Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Lungsjukdomar, interstitiella100+ 
2Lungsjukdomar99+ 
3Lungtumörer53+ 
4Lungsjukdomar, obstruktiva52+ 
5Lungfibros25+ 
6Lungabscess15+ 
7Lungkarcinom, icke-småcelligt13+ 
8Svampsjukdomar i lungor13+ 
9Dammlunga12+ 
10Cystisk fibros11+ 
11Yrkessjukdomar11+ 
12Tröskdammlunga11+ 
13Lunginflammation11+ 
14Alveolit, exogen allergisk10+ 
15Bronkutvidgning10+ 
16Kroniskt obstruktiv lungsjukdom10+ 
17Bronkiolit10+ 
18Lungskada10+ 
19Andningssvikt9+ 
20Dermatomyosit9+ 
21Lungemfysem8+ 
22Andnöd8+ 
23Luft i lungsäcken7+ 
24Andnödssyndrom hos nyfödda7+ 
25Fågelalveolit7+ 
26Obliterativ bronkiolit7+ 
27Bronkopulmonell dysplasi7+ 
28Lungtuberkulos6+ 
29Parasitsjukdomar i lungor6+ 
30Lungeosinofili6+ 
31Stendammslunga6+ 
32Alfa 1-antitrypsinbrist6+ 
33Idiopatisk lungfibros5+ 
34Syrebrist5+ 
35Respiratorisk överkänslighet5+ 
36Luftrörskatarr5+ 
37Kronisk sjukdom5+ 
38Astma5+ 
39Beryllios5+ 
40Kryptogen organiserad pneumoni5+ 
41Hosta5+ 
42Lungkollaps5+ 
43Ledgångsreumatism5+ 
44Pulmonell alveolär proteinos5+ 
45Sjukdomsförlopp4+ 
46Aspirationspneumoni4+ 
47Muskelinflammation4+ 
48Lunghypertoni4+ 
49Luftvägsgranulom4+ 
50Lungsarkoidos4+ 
51Aspergillos, allergisk bronkopulmonell4+ 
52Polymyosit4+ 
53Asbestos4+ 
54Lymfangioleiomyomatos4+ 
55Blodupphostning4+ 
56Lungaspergillos4+ 
57Luftvägsinfektioner4+ 
58Andnödssyndrom hos vuxna3+ 
59Kornsvulst3+ 
60Andnödssyndrom hos vuxna3+ 
61Luftvägssjukdomar3+ 
62Lungröntgenskugga3+ 
63Mycobacterium avium-intracellulare-infektion3+ 
64Sklerodermi, systemisk3+ 
65Blåsa3+ 
66Aspergillos3+ 
67Sklerodermi, diffus3+ 
68Karcinom, småcelligt3+ 
69Lungsäckssjukdomar3+ 
70Lunginflammation, bakteriell3+ 
71Flertaliga lungknutor3+ 
72Akut sjukdom3+ 
73Sarkoidos3+ 
74Skivepitelkarcinom2+ 
752+ 
76Hyperkapni2+ 
77Lymfkärlsinflammation2+ 
78Luftrörssjukdomar2+ 
79Lung-hjärtsjukdom2+ 
80Hyperlucent lunga2+ 
81Osteoartropati, sekundär hypertrofisk2+ 
82Birt-Hogg-Dube Syndrome2+ 
83Vätskeutgjutning i lungsäcken2+ 
84Mediastinalt emfysem2+ 
85Smittsamma sjukdomar2+ 
86Syndrom2+ 
87Byssinos2+ 
88Sklerodermi, begränsad2+ 
89Lunginflammation, Pneumocystis2+ 
90Mykobakterieinfektioner2+ 
91Lungödem2+ 
92Blödning2+ 
93Sjukdomar hos för tidigt födda2+ 
94Ledinflammation2+ 
95Andningsstörningar2+ 
96Mycobacterium Infections, Nontuberculous2+ 
97Reumatisk knuta2+ 
98Adenomatoid lungcysta, medfödd2+ 
99Luftvägshinder2+ 
100Acidos, respiratorisk2+ 
101Strålningspneumonit2+ 
102Lungekinokockos2+ 
103Bronkopneumoni2+ 
104Emfysem2+ 
105Postoperativa komplikationer2+ 
106Raynauds sjukdom1+ 
107Lunginflammation, pneumokock1+ 
108Cystor1+ 
109För tidig födelse1+ 
110Inflammation1+ 
111Paragonimiasis1+ 
112Empyem1+ 
113Langerhanscellshistiocytos1+ 
114Karcinom, bronkogent1+ 
115Lymfangiomyom1+ 
116Lunginflammation, viral1+ 
117Bindvävssjukdomar1+ 
118Stensjukdom1+ 
119Lipidpneumoni1+ 
120Undernäring1+ 
121Främmandekroppsgranulom1+ 
122Periventrikulär nodulär heterotopi1+ 
123Cytomegalovirusinfektioner1+ 
124Karcinom, storcelligt1+ 
125Lymfkärlsutvidgning1+ 
126Hypoventilering1+ 
127Trichomonasinfektioner1+ 
128Kärlinflammation1+ 
129Respiratoriska syncytialvirusinfektioner1+ 
130Meningeal karcinomatos1+ 
131Systemisk lupus erythematosus1+ 
132Andningsljud1+ 
133Moraxellaceae-infektioner1+ 
134Sjögrens syndrom1+ 
135Autoimmuna sjukdomar1+ 
136Subkutant emfysen1+ 
137Granuloma, Plasma Cell, Pulmonary1+ 
138Dammlunga1+ 
139Andningsförlamning1+ 
140Tjock- och ändtarmstumörer1+ 
141Reumatiska sjukdomar1+ 
142Bronkialtumörer1+ 
143Adenokarcinom1+ 
144Hjärtkammarförstoring, högersidig1+ 
145Reumatoid knuta1+ 
146Venös ocklusiv lungsjukdom1+ 
147Pseudomonasinfektioner1+ 
148Läkemedelsöverkänslighet1+ 
149Eosinofili1+ 
150Neurofibromatoser1+ 
151Paraneoplastiska syndrom1+ 
152Persisterande fetal cirkulation1+ 
153Hyperplasi1+ 
154Svampinfektioner1+ 
155Kolit, ulcerös1+ 
156Adenovirusinfektioner1+ 
157Nocardiainfektioner1+ 
158Sällsynta sjukdomar1+ 
159IgG-brist1+ 
160Urinvägsinfektioner1+ 
161Varbildning1+ 
162Förkalkning1+ 
163Tumörer, multipla primära1+ 
164Lungsäckstumörer1+ 
165Vanlig variabel immunbrist1+ 
166Legionärssjuka1+ 
167Lymfomatoid granulomatos1+ 
168Lymfatiska sjukdomar1+ 
169Bronkiolit, viral1+ 
170Neurofibromatos 11+ 
171Graviditetskomplikationer1+ 
172Karcinom1+ 
173Skelettumörer1+ 
174Bakteriella infektioner1+ 
175Gastroesofageal reflux1+ 
176Skolios1+ 
177Glykogenupplagringssjukdom1+ 
178Respirovirusinfektioner1+ 
179Amyloidos1+ 
180Lymfmetastas1+ 
181Luftstrupssjukdomar1+ 
182HIV-infektioner1+ 
183Sjukhussjuka1+ 
184Tumörrecidiv, lokalt1+ 

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer