Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Januskinas 2100+ 
2Januskinaser48+ 
3Tumörproteiner45+ 
4Tumör-DNA40+ 
5Tumörantikroppar34+ 
6Etylnitrosurea31+ 
74-nitrokinolin-1-oxid28+ 
8Dihematoporfyrineter24+ 
9Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor alfa24+ 
10Bensamider23+ 
11mRNA-splitsnings- och polyadenyleringsfaktorer23+ 
12Dimetylhydraziner23+ 
13STAT-transkriptionsfaktorer23+ 
14NF-E2-transkriptionsfaktor, p45 underenhet22+ 
15Receptor, trombocytrelaterad tillväxtfaktor beta22+ 
16Pyrimidiner22+ 
17Protonkogenproteiner c-kit22+ 
18Koformycin21+ 
19CD56-antigener20+ 
20Piperaziner18+ 
21GATA1-transkriptionsfaktor18+ 
22Nitrosureaföreningar17+ 
23Protonkogenproteiner c-ets17+ 
24Nitrosaminer17+ 
25Januskinas 117+ 
26Vinkristin16+ 
27Organosilikonföreningar16+ 
28Monoklonala antikroppar16+ 
29Pyrazoler16+ 
30Bens(a)antracener15+ 
31Alfafetoproteiner15+ 
32Bleomycin15+ 
33Pentostatin15+ 
34Oxykinolin14+ 
35Dietylnitrosamin14+ 
36STAT5-transkriptionsfaktor14+ 
37Aminokinoliner14+ 
38Etoposid13+ 
39Diatrizoat13+ 
40Iridium13+ 
41Onkogenproteiner, fusion13+ 
42Doxorubicin12+ 
43DNA-nukleotidylexotransferas12+ 
44Chimärproteiner, mutanta12+ 
459,10-dimetyl-1,2-bensantracen12+ 
46Semustin12+ 
47Cisplatin12+ 
48Integraser12+ 
49CD30-antigener12+ 
50E1A-associerat p300-protein12+ 
51Nukleosiddifosfatkinas12+ 
52Nukleotidaser12+ 
53Matrixmetalloproteinaser, membranbundna11+ 
54TOR Serine-Threonine Kinases11+ 
55Tumörsuppressorprotein p5311+ 
56Hydroxybenzoates11+ 
57Flavonoler11+ 
58Hedgehog Proteins10+ 
59Podofyllotoxin10+ 
60Cyklofosfamid10+ 
61Karcinoembryonalt antigen10+ 
62Cyklooxygenas 210+ 
63Daktinomycin10+ 
641,2-dimetylhydrazin10+ 
65Talidomid10+ 
66Hesperidin10+ 
67Prolifererande cellkärneantigen10+ 
68Sirolimus9+ 
69Interleukin-29+ 
70Aminopyrin9+ 
71Ifosfamid9+ 
72Hematoporfyriner9+ 
73Somatostatin8+ 
74Membranproteiner8+ 
75Ki-67-antigen8+ 
76Immunglobulin, tung kedja8+ 
77Receptorprotein-tyrosinkinaser8+ 
78Prostaglandinendoperoxidsyntaser8+ 
79Ornitindekarboxylas8+ 
80Glutationtransferas8+ 
81Protein-tyrosinkinaser8+ 
82Immuntoxiner8+ 
83Jodradioisotoper8+ 
84Radioisotoper8+ 
85Vinblastin8+ 
86Cyklin D17+ 
87Dakarbazin7+ 
88Isoenzymer7+ 
89CD4-antigener7+ 
90Cellkärneproteiner7+ 
91Oktreotid7+ 
92Polyaminer7+ 
93Cyklinberoende kinaser7+ 
94Melatonin7+ 
95Indiumradiosotoper7+ 
96Antibodies, Monoclonal, Humanized7+ 
97Dexametason7+ 
98Fluorouracil7+ 
99Bariumsulfat7+ 
100Flavonoider7+ 
101Hydroxiurea7+ 
102DNA-modifieringsmetylaser7+ 
103Maskproteiner7+ 
104DNA-reparationsenzymer7+ 
105Azacytidin6+ 
106Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A6+ 
107Indoler6+ 
108Pyrrolidiner6+ 
109Protonkogenproteiner6+ 
110Rekombinanta proteiner6+ 
111Karboplatin6+ 
112Protonkogenproteiner c-bcl-26+ 
113Tumörsuppressorproteiner6+ 
114Sulfonamider6+ 
115Proteinkinaser6+ 
116Mitomycin6+ 
117Tuberkulosvaccin6+ 
118Lymfokiner6+ 
119Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived6+ 
120Niacinamid6+ 
121DNA6+ 
122DNA-bindande proteiner6+ 
123Cellcykelproteiner6+ 
124Cancervacciner6+ 
125Karmustin6+ 
126Jodolja6+ 
127Glykoproteiner5+ 
128Azoximetan5+ 
129Alfa-interferon5+ 
130Phosphatidylinositol 3-Kinases5+ 
131Somatostatinreceptorer5+ 
132Karotenoider5+ 
133Paklitaxel5+ 
134Pyrroler5+ 
135Prednison5+ 
136Intracellulära signalpeptider och -proteiner5+ 
137Progesteronreceptorer5+ 
138Etanol5+ 
139Interferoner5+ 
140Immunglobulin M5+ 
141Tamoxifen5+ 
142Transkriptionsfaktorer4+ 
143Cytarabin4+ 
144P-glykoprotein4+ 
145RNA, budbärar4+ 
146Protonkogenproteiner c-akt4+ 
147Deoxicytidin4+ 
148Metotrexat4+ 
149erbB-2-receptor4+ 
150Koriongonadotropin4+ 
151Tretinoin4+ 
152Pyridiner4+ 
1534+ 
154Receptor, epidermal tillväxtfaktor4+ 
155Tiazoler4+ 
156RNA, Small Interfering3+ 
157Leukovorin3+ 
158Acetylsalicylsyra3+ 
159Bisfosfonater3+ 
160Folsyra3+ 
161Polyetylenglykoler3+ 
162Cytokiner3+ 
163Gonadotropinfrisättande hormon3+ 
164Tumörnekrosfaktor-alfa2+ 
165RNA, tumör2+ 
166Immunglobulin G2+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer