kväveoxid3+ 
485NADH-dehydrogenas3+ 
486Ferriföreningar3+ 
487ABC-bärare3+ 
488Metylkolantren3+ 
489Oxider3+ 
490Glycerol-3-fosfatdehydrogenas3+ 
491Poly A3+ 
492Arylkolvätehydroxylaser3+ 
493Acyltransferaser3+ 
494Biotin3+ 
495Syrgas3+ 
496Palmitater3+ 
497Prazikvantel3+ 
498Allopurinol3+ 
499Cystationin-gammalyas3+ 
500Streptozocin3+ 
501Sulfater3+ 
502Mjölksyra3+ 
503Koenzym A3+ 
504Emulsioner3+ 
505Safflorolja3+ 
506Lipoproteiner, VLDL3+ 
507Cytokromreduktaser3+ 
508Fosfatidyletanolamin-N-metyltransferas3+ 
509Fumonisiner3+ 
510ATP citrat(pro-S)-lyas3+ 
511Glycerol3+ 
512Klofibrat3+ 
513Betanaftoflavon3+ 
514Kolväten, fluorerade3+ 
515NAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)3+ 
516Kolesterolestrar3+ 
517Karcinoembryonalt antigen3+ 
518Metioninadenosyltransferas3+ 
519Plutonium3+ 
520Desmin3+ 
521Steroidhydroxylaser3+ 
522Transferaser3+ 
523Glycerofosfater3+ 
524Cytokrom P-450 CYP1A23+ 
525L-iditol-2-dehydrogenas3+ 
526Palmitinsyror3+ 
527Hemoxygenas-13+ 
528Pyruvatkarboxylas3+ 
529Arakidonsyra3+ 
530Palmitinsyra2+ 
531Kaspas-32+ 
532Diacylglycerol-O-acyltransferas2+ 
533Kväve2+ 
534Mannos2+ 
535Estrar2+ 
536Virusantikroppar2+ 
537Acetoacetater2+ 
538Kurkumin2+ 
539Lignaner2+ 
540Glukaner2+ 
541Järn-dextrankomplex2+ 
542Kvicksilver2+ 
543Selenmetionin2+ 
544Insulin Receptor Substrate Proteins2+ 
545Fria radikaler2+ 
546Dokosahexaensyror2+ 
547Americium2+ 
548Protein-serin-treoninkinaser2+ 
549Fosfoglukonatdehydrogenas2+ 
550Pyridoxalfosfat2+ 
551Steroler2+ 
552Arginin2+ 
553Kumariner2+ 
554Hydrolaser2+ 
555Oxidoreduktaser, N-demetylering2+ 
556Betagalaktosidas2+ 
557Hemosiderin2+ 
558Oleanolsyra2+ 
559Alkyner2+ 
560Cyklohexanoner2+ 
561Histidin2+ 
562Fosforylas a2+ 
563Lysin2+ 
564Lipoproteinreceptorer2+ 
565Fiskproteiner2+ 
566Kolväten, klorerade2+ 
567Diglycerider2+ 
568Uridindifosfatsocker2+ 
569EDTA2+ 
570Peroxidas2+ 
571Linolja2+ 
572Dexametason2+ 
573Cellytereceptorer2+ 
574Kaprylater2+ 
575Kollagen typ III2+ 
576FasL-protein2+ 
577Hepcidins2+ 
578Trijodtyronin2+ 
579Glukosider2+ 
580Glutamatammoniakligas2+ 
581Dietylhexylftalat2+ 
582Laminin2+ 
583Polylysin2+ 
584Glykosider2+ 
585Lindan2+ 
586Hepatocyte Nuclear Factor 42+ 
587Adenosin2+ 
588Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser2+ 
589Glykogensyntas2+ 
590Dolikol2+ 
591Glukosfosfater2+ 
592Betakaroten2+ 
593Acetyl-CoA2+ 
594Insulinreceptor2+ 
595Mikrocystiner2+ 
596C-EBP alfa2+ 
597Organoplatinaföreningar2+ 
598Matfetter2+ 
599Hemoxygenas2+ 
600Katjontransportproteiner2+ 
601Kopparsulfat2+ 
602Succinatdehydrogenas2+ 
603Cyklosporiner2+ 
604Vävnadsextrakt2+ 
605Alkaloider2+ 
606Metalloproteiner2+ 
607Follistatin2+ 
608Linolsyror, konjugerade2+ 
609Jopamidol2+ 
610Mirex2+ 
611Vanillinsyra2+ 
612Tiolesterhydrolaser2+ 
613Argininsuccinatsyntas2+ 
614Taurocholsyra2+ 
615Sackaros2+ 
616Glutamat-cysteinligas2+ 
617Fluor2+ 
618Vitellogeniner2+ 
619Isocitratdehydrogenas2+ 
620Indium2+ 
621Leukovorin2+ 
622Kantaxantin2+ 
623Pyridoner2+ 
624Galaktosylceramider2+ 
625Omega-6-fettsyror2+ 
626Svavelhexafluorid2+ 
627Butylerad hydroxianisol2+ 
628Oljor2+ 
629Prealbumin2+ 
630Proadifen2+ 
631Karotenoider2+ 
632Sulfotransferaser2+ 
633Väteperoxid2+ 
634Aceton2+ 
635Proteinisoformer2+ 
636Malater2+ 
637Hexobarbital2+ 
638ATP Binding Cassette Transporter 12+ 
639Vatten2+ 
640Sköldkörtelhormonreceptorer2+ 
641Membranlipider2+ 
642Tokoferoler2+ 
643Ornitindekarboxylas2+ 
644Tyreoperoxidas2+ 
645DNA, cirkulärt2+ 
646Tioredoxin-disulfidreduktas2+ 
647Cellkärneproteiner2+ 
648Tretinoin2+ 
649Fosforradioisotoper2+ 
650DNA, rekombinant2+ 
651Receptors, Scavenger2+ 
652Mitokondrie-DNA2+ 
653Linolensyror2+ 
654Kamptotecin2+ 
655Teknetium2+ 
656Bukladesin2+ 
657Heptanoater2+ 
658Interleukin-22+ 
659Acetyl-CoA C-acyltransferase2+ 
660Tioredoxiner2+ 
661Palmitoyl-CoA2+ 
662L-gulonolaktonoxidas2+ 
663Karboxylesterhydrolaser2+ 
664Polysackarider2+ 
665Ubikinon2+ 
666Metyltransferaser2+ 
667Xantinoxidas2+ 
668Cykliskt AMP2+ 
669Manganföreningar2+ 
670Dioxiner2+ 
671Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-12+ 
672Triterpener2+ 
673Organofosforföreningar2+ 
674Serumalbumin, bovint2+ 
675Koenzym A-ligaser2+ 
676Epoxiföreningar2+ 
677Melatonin2+ 
678Matrixmetalloproteinas 132+ 
679Monosackarider2+ 
680Fosfofruktokinas-22+ 
6812-aminopurin2+ 
682Sirolimus2+ 
683Butylerat hydroxitoluen2+ 
684JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser2+ 
685Muromonab-CD32+ 
686Hydroxikolesteroler2+ 
687Aldehydoxidoreduktaser2+ 
688Mitomyciner2+ 
689Fettsyrabindande proteiner2+ 
690Uridindifosfatglukos2+ 
691Kylomikroner2+ 
692Katepsiner2+ 
693Hydroxibutyrater2+ 
694Blodfärgämnen2+ 
695Immunsera2+ 
696Interleukin-122+ 
697Bromdeoxiuridin2+ 
698Sterol O-acyltransferas2+ 
699Quercetin2+ 
7003-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser2+ 
701Retinolbindande proteiner2+ 
702Tryptofan2+ 
703Johexol2+ 
704Gelatin2+ 
705NADH, NADPH-oxidoreduktaser2+ 
706Lipoproteiner, HDL2+ 
707Fruktosdifosfataldolas2+ 
708Mitomycin2+ 
709Transferrin2+ 
710Oxykinolin2+ 
711Grönfluorescerande proteiner2+ 
712Antimikrobiella katjoniska peptider2+ 
713Cykloheximid2+ 
714Soyaproteiner2+ 
715Tiokarbamater2+ 
716Hemproteiner2+ 
717Membranglykoproteiner2+ 
718Arsenik2+ 
719Glycerol-3-fosfat-O-acyltransferas2+ 
720Fosfoproteiner2+ 
721Vanadater2+ 
722Peroxidaser2+ 
723CXCL2-kemokin2+ 
724Sfingomyelinfosfodiesteras2+ 
725Matrixmetalloproteinas 22+ 
726Selenproteiner2+ 
727Umbelliferoner2+ 
728Flavanoner2+ 
729Alfamakroglobuliner2+ 
730Zinksulfat2+ 
731Fosfatidylseriner2+ 
732beta-karoten-15,15'-monooxygenas2+ 
733Lipoproteinlipas2+ 
734CD36-antigener2+ 
735Metylmalonyl-CoA-mutas2+ 
736Galaktosider2+ 
737Karboxylsyror2+ 
738Glykocholsyra2+ 
7392+ 
740Krom2+ 
741Saponiner2+ 
742Antisens-oligonukleotider2+ 
743I-kappa B-proteiner2+ 
744Fruktosdifosfater2+ 
745Disackarider2+ 
746Pyrimidiner2+ 
747Cyklohexaner2+ 
748Terpentin2+ 
749HSP70-stressproteiner2+ 
750Metylprednisolon2+ 
751Receptor, Interferon alpha-beta2+ 
752Stearinsyror2+ 
753Selenic Acid2+ 
754Fluorkarbonpolymerer2+ 
755Fluoresceiner2+ 
756HMGB1-protein2+ 
757Renhållningsreceptorer, klass B2+ 
758Tungmetaller2+ 
759Pregnenolonkarbonitril2+ 
760Organoselenföreningar2+ 
761Butioninsulfoximin2+ 
762Klorider2+ 
763Surt fosfatas2+ 
764Fosformonoesterhydrolaser2+ 
765Emodin2+ 
766Socker i kosten2+ 
767Jodipamid2+ 
768Hexokinas2+ 
769Laktoylglutationlyas2+ 
770Xantindehydrogenas2+ 
771Ornitin2+ 
772Berberin2+ 
773Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas2+ 
774Fibrinplåster2+ 
775Disulfider2+ 
7765-aminolevulinatsyntetas2+ 
777Urinsyra2+ 
778Polystyrener2+ 
779Cystationin-betasyntas2+ 
780Dinitrofenoler2+ 
781Selenföreningar2+ 
782Fenacetin2+ 
783Albendazol2+ 
784Interferonreceptorer2+ 
785Kromatin2+ 
786Acetater2+ 
787Serumglobuliner2+ 
788Nukleotidyltransferaser2+ 
789Metaller2+ 
790Membrantransportproteiner2+ 
791Xantofyller2+ 
792CXC-kemokiner2+ 
793Dipeptider2+ 
794DDT1+ 
795Cinnamater1+ 
796Etanolamin1+ 
797Transglutaminaser1+ 
798Akonitathydratas1+ 
799Antrakinoner1+ 
800Apolipoproteiner E1+ 
801Betainhomocystein-S-metyltransferas1+ 
802Tungt väte1+ 
803Glutaminas1+ 
804Nafenopin1+ 
805Eikosapentaensyra1+ 
806Serin1+ 
807Selenious Acid1+ 
808Koldioxid1+ 
809Zearalenon1+ 
810Karbamoylfosfatsyntas (Ammoniak)1+ 
811Glykosfingolipider1+ 
812Dieldrin1+ 
813Isotiocyanater1+ 
814Indoler1+ 
815Organiska anjontransportörer, natriumberoende1+ 
816Jonkanaler1+ 
817Proteom1+ 
818Smad7-protein1+ 
819Guanidiner1+ 
820Koenzymer1+ 
821Polyphenols1+ 
822Etylmorfin-N-demetylas1+ 
823Pentaklorfenol1+ 
824Orosomukoid1+ 
825Iron Carbonyl Compounds1+ 
826Koksalt1+ 
827Ferroföreningar1+ 
828Triolein1+ 
829Idoxuridin1+ 
830Fluorkarboner1+ 
831Retinoider1+ 
832Bensenderivat1+ 
833Nitriter1+ 
834Sockersyror1+ 
835Glypikaner1+ 
836Fibronektiner1+ 
837Intracellulära signalpeptider och -proteiner1+ 
838Tiocyanater1+ 
839Sterolesteras1+ 
840Betaglukaner1+ 
841Acetylglukosamin1+ 
842Bensimidazoler1+ 
843Organiska anjontransportörer1+ 
844Fenylalanin1+ 
845Aluminium1+ 
846Lipoproteiner, LDL1+ 
847Nikotinsyra1+ 
848Succinater1+ 
849Dijodtyroniner1+ 
850Bifenylföreningar1+ 
851Polymerer1+ 
852Hemopexin1+ 
853Nitrofenoler1+ 
854Pyridoxin1+ 
855Glukosinolater1+ 
856Protonkogenproteiner c-akt1+ 
857P-glykoprotein1+ 
858Kaspaser1+ 
859Mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
860Kvicksilverklorid1+ 
861VLDL-kolesterol1+ 
862Epoxidhydrolaser1+ 
863Haptoglobiner1+ 
864Diosgenin1+ 
865Hexaner1+ 
866Spermin1+ 
867Antocyaniner1+ 
868Järnreglerande proteiner1+ 
869Apolipoprotein A-I1+ 
870Kadmiumradioisotoper1+ 
871Troleandomycin1+ 
872bcl-2-Associated X Protein1+ 
873Uridin1+ 
874Immunreceptorer1+ 
875Katjoner1+ 
876Lektiner, C-typ1+ 
877Kvicksilverradioisotoper1+ 
878Etrar, cykliska1+ 
879Hexoser1+ 
880Glycin-N-metyltransferas1+ 
881Oxidoreduktaser, O-demetylering1+ 
882Ketoglutarsyra1+ 
883Styrener1+ 
8845`-nukleotidas1+ 
885Bensoflavoner1+ 
886Sfingolipider1+ 
887Proteintyrosinfosfataser1+ 
888Smad3-protein1+ 
889Tyroxin1+ 
890Retinol-Binding Proteins, Plasma1+ 
891Acetylgalaktosamin1+ 
892Glukos-6-fosfat1+ 
893Klorbifenyl (54% klorin)1+ 
894Butyrater1+ 
895Adenosinmonofosfat1+ 
896Organophosphates1+ 
897Isomeraser1+ 
898Folsyra1+ 
899Prokain1+ 
900Metotrexat1+ 
901Organoteknetiumföreningar1+ 
902Kolloider1+ 
903Ammoniakföreningar1+ 
904Seskviterpener1+ 
905Kolhydrater1+ 
906Alloxan1+ 
907Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A1+ 
908Kolsyreanhydras III1+ 
909Aroclor1+ 
910Homeodomänproteiner1+ 
911Järnreglerande protein 11+ 
912Tillväxthormon1+ 
913Okratoxiner1+ 
914Fruktosfosfater1+ 
915Cisplatin1+ 
916Hydrokortison1+ 
917Poly I1+ 
918Bensylisokinoloner1+ 
919Kolestener1+ 
920Sfingosin1+ 
921p38 mitogenaktiverade proteinkinaser1+ 
922Sfingomyeliner1+ 
923LDL-kolesterol1+ 
924Träsprit1+ 
925Spermidin1+ 
926Lipofuscin1+ 
927Mannitol1+ 
928Superoxider1+ 
929NK Cell Lectin-Like Receptor Subfamily B1+ 
930Protonkogenproteiner c-bcl-21+ 
931Glukosylceramidas1+ 
932RNA, Untranslated1+ 
933Kitosan1+ 
934Amitrol1+ 
935Polycykliska föreningar1+ 
936Ditiokarb1+ 
937Järn i kosten1+ 
938Cysteinendopeptidaser1+ 
939Cathepsin L1+ 
940CME-karbodiimid1+ 
941Heterocykliska föreningar1+ 
942Diatrizoat1+ 
943Heparitinsulfat1+ 
944Transforming growth factor alpha1+ 
945Kväveoxidsyntas1+ 
946Ftalsyror1+ 
947Klofibratsyra1+ 
948Vidarabinfosfat1+ 
949Alkansulfonsyror1+ 
950Avidin1+ 
951Propylenglykoler1+ 
952Suspensioner1+ 
953Sorbitol1+ 
954Imidazoler1+ 
955Transportörer1+ 
956Kortikosteron1+ 
957Ketoner1+ 
958Karnitinacyltransferaser1+ 
959RNA-bindande proteiner1+ 
960Epidermal tillväxtfaktor1+ 
961Fluorescein-5-isotiocyanat1+ 
962Dioxygenaser1+ 
963Retinoid X-receptor alfa1+ 
964Bensofuraner1+ 
965Hydroxyethyl Starch Derivatives1+ 
966Gallussyra1+ 
967Trientine1+ 
968Cyklooktaner1+ 
969CLOCK Proteins1+ 
970Arylkolvätereceptorer1+ 
971Keratin-181+ 
972Matrixmetalloproteinas 91+ 
973Triazoler1+ 
974Protonkogenproteiner c-jun1+ 
975Benspyrenhydroxilas1+ 
976Oligonukleotider1+ 
977Safrol1+ 
978Pikrater1+ 
979Daktinomycin1+ 
980Luminiscerande proteiner1+ 
981Glukonater1+ 
982Antilymfocytserum1+ 
983Bromfenolblått1+ 
984Magnesium1+ 
985Succinimider1+ 
986Pyrrolizidinalkaloider1+ 
987Ribosomprotein-S6-kinaser1+ 
988Metronidazol1+ 
989Kumarsyror1+ 
990Amfotericin B1+ 
991Pyruvatdehydrogenaskomplex1+ 
992Smad-proteiner1+ 
993Akridiner1+ 
994Glukosylceramider1+ 
995Protoner1+ 
996Deoxiuracilnukleotider1+ 
997Sköldkörtelhormoner1+ 
998Nitrater1+ 
999Bensoesyra1+ 
1000Ki-67-antigen1+ 
1001Connective Tissue Growth Factor1+ 
1002Aspartataminotransferas, cytoplasmatisk1+ 
1003Hormoner1+ 
1004Maleinanhydrider1+ 
1005Kol1+ 
1006Polyetylenimin1+ 
1007Fosfatidylinositoler1+ 
1008Ketokonazol1+ 
1009Fibroblasttillväxtfaktorer1+ 
1010Furaner1+ 
1011Isotoper1+ 
1012Trombin1+ 
1013Galaktosyltransferaser1+ 
1014Hydrolyserbara tanniner1+ 
1015Nitrilotriättiksyra1+ 
1016Cyklin D11+ 
1017Stressproteiner1+ 
1018DNA-sonder1+ 
1019Antibodies, Monoclonal, Humanized1+ 
1020Procyanidiner1+ 
1021RNA, ribosomalt1+ 
1022Guanosintrifosfat1+ 
1023Somatotropinreceptorer1+ 
1024Vanadin1+ 
1025Forkhead-transkriptionsfaktorer1+ 
1026Ether1+ 
1027GLUT2-protein1+ 
1028Klodronsyra1+ 
1029Dichloroacetic Acid1+ 
10301+ 
1031Transposaser1+ 
103211-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 11+ 
1033Porfobilinogensynthase1+ 
1034Akutfasproteiner1+ 
1035Kromaner1+ 
1036Ellagsyra1+ 
1037TIMP1+ 
1038Pterolylpolyglutamater1+ 
1039Metioninsulfoximin1+ 
1040Selenradiosotoper1+ 
1041Aprotinin1+ 
1042Glykogenfosforylas i levern1+ 
1043Zinkradioisotoper1+ 
1044Muskelproteiner1+ 
1045Treonin1+ 
1046Metylprednisolonhemisuccinat1+ 
1047Grape Seed Extract1+ 
1048Kemokinreceptorer1+ 
1049Aryldialkylfosfatas1+ 
1050Fosfoenolpyruvat1+ 
1051Ganciklovir1+ 
1052Sulfametazin1+ 
1053Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 11+ 
1054Teknetium Tc 99m-svavelkolloid1+ 
1055Kväveoxider1+ 
1056Fibrin1+ 
1057Växtproteiner1+ 
1058Kväveoxidsyntas type III1+ 
1059Vitamin B121+ 
1060Succimer1+ 
1061Proteindisulfidisomeraser1+ 
1062Oligonukleotidsonder1+ 
1063Isoxazoler1+ 
1064C-EBP beta1+ 
1065Bor1+ 
1066Pyrofosfataser1+ 
1067CD14-antigener1+ 
1068Histoner1+ 
1069Polyvinylalkohol1+ 
1070MAP-kinaskinas 41+ 
1071Piperaziner1+ 
1072Zymosan1+ 
1073Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas1+ 
1074Vegetabiliska proteiner1+ 
1075Transkriptionsfaktor ReIA1+ 
1076Dehydroaskorbinsyra1+ 
1077Noretynodrel1+ 
1078Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorer1+ 
1079Peptidhydrolaser1+ 
1080Serinendopeptidaser1+ 
1081Epirubicin1+ 
1082Sialinsyra1+ 
1083Fosforisotoper1+ 
1084Oligosackarider1+ 
1085Vitamin K21+ 
1086Uridinmonofosfat1+ 
1087Karnosin1+ 
1088Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin1+ 
1089Cellcykelproteiner1+ 
1090rho-Associated Kinases1+ 
1091Sesamolja1+ 
1092Svavelradioisotoper1+ 
1093Interleukin-13 Receptor alpha2 Subunit1+ 
1094Hornämnen1+ 
1095Laktoner1+ 
1096Putrescin1+ 
1097Kollagen typ IV1+ 
1098Glukokortikoidreceptorer1+ 
1099Glukosyltransferaser1+ 
1100Adenylatkinas1+ 
1101IRF-1-transkriptionsfaktor1+ 
1102Ketosyror1+ 
1103Interleukin-41+ 
1104DNA, enkelsträngat1+ 
1105Interleukin-181+ 
1106STAT5-transkriptionsfaktor1+ 
1107Dinoproston1+ 
1108Malonyl-CoA1+ 
1109Citrullin1+ 
1110Bensodioxoler1+ 
1111BHLHLZ-transkriptionsfaktorer1+ 
11122`5`-oligoadenylatsyntetas1+ 
1113Natriumbensoat1+ 
1114Heparin1+ 
1115Na-K-ATPas1+ 
1116Arakidonsyror1+ 
1117NF-E2-relaterad faktor 21+ 
1118Transkriptionsfaktor AP-11+ 
1119Palmitoyl-CoA-hydrolas1+ 
1120Metylhydraziner1+ 
1121Kol-koldubbelbindingsisomeraser1+ 
1122Picibanil1+ 
1123Citronsyra1+ 
1124Apolipoprotein B-1001+ 
1125Glukosidaser1+ 
1126Apolipoproteiner B1+ 
1127Solanin1+ 
1128Somatostatinreceptorer1+ 
11299,10-dimetyl-1,2-bensantracen1+ 
1130Nitrosföreningar1+ 
1131Laktoferrin1+ 
1132Mineral1+ 
1133Dimetylsulfoxid1+ 
1134Parakvat1+ 
1135Fenylbutyrater1+ 
1136Diflavonoider1+ 
1137Monosackaridtransportproteiner1+ 
1138Extracellulära matrixproteiner1+ 
1139Bomullsfröolja1+ 
1140Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 11+ 
1141Asparaginsyra1+ 
1142Ceriumradioisotoper1+ 
1143Bensamider1+ 
1144Klorfenamidin1+ 
1145Kloroform1+ 
1146Alfa-L-fukosidas1+ 
1147RNA, Long Noncoding1+ 
1148Cytidin1+ 
1149Veratrumalkaloider1+ 
1150Melfalan1+ 
1151Tumörproteiner1+ 
1152Kemokiner1+ 
1153Nukleosiddifosfatsocker1+ 
1154Laurinsyror1+ 
1155Fosfolipaser A1+ 
1156HLA-C-antigener1+ 
1157Matrixmetalloproteinaser1+ 
1158Metylenblått1+ 
1159Klorofyllider1+ 
1160Kinoliziner1+ 
1161Transferases (Other Substituted Phosphate Groups)1+ 
1162Poly I-C1+ 
1163Kaffeinsyror1+ 
1164Cyanoakrylater1+ 
1165Hydrolyaser1+ 
1166Shc Signaling Adaptor Proteins1+ 
1167Eugenol1+ 
1168ARNTL Transcription Factors1+ 
1169STAT-transkriptionsfaktorer1+ 
1170Arsenikföreningar1+ 
1171Iminosyror1+ 
1172Alkoholer1+ 
1173TNas1+ 
1174Selenprotein P1+ 
1175Klordekon1+ 
1176Protonkogenproteiner1+ 
1177Zoxazolamin1+ 
1178Lovastatin1+ 
1179Tegafur1+ 
1180Kinoliner1+ 
1181DNA-styrt RNA-polymeraser1+ 
1182Zinostatin1+ 
1183Iridoid Glucosides1+ 
1184Lysofosfatidylkoliner1+ 
1185Hexosaminer1+ 
1186Gaser1+ 
1187Fosfotyrosin1+ 
1188Suppressor of Cytokine Signaling Proteins1+ 
1189Monokiner1+ 
1190Fruktokinaser1+ 
1191Pektiner1+ 
1192Schiffbaser1+ 
1193Glycerolkinas1+ 
1194Ditiotreitol1+ 
1195Deoxiglukos1+ 
1196Kaliumklorid1+ 
1197Acyl-CoA-dehydrogenas, långkedjig1+ 
1198Antitrombin III1+ 
1199Inulin1+ 
1200Flavin-adenindinukleotid1+ 
1201Nikotinsyror1+ 
1202Anilinföreningar1+ 
1203Plasminogenaktivatorhämmare 21+ 
1204Oxidoreductases Acting on CH-CH Group Donors1+ 
1205Fosfor1+ 
1206Nitroimidazoler1+ 
12074-acetamido-4´-isotiocyanatostilben-2,2´-disulfonsyra1+ 
1208bHLH-proteiner1+ 
1209Tetrahydrofolater1+ 
1210HNF1-beta-protein1+ 
1211Uracil1+ 
1212Adaptorproteiner, vesikulär transport1+ 
1213Interleukin-2-receptorer1+ 
1214Allylisopropylacetamid1+ 
1215Kolväten, bromerade1+ 
1216Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ 
1217Mesoporfyriner1+ 
1218Spin Labels1+ 
1219Gammatokoferol1+ 
1220Tenn1+ 
1221DNA-(Apurinic or Apyrimidinic Site) Lyase1+ 
1222Kynurenin1+ 
1223Bensylföreningar1+ 
1224Maskproteiner1+ 
1225Pentaner1+ 
1226Ribonukleotider1+ 
1227Pentanoiska syror1+ 
1228sgp1301+ 
1229Prostaglandiner1+ 
1230Glycerider1+ 
1231Bensylaminer1+ 
1232Bensokinoner1+ 
1233GTP-bindande proteiner1+ 
1234Dehydroepiandrosteron1+ 
1235Cytosinnukleotider1+ 
1236Fågelproteiner1+ 
1237Miceller1+ 
1238Tiazolidiner1+ 
1239Poly C1+ 
1240Peroxisomal Bifunctional Enzyme1+ 
1241Svavelaminosyror1+ 
1242Mebendazol1+ 
1243Proteinkinaser1+ 
1244Kalciumtransporterande ATPaser1+ 
1245Acetofenoner1+ 
1246Laktos1+ 
1247Oxidoreductases Acting on Sulfur Group Donors1+ 
1248Phosphatidylinositol 3-Kinases1+ 
1249Etylmorfin1+ 
1250Protonkogenproteiner c-myc1+ 
1251Monoterpener1+ 
1252Luciferaser, eldfluga1+ 
1253Inhibin-betaunderenheter1+ 
1254Yttriumisotoper1+ 
1255Trimethylsilyl Compounds1+ 
1256Proteasom-endopeptidaskomplex1+ 
1257Tunicamycin1+ 
1258Acetyl-CoA C-acetyltransferase1+ 
1259Endopeptidaser1+ 
1260Maskantikroppar1+ 
1261Arsenater1+ 
1262Hydroxybenzoates1+ 
1263Melitten1+ 
1264Organosilikonföreningar1+ 
12654-aminobensoesyra1+ 
1266Cytosin1+ 
1267Kolhydratdehydrogenaser1+ 
1268Mitogenaktiverat proteinkinas 81+ 
12691+ 
1270Borhydrider1+ 
1271Apolipoproteiner1+ 
1272Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas1+ 
1273CXCL1-kemokin1+ 
1274Hydrokinoner1+ 
1275Leptinreceptorer1+ 
1276Virusreceptorer1+ 
1277Metylnitrosurea1+ 
12781+ 
1279Komplement 31+ 
1280Iminofuranoser1+ 
1281Pentacykliska triterpener1+ 
1282Fenantrener1+ 
1283Porfyriner1+ 
1284Lyaser1+ 
1285Styren1+ 
1286Oxonsyra1+ 
1287Cyanamid1+ 
1288Receptors, Retinoic Acid1+ 
1289Zeoliter1+ 
1290Tionukleotider1+ 
1291Amidiner1+ 
1292Organotennföreningar1+ 
1293Borföreningar1+ 
1294Kromföreningar1+ 
1295Klorokin1+ 
1296Sköldkörtelhormonreceptorer, beta1+ 
1297Tiamin1+ 
1298Terbium1+ 
1299Fenol1+ 
1300Kolmonoxid1+ 
1301Deoxicytidin1+ 
1302Cellextrakt1+ 
1303Naftokinoner1+ 
1304Halogenerade bifenyletrar1+ 
1305Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser1+ 
1306Sialyltransferaser1+ 
1307Januskinas 21+ 
1308Arylsulfataser1+ 
1309N-acetyllaktosaminsyntas1+ 
1310Gammalinolensyra1+ 
1311Period Circadian Proteins1+ 
1312Hymekromon1+ 
1313Barbital1+ 
1314Ornitin-oxo-syratransaminas1+ 
1315Xanthurenates1+ 
1316Nickel1+ 
1317Endotelin-11+ 
1318Organiska anjontransportproteiner1+ 
1319UTP-hexos-1-fosfaturidylyltransferas1+ 
1320Fruktaner1+ 
1321Smad2-protein1+ 
1322Globuliner1+ 
1323Zein1+ 
1324Etylenglykoler1+ 
1325Svavelväte1+ 
1326Kolater1+ 
1327Adrenalin1+ 
1328Imidoestrar1+ 
1329Immunkonjugat1+ 
1330GLUT4-protein1+ 
1331Fenyletrar1+ 
1332Cyklofosfamid1+ 
1333TRPP Cation Channels1+ 
1334Galliumradioisotoper1+ 
1335Galektin 31+ 
1336Apolipoproteiner A1+ 
1337Magnesiumklorid1+ 
1338Hydroxikinoliner1+ 
1339Acyl-CoA-dehydrogenas1+ 
1340Hemin1+ 
1341Steroidreceptorer1+ 
1342Apoptosregulerande proteiner1+ 
1343Trikotecener1+ 
1344Cytokromer c1+ 
1345Hydroxitestosteroner1+ 
1346Natrium1+ 
1347Apigenin1+ 
1348Kolestenoner1+ 
1349N-acetylglukosaminyltransferaser1+ 
1350Anisoler1+ 
1351Tanniner1+ 
1352Fosfatidylsyror1+ 
1353Kalium1+ 
1354Pentobarbital1+ 
1355Diterperner, abietan1+ 
1356Flavoner1+ 
1357Kakodylsyra1+ 
1358Florizin1+ 
1359Anjoner1+ 
1360Pyroner1+ 
1361Indometacin1+ 
1362Triklorättiksyra1+ 
1363Integraser1+ 
1364Kollagenaser1+ 
1365Kaspas-121+ 
1366Lymfokiner1+ 
1367Sulfonsyror1+ 
1368Inositol1+ 
1369Probukol1+ 
13705-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas1+ 
1371Zinkacetat1+ 
1372Iridoid Glycosides1+ 
1373Receptorer, transforming growth factor beta1+ 
1374Antracener1+ 
1375CD44-antigener1+ 
1376Adenosindifosfatribos1+ 
1377Semaforiner1+ 
1378Alkaner1+ 
1379Lysofosfolipas1+ 
1380Verapamil1+ 
1381Homocystein1+ 
1382Mevalonsyra1+ 
1383Dimetylhydraziner1+ 
1384Digitonin1+ 
1385Glykosyltransferaser1+ 
1386Sitosteroler1+ 
1387Antimon1+ 
1388Polyener1+ 
1389Heparinlyas1+ 
1390Etylendiaminer1+ 
1391Argon1+ 
1392Glykogenfosforylas1+ 
1393Trypsin1+ 
1394Elektrolyter1+ 
1395Sockerfosfater1+ 
1396Iridoider1+ 
1397Metenolon1+ 
1398Fosfolipaser1+ 
1399Terpener1+ 
1400Karbenoxolon1+ 
1401Pentosfosfater1+ 
1402Sapogeniner1+ 
1403Stearater1+ 
1404Ribosomproteiner1+ 
1405Adenylatcyklas1+ 
1406Kymotrypsin1+ 
1407Azepiner1+ 
1408Treonindehydratas1+ 
1409Lidokain1+ 
1410Bezafibrat1+ 
1411Erytropoietin1+ 
1412Simvastatin1+ 
1413Neomycin1+ 
1414Kolföreningar, oorganiska1+ 
1415Platina1+ 
1416Aldehydoxidas1+ 
1417Amider1+ 
1418Kobamider1+ 
1419IE-proteiner1+ 
1420Trombocytrelaterad tillväxtfaktor1+ 
1421Besofenoner1+ 
14224-hydroxykumariner1+ 
1423Makromolekylära substanser1+ 
1424Silver1+ 
1425Tymidinkinas1+ 
1426Karboxylesteras1+ 
1427Karbamater1+ 
1428Yttrium1+ 
1429Mannosbindande lektiner1+ 
1430CXCL10-kemokin1+ 
1431Glutamater1+ 
1432Inosin1+ 
1433Mannaner1+ 
1434Kinoner1+ 
1435Nitrokinoliner1+ 
1436p-aminoazobensen1+ 
1437Diatrizoatmeglumin1+ 
1438Fenantroliner1+ 
1439Razoxan1+ 
1440Betakatenin1+ 
1441Amylaser1+ 
1442Klormetiazol1+ 
1443Katepsin D1+ 
1444Bensylalkoholer1+ 
1445Pyrener1+ 
1446Oxo-syra-lyaser1+ 
1447Leukocytelastas1+ 
1448Somatomediner1+ 
1449Antiportörer1+ 
1450Lysofosfolipider1+ 
1451Peroxider1+ 
1452beta-interferon1+ 
1453Kaspas-91+ 
1454Formater1+ 
1455NADPH-oxidas1+ 
1456Isokarboxazid1+ 
1457Glukosamin1+ 
1458Eikosanoider1+ 
1459Biologiska produkter1+ 
1460Kopparradioisotoper1+ 
1461Amidinotransferaser1+ 
1462HSP72-stressproteiner1+ 
1463Väte1+ 
1464Faktor XIII1+ 
1465Katekoler1+ 
1466Transforming Growth Factor beta21+ 
1467Bitionol1+ 
1468Aminoimidazolkarboxamid1+ 
1469Endonukleaser specifika för enkelsträngat DNA och RNA1+ 
1470CD31-antigener1+ 
1471Naftoler1+ 
1472RNA-polymeras II1+ 
1473Heparansulfatproteoglykaner1+ 
1474Angiotensin II1+ 
1475Fosfolipaser A21+ 
1476Proteoglykaner1+ 
1477Antibodies, Neutralizing1+ 
1478Fytosteroler1+ 
1479Mediator Complex Subunit 11+ 
1480Kalciumbindande proteiner1+ 
1481Aspartataminotransferas, mitokondriell1+ 
1482Oligodeoxiribonukleotider1+ 
1483Rodaminer1+ 
1484Flavonoler1+ 
1485Tumörsuppressorprotein p531+ 
1486Bikarbonater1+ 
1487TOR Serine-Threonine Kinases1+ 
1488Sura anhydridhydrolaser1+ 
1489Pyrogallol1+ 
1490Sulfoner1+ 
1491Polybromerade bifenyler1+ 
1492G(M1)-gangliosid1+ 
1493Isokinoliner1+ 
1494Insulinliknande tillväxtfaktor II1+ 
1495Pteridiner1+ 
1496Akonitsyra1+ 
1497Indolättiksyror1+ 
1498Mitogenaktiverat proteinkinas 31+ 
1499Oxaloacetater1+ 
1500DNA-vacciner1+ 
1501Griseofulvin1+ 
1502Klorbensener1+ 
1503Trifluoperazin1+ 
1504Albuminreceptorer1+ 
1505Tumörantikroppar1+ 
1506Zinkföreningar1+ 
1507Poloxalen1+ 
1508Zeranol1+ 
1509Aminoisosmörsyror1+ 
1510Cykliska kväveoxider1+ 
1511Trombocytaktiveringsfaktor1+ 
1512Receptor, IGF typ 21+ 
1513Cyclin D31+ 
1514Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-21+ 
1515Arylamin-N-acetyltransferas1+ 
1516Interleukin-1 Receptor-Associated Kinases1+ 
1517Fukos1+ 
1518Apolipoprotein C-III1+ 
1519Fosfodiesteras I1+ 
1520Vasopressiner1+ 
1521Fettsyror, flyktiga1+ 
1522Klorpromazin1+ 
1523Smör1+ 
1524Plasmalogener1+ 
1525Järn-svavelproteiner1+ 
1526Jod1+ 
1527Kaliumcyanid1+ 
1528Flaviner1+ 
1529Azoler1+ 
1530Prolaktinreceptorer1+ 
1531Citrater1+ 
1532Tromboxan B21+ 
1533Dietylaminer1+ 
1534Fosfatidylkolin-sterol O-acyltransferas1+ 
1535Metalloporfyriner1+ 
1536Pentosyltransferaser1+ 
1537Etrar1+ 
1538Pyrimidinoner1+ 
1539Disulfiram1+ 
1540Metylkvicksilverföreningar1+ 
1541Protozoiska antikroppar1+ 
1542Vascular Cell Adhesion Molecule-11+ 
15431,2-dipalmitoylfosfatidylkolin1+ 
1544Harmin1+ 
1545Galaktokinas1+ 
1546Polydeoxiribonukleotider1+ 
1547Hexosyltransferaser1+ 
1548Kardiolipiner1+ 
1549Pyridiniumföreningar1+ 
1550CD4-antigener1+ 
15511+ 
1552p42 MAP-kinas1+ 
1553Januskinas 11+ 
1554Sköldkörtelhormonreceptorer, alfa1+ 
1555Cathepsin A1+ 
1556DNA-glykosylaser1+ 
1557Tumör-DNA1+ 
1558Drinking Water1+ 
1559Toll-liknadne receptor 31+ 
1560Laktatdehydrogenaser1+ 
1561Toluen1+ 
1562Fenyletylalkohol1+ 
1563Maleater1+ 
1564CXCR3-receptorer1+ 
1565Protein-tyrosinkinaser1+ 
1566Propanoler1+ 
1567Metylaminer1+ 
1568Fettsyratransportproteiner1+ 
1569Hydroxipropiofenon1+ 
1570Receptorer, antigen, T-celler alfa-beta1+ 
1571Paklitaxel1+ 
1572Lecitiner1+ 
1573Kinolinsyror1+ 
1574Gangliosider1+ 
1575Konnexiner1+ 
1576Fatty Acid Synthase, Type I1+ 
1577Luteolin1+ 
1578Cysteindioxygenas1+ 
15791-propanol1+ 
1580Gallpigment1+ 
1581Lipopeptider1+ 
1582Komplexa blandningar1+ 
1583Etinylöstradiol1+ 
1584Fosfoproteinfosfataser1+ 
1585Trombomodulin1+ 
1586Malariavacciner1+ 
1587Purinnukleotider1+ 
1588Hydroxiacetylaminofluoren1+ 
1589Kitin1+ 
1590Receptorer, proteinasaktiverade1+ 
1591Porfobilinogen1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer