Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


Aktiva substanserBetygBibliogr.Expandera
1Lipopolysackarider100+ 
2Ovalbumin98+ 
3Cytokiner92+ 
4Protonkogenproteiner c-rel88+ 
5Damm76+ 
6Interleukin-17-receptorer74+ 
7Eosinofilperoxidas73+ 
8Rök73+ 
9Peroxidas71+ 
10Virala fusionsproteiner64+ 
11Kemokiner63+ 
12Receptors, Tumor Necrosis Factor, Member 6b62+ 
13Interleukin-559+ 
14Pentamidin59+ 
15RSV-vacciner57+ 
16Immunglobulin E54+ 
17Tumörnekrosfaktor-alfa54+ 
18NF-kappa B54+ 
19Alfa1-integrin52+ 
20Kvarts51+ 
21Lungsurfaktantassocierat protein B49+ 
22Makrolider49+ 
23Trimetoprim-sulfametoxazolkombination49+ 
24Aquaporin 548+ 
25Interleukin-1748+ 
26Interleukin-2348+ 
27Interleukin-1347+ 
28Peroxidaser46+ 
29Interleukin-645+ 
30STAT6-transkriptionsfaktor45+ 
31Leukocytelastas44+ 
32Interleukin-8B-receptorer44+ 
33Ozon44+ 
34Interleukin-843+ 
35Aerosoler42+ 
36Bleomycin40+ 
37Pneumokockvacciner39+ 
38Metakolinklorid38+ 
39Interleukin-1036+ 
40Interleukin-434+ 
41Kväveoxid33+ 
42Dexametason33+ 
43Kväveoxidsyntas typ II30+ 
44Levofloxacin30+ 
45RNA, budbärar27+ 
46Ofloxacin27+ 
47Erytromycin26+ 
48Cefalosporiner26+ 
49Hydroxiprolin25+ 
50Proteiner25+ 
51Fluorokinoloner24+ 
52Penicilliner24+ 
53Konjugatvacciner23+ 
54C-reaktivt protein23+ 
55Monoklonala antikroppar23+ 
56Imipenem22+ 
57Interferon Type II22+ 
58Streptolysiner21+ 
59Kolistin21+ 
60Betalaktamer20+ 
61Azitromycin20+ 
62Ceftriaxon20+ 
63Amidiner20+ 
64Karragenan19+ 
65Binjurebarkshormoner19+ 
66Ceftazidim17+ 
67Penicillin G17+ 
68Acetamider17+ 
69Cilastatin17+ 
70Glukokortikoider17+ 
71Tienamyciner16+ 
72Minocyklin16+ 
73Karbapenemer16+ 
74Nasturtium16+ 
75Ciprofloxacin15+ 
76Ketolider15+ 
77Sulfametoxazol15+ 
78Interleukin-1beta15+ 
79Amoxicillin15+ 
80Oxazolidinoner15+ 
81Bakteriella vacciner15+ 
82Trimetoprim14+ 
83Cefmenoxim14+ 
84Azaföreningar14+ 
85Dapson14+ 
86Ampicillin14+ 
87Klindamycin13+ 
88Piperacillin12+ 
89Kinoliner12+ 
90CCL2-kemokin12+ 
91Metylprednisolon12+ 
92Klaritromycin12+ 
93Cefuroxim12+ 
94Prednisolon12+ 
95Växtextrakt12+ 
96Immunglobulin G12+ 
97Bakterieproteiner12+ 
98Bakteriella antikroppar12+ 
99Kloramfenikol11+ 
100Vankomycin11+ 
101Cyklooxygenas 211+ 
102Leukocidiner11+ 
103Leukomyciner11+ 
104Aztreonam11+ 
105Zinksulfat11+ 
106Haemophilusvacciner11+ 
107Tylosin11+ 
108Laktamer10+ 
109Penicillansyra10+ 
110RNA, ribosomalt, 23S10+ 
111Proteinprekursorer10+ 
112Cefotaxim10+ 
113Kinoloner9+ 
114Intercellulär adhesionsmolekyl-19+ 
115Oseltamivir9+ 
116Roxitromycin9+ 
117Sulbaktam9+ 
118Rekombinanta proteiner9+ 
119Doxycyklin9+ 
120CXCL2-kemokin9+ 
121Dinoproston9+ 
122Polysackarider, bakteriella9+ 
123Lipoxiner9+ 
124Freunds adjuvans9+ 
125Interleukin-19+ 
126Cefazolin9+ 
127Prednison8+ 
128Polymyxin B8+ 
129Leukotrien B48+ 
130Bensamidiner8+ 
131Tobramycin8+ 
132Atovakvon8+ 
133Amyloidprotein SAA8+ 
134Influensavacciner8+ 
135Monobaktamer8+ 
136Zymosan8+ 
137Trinitrobenzenesulfonic Acid8+ 
138Naftokinoner8+ 
139Steroider8+ 
140Aminoglykosider8+ 
141Gentamiciner7+ 
142Karbenicillin7+ 
143Cefamandol7+ 
144Zink7+ 
145Trimetrexat7+ 
146Amikacin7+ 
147Membranproteiner7+ 
148Immunglobuliner, intravenösa7+ 
149Transkriptionsfaktor ReIA7+ 
150Bakterie-DNA7+ 
151Dextransulfat7+ 
152Hemolysinproteiner7+ 
153Cefotiam7+ 
154Muciner7+ 
155Harmin7+ 
156Katelicidiner7+ 
157Prostaglandinendoperoxidsyntaser7+ 
158Akutfasproteiner7+ 
159Toll-liknande receptor 27+ 
160CC-kemokiner7+ 
161Pankreatisk elastas7+ 
162N-acetylmuramoyl-L-alaninamidas7+ 
163Dihydropteroatsyntas6+ 
164Immunreceptorer6+ 
165Terpentin6+ 
166Fenaziner6+ 
167Cefaklor6+ 
168Antikroppar6+ 
169Peptidhydrolaser6+ 
170Celladhesionsmolekyler6+ 
171Vascular Cell Adhesion Molecule-16+ 
172Galliumradioisotoper6+ 
173Biologiska produkter6+ 
174Interleukiner6+ 
175Toll-liknande receptor 46+ 
176Kalcitonin6+ 
177Naturläkemedel, kinesiska6+ 
178Cefoperazon6+ 
179Klavulansyror6+ 
180Ribonukleaser6+ 
181I-kappa B-kinas6+ 
182Cyklooxygenas 16+ 
183Antimikrobiella katjoniska peptider6+ 
184Immunsera6+ 
185CCL11-kemokin6+ 
186Zinkacetat6+ 
187Betalaktamaser6+ 
188Zinkföreningar6+ 
189Membranglykoproteiner6+ 
190Vitamin A6+ 
191CD11b-antigener6+ 
192Sulfonamider6+ 
193Protein C6+ 
194Blodproteiner6+ 
195Monokiner5+ 
196Klorhexidin5+ 
197Dipeptidaser5+ 
198p38 mitogenaktiverade proteinkinaser5+ 
199Peptidfragment5+ 
200Diterpener5+ 
201PAR-2-receptor5+ 
202Kaliumpermanganat5+ 
203CXCL1-kemokin5+ 
204Syrgas5+ 
205Rifampin5+ 
206Penicillin G Procaine5+ 
207Androstadiener5+ 
208Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein5+ 
209Matrixmetalloproteinas 95+ 
210Krotonolja5+ 
211Sukralfat5+ 
212Tetradekanoylforbolacetat5+ 
213Indometacin5+ 
2144-kinoloner5+ 
215Tumörnekrosfaktorreceptorer5+ 
216Klavulansyra5+ 
217Eosinofilkornproteiner5+ 
218Reaktiva syreradikaler5+ 
219I-kappa B-proteiner5+ 
220Gentianblå5+ 
221Immunglobuliner5+ 
222CXC-kemokiner5+ 
223Kemokinreceptorer5+ 
224Aciklovir5+ 
225Glykoproteiner5+ 
226PPAR gamma5+ 
227Leukotriener5+ 
228Flavonoider5+ 
229Kolkicin5+ 
230HLA-B27-antigen5+ 
231Pregnadientrioler5+ 
232Oxitetracyklin5+ 
233L-laktatdehydrogenas5+ 
234Laktoferrin5+ 
235Kollagen5+ 
236Primakin5+ 
237Muramidas5+ 
238Rekombinanta fusionsproteiner5+ 
239Immunglobulin M5+ 
240Uteroglobin5+ 
241E-selektin5+ 
242Trombomodulin5+ 
243Cefalexin5+ 
244Interleukin-1-receptorer5+ 
245Isoenzymer5+ 
246Granulocytkolonistimulerande faktor5+ 
247Josamycin4+ 
248Ciklosporin4+ 
249Kväveoxidsyntas4+ 
250Cyklofosfamid4+ 
251Peptider4+ 
252Svamp-DNA4+ 
253Omega-3-fettsyror4+ 
254Blockerande antikroppar4+ 
2554+ 
256Transforming growth factor beta4+ 
257Substans P4+ 
258CCL5-kemokin4+ 
259Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ I4+ 
260Eikosanoider4+ 
261Leukotrienblockerare4+ 
262Interleukin-1-alfa4+ 
263Hemoxygenas-14+ 
264CCR3-receptorer4+ 
265Sulfametizol4+ 
266Kapsaicin4+ 
267Metylprednisolonhemisuccinat4+ 
268Cyklopropaner4+ 
269Ticarcillin4+ 
270Echinocandiner4+ 
271RNA, svamp4+ 
272Opsoninproteiner4+ 
273Toll-liknadne receptor 34+ 
274Svampantikroppar4+ 
275Pyocyanin4+ 
276Interleukin-94+ 
277GATA3-transkriptionsfaktor4+ 
278Kobragifter4+ 
279DNA-gyras4+ 
280Kaspas-14+ 
281Peptider, cykliska4+ 
282Ceftizoxim4+ 
283Selektiner4+ 
284Meningokockvacciner4+ 
285Cellextrakt4+ 
286Neuraminidas4+ 
287Tiazolidinedioner4+ 
288Mitogenaktiverade proteinkinaser4+ 
289Disackarider4+ 
290Makrofaginflammatoriska proteiner4+ 
291Pyrazoler4+ 
292C-vitamin4+ 
293Cefonicid4+ 
294Superoxider4+ 
295Kurkumin4+ 
296Lungsurfaktantassocierat protein A4+ 
297Acetylcystein4+ 
298Terpener4+ 
299Budesonid4+ 
300Kanamycin4+ 
301Toll-liknande receptorer4+ 
302Betaglukaner4+ 
303Salicylater4+ 
304Immunglobulin A4+ 
305CCR2-receptorer4+ 
306Hydrokortison4+ 
307Annexin A14+ 
308Klortetracyklin4+ 
309Trombocytaktiveringsfaktor4+ 
310HMGB1-protein4+ 
311Arthropod Proteins4+ 
312Fenoler4+ 
313Trippelvaccin4+ 
314Cellytereceptorer4+ 
315Lungsurfaktantassocierat protein D4+ 
316Interleukin-124+ 
317Toll-like receptor 64+ 
318Inflammasomes3+ 
319Nitriter3+ 
320B7 Antigens3+ 
321Oxaziner3+ 
322Acetater3+ 
323Mucin-13+ 
324Arakidonat 5-lipoxigenas3+ 
325Fosfolipaser A3+ 
326Maskproteiner3+ 
327Transforming Growth Factor beta13+ 
328Komplement 33+ 
329Matrixmetalloproteinaser3+ 
330Bradykin B1-receptor3+ 
331Makrofag-1-antigen3+ 
332Transkriptionsfaktor AP-13+ 
333Sulfiter3+ 
334Polysackarider3+ 
335Peptidoglykan3+ 
336Peroxiddismutas3+ 
337Mutantproteiner3+ 
338Lipokaliner3+ 
339Prostaglandin D23+ 
340HLA-DR3-antigen3+ 
341Glykopeptider3+ 
342Eosinofilt katjonprotein3+ 
343P-selektin3+ 
344Endodeoxiribonukleaser3+ 
345Melanokortinreceptor, typ 13+ 
346Polyphenols3+ 
347CCL7-kemokin3+ 
348Formaldehyd3+ 
349Teikoplanin3+ 
350Hepcidins3+ 
351Poriner3+ 
352Histamin3+ 
353C5a-anafylatoxinreceptor3+ 
354Prostaglandiner3+ 
355Virusantikroppar3+ 
356Amyloid P-komponent3+ 
357Cefoxitin3+ 
3583+ 
359Polymyxiner3+ 
360Interleukinreceptorer3+ 
361Tromboplastin3+ 
362Amfotericin B3+ 
363Virginiamycin3+ 
364Nasal Sprays3+ 
365Interleukin-183+ 
366Xylener3+ 
367Kalgranulin A3+ 
368Alfa4beta1-integrin3+ 
369Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner3+ 
370Receptors, G-Protein-Coupled3+ 
371Eflornitin3+ 
372Mannos3+ 
373Antibodies, Monoclonal, Humanized3+ 
374Sialoglykoproteiner3+ 
375Pyrroler3+ 
376Autoantikroppar3+ 
377Antineutrofila cytoplasmaantikroppar3+ 
378Monocyt-kemoattraherande proteiner3+ 
379Arakidonsyra3+ 
380CD11c-antigener3+ 
381DNA-primrar3+ 
382Myeloid Differentiation Factor 883+ 
383Fetter3+ 
384Ribonukleosider3+ 
385Cefalotin3+ 
386Enoxacin3+ 
387Komplementproteiner3+ 
388Sulfametoxipyridazin3+ 
389CXCL10-kemokin3+ 
390Kaolin3+ 
391Amidohydrolaser3+ 
392Komplement 5a3+ 
393Kollagen typ II3+ 
394Anafylatoxiner3+ 
395Glutation3+ 
396Acetylsalicylsyra3+ 
397NADPH-oxidas3+ 
398Osteopontin3+ 
399Virusproteiner3+ 
400Ganciklovir3+ 
401Bradykin B2-receptor3+ 
402Ambroxol3+ 
403Integriner3+ 
404Talk3+ 
405Endokannabinoider3+ 
406Nitrosföreningar3+ 
407Etanolaminer3+ 
408Fosfolipaser A23+ 
409Ibuprofen3+ 
410Leukocyt L1-antigenkomplex3+ 
411Prostaglandinblockerare3+ 
412Matrixmetalloproteinas 33+ 
413NF-kappa B p50 underenhet3+ 
414Komplementreceptorer3+ 
415Formylpeptidreceptorer3+ 
416Galektiner3+ 
417Transkriptionsfaktorer3+ 
418Immobiliserade proteiner3+ 
419Malondialdehyd3+ 
420STAT3-transkriptionsfaktor3+ 
421Oligopeptider3+ 
422Albuterol3+ 
423Diklofenak3+ 
424Tioglykolater3+ 
425NF-E2-relaterad faktor 23+ 
426Växtberedningar3+ 
427Omega-6-fettsyror3+ 
428Stilbener3+ 
429Neurokinin-1-receptorer3+ 
430Adiponektin3+ 
431Skvalen3+ 
432Kalgranulin B3+ 
433Tyrosin3+ 
434CD45-antigener3+ 
435Pseudomonasvacciner3+ 
436CCR8-receptorer3+ 
437Receptorer, proteinasaktiverade3+ 
438Glukaner3+ 
439Heptansyror3+ 
440Dikarbetoxidihydrokollidin3+ 
441Leukotrien B4-receptorer3+ 
442Cytokinreceptorer3+ 
443Glukonater3+ 
444Pristinamycin3+ 
445CCL1-kemokin3+ 
446Fibrin-fibrinogennedbrytningsprodukter3+ 
447Exodeoxiribonukleaser3+ 
448Triterpener3+ 
449Leukotrien C43+ 
450CD14-antigener3+ 
451Vacciner, försvagade3+ 
452Stelkrampstoxoid3+ 
453Oxacillin3+ 
454Complement Inactivator Proteins3+ 
455Tumörnekrosfaktorreceptorer, typ II3+ 
456Poly I-C3+ 
457Oleanolsyra3+ 
458Aktiner3+ 
459Arakidonsyror3+ 
460Intramolekylära oxidoreduktaser3+ 
461Palmitinsyror3+ 
462Hyaluronsyra3+ 
463Alanintransaminas3+ 
464SRP3+ 
465DNA3+ 
466A2A-adenosinreceptor3+ 
467Reaktiva kväveradikaler3+ 
468Kristalliner2+ 
469NAD+ ADP-ribosyltransferas2+ 
470Hemoxygenas2+ 
471Leukotrienreceptorer2+ 
472Lipoxigenas2+ 
473Adipokiner2+ 
474CCL8-kemokin2+ 
475Grupp II fosfolipaser A22+ 
476Vacciner, avdödade2+ 
477Kolmonoxid2+ 
478Azatioprin2+ 
479Eikosapentaensyra2+ 
480Dinitrofluorbensen2+ 
481CD18-antigener2+ 
482Receptors, Lymphocyte Homing2+ 
483Komplement 52+ 
484Kannabinoid CB2-receptor2+ 
485CCL3-kemokin2+ 
486Apolipoproteiner E2+ 
487Nitrater2+ 
488Lektiner, C-typ2+ 
489Gliafilamentprotein2+ 
490Tetracyklin2+ 
491Arakidonat 15-lipoxigenas2+ 
492Fetter i kosten2+ 
493Suppressor of Cytokine Signaling Proteins2+ 
494F2-isoprostaner2+ 
495Takrolimus2+ 
496Receptors, Prostaglandin E, EP4 Subtype2+ 
497Lipoxinreceptorer2+ 
498Haptoglobiner2+ 
499PPAR alfa2+ 
500Oxazolon2+ 
501Piroxikam2+ 
502Forkhead-transkriptionsfaktorer2+ 
503Zidovudin2+ 
504Deferoxamin2+ 
505Blodsocker2+ 
506Bärarproteiner2+ 
507Deoxiguanosin2+ 
508Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 42+ 
509Isoprostaner2+ 
510Interleukin-23-underenhet p192+ 
511Periplasmiska bindande proteiner2+ 
512Phospholipases A2, Secretory2+ 
513Alfa 1-antitrypsin2+ 
514Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor2+ 
515Adhesiner, bakteriella2+ 
516Fosfolipider2+ 
5171-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesteras2+ 
518Moxalaktam2+ 
519Bradykinin2+ 
520DNA, intergent2+ 
521Integrin beta-kedjor2+ 
522Aldehyder2+ 
523CD59-antigener2+ 
524Cytosin2+ 
525Bakteriella yttermembranproteiner2+ 
526Arginas2+ 
527Sirtuin 12+ 
528Cefamyciner2+ 
529Fosfomycin2+ 
530Tryptaser2+ 
531Kalcitoningenrelaterad peptid2+ 
532Meticillin2+ 
533Eosinofilt nervtoxin2+ 
534Serumalbumin2+ 
535Fiskoljor2+ 
536Pyrimidiner2+ 
537Cysteinendopeptidaser2+ 
538Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser2+ 
539Kannabinoider2+ 
5403´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras2+ 
541Acetylmuramyl-alanyl-isoglutamin2+ 
542Galektin 12+ 
543Interleukin-6-receptorer2+ 
544Kymaser2+ 
545Resistin2+ 
546Smad7-protein2+ 
547Sulfider2+ 
548Kärnreceptorer2+ 
549Alfa-MSH2+ 
5501,2-dipalmitoylfosfatidylkolin2+ 
551Povidonjod2+ 
552Streptograminer2+ 
553Kreatinin2+ 
554Serumalbumin, bovint2+ 
555Urinsyra2+ 
556Komplement 5a, des-arginin2+ 
557Oligodeoxiribonukleotider2+ 
558Metotrexat2+ 
559Simvastatin2+ 
560Tiokarbamater2+ 
561Immunglobulin A, sekretoriskt2+ 
562Pipemidsyra2+ 
563CD40-ligand2+ 
564Antitrombin III2+ 
565Lysofosfolipider2+ 
566Epoxiföreningar2+ 
567Kitinas2+ 
568FasL-protein2+ 
569Natriumhydroxid2+ 
570Intracellulära signalpeptider och -proteiner2+ 
571Prostaglandinreceptorer2+ 
572Matrixmetalloproteinas 22+ 
573Arrestin2+ 
574Ribavirin2+ 
575Zanamivir2+ 
576Pyrimetamin2+ 
577Vacciner, kombinerade2+ 
578Histidin-tRNA-ligas2+ 
579Lymfocytantigen 962+ 
580Luteolin2+ 
581Hydraziner2+ 
582TRPV-katjonkanaler2+ 
583Beklometason2+ 
584Växtoljor2+ 
585CCR1-receptorer2+ 
586Dinoprost2+ 
587Fenylbutazon2+ 
588Heterocykliska föreningar2+ 
589Serinendopeptidaser2+ 
590Kannabinoidreceptorer2+ 
591Cyklosporiner2+ 
592Orosomukoid2+ 
593Tripelennamin2+ 
594Glukokortikoidreceptorer2+ 
595Dehydroepiandrosteron2+ 
596Vacciner, syntetiska2+ 
597Stafylokockvacciner2+ 
598Propionater2+ 
599Tumörnekrosfaktorer2+ 
600Peroxisomproliferatoraktiverade receptorer2+ 
601Interleukin-22+ 
602Insektproteiner2+ 
6035-Lipoxygenase-Activating Proteins2+ 
604Phosphorothioate Oligonucleotides2+ 
605Kväveoxidsyntas type III2+ 
606Sulfasalazin2+ 
607TIMP-12+ 
608Dokosahexaensyror2+ 
609Aspartataminotransferaser2+ 
610Ektodysplasiner2+ 
611Matrixmetalloproteinas 132+ 
612Teknetium Tc 99m aggregerat albumin2+ 
613Rolipram2+ 
614Plasminogenaktivatorhämmare 12+ 
615Tiazoler2+ 
616Piperidiner2+ 
617Cystein2+ 
618CCL22-kemokin2+ 
619Quercetin2+ 
620Cinnamater2+ 
621Galektin 32+ 
622Omättade fetter i kosten2+ 
623Fibrinogen2+ 
624CD4-antigener2+ 
625Blodfärgämnen2+ 
626L-selektin2+ 
627JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser2+ 
628Flavoner2+ 
629Laktoner2+ 
630Pentoxifyllin2+ 
631Mukoproteiner2+ 
632Vitamin D2+ 
633PAR-1-receptor2+ 
634Prebiotics2+ 
635Järn2+ 
636T-Box Domain Proteins2+ 
637Katekin2+ 
638Kininogen, högmolekylärt2+ 
639Interleukin-12-underenhet p402+ 
640Myelin-Oligodendrocyte Glycoprotein2+ 
641Glykolyserade slutprodukter2+ 
642Streptokockvacciner2+ 
643Bensotiazoler2+ 
644Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor A2+ 
645Glykosider2+ 
646N-formylmetioninleucyl-fenylalanin2+ 
647Triamcinolonacetonid2+ 
648Väteperoxid2+ 
649DNA-bindande proteiner2+ 
650Flurbiprofen2+ 
651Imidazoler2+ 
652Mucin 5AC2+ 
653Interleukin-8A-receptorer2+ 
654Virusvacciner2+ 
655Particulate Matter2+ 
656Neuropeptider2+ 
657Pyridiner2+ 
658Proteoglykaner2+ 
659Peptidvacciner2+ 
660Annexiner2+ 
661Erytropoietin2+ 
662Hemin2+ 
663Tiaziner2+ 
664Bradykininreceptorer2+ 
665Polysorbater2+ 
666Butaner2+ 
667Selen2+ 
668Fibronektiner2+ 
669Kaspas-32+ 
670Alfa4-integrin2+ 
671Itrakonazol2+ 
672Sirolimus2+ 
673Tioktacid2+ 
674Sfingosin2+ 
675Nod2 Signaling Adaptor Protein2+ 
676Transaktivatorer2+ 
677Tiadiazoler2+ 
678Nervvävnadsprotein S 1002+ 
679Heparin2+ 
680Polyunsaturated Alkamides2+ 
681Nervtillväxtfaktor2+ 
682Class Ib Phosphatidylinositol 3-Kinase2+ 
683Arylsulfonater2+ 
684Antocyaniner2+ 
685Kolesterol2+ 
686Fluokinolonacetonid2+ 
687IgE-receptorer2+ 
688Amyloid beta-Peptides2+ 
689Aminopyridiner2+ 
690Adenosin2+ 
691CCL17-kemokin2+ 
692Depsider2+ 
693IgG-receptorer2+ 
694Dinitrofenoler2+ 
695Sulfoniumföreningar2+ 
696Phosphatidylinositol 3-Kinases2+ 
697Svavelväte2+ 
698Växtproteiner2+ 
699Oljor, flyktiga2+ 
700Receptors, Interleukin-1 Type I2+ 
701Acetylkolin2+ 
702Diflavonoider2+ 
703Antigen-antikroppskomplex2+ 
704Glykogensyntaskinas 32+ 
705Tioredoxiner2+ 
706Biliverdin2+ 
707Betametason2+ 
708Träsprit2+ 
709Flaviner2+ 
710Extracellulära matrixproteiner2+ 
711Hydroxikinoliner2+ 
712Proteinase Inhibitory Proteins, Secretory2+ 
713Forbolestrar1+ 
714Interleukin-1 Receptor-Associated Kinases1+ 
715Insulin1+ 
716Pregnendioner1+ 
717Kynurenin1+ 
718Fenantrener1+ 
719Procyanidiner1+ 
720Proteinisoformer1+ 
721Epoprostenolreceptorer1+ 
722Flavanoner1+ 
723Lipoproteiner1+ 
724Nod Signaling Adaptor Proteins1+ 
725Bensoater1+ 
726Rutin1+ 
727Mesalamin1+ 
728CCR6-receptorer1+ 
729Toll-liknande receptor 71+ 
730Albuminer1+ 
731CCL21-kemokin1+ 
732Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 71+ 
733Katalas1+ 
734Antisens-oligonukleotider1+ 
735Peroxinitrit1+ 
736Apyras1+ 
737Pikrater1+ 
738Immunglobulin D1+ 
739Aktiverande transkriptionsfaktor 61+ 
740Epoxidhydrolaser1+ 
741Kumariner1+ 
742Quinic Acid1+ 
743Prostaglandiner E1+ 
744Nervvävnadsproteiner1+ 
745Te1+ 
746Teikoinsyror1+ 
747Hesperidin1+ 
748Interleukin-5-receptorer1+ 
749RNA, Small Interfering1+ 
750Anti-idiotypiska antikroppar1+ 
751Ricinolja1+ 
752Triglycerider1+ 
753Orphan Nuclear Receptors1+ 
754Bensylaminer1+ 
755Komplexa blandningar1+ 
756Papain1+ 
757Dextraner1+ 
758Antibodies, Monoclonal, Murine-Derived1+ 
759Alkaloider1+ 
760Interleukin-2 Receptor alpha Subunit1+ 
761Trombinreceptorer1+ 
762Indoler1+ 
763CCL20-kemokin1+ 
764Fettsyror1+ 
765Secretory Leukocyte Peptidase Inhibitor1+ 
766Arginin1+ 
767Komplement 3a1+ 
768Keratin-141+ 
769Metalloproteaser1+ 
770Antibodies, Neutralizing1+ 
771Leptin1+ 
772Protonkogenproteiner c-akt1+ 
773CD95-antigener1+ 
774Retinolbindande proteiner1+ 
775CFTR1+ 
776Immunglobulinfragment, Fc1+ 
777Ketoprofen1+ 
778RNA1+ 
779Geler1+ 
780Kromoner1+ 
781Makrofagmigrationshämmande faktorer1+ 
782A3-adenosinreceptor1+ 
783Kolväten, fluorerade1+ 
784Nukleokapsidproteiner1+ 
785Butyrater1+ 
786Ketokonazol1+ 
787Fria radikaler1+ 
788Quinuclidines1+ 
789Cisaprid1+ 
790CCL19-kemokin1+ 
791Metalloendopeptidaser1+ 
792Dioxoler1+ 
793Receptors, Prostaglandin E, EP2 Subtype1+ 
794CCL24-kemokin1+ 
795Lakritssyra1+ 
796Konkanavalin A1+ 
797Hydroxieikosatetraensyror1+ 
798Vimentin1+ 
799Evans Blue1+ 
800CD40-antigener1+ 
801Tumor Necrosis Factor Decoy Receptors1+ 
802CCL4-kemokin1+ 
803Sulfoner1+ 
804Fettsyror, omättade1+ 
805TIMP1+ 
806Nuclear Receptor Subfamily 1, Group F, Member 31+ 
807Phospholipases A2, Cytosolic1+ 
808Thiobarbituric Acid Reactive Substances1+ 
809Cytoskelettproteiner1+ 
810STAT1-transkriptionsfaktor1+ 
811Pyrrolidiner1+ 
812Smad-proteiner1+ 
813Bifenylföreningar1+ 
814SRS-A1+ 
815Sirtuiner1+ 
816Bornaner1+ 
817Amantadin1+ 
818Protein-serin-treoninkinaser1+ 
819Nicotinamide Phosphoribosyltransferase1+ 
820Kalciumbindande proteiner1+ 
821CD31-antigener1+ 
822Histaminreceptorer1+ 
823Ergotionein1+ 
824Radiojod i serumalbumin1+ 
825Propylenglykoler1+ 
826Lignaner1+ 
827Indoleamin-pyrrol-2,3,-dioxygenas1+ 
828Betaalanin1+ 
829Tiazepiner1+ 
830Takykininreceptorer1+ 
831Dinukleosidfosfater1+ 
832Toll-like receptor 91+ 
833Interleukin-15 Receptor alpha Subunit1+ 
834p42 MAP-kinas1+ 
835Tromboxan B21+ 
836Aminosyraklorometylketoner1+ 
837CXCL9-kemokin1+ 
838Ftalanhydrider1+ 
839Matrilin Proteins1+ 
840Arrestiner1+ 
841CCR7-receptorer1+ 
842Occludin1+ 
843Mykofenolsyra1+ 
844Lektiner1+ 
845Endotelin-11+ 
846TNF-receptorassocierad faktor 61+ 
847Trombin1+ 
848Serpin E21+ 
849Glutationperoxidas1+ 
850Glukuronidas1+ 
851Fluormetolon1+ 
852Nitratreduktas (NAD(PH)H)1+ 
853Interleukin-271+ 
854Ramnos1+ 
855Homeodomänproteiner1+ 
856Farnesol1+ 
857Shc Signaling Adaptor Proteins1+ 
858Interleukin-151+ 
859Interleukin-2-receptorer1+ 
860CD44-antigener1+ 
861Histokompatibilitetsantigener klass II1+ 
862RNA-bindande proteiner1+ 
863Receptorer, komplement 3d1+ 
864Prolifererande cellkärneantigen1+ 
865Tetrazoler1+ 
866Transglutaminaser1+ 
867Onkostatin M1+ 
868Norfloxacin1+ 
869Myelin Basic Protein1+ 
870Azepiner1+ 
871Hornämnen1+ 
872STAT-transkriptionsfaktorer1+ 
873Kollagenaser1+ 
874Trombospondin 11+ 
875Receptors, Purinergic P2X71+ 
876Koksalt1+ 
877Prostaglandin E-receptorer1+ 
878Nitrobensener1+ 
879Cimetidin1+ 
880Heptoser1+ 
881Interleukin-10-receptorer1+ 
882Melatonin1+ 
883Cyklofiliner1+ 
884Glycin1+ 
885Bensylidenföreningar1+ 
886Ceruletide1+ 
887C-EBP beta1+ 
888Pyrilamin1+ 
889Aminosalicylsyror1+ 
890Membranattackkomplex1+ 
891Bensimidazoler1+ 
892Polymerer1+ 
893Ferritiner1+ 
894Naftalener1+ 
895PPAR beta1+ 
896Adenosinmonofosfat1+ 
897Cystationin-gammalyas1+ 
898Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos1+ 
899Smad3-protein1+ 
900Vidarabin1+ 
901Melitten1+ 
902Glykosaminoglykaner1+ 
903Organophosphonates1+ 
904CXCL13-kemokin1+ 
905Monoterpener1+ 
906Fluorbensener1+ 
907A2B-adenosinreceptor1+ 
908Kollagen typ I1+ 
909Neurokinin A1+ 
910Leukotrien E41+ 
911Hjärtmyosiner1+ 
912Karboxylsyror1+ 
913LDL-receptorer1+ 
914Class Ia Phosphatidylinositol 3-Kinase1+ 
915Leukotrien D41+ 
916Vävnadsextrakt1+ 
917Amyloid-betaproteinprekursor1+ 
918Fibrin1+ 
919Organometallföreningar1+ 
920Serpiner1+ 
921Cykliskt AMP1+ 
922sgp1301+ 
923Iridoider1+ 
924Phosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)1+ 
925Faktor XIIa1+ 
926Silvernitrat1+ 
927Matrixmetalloproteinas 11+ 
9281-butanol1+ 
929P1-receptorer1+ 
930Mjölksyra1+ 
931Mitogenaktiverat proteinkinas 31+ 
932Betadefensiner1+ 
933Komplement-C3-C5-konvertaser1+ 
934Fenylmetylsulfonylfluorid1+ 
935Antrakinoner1+ 
936Neomycin1+ 
937Karbocystein1+ 
938RNA, dubbelsträngat1+ 
939A1-adenosinreceptor1+ 
940CXCL11-kemokin1+ 
941Adenosindeaminas1+ 
942Pentacykliska triterpener1+ 
943Fluorener1+ 
944rho-Associated Kinases1+ 
945Isokinoliner1+ 
946Apolipoprotein A-I1+ 
947Bensamider1+ 
948Receptorer, kalcitoningenrelaterad peptid1+ 
949Klodronsyra1+ 
950Apoptosregulerande proteiner1+ 
951Lymphocyte Function-Associated Antigen-11+ 
952CCR4-receptorer1+ 
953Läkemedelsreceptorer1+ 
954Etanol1+ 
955Antisens-oligodeoxiribonukleotider1+ 
956Trombocytmembranglykoproteiner1+ 
957Receptorer, lysosfingolipid1+ 
958Fenylpropionater1+ 
959Integrin alfa-kedjor1+ 
960Eikosansyror1+ 
961Adaptorproteiner, signalöverförande1+ 
962Myelinproteolipidproteiner1+ 
963LDL-kolesterol1+ 
964Hydroxamsyror1+ 
965Gammalinolensyra1+ 
966MAP-kinaskinas 41+ 
967Ceramider1+ 
968Benspyraner1+ 
969Fenofibrate1+ 
970Glukosider1+ 
971Kannabidiol1+ 
972Sfingomyelinfosfodiesteras1+ 
973Polyadenosindifosfatribos1+ 
974Mannosbindande lektiner1+ 
975Virus-DNA1+ 
976Antilymfocytserum1+ 
977Xantinoxidas1+ 
978Pravastatin1+ 
979Abskisinsyra1+ 
980Mikrofilamentproteiner1+ 
981Transient Receptor Potential Channels1+ 
982Polyetylenglykoler1+ 
983Hartser1+ 
984Myelinproteiner1+ 
985Retinol-Binding Proteins, Plasma1+ 
986Lipoproteiner, LDL1+ 
987Neurokinin-2-receptorer1+ 
988Transaminaser1+ 
989Takykininer1+ 
990Angiopoietin-11+ 
991Escin1+ 
992Sockerfosfater1+ 
993Polyaminer1+ 
994Oligosackarider1+ 
995Neurofilamentproteiner1+ 
996Alkaliskt fosfatas1+ 
997HDL-kolesterol1+ 
998Morfin1+ 
999Protonkogenproteiner c-jun1+ 
1000CXCL5-kemokin1+ 
1001Opioidpeptider1+ 
1002Toluen 2,4-diisocyanat1+ 
1003Karbocyanider1+ 
1004Sot1+ 
1005Karbakol1+ 
1006Dipeptider1+ 
1007Ranitidin1+ 
1008ADAM-proteiner1+ 
1009Lipopeptider1+ 
1010Lungsurfaktantassocierat protein C1+ 
1011Vasoaktiv intestinal peptid1+ 
1012Hexaner1+ 
1013Ergosterol1+ 
1014Alfa-interferon1+ 
1015CARD Signaling Adaptor Proteins1+ 
1016Chaperonin 601+ 
1017Bensenacetamider1+ 
1018Vitamin E1+ 
1019Ketorolak1+ 
1020Pregnadiendioler1+ 
1021Diacylglycerolkinas1+ 
1022Luminol1+ 
1023Protonkogenproteiner c-fos1+ 
1024Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor D1+ 
1025Glukos1+ 
1026Kaffeinsyror1+ 
1027Matrixmetalloproteinas 81+ 
1028P2-receptorer1+ 
1029Glukosoxidas1+ 
1030Latex1+ 
1031Virusreceptorer1+ 
1032Myelinassocierat glykoprotein1+ 
1033Seskviterpener1+ 
1034Väte1+ 
1035Cartilage Oligomeric Matrix Protein1+ 
1036Sialomuciner1+ 
1037Proteasom-endopeptidaskomplex1+ 
1038Secretoglobins1+ 
1039Bensoesyra, 2-[[3-(trifluorometyl)fenyl]amino]- (9CI)1+ 
1040Metallotionein1+ 
1041VIP-receptorer1+ 
1042OX40-ligand1+ 
1043Mannosider1+ 
1044Bensokinoner1+ 
1045Tetracykliner1+ 
1046Katepsiner1+ 
1047Bigifter1+ 
1048Isoxazoler1+ 
1049Interleukin-111+ 
1050Flagellin1+ 
1051Protein-underenheter1+ 
1052von Willebrands faktor1+ 
1053Kannabinoid CB1-receptor1+ 
1054Fosfoproteiner1+ 
1055Pantotensyra1+ 
1056Apolipoprotein E31+ 
1057Penicillamin1+ 
1058Prokollagen1+ 
1059Cathepsin G1+ 
1060Naproxen1+ 
1061Spiroföreningar1+ 
1062Cetirizin1+ 
1063PPAR delta1+ 
1064Mannitol1+ 
1065Kalcimycin1+ 
1066Nedocromil1+ 
1067Smad2-protein1+ 
1068CX3CL1-kemokin1+ 
1069Acetofenoner1+ 
1070Emodin1+ 
1071Kalcium1+ 
1072Kreatinkinas1+ 
1073Alprostadil1+ 
1074Lysin1+ 
1075Elastin1+ 
1076Koppar1+ 
1077alpha-2-HS-Glycoprotein1+ 
1078Mannosbindande lektin1+ 
1079Hydroxider1+ 
1080Silver1+ 
1081Leukovorin1+ 
1082NG-nitroargininmetylester1+ 
1083Alfa 1-antikymotrypsin1+ 
1084Natriumkromoglikat1+ 
1085p-metoxi-N-metylfenylamin1+ 
1086Gammatokoferol1+ 
1087Aquaporin 11+ 
1088Alfatokoferol1+ 
1089Endopeptidaser1+ 
1090Natriumsalicylat1+ 
1091Saponiner1+ 
1092Renhållningsreceptorer, klass E1+ 
1093Drosophilaproteiner1+ 
1094Flavonoler1+ 
1095Receptors, Prostaglandin E, EP3 Subtype1+ 
1096Cyklohexanoner1+ 
1097Heterocycliska föreningar med 4 eller flera ringar1+ 
1098Vävnadsplasminogenaktivator1+ 
1099Stressproteiner1+ 
1100Berberin1+ 
1101Aminokinoliner1+ 
1102Polyglykolsyra1+ 
1103Metalloporfyriner1+ 
1104Histamin H1-receptorer1+ 
1105Guanidiner1+ 
1106bcl-2-Associated X Protein1+ 
1107Fettsyror, enkelomättade1+ 
1108Receptorer, opioid, mu1+ 
1109Deoxiribonukleas I1+ 
1110Angiotensin-typ 1-receptor1+ 
1111Mucin-21+ 
1112Grupp IV fosfolipaser A21+ 
1113Kalcitriolreceptorer1+ 
1114Vävnadskallikreiner1+ 
1115Ricinolsyror1+ 
1116Kalciumpyrofosfat1+ 
1117Naloxon1+ 
1118Kinakrin1+ 
1119Kollagen typ III1+ 
1120Heparansulfatproteoglykaner1+ 
1121HSP27 Heat-Shock Proteins1+ 
1122Angiotensin II1+ 
1123Likvorproteiner1+ 
1124Desonid1+ 
1125Kallidin1+ 
1126Sialinsyra1+ 
1127Histone Deacetylase 21+ 
1128SREBP1-protein1+ 
1129Bilirubin1+ 
1130Koenzym A-transferaser1+ 
1131Ginkgolider1+ 
1132Antralin1+ 
1133Pyrazoloner1+ 
1134Fenylacetater1+ 
1135Januskinas 31+ 
1136Morfoliner1+ 
1137Astemizol1+ 
1138RANK-ligand1+ 
1139Klorogensyra1+ 
1140Connective Tissue Growth Factor1+ 
1141Transkriptionsfaktorer, allmänna1+ 
1142CCR5-receptorer1+ 
1143Gelsolin1+ 
1144Iridoid Glycosides1+ 
1145Masoprocol1+ 
1146Thy-1-antigener1+ 
1147Kvävedioxid1+ 
1148Enzymprekursorer1+ 
1149Aquaporin 41+ 
1150Kumarsyror1+ 
1151Hepatocyttillväxtfaktor1+ 
1152Tymosin1+ 
1153Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-31+ 
1154Flukonazol1+ 
1155Karboxipeptidas U1+ 
1156Fullerener1+ 
1157HSP72-stressproteiner1+ 
1158Prostaglandiner I1+ 
1159Fenyletylalkohol1+ 
1160Immunkonjugat1+ 
1161Glutationreduktas1+ 
1162Acetylglukosamin1+ 
1163Brombensener1+ 
1164Receptorer, antigen, T-celler alfa-beta1+ 
1165Adenosinkinas1+ 
1166beta-interferon1+ 
1167NFATC-transkriptionsfaktorer1+ 
1168Aktivinreceptorer1+ 
1169HLA-DR-antigener1+ 
1170Nod1 Signaling Adaptor Protein1+ 
1171Laminin1+ 
1172CD28-antigener1+ 
1173Chaperonin 101+ 
1174Adiponektinreceptorer1+ 
1175CD80-antigener1+ 
1176Proteom1+ 
1177Alfalinolensyra1+ 
1178Receptors, Pattern Recognition1+ 
1179Interleukon-12-underenhet p351+ 
1180Linolsyra1+ 
1181Grape Seed Extract1+ 
1182Leupeptiner1+ 
1183Melanokortinreceptorer1+ 
1184Mineralocorticoid Receptor Antagonists1+ 
1185Fosformonoesterhydrolaser1+ 
1186Adenosin-5´-(N-etylkarboxamid)1+ 
1187Kaspaser1+ 
1188Lipidperoxider1+ 
1189Tight Junction Proteins1+ 
1190Furaner1+ 
1191ortho-Aminobenzoates1+ 
1192Intermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium Channels1+ 
1193Hydrogel1+ 
1194Sialyltransferaser1+ 
1195Glutamin1+ 
1196Alkalier1+ 
1197Ketorolaktrometamin1+ 
1198Lymfotoxin-alfa1+ 
1199OX40-receptorer1+ 
1200Ferriföreningar1+ 
1201Galaktosamin1+ 
1202Serine Proteases1+ 
1203BW-755C1+ 
1204TIE-2-receptor1+ 
1205Amider1+ 
1206Nervtillväxtfaktorer1+ 
1207Kortikosteron1+ 
1208Interleukin-4-receptorer1+ 
1209Komplement 4b1+ 
1210AMP-aktiverade proteinkinaser1+ 
1211Mitogenaktiverat proteinkinas 81+ 
1212Luciferaser1+ 
1213Dinitroklorbensen1+ 
1214Karotenoider1+ 
1215Vattenporiner1+ 
1216Betaglukosidas1+ 
12171+ 
1218Diterperner, abietan1+ 
1219Teträolja1+ 
1220Toll-liknande receptor 51+ 
1221Komplement 61+ 
1222Vatten1+ 
1223Bensenderivat1+ 
1224CCR-receptorer1+ 
1225Interleukin-13-receptorer1+ 
1226Benzophenanthridines1+ 
1227Ursodeoxycholsyra1+ 
1228Ceruloplasmin1+ 
1229Doxorubicin1+ 
1230Teknetium1+ 
1231Antinukleära antikroppar1+ 
1232Genprodukter, tat1+ 
1233Maleimider1+ 
1234Hypoxia-Inducible Factor 1, alpha Subunit1+ 
1235Fosfolipaser1+ 
1236Silikater1+ 
1237Apolipoprotein E21+ 
1238Metformin1+ 
1239Koltetraklorid1+ 
1240CXCL12-kemokin1+ 
1241Interleukin-7-receptorer1+ 
1242Oligonukleotider1+ 
1243Loratadin1+ 
1244HSP70-stressproteiner1+ 
1245Transferrin1+ 
1246Chalkoner1+ 
1247rac1 GTP-bindande proteiner1+ 
1248Flumetason1+ 
1249Ammoniakföreningar1+ 
125016,16-dimetylprostaglandin E21+ 
1251Senapsgas1+ 
1252Chalcon1+ 
1253Bromelainer1+ 
1254Ubikvitin1+ 
1255Alfakaryoferiner1+ 
1256DNA-vacciner1+ 
1257Indolalkaloider1+ 
1258Dibensoxepiner1+ 
1259Prealbumin1+ 
1260Receptorer, antigen, T-celler gamma-delta1+ 
1261Cykliska kväveoxider1+ 
1262Lipoproteiner, HDL1+ 
1263Metronidazol1+ 
1264Bensydamin1+ 
1265Interleukin-21-receptorer1+ 
1266Oljor1+ 
1267Karnosin1+ 
1268Opioidreceptorer1+ 
1269VLA-receptorer1+ 
1270Keratansulfat1+ 
1271Svampproteiner1+ 
1272Nylon1+ 
1273TNF-receptorassocierade peptider och proteiner1+ 
1274CTLA-4 Antigen1+ 
1275Polyetylener1+ 
1276Fibrinplåster1+ 
1277Gadolinium1+ 
1278CXCR4-receptorer1+ 
1279Diazoniumföreningar1+ 
1280Class I Phosphatidylinositol 3-Kinases1+ 
1281Arakidonat 12-lipoxygenas1+ 
1282CCR10-receptorer1+ 
1283Kolekalciferol1+ 
1284Saltsyra1+ 
1285Vinkristin1+ 
1286Kadheriner1+ 
1287Receptorer, förmaksnatriuretiska1+ 
1288Mineralkortikoidreceptorer1+ 
1289Protoporfyriner1+ 
1290Katekoler1+ 
1291Titan1+ 
1292Hymekromon1+ 
1293Histoner1+ 
1294Iminer1+ 
1295Tetrodotoxin1+ 
1296Bensaldehyder1+ 
1297Amylaser1+ 
1298Valin1+ 
1299Ghrelin1+ 
1300AlfaV-integrin1+ 
1301beta-2-adrenerga receptorer1+ 
1302DNA, komplementärt1+ 
1303Glycerider1+ 
1304Pyruvaldehyd1+ 
1305Polyisoprenylfosfater1+ 
1306CD86-antigener1+ 
1307Fosfatidylkoliner1+ 
1308CX3C-kemokiner1+ 
1309Talidomid1+ 
1310Protaminer1+ 
1311Teofyllin1+ 
1312Rodopsin1+ 
1313Glukosamin1+ 
1314Cyklopentaner1+ 
1315Interleukin-21 Receptor alpha Subunit1+ 
1316Lysofosfatidylkoliner1+ 
1317Komplement 41+ 
1318Indener1+ 
1319Mikrotubulusassocierade proteiner1+ 
1320Myosinkinas1+ 
1321Kollagen typ IV1+ 
1322Tuberkulosvaccin1+ 
1323Phosphatidylinositol 3-Kinase1+ 
1324Inulin1+ 
1325Reumatoid faktor1+ 
1326Annexin V1+ 
1327alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptor1+ 
1328Myelin P2-protein1+ 
1329Komplementfaktor H1+ 
1330Kolesterol i kosten1+ 
1331Triazoler1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer